17 години след членството на България в Европейския съюз съдът в Люксембург отмени последното ограничение за гражданите на съюза да придобиват земеделска земя у нас (решението му виж тук). Всички пречки за това трябваше да отпаднат още през 2014 г., но вместо това, с промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) в разрез с Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) държавата постави нова бариера.

Това стана с приемането на новия чл. 3в от ЗСПЗЗ, който предвижда: „Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години“, като правилото не се прилага само при наследяване по закон.

Днес обаче Съдът на ЕС постанови: „Член 63 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на държава членка, по силата на която придобиването на право на собственост върху земеделски земи, намиращи се на нейна територия, е обусловено от изискването приобретателят да е пребивавал повече от пет години в тази държава членка“.

Предисторията на чл. 3в ЗСПЗЗ

Пет години след присъединяването на България към ЕС, гражданите на съюза и на държавите в Европейското икономическо пространство (ЕИП) получиха правото да придобиват неземеделска земя в страната. От 2012 г. те и дружествата, които са регистрирали в България, както и чуждите компании от страните от ЕС и ЕИП, могат да притежават неземеделска земя.

За земеделската земя ограниченията трябваше да отпаднат от 1 януари 2014 г. Вместо това да се случи, с чл. 3в ЗСПЗЗ беше въведено ново изискване за всички, които искат да я придобият – да са пребивавали поне 5 години в България.

Правилото, което въвежда тази разпоредба, е общо за всички граждани – български и чуждестранни и от него следва, че физически лица, които поне през последните 5 години не са пребивавали или не са установени в България, нямат право да придобиват земеделска земя с какъвто и да е вид сделка. Що се отнася до юридическите лица, изискването за регистрация поне 5 години преди придобиването на земята, може да бъде преодоляно, ако съдружниците (или учредителите на АД) отговарят на изискванията за пребиваване или установеност.

Чл. 3в ЗСПЗЗ е предложение на депутати от БСП, като в законопроекта им няма мотиви за въвеждането на ограничението (виж тук). През 2014 г. президентът Росен Плевнелиев налага вето на промяната, като отбелязва, че на практика разпоредбата предвижда недопустимо ограничение на българските граждани, като им въвежда изискване за уседналост. А за гражданите на ЕС подчертава, че България не може след датата на присъединяването си към съюза да въвежда допълнителни ограничителни условия за придобиване на земя, защото така едностранно ограничава на правото на установяване (по чл. 49 и сл. от Договора за функционирането на Европейския съюз) и на свободно движение на капитали (по чл. 63 и сл. от Договора за функционирането на Европейския съюз).

След приемането на чл. 3в ЗСПЗЗ Европейската комисия започна наказателна процедура.

До днешното решение на СЕС, по силата на което чл.3в ЗСПЗЗ вече няма да се прилага, се стигна заради преюдициално запитване от Районния съд в Бургас. То е по дело на австриец срещу сина на негов приятел българин и три ниви в бургаско („Лекс“ е разказвал случая, можете да си го припомните тук).

Решението на СЕС

Преди да стигне до извода, че чл. 3в ЗСПЗЗ е несъвместим с правото на ЕС, съдът в Люксембург изследва целите, с които е приета разпоредбата. Те са изложени така пред него от РС-Бургас: „…въвеждайки ограничения за инвестициите в български земеделски земи, тази национална разпоредба има за цел да гарантира, че тези земеделски земи ще продължават да се използват съобразно тяхното предназначение. Тази юрисдикция уточнява, че спекулативните сделки със земеделска земя, както и продажбата на такава на чуждестранни инвеститори, чиято цел е използването на земята за други цели, биха довели до значително намаляване на обработваемата земя, както и до свързаното с него изчезване както на малките, така и на големите български земеделски производители“.

СЕС посочва, че макар сами по себе си такива цели да са от общ интерес и да могат да обосноват ограничения на свободното движение на капитали, все пак тези ограничения трябва да бъдат подходящи и реално да водят до постигането им.

В решението се констатира, че чл. 3в ЗСПЗЗ предвижда само задължение за пребиваване, а не и задължение имотът да се експлоатира лично. „Следователно се оказва, че такава мярка сама по себе си не е от естество да гарантира постигането на посочената цел земеделските земи, намиращи се на българска територия, да продължават да се използват съобразно тяхното предназначение“, заключава СЕС.

А за другата цел на чл.3в ЗСПЗЗ – да предотврати придобиването на земеделски земи с чисто спекулативна цел, съдът в Люксембург заявява: „…вярно е, че разглежданата по главното производство правна уредба може да доведе до намаляване на броя на потенциалните приобретатели на земеделски земи, така че тя би могла да доведе до намаляване на натиска върху пазара на земеделски земи. Предвиденото в тази правна уредба изискване за пребиваване обаче само по себе си не гарантира, че земеделските земи ще се придобиват, за да бъдат използвани за земеделие, или поне с неспекулативна цел“.

След като констатира, че мярката на практика не постига предвидените цели, СЕС се заема да провери пропорционалността ѝ.

„За целта на тази преценка трябва да се държи сметка за обстоятелството, че посоченото задължение ограничава не само свободното движение на капитали, но и правото на приобретателя да избира свободно своето местожителство, което при все това му се гарантира от член 2, параграф 1 от Протокол № 4 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г.“, посочва съдът.

И заключава, че задължението за пребиваване в чл. 3в ЗСПЗЗ е особено ограничително.

В решението се коментират и възможните други мерки, с които България би могла да ограничи придобиването на земеделска земя със спекулативна цел и да гарантира, че ще се използва по предназначение. Примери за такива е дала Европейската комисия – „мерки, с които се въвежда например облагане с по-високи данъци на сделките за препродажба на земеделски земи скоро след като са придобити, или още изискването за значителен минимален срок на договорите за наем на земеделски земи“. Може също да представлява мярка, засягаща в помалка степен свободното движение на капитали, въвеждането на право на предпочтително изкупуване в полза на арендаторите, при което да е възможно ако последните не придобият съответния имот физически или юридически лица, чиято дейност не е свързана със селскостопанския сектор, да придобият въпросния имот, при условие обаче да запазят предназначението му“, допълва СЕС.

31
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Didier
Didier
20 януари 2024 23:13
Гост

Здравейте г-н/г-жо

Аз съм индивидуален финансов експерт, който мога да ви дам бърз заем, вариращ от €2000 до €10,000,000 при лихва от 2% с условия, които ще улеснят живота ви.

Така че, ако имате нужда, не се колебайте да се свържете с нас по имейл:

Имейл: didierdf93 @gmail.com
Имейл: didierdf93 @gmail.com

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 10:31
Гост

Това е много добра новина. Ако има прилични цени на земята, с удоволствие ще продавам по 10-20 декара на година. Ако искат да я бетонират, покриват с фотоволтаици, халета, заводи, изобщо не ме вълнува. Без това вече ни направиха на маймуни, от обработването се е видяло, че няма да се печели.

Emilycandy
Emilycandy
19 януари 2024 9:57
Гост

Upon perusing your blog, I found myself intrigued by the content you shared. Kindly furnish me with sufficient particulars earn to die.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 6:46
Гост

Това решение на Люксембург е противно на правовия ред и не следва да бъде изпълнявано.

Напомням-в България директно не се изпълнява решението на съда в люксембурт, досежно незаконността на наредба номер едно на адвокатурата. Значи можело.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 10:39
Гост

Що за глупости

Анонимен
Анонимен
22 януари 2024 10:05
Гост

Абсолютно си права-това решение на Люксембург е глупост.

Заки
Заки
18 януари 2024 22:23
Гост

Много лобистко решение.

Юли
Юли
18 януари 2024 22:21
Гост

Изкупиха всичко от нещастната ни държавица, а сега и земята.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 10:40
Гост

😀

Аха
Аха
18 януари 2024 21:26
Гост

Тоя филм го изгледаха вече украинците, резултатът се вижда. Монсанто и т.н.

Асен Василев
Асен Василев
18 януари 2024 21:23
Гост

Изцъклих се от проби на тоя продукт върху мен, но в посолството са доволни.

Любител
Любител
18 януари 2024 13:44
Гост

То и без това забраната лесно се заобикаляше, просто взеха малко хляб от устата на адвокатите. Нищо, както би казала Меркел, ще се справим

Milev
Milev
18 януари 2024 13:08
Гост

Много шум за нищо. Само да се налива вода в мелницата на „патрЕотите“.

Станчев
Станчев
18 януари 2024 13:07
Гост

Само да напомня на сладурите, които вече почнаха да пишат как „ще ни изкупят земята“, за един пример от вчера. Домусчиев се вихреше по новините по няколко теми. Едната беше за отвлечения кораб. Каза, че Хутите искат откуп. Вероятно нямало как да се намесят военните, защото има заложници. ЗАЛОЖНИЦИТЕ СА БЪЛГАРИ! А ТОЙ ГОВОРИ С РАЗОЧАРОВАНИЕ, ЗАЩОТО ЩЕ МУ СЕ НАЛОЖИ ДА ПЛАТИ НЯКОЙ МИЛИОН ОТКУП. Но когато това не е хобито ти Лудогорец си много склонен да пуснеш военните да ти върнат кораба, дори и с цената на родни животи. Та ето ви и един български бизнесмен и предприемач.… Покажи целия коментар »

Анонра
Анонра
18 януари 2024 15:35
Гост

Можеш да си отнесеш спама в други теми и форуми.

Тауин
Тауин
18 януари 2024 13:02
Гост

Сега ще захапят тая тема от Израждане и ще измислят опорката как масово ще ни изкупят земята. Истината е че, и сега е изкупена от олигарси с партиини куфарчета още пред 90те. Тия сега си купуват комбайни за по 1 милион и карат спортни коли. А работещите на полето не са от най-богатите. Земеделските производители с много земи по добричко знаете ли какъв стандарт имат? Ама били българи. Е, сега може да имат конкуренция от някой французин или германец. Все същото ще е. Пак малкия човек и работник ще го отнесе.

Тауин
Тауин
18 януари 2024 13:03
Гост

Световният строй, комунизъм, социализъм, капитализъм, демокрация има нещо във фундаметна си – работника да има пари колкото да живее. Но не и да има пари за да се чувства свободен. Това е. Вързан си с хомота за никакви пари. Ти си просто служител. Има много, като теб. Още повече в Индия, Пакистан и Китай. И това няма общо с факта дали сме част от ЕС и НАТО или сме част от болната амбиция на държавите от третия свят, като ЮАР, Руската федерация и Бразилия. Вижте там, вижте и тук. Винаги малкия човек е само служител и работник за да прави… Покажи целия коментар »

Станчев
Станчев
18 януари 2024 13:04
Гост

Уви е така. Ма белким на западняка му се репчим повече да ни дава достойни доходи. Че освен всичко българина с много пари редовно е ужасна циция.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2024 12:59
Гост

Фактически това е нещо, което е трябвало да се случи преди бая години. И е заложено в договорите за присъединяване. Идеята да Европа да се превърне в една държава. Ако на някой още не му е ясно – да се превърне в нещо, като Съединени Американски Щати. Там всеки щат си има собствени закони, но като цяло се подчиняват на федералните такива. На тия в Монтана не им харесват хората в Тексас, но са в една лодка. Това е. Ако някой сега зацепва, негов проблем. Тия неща са били ясни още преди около 24 години.

Анонра
Анонра
18 януари 2024 12:48
Гост

Сега ще ни и изкупят официално. Остана да ни смажат валутата и историята и да закриваме държавата.

Кирев
Кирев
18 януари 2024 12:56
Гост

Ще ни я изкупят. Ще я изкупят ако виждат пазарна логика в това нещо. Към момента пшеница и слънчоглед не се продават много скъпо. Та не знам кой ще ти изкупува каквото и да било. А и в крайна сметка никой не спира българите да изкупуват френска земя или италианска да речем.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2024 15:38
Гост

Каква пшеница и слънчоглед? За земя говорим.
Може ли неюристите да напуснат и да не спамят глупости?
Какви френски и италиански земи? Та ние сме мизерници по доходи. Това е начин да се изкупи държавата официално от богатите – народът робува в чужбина, политиците се назначават зад океана, сега и земята се пазарува свободно от тях.

Родев
Родев
18 януари 2024 13:08
Гост

Притрябвали сме им. Той и климата се скапа. Не можеш да извадиш читава продукция от зърно и слънчоглед по Шабленско, защото не вали нито сняг, нито дъжд. Сух студ. Точно тука ще се избиват за земя. Лошото е, че скоро ще трябва да гледаме маслини.

Хари
Хари
18 януари 2024 22:18
Гост

Направо ще я втасаме.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:04
Гост

😀 😀 😀

Анонимен
Анонимен
18 януари 2024 12:39
Гост

Простотия бзподобна!!! ГНУС!!! И последната частица суверенитет отиде. Няма нищо – да ни вземт земята, да слагат слънчеви, лунни, марсиански панели, пък нас ще ни храни…Украйна!!.

Анонимен
Анонимен
18 януари 2024 12:56
Гост

Отново пропаганда без никаква аргументация. Нищо ново – може и без правен анализ, важното е Украйна да се намеси. Пропагандата е прозрачна!

Мишев
Мишев
18 януари 2024 12:57
Гост

Къде къде по-добре ще е да сме суверенни в Евразия, нали? И да вегитираме

Де да беше Украйна
Де да беше Украйна
18 януари 2024 21:22
Гост

По скоро Палестина. Като дойдат на границата австрийците ще го усетим.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 януари 2024 12:37
Гост

Така, България трябва да се съобразява с ДФЕС, когато става дума за задължения, а иначе присъединяването ни в Шенген се бави по хиляди измислени причини, но по-интересното е защо нашите държавни ръководители не вземат да се пробват да заведат дело заедно с Румъния срещу Австрия и всеки, спиращ ни към пълна интеграция в ЕС – легитимна цел, почиваща на законен интерес и най-вече право, закрепено в първичните източници на ПЕС?

Анонимен
Анонимен
18 януари 2024 12:58
Гост

Точно така е. Абе истината е, че на регионално ниво и политици и граждани в ЕС си знаят, че ние сме втора ръка хора. Нищо, че масово политиците в Брюксел говорят, че ЕС няма такава практика да дели хората на първа и втора класа. То се вижда.