Прекрояването на софийския съдебен район отново беше отложено от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Този път причината беше липсата на информация за това как прерайонирането ще се отрази на административното правораздаване.

Точно преди две години кадровиците Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков предложиха да се променят границите на съдебните райони на 32 кметства и пет столични квартала. Делата на хората, които живеят в крайни квартали на София, вилни зони и села около столицата, трябва да се гледат от районни съдилища в съседни градове.

Според предложението им кметствата от район „Нови Искър“, който е вторият най-голям по територия измежду 24-те столични района, трябва да преминат към съдебния район на Районен съд-Костинброд. Т.е. вече не в София, а в Костинброд да се гледат делата на жителите на гр. Нови Искър, селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войнеговци.

Към РС-Костинброд трябва да преминат и Волуяк, Мрамор и Клисура. А кметствата от район „Кремиковци“, както и селата Бусманци, Кривина, Герман, Железница и Лозен, двамата предлагат да преминат към съдебния район на Районен съд-Елин Пелин. В район „Кремиковци“ влизат  Яна, Желява, Долни Богров, Горни Богров, Бухово и столичните квартали „Ботунец“, „Враждебна“, „Кремиковци“, „Сеславци“ и  „Челопечене“.

Към Районен съд-Перник пък се предлага да „отидат“ Мало Бучино, Владая и Мърчаево. А в съдебния район на РС-Самоков да преминат Долни Пасарел и Плана.

Тогава Съдийската колегия отложи разглеждането на предложението с аргумента, че трябва да се съберат становища от всички заинтересовани страни.

В продължение на година и половина председателят на комисията по натовареност Даниела Марчева се среща с представители на местни власти, магистрати, поиска и получи позициите на прокуратурата, Камарата на частните съдебни изпълнители, на нотариусите, МВР.

Само съдилищата и общините в София, Костинброд, Перник, Самоков и Елин Пелин подкрепиха идеята за промяна на границите на софийския съдебен район. Всички останалите възразиха, като основният аргумент беше липсата на удобен транспорт и проблеми с достъпа до правосъдие.

Днес, при докладването на предложението, Марчева каза, че от кметствата са възразили срещу прерайонирането с мотив, че са „столичани“. Тя посочи, че хората, с които е разговаряла по повод идеята, са били над 55 години и само един е посочил, че е имал пряк досег с правосъдието – бил е свидетел по дело.

Марчева каза, че с прерайонирането около 4000 дела от СРС ще отидат в съдилищата в Костинброд, Своге, Елин Пелин и Перник.

Дискусията по темата обаче беше пресечена още в самия ѝ зародиш от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, който каза: „Комисията по натовареност е свършила много работа, но никъде в материалите не виждам справка как промяната на софийския съдебен район ще се отрази на административното правораздаване“.

Той поясни, че според §3, ал. 1 от АПК административните съдилища са със съдебни райони, които съвпадат с тези на всеки от окръжните съдилища.

Предложението рефлектира и върху административните съдилища, то автоматично води до промяна в подсъдността. Няма никаква справки какво ще стане с административното правораздаване, съответно за делата, които от Административен съд София-град ще отидат в Административен съд София-област. При положение, че няма такива данни, аз няма как да взема информирано решение. Затова предлагам предложението да се доработи, като се съобрази какво ще стане с административното правораздаване“, каза Чолаков.

Шефът на ВАС добави, че освен делата по Закона за административните нарушения и наказания, които като първа инстанция се гледат в районните съдилища, а като касация – в административните, има и производства по ЗУТ, за решения на общински съвети, данъчни дела, още повече, че една част от бизнеса е изнесен край София и др. „Ако преместим населени места от СРС към Своге, например, тези дела автоматично минават към АССО, следвайки логиката на закона. Всички хора от тези села трябва да завеждат вече дела в АССО, а не в АССГ“, каза Георги Чолаков.

Боян Магдалинчев заяви, че след като се установи как прерайонирането ще рефлектира върху административното правораздаване, трябва да се помисли дали няма да име нужда от увеличаване на щата на АССО.

Атанаска Дишева, която е член на комисията по натовареност, сподели, че е мислила за делата по ЗАНН, но по тях е много трудно да се определят критерии, за да се прецени колко ще преминат от АССГ към АССО, защото подсъдността зависи от местоизвършването на нарушението. А производствата по ЗАНН представляват 33% от делата в административните съдилища.

За две години никой не обърна внимание на този факт. Можеше през юли, когато точката беше в дневния ред на колегията, тези неща да се кажат“, заяви Марчева. Тя помоли председателя на ВАС да съдейства. А Георги Чолаков пое ангажимент за две седмици да предостави справка с броя на делата, които ще се прехвърлят от АССГ в АССО.

Прекрояването на границите на софийския съдебен район ще влезе отново в дневния ред на СК на 13 октомври.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
БИПИ
БИПИ
18 септември 2020 19:17
Гост

Явно лобито на нотариусите и сега се намесва, за да провали тази идея, която е на Влахов и Налбантов още от 2011г.. Тогава нотариусите провалиха реализирането й. Иначе няма обяснение защо след три отлагания на този въпрос сега се прави възражение за адм.съдилища.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 14:58
Гост

Какво му става на Чолаков. Жегите отминаха.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 14:59
Гост

Обслужва интереси.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 14:55
Гост

Тези явно още не са влезнали в час след лятната ваканция

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 14:56
Гост

Какво говориш? Те са в едно безкрайно голямо междучасие.

Кака
Кака
17 септември 2020 22:27
Гост

При 90000-100000 дела годишно в СРС, 4000 повече или по-малко няма да помогнат. Ама каква каша ще стане за едно нищо.

СРС
СРС
18 септември 2020 19:13
Гост

Никаква каша няма да стане. С различни стъпки, дори и малки, но възможни, ще се стигне до приемливо положение. Няма друг вариант, който да решава генерално въпроса. Ако имаше, досега да е формулиран и направен.

Лука
Лука
17 септември 2020 21:15
Гост

Предложените е по-скоро глупаво и се имитира дейност . Вместо да се променят райони , може да се въведе софтуер за изравняване на натоварването и да се преразпределят дела на по-слабо натоварени съседни съдилища. Така ще се взема предвид реалното натоварване , защото ако по някаква причина в малък съд отсъстват част от съдиите , може те да станат по-натоварени от СРС…

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 14:53
Гост

Кой да се сети?

Матей
Матей
18 септември 2020 19:12
Гост

Велика идея!!! А местната подсъдност как предлагате да я „скипнем“?!

Лука
Лука
20 септември 2020 17:51
Гост

Местната подсъдност не е „свещена крава“ и не е кой знае какъв „принцип“ . Няма да се продъни света ако дело срещу ответник от ж.к.Люлин се разгледа в Костинброд или срещу такъв от Левски-Г се разгледа в Елин Пелин . И по-бързо ще стане . За мен местната подсъдност в настоящия си вид е анахронизъм и чиста глупост . ВСС не съумява да осигури сходна натовареност дори между СГС и Окръжен съд-София , а и двете съдилища са в София . Колко ще ги заболи страните ако вместо да се разгледа в СГС делото се разгледа в СОС . Опитайте… Покажи целия коментар »

Иванов
Иванов
18 септември 2020 19:53
Гост

Моля ви, това е супер несериозно. Какъв софтуер, какви пет лева?! Как ще задължите страните да подават искове и да участват в дела, които се разглеждат от съдилища, различни от тези, които са в района на тяхното местоживеене? Или, общо казано, как точно си представяте да се нарушат едни от основните принципи и правила във всички видове съдебни процеси- този на местната подсъдност?
Несъмнено не сте юрист, но все пак липсата на обща култура е непростима.

Лука
Лука
20 септември 2020 17:53
Гост

Несъмнено сте еднокнижник , а това се лекува….с четене и мислене .

333
333
17 септември 2020 17:39
Гост

ВСС трябва да се саморазпусне поради явно несправяне със задълженията си. Не само, че няма полза от него, но и нанася тежки вреди на системата.

Нешев
Нешев
17 септември 2020 15:59
Гост

А какъв е зора да се прекроява нещо, като не може и е сложно

Ристевски
Ристевски
17 септември 2020 15:59
Гост

Гениално решение. Браво. Просто…

Ivica
Ivica
17 септември 2020 15:58
Гост

Мислила планината и родила мишка

Гергана Т
Гергана Т
17 септември 2020 15:58
Гост

Определено съм на мнение, че е вреем да се вземат мерки. Не може така да седят нещата и да се отлага вечно. Вечно

Димитриев
Димитриев
17 септември 2020 15:57
Гост

Реално ще стане мазало с ново разпределение

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 15:56
Гост

Да бе нека отложим, че така е по-лесно. Да го мислят следващите. Айде моля ви

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 15:56
Гост

Ами според мен си правят майтап. Не им се занимава. Нямаме воля. Що да не отложим.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 15:56
Гост

Бе бегай бе. Не можете да се прераионирате. Яйде сега алява работа

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 15:55
Гост

Мислят явно. Разсъждават. Умни хора са. В кавички

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 15:54
Гост

Бушмени

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 14:56
Гост

Пълни.