Стажантската програма на Софийския районен съд (СРС), с подкрепата на Комисията „Фулбрайт“, се е утвърдила като безценна възможност за младите юристи да се запознаят отблизо с правораздавателната система и тази година рекорден брой кандидати – 132-ма, са подали документи за участие.

Кои от тях ще стажуват през първия семестър на 2022-2023 г. ще стане ясно тази седмица. В четвъртък от 11 ч. с официална церемония в СРС ще бъде закрита програмата за 2021 – 2022 г. и ще бъде обявено разпределението на новите стажанти. А съдия Джейн Триш Милазо от Федералния окръжен съд за Източен окръг на Луизиана ще изнесе лекция на тема: „Ролята и значението на съдийската деятелност в изграждането и функционирането на правната система“.

Още от самото си възникване през 2009 г. Стажантската програма е имала подкрепата на ръководството на СРС, първоначално чрез неговия тогавашен председател съдия Красимир Влахов, настоящ съдия в Конституционния съд, а след това от последващите председатели – Методи Лалов и Александър Ангелов.

Стажантската програма е създадена от 12 съдии от СРС, а инициативата е била на Фулбрайтовия стипендиант съдия Евгени Георгиев. Тези съдии се справят с две трудности – как програмата да бъде привлекателна за студентите и как студентите да бъдат в помощ на съдиите. За да бъде привлекателна програмата за студентите, съдиите разчитат на два подхода. Първо, чрез участието в програмата да може да се спечели трудно постижима награда, чрез която отличеният стажант да бъде откроен сред всички останали млади юристи в страната. Второ, работата на стажантите със съдиите да бъде организирана така, че те да придобият практически умения, които към онзи момент правните факултети или не са предоставяли, или предоставените са били в ограничен обем.

Съдиите търсят и получават подкрепата на Федералния окръжен съд в Ню Орлиънс, чрез неговия тогавашен председател съдия Сара Ванс и съдействието на Фулбрайтовия стипендиант съдия Стивън Плоткин, бивш съдия от щатския Апелативен съд на Луизиана, и комисия „Фулбрайт“, чрез нейния тогавашен директор доцент Юлия Стефанова. Съдия Кърт Енгелхард от Федералния окръжен съд в Ню Орлиънс се отзовава да приема всяка година за два месеца един стажант, избран от него от малка група от най-добре представилите се стажанти от програмата, определени от българските съдии, участващи в нея. Комисия „Фулбрайт“ одобрява и предоставя стипендия на стажанта, избран от съдия Енгелхард, която да покрива разходите по пътуването до и престоя на стажанта в Ню Орлиънс. Госпожа Кармен Добреско от Ню Орлиънс приема в дома си в Ню Орлиънс първия и всеки последващ стажант досега.

От 2018 г. стажът в Федералния окръжен съд в Ню Орлиънс се провежда при съдия Джейн Милазо. Стажантите, които са печелили наградата, както и техните впечатления и преживявания в САЩ може да видите тук.

За участие в първата година от програмата кандидатстват 55 студенти. През лятото на 2009 г. комисия от съдии одобрява 18 от тях за участие в програмата. Стажът започва в началото на октомври 2009 г., като през първия семестър всеки от студентите работи с двама съдии, а през втория – с други двама, за да може стажантът да придобие максимална представа от работата на съда и да се адаптира към работата с различните съдии, както и повече съдии да имат поглед от работата със стажанта.

За тези 13 години през програмата са минали общо 575 стажанти, а общият брой кандидати до настоящата година е 1051 (условията за кандидатстване виж тук).

Още в самото си начало програмата е била насочена към подпомагане на развитието на младите юристи, като ги среща отблизо с правораздавателната система. Работата с действителни казуси и навлизането в проблематиката на българския граждански и наказателен процес допринася за израстването на участниците.

В рамките на този стаж взелите участие студенти имат възможност да работят по действителни дела и казуси. В това число стажантите могат да подготвят проекти на съдебни актове и да присъстват на откритите съдебни заседания в зала. Допълнителен безценен опит за участниците е досегът им до съдебните документи, изготвени от различни адвокати по делата.

Времето за работа е гъвкаво и се съобразява с индивидуалните възможности на всеки стажант.

Всички тези условия създават реална работна среда, която в продължение на цяла академична година дава възможност на стажантите да развиват практическите си умения, а и да изпитат и надградят теоретичните си познания. От 2018 г. за стажанти е допуснато изрично и да повторят стажа по програмата през следващата година, като дори има случаи на три поредни години прекарани в програмата. Тези случаи се увеличават през годините, защото се създават трайни отношения на взаимно разбирателство и професионално сътрудничество, което е от взаимен интерес на правосъдието и на образованието като цяло.

Програмата се разраства и вече към нея са се включили почти всички съдилища в столицата – Върховният касационен съд, Софийският апелативен съд, Софийският градски съд, Административен съд София – град, а и Районен съд – Сливница. През годините в програмата са се включили над 200 съдии, а тази година за първи път ще се включат и младшите съдии от СГС – Теодора Карабашева, Бетина Бошнакова, Калина Станчева, Георги Стоев, Божидар Стаевски, Десислава Чернева, Яна Владимирова-Панова и Десислава Алексиева (информация за съдиите, участващи в програмата, виж тук).

 Много от преминалите през програмата като стажанти вече са отлични съдии, прокурори, преподаватели по право, доктори по право, както и успешни адвокати.

Сред завършилите програмата магистрати са:

Александър Трионджиев  – съдия в Районен съд Разлог, Калина Христова – съдия в Районен съд Враца, Диана Асеникова-Лефтерова – съдия в Районен съд Бургас , Николай Василев – съдия в Районен съд Сливница, Пламена Фикиина – прокурор в СРП, Ина Бончева – прокурор в Района прокуратура Ботевград, Андрей Георгиев, Радмила Миразчийска, Василена Дранчовска, Полина Хаджимаринска, Валерия Диева, Васил Александров, Константина Христова, Любомир Игнатов, Мария Илиева – съдии в Софийския районен съд,  Гюлсевер Сали, Ванина Здравкова,  Георги Стоев, Петя Попова, Бетина Бошнакова и Теодора Карабашева- младши съдии в СГС, Кристиан Попов и Симеон Светославов – младши съдии в Окръжен съд Бургас, Мария Танева младши съдия в Окръжен съд Кюстендил, Цветина Цолова – кандидат за младши съдия СГС, Цветислава Стайкова- кандидат за младши съдия в Окръжен съд Стара Загора, Мина Павлова – кандидат за младши съдия в Окръжен съд Кюстендил, Виляна Михалева – кандидат за младши съдия в Окръжен съд Варна, Виктория Недева – кандидат за младши съдия в  СГС, Людмила Павлова – кандидат за младши следствен отдел в Софийска градска прокуратура, Тихомир Рачев – кандидат за младши съдия в Окръжен съд Бургас, Анна Кофинова – кандидат за младши съдия в СГС, Крум Динев – кандидат за младши съдия в Окръжен съд Перник Игнат Тимофеев – кандидат за младши съдия в Окръжен съд Перник, Симона Кирилова – съдия в Районен съд Перник.

Сред завършилите програмата участници, които са продължили дейността си в научната и преподавателската сфера са:

Васил Александров, Анастас Пунев, Симона Велева, Цветелина Байрактарова, Кристина Митева, Петя Норова, Иван Генчев, Анелия Личева, Снежанка Балджиева, Мартин Пенчев, Агапия Кирилова, Сава Калчев, Христо Кутиев, Людмила Костова, Васил Стойнов, Емануил Колев,  Деляна Иванова, Цветелина Михалкова  и Деян Петров.

Сред завършилите програмата участници, които са продължили дейността като съдебни помощници са:

Славена Вълкова, Теодора Доненчева, Диляна Гладнишка, Събина Аргирова и Хюлия Хюммет, Марина Легкоступ, Стоян Петров, Силвена Генова, Искрен Борисов и Вероника Иванова, Ива Благоева, Емануил Вълков, Яница Георгиева, Орлин Летов и Анна Малинова.

За първа година програмата ще си сътрудничи с отдела за юристи лингвисти в Съда на ЕС (повече информация за тях можете да намерите тук и тук).

Организаторите на програмата напомнят, че изграждането на юриста изисква не просто четене на различни материали и слушане на лекции, но и осмисляне на сложни казуси и изливане на идеите върху листа хартия. Дискусията върху реални правни проблеми обогатява студентите и ги подготвя за предизвикателствата на избраната от тях професия. Именно затова тази програма отговаря на духа на закона за провеждане на юридически стаж, в който действително да се усвоят важни практически умения, а и само по себе си свършеното да има смисъл.

Надеждата на организаторите е програмата да се утвърди на национално ниво, защото постиженията ѝ надхвърлят многократно резултатите от задължителния стаж за правоспособност, както и към нея да се присъединят адвокатските съвети в страната.

„Активно взаимодействие между практикуващите юристи и университетите следва да започне да се осъзнава като дейност от взаимен интерес – практиката има нужда от подготвени юристи, продукт на адекватно юридическо образование, съчетаващо добрата теоретична подготовка с възможности за практическа работа, също както учащите се юристи имат нужда от досег със света на практикуващия юрист, за да придобият и усъвършенстват уменията си да прилагат на практика наученото в университета“, заявяват организаторите.

И изтъкват важността Министерството на правосъдието да припознае програмата и да подпомогне развитието ѝ във всички градове, в които има действащи юридически факултети. „Само по този начин юридическото образование в България би отговаряло на необходимото ниво. Това, от своя страна, неимоверно ще повиши качеството на предоставяните правни услуги, както и нивото на правораздаване. Същността на реформата на правното образование като фундамент на съдебната реформа и като цяло на правовия ред в страната, изисква много повече координация и целенасочени усилия от цялата правна общност, за да се концентрира целият този човешки потенциал. Защото образованието изисква страст и професионализъм, съчетан с разумни изисквания и критерии, които да имат връзка с реалния живот и да служат на накуката и практиката едновременно“, заявяват организаторите.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
ПРС
ПРС
21 април 2023 3:15
Гост

Неграмотното корумпе Симона К. заедно с точно толкова некадърното си мъжле Ивайло К. сега се заиграват с пернишката имотна мафия…

95 години от рождението на проф. Страшимир Кучев
95 години от рождението на проф. Страшимир Кучев
17 октомври 2022 16:10
Гост

Български юрист, учен, професор по „Финансово право“ в Юридическия факултет на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“ и НБУ.
Роден през 1927 г. в гр. Плевен. През 1950 г. завършва Юридическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски“. В периода 1951 – 1966 г. е съдия в Плевен, в Софийския районен съд и Софийския градски съд. От 1966 г. е избран за асистент по „Финансово право“ в ЮФ на СУ. От 1971 г. е доцент, а по-късно и професор по Финансово право. В Нов български университет преподава от 1995 г. до смъртта си през 2002 г.

95 години от рождението на проф. Страшимир Кучев
95 години от рождението на проф. Страшимир Кучев
17 октомври 2022 16:12
Гост

Проф. Страшимир Кучев изнася основните курсове по „Финансово право“ и „Данъчно право“ в ЮФ на СУ и ЮФ на НБУ. Води и лекционните курсове по „Валутно право“, „Банково право“, „Международно финансово право“ и „Международно данъчно право“. Почива през 2002 г. (74 ). Автор на множество публикации и на учебните курсове по финансово и данъчно право. Дългогодишен съветник на БНБ и Министерството на финансите.

Заки
Заки
17 октомври 2022 15:58
Гост

Дамо тязи програма да се осъществи във всички градове, в които има действащи юридически факултети.

Чавдар
Чавдар
17 октомври 2022 15:55
Гост

Добре е, че програмата ще си сътрудничи с отдела за юристи лингвисти в Съда на ЕС.

Христо
Христо
17 октомври 2022 15:52
Гост

Изключително важно е програмата да бъде привлекателна за студентите.

Както казва проф. Близнашки на лекции:
Както казва проф. Близнашки на лекции:
17 октомври 2022 15:52
Гост

„Едно време аз всички уредих за съдии, прокурори и следователи! Особено па на тия в Благоевград и там Варна и Бургас. И дипломи на половината на тях уредих, та и правоспособност. И на Сийка Милева помогнах, преподавал съм й по Обща теория на държавата в ЮЗУ, беше умна студентка, а сега се прави, че не ме познава, даже ме подминава. Още много примери мога да дам, ама айде ша си замълча, че те по едно време тръгнаха да ме съдят за клевети, обиди. Бе, къде сте тръгнали да съдите Георги Близнашки. Оная работа трябва да целуват на Георги Близнашки, щото… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2022 20:21
Гост

Глупости.

Заки
Заки
17 октомври 2022 15:45
Гост

Звучи интересно. Нищо чудно, че има толкова кандидати.

Кимон
Кимон
17 октомври 2022 15:04
Гост

А и ми е много смешно кат гледам как мои колеги се влачат по разни стажантски програми, не знам какво си, а зад гърба си нямат никой, пхахахах. Аз съм приличен студент, но имам зад гърба си някой. Родители в съдебната система. За к’во да се влача и аз с тях по някакви си програми, като след завършване всичко ми е поднесено.

Ирония
Ирония
17 октомври 2022 15:22
Гост

Браво! Гордей се

Хари
Хари
17 октомври 2022 15:47
Гост

Със себе си 😄

Търтей
Търтей
17 октомври 2022 15:46
Гост

Тате носи, мама меси. Дерзай!

Адв.
Адв.
17 октомври 2022 14:54
Гост

И аз преди време исках да кандидатствам по тази програма, имах отличен успех, но ме прецака Петканов по финансово право. Бях си подготвил мотивационното писмо, всичко, но бай Георги Петканов ми завърза двойката по финансово, тази родопска гаййдаа я ммрааззяя и до ден днешен. Макар че вече е покойник!

Пффф
Пффф
17 октомври 2022 16:26
Гост

Оффф, даааа, разбиирааам тее, аз си изпатих по данъчно при тоя мафиот…ама минах де, от четвъртия път :))))))))))))))))))))))))))))

Още в началото на 90-те години,
Още в началото на 90-те години,
17 октомври 2022 14:43
Гост

когато започна безразборното бълване на юридически факултети из страната ни – Благоевград, Търново, Пловдив и т. н., старите професори по право не бяха особено съгласни по този начин ДА СЕ ОБЕЗЦЕНЯВА юридическото образование. Излишък на кадри, а не дефицит ще се развие. И така й стана. Както се изказа една преподавателка – „у всеки град факултет по право, на всеки селянин парите диплома по право“. Трябваше само към СУ, ПУ, УНСС и ВТУ да съществуват юридически факултети. ОСТАНАЛОТО Е ИЗЛИШЪК ПРОСТО.

Камила
Камила
17 октомври 2022 14:42
Гост

Успех на всички решили да се захванат.

Мавродиев
Мавродиев
17 октомври 2022 14:40
Гост

Интерсно е. Там ви е играта, ако искате да се занимавате качествено с право, а не само на хратия.

Спиридонов
Спиридонов
17 октомври 2022 14:39
Гост

ПОздравявам всеки младеж, решил да се занимва с това

Гани
Гани
17 октомври 2022 14:39
Гост

Интереса е похвално, че е голям, но да видим накрая какви ще излязат от там

Nevena
Nevena
17 октомври 2022 14:38
Гост

Всеки иска да се занимава с право, а ?

Георги
Георги
17 октомври 2022 16:36
Гост

от десетина години не е така. Поне за интелигентните и осъзнатите – в крайна сметка те записват смислени специалности и оставят място във юридическите факултвти за всички непрокопсали балъци, които ще конкурират труда и приходите си с този на дюнерджии и касиерки.

Кимон
Кимон
17 октомври 2022 14:20
Гост

Мен моят асистент по административно право ме насърчи да кандидатствам по тази програма, но отказах. За к’во ми е?! Имам си нужните връзки за след завършване да си се уредя на топло местенце.:)))

Бенев
Бенев
17 октомври 2022 14:40
Гост

Това шега ли е?

Nikolaev
Nikolaev
17 октомври 2022 14:41
Гост

Хубави, че всички не са, като вас, боклук такъв!

Любенов
Любенов
17 октомври 2022 14:41
Гост

Пишман прависти. Пази Боже да не попадам на вас, че ще ви…

Любенов
Любенов
17 октомври 2022 14:41
Гост

Силните времена раждат слаби мъже. Слабите мъже раждат слаби времена…