Щатът на Софийския районен съд (СРС) да се увеличи с още петима съдии. Това предлага комисията по натовареност към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, но отхвърля предложението на председателката на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева броят на съдиите в Гражданското и Търговското отделения на съда да бъде увеличен с по трима.

По щат СРС е най-големият в страната – в него има 202 места за съдии. Те обаче никога не са били, а и не могат да бъдат заети, обяснява комисията, като посочва, че в момента в СРС правораздават 171 съдии. По правило именно там има най-много съдии в отпуск по майчинство или по болест, много са и командированите в по-горни инстанции.

През май ръководството на СРС е сигнализирало ВСС за сериозен проблем – пет състава в гражданските отделения са без титуляр и 3199 дела, които са били на техен доклад, няма на кого да бъдат разпределени.

Затова комисията по натовареност предлага да се „вземат“ 5 незаети щата от ниско натоварени съдилища и да бъдат дадени на СРС. Става въпрос за съдилища, които са с 1,5 пъти по-малка натовареност от тази в районния съд в София – тези в Карлово, Своге, Тутракан, Трън и Тетевен.

Комисията по натовареност обаче е отхвърлила предложението на председателката на САС Даниела Дончева с по три бройки да бъде увеличен съставът на натоварените Гражданско и Търговско отделения в съда. Председателката на комисията Даниела Марчева е предложила няколко варианта на колегите си как да бъде подобрено положението в апелативния съд, но нито едно не е било подкрепено от тях.

Първият вариант е трима съдии от Военно-апелативния съд (ВоАпС) да бъдат преместени в Наказателното отделение на Софийския апелативен съд по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт. А съществуващите шест свободни щата в Наказателното отделение да бъдат преместени в Гражданското и Търговското отделения по преценка на Общото събрание на съдиите в САС.

Това предложение на Марчева стъпва на изключително ниската натовареност във ВоАпС – там месечно постъпва по по-малко от едно дело на съдия. Един военен съдия гледа по 1,26 дела на месец, а този в САС – 6,59 дела. Тази идея на Марчева обаче е подкрепил само колегата ѝ Драгомир Кояджиков, а останалите членове на комисията – Атанаска Дишева, Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев са били против.

Без нужната подкрепа е останало и другото предложение на председателката на комисията – шестима съдии от други апелативни съдилища да бъдат преместени в САС по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Като те да са по двама от Пловдив, Варна и Велико Търново. И в трите съдилища натовареността е от по 7-8 дела месечно срещу 15,66 в Софийския апелативен съд. „Този факт налага изравняване на натовареността между отделните апелативни съдилища, средство за което се явява законовоустановената процедура за преместване на съдии като най-бърз и ефективен способ за компенсиране на диспропорциите“, мотивира се Марчева, но останалите членове на комисията са гласували „против“.

Отхвърлена е и идеята ѝ двама души от апелативния съд в Пловдив и един от Варна да бъдат преместени в Търговското отделение на САС.

Всички членове на комисията по натовареност, без Даниела Марчева, са гласували против и искането на Даниела Дончева за разкриване на нови 6 щата в съда. Официалните мотиви са, че „не е налице необходимост от увеличаване на щатната численост на АС – София, тъй като в рамките на съда съществува възможност за вътрешна оптимизация на незаетите щатни длъжности в Наказателно отделение на САС чрез преразпределение с оглед натовареността на отделенията, като тази възможност е изцяло от правомощията на Общото събрание на съдиите в САС“.

Предложението на Дончева обаче ще бъде обсъдено утре и от Съдийската колегия и именно тя ще вземе окончателното решение.

8
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
17 юли 2019 11:52
Гост

И къде „спа“ ръководството, че не предприе своевременно мерки?! Едни съдии могат да бъдат наказвани или предлагани за наказание, а други /приближените им/ да бъдат прикривани.

Хехе
Хехе
16 юли 2019 15:58
Гост

3000+ дела няма на кого да бъдат разпределени. Супер, дано не бързат ищците.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2019 19:37
Гост

До Мими
Ела тогава да погледа малко накателни дела в САС, пък тогава разсъждава!!!!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2019 13:07
Гост

Въртят, сучат, но СРС си остава най-натовареният съд и проблема въобще не се решава, а само се правят кръпки.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2019 13:06
Гост

Даниела Дончева явно мисли за облекчаването на колегите сй, обаче в САС въобще не може да се сравни натовареността с тази в СРС.

ewy
ewy
15 юли 2019 17:20
Гост

Не само с натовареността в СРС , но и с тази в СГС и в много районни съдилища . Дончева се е самозабравила – това , че другите апелативни съдии въобще нямат работа не е причина да се създават нови безработни в САС . За мен САС е натоварен под нормалното ….

Анонимен
Анонимен
15 юли 2019 13:03
Гост

Не виждам защо не са приели предложението на Даниела Марчева. Съдиите от Военно-апелативния съд въобще не са натоварени.

Мими
Мими
15 юли 2019 12:47
Гост

Защо се дундуркат наказателните от САС? Всички знаем, че не са натоварени.