Тежък спор в Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) предизвика темата за случайното разпределение на делата и доведе до преждевременното му напускане от страна на правосъдния министър Данаил Кирилов, председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и главния прокурор Сотир Цацаров.

Темата беше повдигната от Кирилов, който в началото на месеца беше на посещение във ВКС, за да се запознае на място с начина, по който се разпределят делата. Тогава той каза, че системата не е лоша, но не става ясно дали е уязвима и поиска одит. Решение за извършването на такъв всъщност е взел отдавна и ВСС, но се оказа, че няма желаещи да го извършат. До посещението на Кирилов във ВКС се стигна след негов коментар по време на излъчвана в интернет дискусия по промените в Закона за съдебната власт за отговорността на тримата големи на 24 юни. Тогава министърът изрази опасения, че председателят на ВКС може да влияе при случайното разпределение на делата, тъй като той извършвал това действие.

Днес Кирилов внесе допълнителна точка на заседанието на пленума и подчерта, че не става дума за „нищо лично, персонално и конкретно“. След това обясни, че иска да бъде възложено на комисията „Професионална квалификация и информационни технологии“ да изготви доклад с всички факти и обстоятелства около системата за случайното разпределение на делата, както и да получи информация за процедурата по възлагане на външния одит на системата. Кирилов подчерта, че този въпрос трябва да е приоритетен заради рисковете.

Калина Чапкънова, която е председател на въпросната комисия, поиска от министъра конкретни въпроси, по които да бъде изготвен докладът, което не се понрави на Кирилов.

„Моето искане е за всичко. Не да ви дефинирам въпроси! Не сме в съдебно производство! Искам всичко – от историята на договора, предисторията му, какви са били участниците, как се е стигнало, предмет, срок, възнаграждения. Всичко! Всичко!“, отвърна Кирилов. След това добави, че не е ясно какво става с процедурата по възлагане на одит, дали има хронограма, срокове за прекратяване и обявяване на нова процедура.

„Това може да продължава до безкрай“, допълни министърът.

Олга Керелска се включи в дебата с уточнение, че Кирилов може да иска информацията по служебен път, но няма правомощие да иска да бъде гласувано решение на ВСС.

„Не я искам тази информация за себе си и в качеството си на министър, но искам да вдигна този проблем на вашето внимание“, отговори Кирилов.

Драгомир Кояджиков взе думата и каза, че ще припознае искането на министъра и ще го предложи от свое име.

„Крайно време е да се каже публично, че тази система е компрометирана. Публична тайна е, че случайното разпределение не е случайно“, каза Кояджиков и добави, че пленумът трябва да работи за чисто нова система за случайно разпределение на делата с други защити.

Атанаска Дишева се включи със забележка, че е рано да се говори за ненадеждност на системата, след като одит не е направен, а именно той трябва да отговори на този въпрос.

 „Аз мога обосновано да говоря“, прекъсна я Кирилов, на което пък тя отвърна, че не знае дали той има тази експертна компетентност. След това правосъдният министър препоръча на Дишева да изгледа запис от посещението му във ВКС, като предположи, че не е видяла нищо, ако е гледала само 3-минутен репортаж.

„А вие, г-н Лозанов, съвсем нищо не видяхте. Освен, ако не сте окабелили деловодството“, добави Кирилов, явно визирайки Лозан Панов, който го посрещна при визитата му във ВКС, но не присъства на демонстрациите на случайното разпределение. По този повод Кирилов акцентира, че системата има бутон, с който може да се активира и ръчно разпределение.

„На практика във ВКС това се осъществява от секретарите на състави, не искам да го казвам, но тази система не се ползва с доверие. Затова мълчах, мълчах и там, мълча и сега, затова искам да говори вашият доклад“, допълни Кирилов.

Лозан Панов взе думата с уточнение, че няма да коментира обръщението към него с „Лозанов“, но добави, че в практиката му във ВСС, с него са работили поне петима министри.

След тази забележка главният прокурор Сотир Цацаров стана от мястото си и каза, че „слуша само простотии“. В последвалата размяна на реплики се чу само негово вметка, че трябва да има и извинение, след което напусна заседанието.

Докато Панов продължаваше изложението си, в което каза, че във ВКС Кирилов е срещнал аргументи от страна на администрацията, правосъдният министър също излезе от залата.

Спорът обаче не приключи. Атанаска Дишева и председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков поясниха, че ръчно разпределение има и във ВАС, и то е заложена опция в системата, която се ползва в ограничени хипотези. Чолаков каза, че проблем на системата със сигурност е неравномерното разпределяне, защото съдиите във ВАС се оплакват постоянно от различната натовареност.

Боян Новански пък заподозря, че в комисията във ВСС, която е натоварена с изготвянето на задание на одита, нарочно не се прави нищо. Той упрекна колегите си, че в заданието са посочени много сертификати, които участниците трябва да притежават и затова никой не се е явил досега.

След това пък Драгомир Кояджиков предложи комисията „Управление на собствеността“ да се заеме с организирането на нова процедура.  Последва реакция от други членове на ВСС, че личи желание да се изземват правомощия.

Докато траеха споровете, председателят на ВКС също напусна заседанието и в един момент то трябваше да бъде прекъснато заради липса на кворум.

В крайна сметка, с минимален кворум от 13 присъстващи и само един против, членовете на пленума решиха, че главният секретар на ВСС трябва да изготви доклад за системата за случайно разпределение с цялостната история по въвеждането и експлоатацията.

Отделно пък комисията „Професионална квалификация и информационни технологии“ трябва да изпълни решението на пленума за извършване на одит на въпросната система, като съкрати изискванията към кандидатите и не налага да представят сертификати за подготовката си.

10
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Изкуствовед
Изкуствовед
01 август 2019 10:57
Гост

Красиво композирана снимка – Данаил говори и вероятно ръси бисер след бисер; Лозан го гледа с недоумение за менталните му способности и страх за бъдещето на българското правосъдие; а на Сотир вече не му дреме, защото мандатът му изтича и ще иде за 9 години в КС, и хем му е смешно колко е зле Данаил, хем се хили и самодоволно, че неговите хора са сложили такъв индивид за министър и номерът е минал – правителството още си е на власт.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2019 23:55
Гост

Работя във ВКС и съм напълно убеден, че деловодната система не подлежи на манипулация. Това са долни инсинуации.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2019 23:58
Гост

Ти си просто един служител. Няма система, която да е измислена от някой и да не може да се дърпат конците от него.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2019 23:53
Гост

Голата истина е, че Панов и Кирилов си ги мерят. Това обаче парира върху другите.

Николай
Николай
29 юли 2019 21:47
Гост

данаил кирилов няма ли някой анадолец да му одитира дванадесетипръстника – поне ще има обективна причина да е толкова неадекватен

хирург
хирург
30 юли 2019 0:07
Гост

Мани, може да се окаже за основен ремонт. А той ни е много ценен и незаменим.

Анибал
Анибал
30 юли 2019 0:16
Гост

Този не е за преглед, а направо за основен ремонт. Като за начало може да се обърне към психолог и логопед.

Лулчо
Лулчо
01 август 2019 13:30
Гост

Няма страшно! Той е одитиран, одитиран, че последващата анадолска манипулация се явява рутинна!

Анонимен
Анонимен
29 юли 2019 21:11
Гост

Препоръчвам на всеки да отдели малко време и да гледа на живо някое заседание на ВСС, председателствано от Кирилов. Аз изпаднах в потрес! Този човек срича, мънка, непрекъснато греши. Грам понятие си няма какви са процедурите. А по същество да не говорим. Страхотна мъка…

Анонимен
Анонимен
29 юли 2019 23:51
Гост

Толкова си може човекът. Фактът, че не се трогна грамче от избора на бъдещия главен прокурор, а очаква хората да подкрепят Гешев. Явно толкова му пука за бъдещето на правосъдието. Но наведна глава сабя не я сече. Остава да му купим наколенки.