В подкрепа на запазването на Специализираната прокуратурата се обяви Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма от 12 европейски държави, секретариат на която е българската СП.

Позицията беше изразена на форум, проведен днес с подкрепата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и посветен на закриването на специализираното правосъдие в България.

Участниците в срещата изразиха становището, че закриването на специализираните съдилища и прокуратури ще има отрицателен ефект върху съвместната и индивидуалната работа на всяка от прокуратурите – участнички в Постоянната конференция, както и върху международноправното сътрудничество като цяло.

Отбелязано е било още, че специализацията в противодействието на организираната престъпност трябва да се подкрепя и развива, а не да се закрива, което е стъпка назад. „Специализацията в правосъдието е важна за всяка отделна държава, особено когато е на пътя на различни трансгранични престъпни канали, но и за всички“, предава още пресцентърът на държавното обвинение позицията на конференцията.

Очаква се в скоро време Постоянната конференция на прокурорите да излезе и с декларация по повод закриването на спецструктурите у нас.

Както е известно, промените в Закона за съдебната власт, с които се закриват специализираните съд и прокуратура, тази седмица бяха обнародвани в Държавен вестник и ще влязат в сила след 3 месеца.

Главният прокурор Иван Гешев вече заяви, че ще ги атакува пред Конституционния съд.