Съставът на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) да бъде конструиран така, че само съдии да могат да проверяват съдии и само прокурори и следователи да ревизират работата на колегите си. Да се даде възможност на двете колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС) или на общите събрания на съдиите и прокурорите да номинират инспектори. Да се разграничат функциите на ИВСС с тези на ВСС, тъй като част от тях по отношение на атестирането се припокриват.

Това са само част от предложенията за промени в Закона за съдебната власт, които Съюзът на съдиите е изпратил на Народното събрание и ВСС в декларация по повод изтеклия мандат на инспекторите.

ССБ най-напред се спира на забавеното откриване на процедурата за избор на нови състав на ИВСС. Тя трябваше да започне преди четири месеца, но парламентът все още не е сторил това.

Неизпълнението на задължението за избор на нов състав на конституционен орган след изтичането на мандатите на съответните негови членове създава впечатление за подценяване значението на този държавен орган и влиза в сериозно противоречие с принципа за мандатност, предвиден в Конституцията и ЗСВ“, посочва в писмото си съдийската организация.

И отбелязва, че няма спор колко са важни професионалните и нравствени качествата на избраните инспектори, защото ефективността и авторитетът на ИВСС ще зависят от тяхната почтеност, професионализъм и отдаденост.

Считаме, че изборът на членовете на различните състави на ИВСС е непрозрачен, като за професионалната общност и гражданите остава тайна защо определен народен представител предлага кандидатурата на конкретен съдия за инспектор, как се е запознал с неговата работа и как е установил наличието на високи професионални и нравствени качества. Ако избраният за инспектор преди това е работил като съдия на окръжно ниво например, след избора му той повишава заплатата си значително (чл. 51 ЗСВ), а след промените в чл. 50, ал. 1 ЗСВ (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), при изтичане на мандата му може да бъде „възстановен“ на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора му за инспектор, което представлява заобикаляне на принципа за кариерно израстване на магистратите чрез конкурси. Предвидените по закон привилегии създават двойна политическа зависимост (на входа и на изхода на ИВСС) на поне една част от инспекторите, които преди започване на работа са били на по-ниски инстанционни нива в съдебната система, и които след приключване на мандата им в ИВСС няма да се пенсионират, а ще продължат да работят обратно като магистрати с възможност на по-висока по степен инстанция“, посочват от ССБ.

Според тях политическото влияние върху инспекторите може да се ограничи като те бъдат номинирани или от Съдийската и Прокурорската колегия, или от общите събрания на съдиите и прокурорите. Друг вариант, според организацията, е да се предвиди квота на президента.

От съюза отбелязват, че сегашният начин на конструиране на ИВСС може пряко да влияе върху независимостта на съдията. Това е така, защото в него влизат и прокурори, и следователи, които обаче проверяват работата на съдиите. Тази реалност обаче противоречи на духа на последните изменения в Конституцията, с които ВСС беше разделен на две колегии.

За да се избегне, от една страна подкопаването на съдийската независимост, а от друга да се насърчи специализацията на инспекторите в тяхната контролна работа, предлагаме промяна в разпоредбата на чл. 42 от ЗСВ, съгласно която за инспектори, които ще проверяват съдилищата може да се избират единствено съдии, а за инспектори, които ще проверяват прокуратури и следствени служби може да се избират единствено прокурори и следователи“, предлагат от ССБ.

Те коментират и друга законова разпоредба, според която ИВСС взема решенията си с гласовете на повече от половината от инспекторите. Това теоретично дава възможност на прокурори да заявяват оценката си за работата на съдията и за това дали той е извършил дисциплинарно нарушение и, съответно, да инициират производство срещу него.

Наред с това от ССБ посочват, че има и припокриване на функциите на инспектората и на ВСС – за част от проверките на ИВСС с предметен обхват на атестирането на магистратите.

Считаме, че ИВСС не трябва да се превръща в допълнителен атестиращ съдиите орган, а неговите доклади от проверки не трябва да се разглеждат като критерии или индикатори за работата на съдията, защото те не могат да се обжалват, а ВСС не може да провери тяхното съдържание предварително, преди окончателното приключване на доклада. Докладите на ИВСС не трябва да имат предопределена окончателна сила и трябва да се четат критично от ВСС.

Налице са случаи, в които извънредните проверки на отделни съдии (не според предварителния план на ИВСС) предизвикани от жалби на физически или юридически лица представляват злоупотреба с право и създават опасност за натиск върху съдиите при решаването на делата им“, казват от организацията.

Тя вижда и сериозен конституционен проблем в обстоятелството, че ИВСС има самостоятелна роля при вземане на решения за професионалната кариера на съдиите и образуването на дисциплинарни производства срещу тях, въпреки че това е само от правомощията на двете колегии на ВСС. Съюзът е на мнение, че докладите на инспектората не трябва да бъдат фактор при решенията, свързани с атестирането и повишението на съдиите, защото не са били обект на външна проверка от друг държавен орган, а могат да бъдат оспорени само пред главния инспектор, а същевременно работата на съдиите подлежи на инстанционен контрол.

Затова ССБ предлага промени в съдебния закон, с които не само да се гарантира независимостта на магистратите, но и да бъдат предвидени по-сигурни гаранции за предотвратяване на опасността от посягане на конституционните правомощия на ВСС от страна на ИВСС.

 

19
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 юли 2020 11:19
Гост

ВСС трябва да бъде заличен като орган. Правомощията му трябва да бъдат осъществявани чрез пряко и публично електронно гласуване на всички съдии в страната. Членовете на инспектората трябва също да бъдат пряко избирани от съдиите. Председателството на всички по-големи съдилища трябва да бъде на случаен ротационен принцип за срок не повече от 4 месеца. Позицията на главен прокурор също трябва да бъде заличена. Върховен надзор за законност може да упражнява ВКП. Самата идея за централизирано обвинение, което се подчинява на едно лице, е АБСУРДНА и противоречи на всякакви принципи на демокрацията.

Капсул Капсуланов
Капсул Капсуланов
21 юли 2020 12:10
Гост

Само деца на съдии да могат да стават съдии. Съдийството да се наследява, както по закон, така и по завещание.

Ники
Ники
21 юли 2020 10:17
Гост

В крайна сметка трябва наистина да се гарантира независимостта на магистратите.

Ники
Ники
21 юли 2020 10:15
Гост

Как е възможно прокурорите да заявяват оценката си за работата на съдията и за това дали той е извършил дисциплинарно нарушение?

Фиона
Фиона
21 юли 2020 10:15
Гост

Питай нормотворците ни.

Митко
Митко
21 юли 2020 10:14
Гост

ЗСВ има нужда от коренни промени.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2020 10:13
Гост

Напълно разумно предложение.

Лазар
Лазар
21 юли 2020 10:13
Гост

Одобрявам!

Gnqs
Gnqs
21 юли 2020 9:52
Гост

Успех в задачите

адв. Маринков
адв. Маринков
21 юли 2020 9:52
Гост

Да де защото така би имало затворен цикъл, ма да видим

Stratiev
Stratiev
21 юли 2020 9:52
Гост

Добре. Надежди за обективно проследяване и оценяване

Ян Богосян
Ян Богосян
21 юли 2020 9:50
Гост

Интересно. Дано има обективност само, а не да е модел за събиране на парички

Daniel
Daniel
21 юли 2020 9:50
Гост

С такова желание исках да стана адвокат, но когато се запознах в детайли с конюктурата и се отказах

Анонимен
Анонимен
21 юли 2020 9:50
Гост

Е добре, какво сега ?

Димитрова
Димитрова
21 юли 2020 9:48
Гост

„Неизпълнението на задължението за избор на нов състав на конституционен орган след изтичането на мандатите на съответните негови членове създава впечатление за подценяване значението на този държавен орган и влиза в сериозно противоречие с принципа за мандатност, предвиден в Конституцията и ЗСВ

Така е.

Flarken
Flarken
21 юли 2020 9:47
Гост

Направо е странно да не е така. Нормално е инспектората да проверява егати

RisteV
RisteV
21 юли 2020 9:46
Гост

Ми струва мис е логично

....
....
21 юли 2020 9:44
Гост

Тези пак се чудят каква простотия да измислят като „нова идея“. Абе колеги от ССБ, нямате ли дела за писане бе? То бива, бива, ама вол за мезе не бива. Влизайте в парламента и почвайте промените, с другото само се излагате

Анонимен
Анонимен
21 юли 2020 11:57
Гост

Все пак, трябва да покажат, че все още съществуват