Единодушно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра председатели на окръжните съдилища в Бургас и София. Росица Темелкова е новият административен ръководител на ОС-Бургас, а Пламен Петков – на СОС.

Всичките 14 членове на колегия подкрепиха кандидатите и изказаха само положителни коментари по отношение на двамата.

Първият избор на днешното заседание бе за председател на ОС-Бургас. Темелкова бе единствен кандидат за поста. От 2009 г. е заместник-председател на Бургаския окръжен съд, а откакто председателят Боряна Димитрова бе избрана за член на ВСС, тя изпълнява функциите на временен ръководител.

По време на изслушването бяха изтъкнати отличните й професионални качества – за периода на атестирането имала само 6 отменени акта, три от тях определения, изключителен съдия, търси и обратна връзка с колегите си, грижи се за тях. В този ред на мисли бяха дадени и следните примери – Темелкова предлага периодичното въвеждане на анонимни анкетни карти, с които съдиите да изразяват мнението си за нейното управление. Друга нейна идея е да не се разширява щатът за съдии, а да има повече съдебни помощници, след професионален подбор. Според нея колегите й имат нужда от съдебни помощници, защото има проблем с психическото изчерпване на магистратите.

„Видях една образцова работа на образцов съд“, заяви Даниела Марчева. Самата тя попита Темелкова какво очаква от ВСС, на което получи отговор – по-проста комуникация, която да не бъде затруднена от бумащина, както е сега. Помоли и за друго – за пряка комуникация, т.е. членове на ВСС да се срещнат със съдиите на място, да ги чуят и да предприемат необходимите мерки за решаване на проблемите, които сочат.

Атанаска Дишева отбеляза, че при среща със съдии от Бургас по време на предизборната си обиколка като кандидат за член на ВСС, чула мнение на магистрати, че трябва да бъде закрита системата за измерване на натовареността. Но сега останала много удовлетворена от становището на Темелкова, че СИНС не трябва да бъде закривана, а просто актуализирана и свързана със системата за случайно разпределение на делата.

Като проблем в работата на ОС-Бургас, Темелкова отбеляза само един – необходимостта от запълване на свободните бройки чрез конкурс.

Председателят на ВАС Георги Чолаков попита дали има възможност за преразпределение на помещенията между административните съдии и колегите ми от ОС и РС, защото през декември бил в Бургас и разбрал, че административните магистрати и канцелариите са на различни етажи, което създава неудобство за тях.

„Най-добрият вариант е да се намери подходяща сграда за АдмС-Бургас, но това е много скъпо. Мислила съм по този въпрос и ще говоря с председателя на съда, за да направим всичко възможно на всички да им е удобно. Има възможност да съберем съдиите на един етаж, в отделен коридор, без достъп на граждани. Ако трябва, ще направим и консултация с архитект, за да удовлетворим административните съдии и те да работят нормално и спокойно“, отговори Темелкова.

Темата за протеста на бургаски журналисти срещу две решения на съдия Калин Кунчев от РС-Бургас също беше повдигната. Росица Темелкова заяви, че не желае да коментира по същество въпроса, защото може да се окаже във въззивния състав, който ще разглежда делата. Но похвали ВСС за бързата реакция и отбеляза, че предишни състави на съвета не реагирали така бързо.

След серията от положителни изказвания за качествата на кандидата, Боряна Димитрова прочувствено благодари на колегите си за оценката. И с 14 гласа Росица Темелкова бе избрана за председател на ОС-Бургас.

Втората процедура в днешния дневен ред бе за избор на председател на Софийския окръжен съд. Пламен Петков бе единственият кандидат. И той в момента е изпълняващ функциите ръководител. Издигнат е за поста от общото събрание на СОС.

В негова подкрепа се изказаха Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова и Боряна Димитрова.

Коментирайте

avatar