Разрешавани противоречиво въпроси, свързани с предпоставките за отвод и с последиците от произнасянето на съда, въпреки че са били налице обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в безпристрастността му, ще са предмет на първото тълкувателно дело за годината на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС).

Въпросите, на които ще отговорят върховните съдии, са:

  1. Участието на съдия в предходно дело, по което е взето становище по същите доказателства, представени и по настоящото висящо дело или е налице произнасяне по въпрос, релевантен за изхода на висящото дело, основание ли е за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК?
  2. Налице ли е порок и какъв на съдебно решение, постановено от съдебен състав при наличие на обстоятелства по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК?

Както „Лекс“ писа, да бъде образувано тълкувателно дело предложи от състав от Гражданската колегия с председател Камелия Маринова и членове Веселка Марева и Емилия Донкова.

Те поискаха двете колегии да разяснят приложението на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, който урежда, т. нар. други обстоятелства, при които е налице основателно съмнение в безпристрастността на съдията, извън изрично уредените родство и дела със страните (разпоредбата виж в карето).

Трите върховни съдийки са установили, че след като в продължение на години практиката на ВКС по приложението на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК е била единна, през 2022 г. състав на Гражданската колегия е дал различно тълкуване.

До миналата година всички върховни съдии приемат, че отказът на съдия, по отношение на когото е налице основание за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, да се отведе, сам по себе си не може да обуслови извод за неправилност на решението. При извършване на преценка дали отказът на съда да се отведе е довел до неправилност на постановеното решение е необходимо да се съобрази какво е било процесуалното поведение на съда в производството спрямо съответната страна, т.е. дали спрямо нея е процедирано по начин, който да постави под съмнение разглеждането на спора и постановяването на решение само и единствено въз основа на данните по делото, закона и вътрешното убеждение на съдебния състав.

През април 2022 г. обаче върховните съдии Маргарита Соколова, Светлана Калинова и Гълъбина Генчева обръщат практиката. Те отменят решение на окръжен съд, постановено след отказ за отвод на всички членове на съдебния състав. Като основание за искането на една от страните тримата окръжни съдии да не се произнасят по делото се сочи, че те са постановили решение по аналогичен спор между същия жалбоподател и съпруга на настоящата ответница.

Соколова, Калинова и Генчева заявяват, че когато един съдебен състав е разглеждал дело, което е аналогично с друго, като е обсъждал и взел становище по едни и същи доказателства, които са представени и по двете дела, при сходство на делата от фактическа и от правна страна, „макар съдебният състав да няма лична заинтересуваност от изхода на делото, в страните може да се създаде такова впечатление, а това нарушава усещането за безпристрастност, което съдът следва да внушава“. И на това основание отменят въззивното решение и връщат делото за произнасяне от друг състав (Подробно с развитието на практиката, както и с конкретни съдебни актове можете да се запознаете тук, с коментар по проблемите, поставени по тълкувателното дело, можете да се запознаете тук).

Изготвянето на проект за тълкувателно решение е възложен на върховните съдии Ваня Атанасова (докладчик) и Галина Иванова.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Boucher
Boucher
02 март 2023 0:34
Гост

Сертифициран и одобрен в областта на спестяванията и финансите от почти две десетилетия, аз съм готов да ви отпусна всички видове кредити и финансиране много бързо и с пълна сигурност. Отпуснете кредита си при пълна сигурност и при условия, които ще улеснят живота ви. За повече информация. boucherblanche8@gmail.com

Поля
Поля
28 февруари 2023 8:53
Гост

Интересна публикация! Ще я споделя с приятели. Прочетете още по темата на https://novini247.com/

Име
Име
27 февруари 2023 20:11
Гост

Няма значение. Съдията не е робот, но не е и куртизанка, да обслужва двете страни. Обида за съдията е – да го третират като обикновен човек или лабилен. Познавам съдии, поименно няма да кажа, но са коректни и дори и насън няма да им хрумне да се обърнат като палачинка. Има механично право – което автоматически го прилагаш, редки са случаите. Впрочем – колкото и да е непопулярно да се каже – но именно САЩ ни предложиха да се въведе пълен комфорт за съдиите и ето – това е верното решение . САЩ предложиха да се построи специален жилищен резерв… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2023 18:27
Гост

А немските съдии бяха в недоумение, когато им разказвахме как тук се правят поголовни отводи, дори когато делото първия път не е било гледано по същество, а върнато за конституиране на правилните страни и след това съставът на касационната инстанция се отвежда, когато вече е трябвало да греда по същество касационната жалба.
Хората бяха шашнати. Човекът, който взе отношение, пита, как така. Нали съдията по принцип е безпристрастен арбитър. Когато няма лични отношения със страна по делото, хората си гледат делата, не си играят на отводи за щяло и нещяло.

Боевой
Боевой
27 февруари 2023 18:36
Гост

Е, немските съдии…
Те ще се хванат за главите, ако видят по – подробно какви ги вършат хорицата в черни тоги.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
28 февруари 2023 19:43
Гост

Наште обаче са минали покрай немските

Павлета
Павлета
27 февруари 2023 15:30
Гост

Радващо е, че има решение

Филип
Филип
27 февруари 2023 16:48
Гост

За сега е само дело.

Хари
Хари
27 февруари 2023 16:49
Гост

За ТР има да си почакаме.

Нинев
Нинев
27 февруари 2023 15:30
Гост

Е да, нали трябва да се самоотвеждат, защото имало уж конфликт на интереси. А всъщност просто не искат да разглеждат дела, в които са замесени висши политици

Симо
Симо
27 февруари 2023 16:51
Гост

Така е. Просто си търсят повод.

Жулева
Жулева
27 февруари 2023 15:29
Гост

Отводи и отводи

Спаролина
Спаролина
27 февруари 2023 15:29
Гост

Става интересно сега.

Moolov
Moolov
27 февруари 2023 15:28
Гост

Белким това хвърли светлина върху някой казуси

Щерев
Щерев
27 февруари 2023 16:52
Гост

E, като уедняквят практиката.

Чулев
Чулев
27 февруари 2023 15:28
Гост

През април 2022 г. обаче върховните съдии Маргарита Соколова, Светлана Калинова и Гълъбина Генчева обръщат практиката.

Тоест всичко е относително, както е казал мъдрия човек едно време

Ананиев
Ананиев
27 февруари 2023 15:27
Гост

Само нещо трябва да се тълкува в това наше законодателство

Юлиян
Юлиян
27 февруари 2023 16:47
Гост

При тази противоречива практика…

Попов
Попов
27 февруари 2023 15:27
Гост

Време беше

Каменов
Каменов
27 февруари 2023 15:26
Гост

Добре е, че взеха решение да излязат с решение

Ненов
Ненов
27 февруари 2023 15:26
Гост

Браво