Софийският районен съд (СРС) сам е осигурил средства за назначаването на още 25 съдебни помощници. Това става ясно от протокол от заседание на комисията по натовареност към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Миналата година комисията реши, че СРС има нужда от допълнителни 25 щатни бройки за съдебни помощници. Нейното предложение обаче така и не беше обсъдено по същество от бюджетната комисия, а беше отложено. По неофициална информация причината за това е липсата на средства в бюджета. Сега се оказва, че самият съд е осигурил такива.

Председателят на СРС Александър Ангелов е уведомил съвета за наличието на 2 361 097 лева – конфискувана сума от различни гаранции и депозити, която ще постъпи в съдебния бюджет.

В СРС е била извършена инвентаризация на сметките „Гаранции“ и „Депозити за вещи лица, експертизи и командировки“. Целта е била да се установи дали има изтекли законоустановени давностни срокове „по отношение на чуждите средства, предназначени за разпореждане при определени условия и съхранявани в набирателната сметка на СРС“.

След анализ специално сформираната за целта комисия е предложила да бъдат конфискувани в полза на съдебния бюджет сумите по 1842 дела на обща стойност 1 872 184.32 лева, които са постъпили по сметка „Гаранции“, както и 488 913.44 лева по 5906 дела, постъпили по сметка „Депозити за вещи лица, експертизи и командировки“. Общата сума е 2 361 097.76 лв. Тя ще бъде преведена по сметка на ВСС и ще постъпи по съдебния бюджет.

Конфискуваните в полза на бюджета на съдебната власт суми биха могли да послужат за обезпечаване на необходимия щат за съдебни помощници“, е мнението на комисията по натовареност. Предложението ще бъде обсъдено на следващо заседание на Съдийската колегия като преди това ще се поиска становище от бюджетната комисия.

Осигуряването на допълнителни бройки за съдебни помощници е една от мерките за преодоляване на високата натовареност в гражданските отделения на СРС. В своя проект на бюджет за 2020 г. ВСС беше заложил средства за осигуряването на новия щат, но Народното събрание одобри проекта на финансовото министерство, който предвижда с 88 млн. лева по-малко от исканото от съвета.

Съдиите да не издават смъртен акт на починали в болница

Междувременно председателят на СРС Александър Ангелов настоя за промени в Закона за гражданската регистрация (ЗГР), с които да се премахне нуждата от дело за издаване на смъртен акт, когато човекът е починал в болница. Става въпрос за изменения в чл. 54 от ЗГР.

Той урежда една хипотеза, при която актът за смърт не е издаден до 48 часа от настъпването ѝ. В него е предвидено, че актът може да се състави и след изтичането на този срок без да е необходимо решение на съда, когато се налага съдебномедицинско освидетелстване.

„Начинът, по който е формулирана горната регламентация от Закона за гражданската регистрация, създава необходимостта във всеки отделен случай, при който по някаква причина издадено съобщение за смърт не е депозирано при съответното длъжностно лице по гражданското състояние в срок до 48 часа от настъпването на смъртта, да се провежда съдебно производство“, обяснява Ангелов.

Като се провежда открито съдебно заседание с призоваване на прокурор и заинтересовани страни – молителят и наследниците на починалия, както и общината. „Извършването на всички процесуални действия по размяна на книжа и призоваване на страните отнема значително време и коства доста усилия, както на съда, така и на участниците в производството. В резултат на проведеното съдебно производство съдът се произнася с решение, с което потвърждава написаното в съобщението за смърт, т.е. резултатът е включване на данните от това съобщение в диспозитива на съдебното решение. Съдът е длъжен да  следва процедурата, която законът е разписал, за да постанови законосъобразно решение, което освен това подлежи на обжалване. Дори да не се обжалва, решението не може да влезе в сила преди да е изтекъл срокът за обжалването му, който в случая е двуседмичен от датата на съобщаването му на страните“, посочва председателят на СРС.

И заявява, че намира този формален подход за напълно излишен, когато човекът е починал в лечебно заведение. „В случая изначално липсва какъвто и да е спор относно фактите и данните, въз основа на които се съставя актът за смърт и във всички случаи смъртта е констатирана от лекар, който е съставил съобщение за смърт. В масовия случай пропускът е, че близките на починалия не са занесли в законоустановения 48 часов срок съобщението за смърт в общината за съставяне на акт за смърт. В подкрепа на този извод е фактът, че най-голям е броят на новобразуваните дела с такъв предмет, когато има повече от два поредни почивни дни“, изтъква Ангелов.

В предложението си до ВСС той обяснява, че хората са в стрес след смъртта на близкия им и не знаят, че имат срок да подадат искане за издаване на акт за смърт, нито, че има дежурни в общината и изчакват първия работен ден. „Причината за воденето на производства в други случаи е когато в самото лечебно заведение е имало деловоден проблем, който е забавил съставянето, завеждането или предаването на съобщението за смърт. Считам, че не това е смисълът на това производство, което изисква предприемане на действия за установяване факта на смъртта“, обяснява Александър Ангелов.

Той посочва, че тези случаи не са аналогични с тези, в които със съдебното производство се цели да се установят датата и часа на смъртта на човек, за когото не е известно кога е починал.

Затова предлага в чл. 54 от ЗГР да се създаде нова ал. 3, която да предвижда: „Актът се съставя и след изтичането на срока по ал. 1, без да е необходимо решение на съда за това, когато лицето е починало в лечебно заведение“.

 

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Иван Любомиров
Иван Любомиров
01 февруари 2020 13:23
Гост

Предложението за промяна в ЗГР е резонно. Оттам нататък не съдете за качествата на Председателя на СРС единствено и само по медийните отразявания на неговите иначе разумни предложения за неоснователни отводи, които да се вземат при атестирането например, също така искането за нови щатове за съдии и служители. Вътре в съда отчетливо обаче личи тоталното неглижиране на Наказателната колегия, чийто щат не се попълва въпреки командированите в АССГ, пенсионираните, напусналите системата и отсъстващите при ползване на продължителен отпуск. Разпределението на съдебните помощници с малки изключения, само в ГО също май е при недостатъчно ясни критерии.

luybomirov22@yahoo.com
luybomirov22@yahoo.com
01 февруари 2020 13:12
Гост

Любомиров

ВЪРНЕТЕ ПАРИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ!
ВЪРНЕТЕ ПАРИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ!
30 януари 2020 7:37
Гост

Притеснително е ,че такава огромна сума от пари на гражданите ще бъдат секвестирани. Защо не се направи проверка как така гражданите не са си ги получили обратно тези пари за гаранции и разни „депозити “ на правени от граждани. Дали не е от тежка , унизителна процедура да си го получих,че МАСОВО гражданите се отказват да си искат парите, или не са си ги искали от „страх, да не стане по-лошо“(както често са съветвани да си траят при беззакония). Дали причината не е и от адвокатска некомепетентност-след края на делото адвокатите не са действали да върнат парите на гражданите? И… Покажи целия коментар »

Оливия
Оливия
30 януари 2020 12:13
Гост

Стига сте се изказвали неподготвени, бре!Процедурата за връщане е максимално проста – стига да имаш елементарна юридическа култура и малко да си мръднеш д …. от компа и да действаш. А гражданите, дето уж са си забравили парите и с двеста призовки не се намират дори да си ги получат. Ако толкова не ти е ясно, ми трай си по някои въпроси!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 11:24
Гост

Вече съвсем сериозно се замислям дали ВСС не е излишен. След като съдилищата започнаха сами да решават финансовите си и кадрови проблеми.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 11:25
Гост

Факт! Много често разглеждат проблемите избирателно. Пълен лобизъм.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 13:14
Гост

ВСС не е излишен, много е нужен даже, стига в него да има свестни и читави хора като този председател /има и немалко други/. Проблемът е, че във ВСС влизат хора, които в най-добрия случай не вършат работа и не решават проблеми, а си кютат с 8-9 хиляди заплати, уреждат свои близки в системата, а накрая си чакат финансовите и кариерни бонуси. Не виждам как тази тенденция ще се промени.

Симо
Симо
29 януари 2020 13:55
Гост

Време е да изчистим… излишните.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 11:14
Гост

Една година предложението да не бъде обсъдено по същество от бюджетната комисия! Това е изключително безотговорно.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 11:03
Гост

Александър Ангелов за сетен път се доказа като качествен ръководител и колега.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 11:05
Гост

То неволята учи. Чакаш ВСС ден, два, три и накрая сам си решаваш проблема.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 10:43
Гост

Този председател ме изненадва с поредно много смислено предложение за проблем, който стои с години и изобщо не е толкова безобиден. Не го познавам, но все си мисля, че системата има нужда от такива, проактивни ръководители, които виждат проблемите, предлагат решения и изобщо действат в интерес на съдиите, гражданите и обществото като цяло. Поздравления, силно се надявам специално тази промяна бързо да бъде възприета, крайно необходима е.

Gospodinov
Gospodinov
29 януари 2020 10:32
Гост

Показно за някои общински съветници – как се работи в услуга на колегите и без да създават врагове на всеки ъгъл с единствена цел да блестиш в лично качество пред камерите.

ННН
ННН
29 януари 2020 10:30
Гост

В СРС за пореден път ме спечалват с точни предложения и предложение решения.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 10:30
Гост

Има и една скрита причина болниците да не издават бързо смъртни актове и съответно роднините да не могат да ги занесат в общината в срок и тази причина е корупция – погребални агенции, които плащат на докторите, за да насочват към тях роднините на покойниците и който не иска да отиде към конкретна агенция, има да чака…

Миронов
Миронов
29 януари 2020 11:07
Гост

И там са мафия. Не им пука да спекулират дори със смъртта на хората.

Kliment
Kliment
29 януари 2020 10:27
Гост

Поздравления, ето ви адекватно поведение на председател. Може да изглежда елементарно, но в нашите условия, всяка нормалност заслужава адмирации.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 10:26
Гост

Александър Ангелов ми се чини много оправен и свестен председател на СРС.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 10:33
Гост

Дано не се окаже като М. Лалов, който също направи много за съда, но си е да не казвам някоя обида… лудичък.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 10:25
Гост

Депутатите трябва да слушат съдиите и въобще магистратите, когато предлагат промени, защото тези промени са продиктувани от живия живот и практиката и са в полза и на гражданите, и на магистратите.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 10:25
Гост

Сашо Ангелов се доказа като човек, който мисли за съда. Друг е въпросът, че за промените в ЗГР, които са напълно разумни трябва да откликне парламентът. Дано има здрав разум!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2020 10:23
Гост

Предложението за смъртния акт, издаден в болница е напълно разумно и ще спести много време и нерви на всички, с изключение на покойника.

Костов
Костов
29 януари 2020 10:24
Гост

Имах такъв случай наскоро и наистина е безумно да се произнася съдът. А смъртния акт трябваше да се издаде спешно по ред причини.

баронът
баронът
29 януари 2020 10:13
Гост

Браво колеги. Спасяването на давещите се е дело на самите давещи се! СРС като същ барон Мюнхаузен ще се издърпа сам от блатото, в което е натикан и го казвам с възхищение, а не с ирония, като човек минал през месомелачката СРС