Обвинителите от специализираните прокуратури няма да получават еднакви по размер допълнителни материални стимули, а за всеки ще се преценява индивидуално.

Те ще бъдат оценявани от специални помощни комисии, които ще се формират със заповед на административен ръководител, в която ще се определя и периодът на оценяване. Членовете на комисиите ще се посочват от общите събрания на съответните прокуратури като съставът ще се подновява на всеки две години.

Това гласят правилата за определяне на индивидуална оценка на резултатите от дейността на обвинителите в Специализираната и Апелативната специализирана прокуратура, в следствения отдел към СП и за служителите там. Днес те бяха единодушно приети от Прокурорската колегия.

Създаването на тези правила е залегнало в чл. 233, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Разпоредбата гласи: „Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно“.

По какви критерии ще се преценява работата на всеки обвинител и служител на този етап не е ясно, тъй като правилата все още не са публикувани. Но се разбра, че са различни, зависи за кой орган става дума. Оценяването ще става по точкова система и според крайния резултат, съответният административен ръководител ще определя размерът на допълнителното материално стимулиране на всеки един магистрат и служител. Задължително условие е заповедта за отпускането на бонуси да бъде мотивирана.

Пламена Цветанова, която е един от авторите на правилата, днес заяви, че сумите ще са различни, но иначе ДМС може да се получава и повече от веднъж годишно.

Онези, които няма да получават бонуси са магистратите с влезли в сила присъди, с окончателно наложени дисциплинарни наказания, подалите оставка с висящи дисциплинарки или наказателни дела, или получили отрицателни оценки.

12
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
киселец
киселец
06 ноември 2019 16:46
Гост

Ей, тия от ВСС опръскаха пейзажа в пръскачките, ще внесат раздор в този така сплотен колектив.

Дали съм разбрал
Дали съм разбрал
06 ноември 2019 16:46
Гост

Гешев ще раздава пачки. Ашколсун.

анонимен
анонимен
06 ноември 2019 16:46
Гост

На всички по много по заслуги. Най-послушните прокурори работят там май, нямат собствено мнение, каквото им се разпореди, това правят – като роботчета.

Размисъл
Размисъл
06 ноември 2019 16:44
Гост

Тия бонуси винаги са ме навеждали към греховната мисъл, че нещо е сбъркано в системата. Имаш си заплата, защо ще ти се доплаща, ако си вършиш работата добре? Нали това се очаква от теб?

Не точно
Не точно
06 ноември 2019 16:45
Гост

Бонусите сами по себе си са приети навсякъде, лошото е, че това не е частен сектор, а държавното обвинение, където е важно да няма съмнение в безпристрастността на обвинителя.

Анонимен
Анонимен
06 ноември 2019 16:44
Гост

Не се и съмнявам, че заповедта за отпускането на бонуси ще бъде мотивирана. Зависи обаче какви точно са мотивите в действителност.

Въпросче
Въпросче
06 ноември 2019 16:43
Гост

Значи административният ръководител решава кой ще влезе в комисията, която ще решава кой какви пари ще получава… Ами защо направо не си реши сам?

Анонимен
Анонимен
06 ноември 2019 16:46
Гост

Защото ще е много очевадно какво вече си е решил. Ей така задкулистно с промяна в ЗСВ някак си изглежда почти безкористно.

Не знам
Не знам
06 ноември 2019 16:47
Гост

Оценяването трябва хем да е външно, хем няма как да е външно… Нерешима дилема!

Анонимен
Анонимен
06 ноември 2019 16:38
Гост

Интересно какви ще са правилата. Тези атестации винаги са предразполагали към субективизъм.

Червенодрешковци
Червенодрешковци
06 ноември 2019 16:37
Гост

Охо, няколко пъти годишно по около шест заплати. Тези пак се уредиха.

Анонимен
Анонимен
06 ноември 2019 16:35
Гост

Напълно разумен ход. Не всички могат да се поставят под един знаменател.