За първи път през 2019 г. съдиите в най-големия съд в България, който е известен със свръхнатовареността си – софийският районен, са успели да решат повече дела, отколкото са постъпилите.

Това е отчел председателят му Александър Ангелов по време на общото събрание (отчета на съда виж тук). През 2019 г. Софийският районен съд (СРС) е решил 98 797  дела, а през цялата година са постъпили 96 029. Ангелов поздравил колегите си с тези резултати и изразил увереност, че тенденцията в работата им ще се запази.

Статистиката показва, че това е станало възможно и заради намаленото постъпление на дела през миналата година, тъй като само година по-рано в съда влизаха по 102 000-103 000 нови дела.

И докато наказателните дела са средно по 20 000 на година, то отчетът показва, че гражданските съдии през 2019 г. са били значително по-малко натоварени в сравнение с най-тежката им година – 2017 г. Тогава в съда постъпиха над 90 000 граждански дела, а миналата година са били 75 000.

Една от най-тежките дейности на служителите в СРС е свързана с връчването на призовки и съобщения. Миналата година те е трябвало да извършат 680 279 връчвания. Заради огромния брой призовки и съобщения, в СРС активно използват възможностите за изпращането им по електронен път. Създадена е организация, ако страна е изразила изразила съгласие за връчване на електронен адрес, съдебните книжа да ѝ се изпращат именно така, а след това тя да връща имейл с изявление за получаване на съобщението. „За удостоверяване на редовността на връчването, в тези случаи по делото се прилагат копия от изпратеното електронно съобщение и отговора на същото от страна на адресата. По този начин съществено е облекчен редът за призоваване в относимите случаи, което води до значително ускоряване на самото призоваване“, обясняват от съда.

Освен това по заповед на председателя Александър Ангелов от 2019 г. всички призовкари носят устройство, с което може да бъде установено къде се намират. „Решението за въвеждането на тази организация е взето след сериозен анализ на множество сигнали и жалби от граждани и адвокати с цел постигане на ефективност при връчване на съдебните книжа и осигуряване възможността за реален контрол върху тази дейност“, обясняват от съда. И изтъкват, че връчването на съобщения и призовки в София е сериозен проблем от много години, заради големия брой живущи в столицата, многото хора, които не са регистрирали адресите си, недостатъчния брой призовкари и огромния брой книжа за връчване. Затова в СРС непрекъснато постъпват сигнали от граждани и адвокати, които твърдят, че правата им са били нарушени при връчването на съдебни книжа. „В общия случай се оспорват констатациите в разписките към съобщенията и призовките относно това дали адресът е бил посетен на посочените в тях дати. При липсата на такава система за контрол практически липсва вариант за проверка верността на отразените от призовкаря обстоятелства, съответно за установяване евентуалната основателност на подадените от гражданите и адвокатите сигнали. Нововъведената организация осигурява възможност за реална проверка на всеки  конкретен случай и за установяване дали посочените от призовкаря обстоятелства отговарят на обективната действителност, т.е. дали същият е посетил конкретен адрес на описаните от него дати“, обяснява председателят на СРС в отчета си. И казва, че промяната е от полза и за гражданите, и за служителите.

В отчета специално внимание е отделено на факта, че през 2019 г. съдии от СРС инициираха и активно участваха в приемането на промените в ГПК, свързани със заповедните производства.

И е коментирано изменението в ГПК от 2017 г., което доведе до драстично увеличение на исковите производства. „Един от доскорошните проблеми в нормативна уредба бе, че при връчване, ако длъжникът не се намери на регистрирания адрес или чрез работодател (т.е. съобщението се връчи по реда на чл.47, ал.5 ГПК чрез залепване на уведомление), директно се дават указания на кредитора за предявяване на иск (чл.415, ал.1, т.2 ГПК). Така се стигна до множество случаи, в които при едно безспорно вземане се образува  исково производство без знанието на длъжника“, обясняват от СРС. И посочват, че именно с активното участие на техни колеги в края на миналата година бяха направени промени в ГПК, с които съдът вече дава указания за предявяване на иск при връчване на съобщение по реда на чл.47,ал.5 ГПК само в ограничен брой случаи.

„Тази промяна в ГПК ще има фундаментално значение за решаване дългогодишния проблем със свръхнатовареността на съдиите в СРС, но също така ще гарантира в голяма степен и нормалното функциониране на всички останали районни съдилища в страната“, се посочва в отчета.

От него става ясно, че именно по предложение на съдии от СРС в проекта за промени в Закона за административните нарушения и наказания е регламентирана възможността за връчвания на електронен адрес на държавни учреждения и общини, което не е уредено в момента.

На отчета на СРС са присъствали членовете на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова, както и инспектор Лидия Стоянова, председателят на градски съд Алексей Трифонов и заместниците му Руси Алексиев и Стефан Кюркчиев, както и зам.- районният прокурор на София Деян Славов.

Те са поздравили съда, че в условията на свръхнатовареност са намерени оптимални механизми за постигане на срочност, бързина и качество на правораздаването. И са споделили впечатления, че в облика на Софийския районен съд има позитивна промяна.

28
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
А качеството?
А качеството?
14 февруари 2020 19:11
Гост

Напоследък се сблъсквам с все повече актове, които са кратки, неразбираеми, нелогични, несвързани със спора по делото, резултат от процесуални нарушения и юридически неграмотни. Не е лошо да се вземат решителни мерки за обучение или разкарване на събраните от кол и въже псевдосъдии. Но като знаем колко далеч са от правото част от ръководството на съда и ВСС, мъка…

Съдия в СРС
Съдия в СРС
13 февруари 2020 12:22
Гост

Голям проблем на СРС са старите забатачени дела, които се прехвърлят от състав на състав, защото някой не ги е решил, когато им е било времето. Те не позволяват на новите колеги, които идват, да направят чувствителна разлика в текущото състояние, а страните по тях избухват (не без основание) срещу всеки нов човек, който се опитва да помръдне делото в някаква посока след толкова време. Същевременно положението с натовареността е такова, че ако на един колега му се наложи да не работи повече от един месец, последиците са чудовищни и генерират още повече стари забатачени дела. При това положение, да… Покажи целия коментар »

ewy
ewy
13 февруари 2020 20:30
Гост

„Постижението“ е прекрасно …..обаче не е нужно да има такива „постижения“ . Героизмът е нужен по време на война или природно бедствие , но дори тогава свидетелства за слаба организация и липса на превантивна мисъл . Прочетох анализа на председателя на СРС и той ме изпълва ….със съжаление. Каква е визията за ТРАЙНО решаване на проблемите на СРС ? Кога съдии ще постъпват в този съд с радост , а не със свити сърца ? Кога в събота и неделя в СРС ще е празно и няма да има колеги работещи по тъмни доби ? Ако това е „нормализация“ ,… Покажи целия коментар »

Гергана
Гергана
12 февруари 2020 22:58
Гост

Винаги ще има съдии дето работят и заради други – 100 000 : 200 = 500дела на калпак, от тия 200 съдии работят само 100-120 другите почиват активно и чакат някой да ги трамплира по нагоре … А, това че СРС има нов облик – да!

Геро
Геро
13 февруари 2020 0:11
Гост

Да, обаче после всички обират лаврите.

Запознат
Запознат
12 февруари 2020 19:25
Гост

СРС изглежда по коренно различен начин от преди няколко години, а облекчаването е чувствително. Поздравления за съдиите и ръководството за адекватните мерки, добрата организация и инициативносстта при предложенията за законодателни промени. Постигнатото е въпреки тоталната липса на подкрепа от ВСС и абдикирането от задълженията им за сметка прокарване на лични и лобистки решения. Ако не беше толкова неадекватно поведението на ВСС, с малко реална подкрепа при това ръководство реално можеше проблемът с натовареността вече да е решен.

ewy
ewy
12 февруари 2020 17:50
Гост

И според мен е рано да се изпада в еуфория . Подобрението в СРС е НЕЗНАЧИТЕЛНО и няма гаранция , че ще продължи . Например , при едно влошаване на икономическото състояние ще започнат просрочия по всякакви сметки , банкови и бързи кредити , ще нараснат трудовите дела и пр. При нови неадекватни законодателни промени в рамките на месец-два СРС ще потъне , както е потъвал и преди . Факт е , че като цяло ВСС нехае за проблемите на СРС и в други натоварени районни съдилища . Щатът е малък , съдебни служители също няма . Нямаше никаква подкрепа… Покажи целия коментар »

Запознат
Запознат
12 февруари 2020 17:39
Гост

Факт, че СРС никога не е работил така и не имало толкова адекватна организация, с която да се осигури равномерно натоварване на съдиите и възможност да приключват делата си навреме. Най-вече се усеща във въззивно отделение на СГС, където делата главоломно нараснаха. Поздравления за колегите от СРС, дано тенденцията се запази.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 17:19
Гост

Това е по-скоро еднократно явление, отколкото тенденция. Делата са по-малко от миналата година, защото много граждански съдии задържаха заповедния доклад в очакване на промените от края на 2019та. Не очаквайте, че съдът изведнъж ще се разтовари. Тези 2000 дела на фона на 96 000 постъпления са нищо. Дори и да е тенденция, трябват 48 години с това темпо, за да се нулират делата и да се работи само по новопостъпили, както е навсякъде другаде в страната. Освен това няма гаранция, че тази година няма да има изненади с постъпленията. Събирачите на вземания може да започнат да претендират отделно вероятно нищожните… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 16:51
Гост

Иначе тези от СК на ВСС отчитат, че в облика на Софийския районен съд има позитивна промяна. Вместо да ръкопляскат от страни, можеха да се поразмърдат да решат проблема им със свръхнатовареността.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 16:52
Гост

Те се разбързват само когато трябва да си гласуват бонуси.

Христо
Христо
12 февруари 2020 16:39
Гост

Ако повечето страни се съгласяват да получават пощата по електронен път, това би улеснило още повече работата на колегите.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 16:36
Гост

Ангелов ще излезе най-добрият председател на авгиевите обори СРС. Не, че съдиите са виновни, че гражданите се съдят за щяло и нещяло, но все пак организацията, която е създадена, е безпрецедентна.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 16:37
Гост

За разлика от тежкарите от ВАС и ВКС.

А качеството?
А качеството?
14 февруари 2020 20:57
Гост

След като предишните осигуриха нови сгради, където да може да се сложат допълнително съдии…, а и броят на делата поспадна.

Херо
Херо
12 февруари 2020 16:36
Гост

Тези хора са герои. Над 2000 дела в повече от постъпилите да решат! Поздравления.

Статистик
Статистик
12 февруари 2020 16:33
Гост

А забелязвате ли за какво невъобразимо съдене става въпрос? Излиза, че миналата година половината София е била замесена в някакъв вид съдебно дело. Това е кошмар.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 16:34
Гост

Защото българина не вярва на медиация и арбитраж. За второто има защо обаче.

Чичо Сам
Чичо Сам
12 февруари 2020 16:35
Гост

Слава богу, далеч е от половината.

Incorp.
Incorp.
12 февруари 2020 16:22
Гост

Няколко години поне ще минат до изчистване на старите, дори и да намаляват делата, тъй като съдиите си решават около 100 000 на година.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 16:16
Гост

С призовкарите е ад!

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 16:46
Гост

А на всичкото отгоре им слагат и GPS-и. Не стига, че с месеци не могат да се доберат до някои некоректни получатели, които се крият.

12-я играч
12-я играч
12 февруари 2020 16:11
Гост

В новата сграда определено и организацията е на ниво.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 16:44
Гост

Изключително важно е за един съд каква е материалната база. В сградата зад Римската стена бяхме като в „дядовата ръкавичка“.

JangoZ
JangoZ
12 февруари 2020 16:10
Гост

Добре е, че понамаляват делата, ама сега е момента и да поработят повече, за да отметнат малко тези от предишни години.

адвокат
адвокат
12 февруари 2020 16:12
Гост

Аз лично си чакам едно дело, решено през юни 2017 г., което все още е при съдията за изготвяне на мотивите.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 16:28
Гост

Така ще е след като ВСС вече толкова години не може да реши проблемът с натовареността.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 16:41
Гост

Те не спират да работят. На къде повече?