Правото на Европейския съюз не възпрепятства делото за конфискация на имуществото на бившия собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев и на още 27, свързани с него физически и юридически лица. Това следва от решение на Съда на ЕС по преюдициалното запитване, което Софийският градски съд отправи (пълния му текст виж тук).

Въпросите в него бяха за съвместимостта на българския закон за конфискацията с Директива 2014/42. СЕС обаче казва, че тя не се отнася до присвояванията, а именно това е престъплението, за което са обвиненията срещу Василев, станали основание срещу него да бъде заведен иск за отнемане на имуществото.

Така на практика в решението си СЕС изследва само дали българският закон за конфискацията, който не обвързва развитието на наказателен процес за престъпление, от което да са придобити облагите, чието отнемане се иска, противоречи на едно рамково решение.

Става дума за Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления.

И днес в решението си съдът в Люксембург постановява, че то трябва да се тълкува в смисъл, че „допуска правна уредба на държава членка, съгласно която национална юрисдикция постановява конфискация на незаконно придобито имущество след производство, което не зависи нито от установяване на престъпление, нито на още по-голямо основание от осъждане на предполагаемите извършители на това престъпление“.

Целта на рамковото решение

В решението си СЕС обяснява, че целта на въпросното рамково решение е, „улесняване на сътрудничеството между държавите членки по отношение на взаимното признаване и изпълнението на решения за конфискация на собственост, както и задължаване на държавите членки да признават и изпълняват на своята територия решения за конфискация, издадени от съд, компетентен по наказателни дела, в друга държава членка“.

„Ето защо, като се имат предвид целите и текстът на разпоредбите на Рамково решение 2005/212, както и контекстът, в който то е прието, следва да се приеме, че посоченото рамково решение е акт, който има за цел да задължи държавите членки да въведат общи минимални правила за конфискация на средства и приходи, свързани с престъпления, с оглед на улесняване на взаимното признаване на решения за конфискация по наказателни дела…

Следователно Рамково решение 2005/212 не урежда конфискацията на средства и облаги от незаконни дейности, постановена от юрисдикция на държава членка в хода на или след производство, което не се отнася за установяване на едно или няколко престъпления“, пише съдът в Люксембург.

Защо българският закон е извън обхвата му

Съдът отбелязва, че висящото пред Софийския градски съд производство по отнемане на имуществото е гражданско и че вътрешното право предвижда, наред с него, и режим на конфискация по наказателното право. Вярно е наистина, че по силата на член 22, параграф 1 от Закона за отнемане в полза на държавата КПКОНПИ образува производство, когато е уведомена, че съответното лице е привлечено като обвиняем за определени престъпления. Видно обаче от материалите по делото, с които разполага Съдът, както и от уточненията, направени в съдебното заседание от КПКОНПИ, от българското правителство и от Комисията, разпоредбите от посочения закон предвиждат, че след откриването си това производство се концентрира само върху имуществото, за което се твърди, че е придобито незаконно, и се провежда независимо от евентуално наказателно производство срещу предполагаемия извършител на престъпленията, както и от изхода на такова производство, и по-специално от евентуална присъда за извършителя“, пише СЕС в решението си.

И заявява: При тези обстоятелства следва да се констатира, че решението, което запитващата юрисдикция следва да постанови в главното производство, не се постановява в или след производство, което се отнася за едно или няколко престъпления. Следователно то не попада в обхвата на Рамково решение 2005/212“.

След решението на СЕС от антикорупционната комисия съобщиха, че заради преюдициалното запитване са спрени 15 дела в съдилищата в страната и ще предявят незабавно молби за възобновяването им.

16
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Бай Ганьо
Бай Ганьо
19 март 2020 13:54
Гост

Ми той Пеевски по този закон трябва да му вземат всичко..и на Цв.Цв., и въобще на всеки новобогаташ, вкл на Цеца Секса

Анонимен
Анонимен
19 март 2020 13:45
Гост

Ама ти ги питаш за нещо конкретно, а те ти отговарят с „около“. Уклончив подход!

Василиева
Василиева
19 март 2020 12:50
Гост

Пълна каша с това дело срещу Василев. Ама пълна!

В Нарния съм!
В Нарния съм!
19 март 2020 12:50
Гост

Все се чудя как работи съдъ. Трудно в случая ще се докаже кой прав кой крив. Все пак това, което се искаше е направено. Важното беше да не им пречи. Да не се разприказва. Той и Божков така можеше да се разприказва срещу висши държавници или пък да осъди държавата в Страсбург. Обаче то пък те му повдигнаха обвиненя.

Димитър
Димитър
19 март 2020 13:46
Гост

Чудя се Божков ли е късметлия, или ние каръци.

Кристиянсен
Кристиянсен
19 март 2020 12:48
Гост

„Вярно е наистина, че по силата на член 22, параграф 1 от Закона за отнемане в полза на държавата КПКОНПИ образува производство, когато е уведомена, че съответното лице е привлечено като обвиняем за определени престъпления. Видно обаче от материалите по делото, с които разполага Съдът, както и от уточненията, направени в съдебното заседание от КПКОНПИ, от българското правителство и от Комисията, разпоредбите от посочения закон предвиждат, че след откриването си това производство се концентрира само върху имуществото, за което се твърди, че е придобито незаконно, и се провежда независимо от евентуално наказателно производство срещу предполагаемия извършител на престъпленията, както и… Покажи целия коментар »

Темелко
Темелко
19 март 2020 12:46
Гост

Василев и Божков са си добре. Тях нито вирус ги лови, нито правосъдия. Пари си имат. Е, има някакво неудобство, че не могат спокойно да пътуват по света, но това се компенсира с много лукс около тях.

Анонимен
Анонимен
19 март 2020 13:30
Гост

Да им имам неудобствата. Де такава мъка и за мен.

Евстатия
Евстатия
19 март 2020 12:45
Гост

Абе него го урежда това, че Сърбия не е членка на Европейския съюз. Ако стане членка, то тогава няма мърдане и ще трябва да го прати в България. Друг е върпоса, че в някой мъгляв ден ще избяга в Алабния ако се налага или Черна гора.

Скарлетино
Скарлетино
19 март 2020 12:44
Гост

Е те ще конфискуват ама какво ? Нима има каквод а му се вземе вече? В България говорим. За в Сърбия не знам.

Димчо
Димчо
19 март 2020 13:50
Гост

Стара лисица е той. Всичко си е предвидил. Ама жалко за хората, които изгоряха.

Попова
Попова
19 март 2020 12:43
Гост

И какво илиза, че не могат да хванат Василев за нищо? Може да си пребивава в Сърбия колкото време си иска. То като гледам не са се засилили да влизат в ЕС.

хайде пак
хайде пак
19 март 2020 12:43
Гост

Това решение означава само едно – трябва да се изпрати ново запитване. Което
1. да е по дело, за което е приложима директивата т.е. след октомври 2016
2. да е за престъпления, посочени в нея
И каквото сабя покаже!

Радев
Радев
19 март 2020 12:42
Гост

Трудно ще се докаже вината на Василев

Анонимен
Анонимен
19 март 2020 12:40
Гост

ехе, че нищо не казаха! Какво ги питаха, какво отговориха.

Дидо
Дидо
19 март 2020 13:31
Гост

Каквото им изнася.