Трети мандат като административен ръководител получи съдия Сунай Осман. С 8 на 4 гласа днес той беше избран за председател на районния съд в Момчилград. В момента той е втори мандат ръководител на съда в Ардино.

Преди две години Сунай Осман се кандидатира за шеф на Административен съд-Кърджали, но не беше избран. Миналата година пък участва в процедурата за избор на председател на районния съд в Златоград, но отново безуспешно. Тогава Съдийската колегия не го избра, като от една страна изтъкна, че това ще му е трети мандат като шеф, а от друга – не хареса мотивите му да се премести в друг съд в средата на втория си мандат като шеф на този в Ардино.

Въпросът за „вечните началници“ в съдебната система и недовършения мандат беше поставен и днес от Атанаска Дишева. Нейното мнение е, че макар Конституционният съд да се произнесе, че магистрат може да бъде административен ръководител повече от два пъти в кариерата си, но в различни органи, в случая се поставят проблеми. Първият, според нея, е недовършеният мандат на Осман като председател на съда в Ардино, за който той е поел определени ангажименти и би трябвало да бъде оставен да ги изпълни. Фиксацията върху длъжността административен ръководител ми се струва проблемна, каза още Дишев.

Другият проблем, според нея, е, че с избора на Осман за шеф на РС-Момчилград, в Ардино ще остане един съдия. Колкото и да е ниска натовареността там (300 дела годишно), работата не може да се изпълнява от един човек. Съществуването на съд с един съдия само по себе си е проблем, каза Дишева. Наред с това преместването на Сунай Осман в Момчилград ще обоснове необходимост от откриване на нова щатна бройка там, на която да отстъпи досегашният председател, обясни тя. И затова обяви, че няма да подкрепи кандидата.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков застъпи обратната позиция. Той не видя причина Сунай Осман да не бъде подкрепен. И добави, че съдията не бяга от работа, а напротив, иска да работи в по-натоварен съд, какъвто е този в Момчилград, където се гледат около 1000 дела годишно.

Изводът му е свързан и с коментарите на Осман по време на изслушването му. Кандидатът заяви, че иска да разнообрази работата, да се усъвършенства и да обогати практиката си.

В изказването на Осман пред ВСС имаше два любопитни момента. Единият беше свързан със закриването на районната прокуратура в Ардино и откриването на териториално отделение там. Сунай Осман обясни, че там има двама прокурори, но разпределението на преписки и дела се извършва в районната прокуратура в Кърджали и по електронен път двамата обвинители получават информация какво им се пада. Според Осман обаче материалите по преписките и делата не пристигат по електронен път, а с обикновена поща и това става в рамките на седмица. Не знам как работят по бързите производства, каза той. Освен това, по думите му, се харчат и пари за командировъчни, защото прокурорите от Ардино се явяват по дела в Кърджали и това налага да пътуват. Според Сунай Осман въпросът ще бъде решен с въвеждането на електронното правосъдие.

Вторият любопитен момент дойде, когато Боян Магдалинчев цитира биографията на кандидата. В нея пише, че майчиният му език е турски, владее един чужд език и това е руски. За български нищо не се споменава. Магдалинчев обясни питането си с получено съобщение, в което някой го уведомява, че ще изберат кандидат, който не знае български. Но Сунай Осман заяви, че е български гражданин и, както всички в залата чуха, отлично се справя с българския език.

Малко по-късно днес Съдийската колегия реши да закрие едно място в Сандански и да открие такова в Момчилград като предложението ще бъде внесено за гласуване от Пленума на ВСС още този четвъртък.

Петър Живков получи втори мандат като шеф на РС-Кула

Същевременно Съдийската колегия единодушно избра за шеф на районния съд в Кула Петър Живков. Така той получи втори мандат като ръководител на този съд.

И в Кула работят двама съдии. Те са на 100% натовареност. Като Живков посочи, че системата за измерване на натовареността отразява обективно положението.

Петър Живков обясни, че се опитва поетапно да въведе система за електронни дела, като документите се сканират. Оказва се обаче, че мястото на сървърите е малко и в един момент те ще бъдат запълнени. Той обясни, че техниката се поддържа от архиваря на съда. Живков е отправил искане до ВСС да определи по-пълноценно заплащане на този човек, който отлично се справял и с двете си задачи.

С 13 на 0 той беше избран за втори мандат като шеф на съда в Кула.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
MyAARPMedicare
MyAARPMedicare
05 септември 2023 14:48
Гост

Thanks for sharing this, this is amazing. i like it MyAARPMedicare

Някой си
Някой си
12 март 2019 15:33
Гост

А защо въобще в Кула има съд? Че и електронни дела ще въвеждат, все едно има много клиенти за такова нещо. Не случайно архиварят поддържа сървърите, нивото е ясно.

Анонимен
Анонимен
12 март 2019 12:21
Гост

Похвална е инициативата на Петър Живков да въведе система за електронни дела.

Анонимен
Анонимен
12 март 2019 12:19
Гост

Само един съдия да работи в съд, дори в Ардино е недопустимо.

Анонимен
Анонимен
12 март 2019 12:17
Гост

Напълно съм съгласен с мнението на Атанаска Дишева.