Желанието на председателката на Административен съд-Плевен след края на мандата си да се върне на работа като редови магистрат, но в Административен съд София-област предизвика спорове на заседанието на Съдийската колегия днес. Кадровиците се разминаха по въпроса следва ли при решаване на въпроси за тези своеобразни кариерни бонуси да се взема предвид и натовареността на съответните съдилища.

На 27 декември изтича мандатът на Полина Богданова-Кучева като шеф на АдмС-Плевен. Първоначално решението ѝ е било да се кандидатира за втори мандат, но впоследствие е размислила и е подала заявление за отказ от участие в процедурата и молба да бъде върната на работа, но в Административен съд София-област, като е посочила лични причини за това.

Мнозинството в Комисията по атестирането и конкурсите е подкрепило заявлението ѝ, стана ясно на заседанието на Съдийската колегия. За да бъде изпълнено обаче, трябва да се разкрие нова щатна бройка в АССО, защото там няма свободни места.

А Олга Керелска постави въпроса защо не са съобразени данните за натовареност на АдмС-Плевен и на АССО. Тя цитира принципно решение на предишния състав на СК на ВСС, който бе приел, че при упражняване на правомощията си по чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, тя ще преценява и данните за натовареност.

Въпросният текст гласи: „След освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител лицата се връщат на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт“.

Керелска отбеляза, че колегията има право на преценка в кой орган да върне даден административен ръководител след изтичане на мандата и че един от основните критерии за това трябва да бъде натовареността. И попита защо Полина Богданова не е поискала да работи в АССГ, който много е по-силно натоварен и където има три свободни щата. Защо не е поискала да отиде в Софийския градски съд, а в много по-слабо натовареният АССО, продължи Керелска. И заключи, че вместо да се правят реформи, колегията само разкрива щатове и изпълнява желания.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви, че Полина Богданова е посочила основателни лични причини да поиска да дойде да работи в София. И уточни, че след промените в АПК от лятото, с които се променя подсъдността на някои видове дела, натовареността на АССО значително ще нарасне.

Атанаска Дишева подкрепи принципно позицията на Олга Керелска. Но добави, че ще гласува за предложението на КАК, заради предстоящата натовареност на Административен съд София-област. Като призова колегите си да помислят и да решат как ще процедират занапред, защото по думите ѝ Керелска е права, че безразборно се откриват места, за да се удовлетворят желанията на административни ръководители. Дишева заключи, че в конкретния случай личният мотив на Полина Богданова няма значение, а ако имаше, би трябвало да я назначат в АССГ.

Цветинка Пашкунова също подкрепи мнението на Керелска. „Кариерният бонус на административния ръководител да избира друг орган, в който да работи като съдия, следва да бъде предпоставен от това каква е натовареността на съответния орган. Освен буква, има и дух на закона и разпоредбата на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ трябва да се тълкува заедно с правомощията на колегията и на Пленума. Ако тълкуваме, че е безусловно право на административния ръководител да избира, това ще отвори порочна практика и председателите ще си посочват къде и в кой орган искат на работят. Всеки ще предпочете да отиде в слабо натоварен орган и ние ще започнем разкриване на нови бройки, а натоварените съдилища няма да бъдат кадрово обезпечени. Административен съд-Плевен е по-натоварен от АССО, Административен съд София-град е още по-натоварен. Ако колегата иска да работи в София, няма пречка да отиде в АССГ. Може би колегите са прави, че с промените в АПК ще се увеличи натовареността, но това са прогнози. Когато се предлага разкриване на щатове, ние съобразяваме действителното и настоящото положение. Ако започнем да го правим по прогнози и предположения, то ще бъде произволно. Когато се увеличи натовареността на АССО няма пречка да се разкрият бройки там и да бъдат назначени колеги, които отговарят на законовите изисквания“, каза Пашкунова.

В тази връзка Олга Керелска даде за пример решенията на СК на ВСС по искането на Специализирания наказателен съд за разкриване на още бройки, защото подсъдността на някои дела се промени и той вече гледа такива за корупция по високите етажи на властта. Тогава колегията отказа, защото иска да види с колко ще се увеличи натовареността.

В крайна сметка с 9 на 3 гласа колегията реши да уважи заявлението на Полина Богданова и тя да дойде да работи в АССО.

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Колев
Колев
11 декември 2018 13:44
Гост

В крайна сметка колежката Полина Богданова има и лични причини. Човешко е да се съобразим с това.

Възмутен
Възмутен
11 декември 2018 13:48
Гост

До като ние изнемогваме поради липса на хора, от ВСС откриват нови щатове заради капризи. Това си е двоен аршин.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2018 13:43
Гост

За натовареността в Административен съд София-област за сега може само да се гадае.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2018 13:38
Гост

Наистина в последно време има тенденция колегията да разкрива щатове и изпълнява желания.