Решението по делото за избора на Георги Ушев за председател на Апелативния специализиран наказателен съд отново се отлага във времето.

Макар на 19 февруари тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) да го обяви за решаване, преди два дни той е отменил определението за даване на ход по същество и е насрочил заседание за 30 април, показа справка на „Лекс“. Причината – жалбоподателката – съдийката Румяна Илиева, е депозирала молба за нарушено право на участие в процеса. Така за трети път делото се отлага заради Илиева.

Казусът е важен, защото това е първото дело във връзка с чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт, според който за административен ръководител се назначава съдия от същия или по-горен съд, а само „по изключение“ може да бъде от по-ниско ниво, какъвто е случаят с Ушев. Очаква се ВАС да даде тълкуване на нормата, чието прилагане предизвика не един и два спора във Висшия съдебен съвет.

На 18 юли 2017 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 8 на 5 гласа избра шефа на Специализирания наказателен съд Георги Ушев за председател на апелативния такъв. Това стана независимо от разпоредбата на чл. 169, ал.1 от ЗСВ, според която само по изключение може да бъде избран за административен ръководител съдия от по-ниско ниво на орган на съдебната власт.

Другият кандидат Румяна Илиева, която е съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, обжалва избора пред ВАС. Тя поиска и спиране на изпълнението на решението на колегията. Същото искане отправи и Георги Ушев.

На 31 юли 2017 г. ВАС прие за основателни аргументите на Ушев, че влизането в сила на решението би могло да му причини „значителни вреди от гледна точка на служебния му статут, който се определя от изпълняваната в момента длъжност „административен ръководител – председател“ на Специализиран наказателен съд“.

Същият основателно отчита, че възможната отмяна на оспореното решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет би могла да влоши положението му и да доведе до неблагоприятни за него правни последици, касаещи статута му на административен ръководител„, каза още ВАС.

А заседанието, на което трябваше да бъде даден ход по съществото на казуса, беше насрочено за 23 октомври м.г. Но тогава се оказа, че Румяна Илиева е нередовно призована. Георги Ушев, който тогава се яви лично, посочи пред съда, че тя е запозната с датата на делото, а призовката ѝ е изпратена на адреса на апелативния спецсъд. Въпреки това, делото беше отложено за 20 ноември.

Тогава Румяна Илиева вече беше редовно призована, но отново не се яви. Стана ясно, че внезапно е заболяла и е в обективна невъзможност да присъства на заседанието. Не беше посочила и процесуален представител, което принуди тричленния състав на ВАС – Румяна Папазова (председател и докладчик), Николай Гунчев и Сибила Симеонова, да отложат отново делото. Новата дата беше 19 февруари 2018 г.

Но и тогава Румяна Илиева не се яви. Отново беше внезапно заболяла и представи болничен.

Този път както представителите на ВСС, така и Георги Ушев и адвокатът му настояха да се даде ход на делото.

Адвокатът на Ушев обясни следното – представеният на предходното заседание болничен лист на Румяна Илиева е бил за периода от 20 до 24 ноември. Но на 24 ноември тя е била лектор на семинар и от това събитие били публикувани снимки с нея на сайта на организатора на събитието. Адвокатът представи тези снимки и поиска съдът да ѝ наложи глоба.

Тричленният състав на ВАС не отложи делото, а даде ход по същество, като се позова на чл. 139, ал. 2 от АПК, според който при повторно искане от същата страна, делото може да бъде отложено по изключение само на друго основание, ако с оглед на всички обстоятелства съдът прецени, че не е налице злоупотреба с право. „Предвид наличните данни в представената интернет разпечатка, относно участието на жалбоподателката на семинар в периода на временната неработоспособност от 20.11.2017 г., когато е било насрочено предишното съдебно заседание, до 24.11.2017 г., искането за ново отлагане на делото на същото основание следва да бъде оставено без уважение“, обоснова се ВАС на заседанието на 19 февруари.

И така делото тръгна по същество. Както юрисконсултът на ВСС, така и Ушев поискаха жалбата на Румяна Илиева да бъде отхвърлена.

Според тях разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ се тълкува от нея стеснително, а не би следвало да е така. Според адвоката на Ушев такова тълкуване не отговаря на духа на ЗСВ, нито пък законодателят е имал намерението правилото за „изключението“ да се прилага само когато в конкурса не участва съдия от същото или от по-високо ниво. Ако законодателят е имал такова намерение, то е щял да го регламентира ясно и разбрано, смята още адвокатът. „Начинът, по който е регламентирано, говори и създава предпоставката за избор на съдия и от по-ниско ниво, тогава, когато съдията от по-ниско ниво е показал по-добри управленски качества, по-добра управленска компетентност, наред с другите преценени с другите изискуеми качества по чл. 194 ЗСВ. Явно Съдийската колегия на ВСС е преценила, че в случая управленските качества на съдия Ушев, макар и от СНС за председател на Апелативния специализиран наказателен съд са по-добри, показал е това чрез неговата концепция, изслушаната от всички членове на СК на ВСС, което безспорно ги е мотивирало да подкрепят неговата кандидатура“, твърди адвокатът.

Самият Ушев пък изрази съмнения за професионалните качества на опонента си. Той заяви, че Илиева за четвърти път се явява в конкурс за избор на председател на АСНС при два различни състава на ВСС. „И в четирите случая ВСС преценява, че няма нужните качества да бъде назначена за председател на съда. В последния случай се явява друг кандидат от по-ниско ниво в мое лице, като ВСС е преценил, че мога да бъда избран за председател съобразно действащото законодателство. Ако приемем логиката, че един съдия, който четири пъти се явява и не е избран, той теоретично може да се явява на всеки един бъдещ конкурс. Ако приемем тази логика, че за председател не може да бъде избран съдия от по-ниско ниво, макар да е подходящ, то тогава ще стигнем до абсурда, въобще да не може да бъде избран председател на съда. Очевидно логиката на закона не е такава. Най-малко законодателят, би го написал изрично, ако смяташе, че такъв е смисълът на закона“, твърди Ушев.

Делото беше обявено за решаване, но междувременно във ВАС е постъпила молба от Илиева, с която възразява срещу даването на ход по същество. Тя изтъква, че не е злоупотребила с процесуалните си права и е обяснила случая с участието си в семинар по време на болничните. От определението на ВАС не става ясно какво точно е посочила, но пък съдът явно дава вяра на думите ѝ, след като решава да възобнови делото.

ВАС намира за основателно искането за отмяна на дадения ход на делото по същество. Съдът има задължение за осигури на всички лица, които са заинтересовани от изхода на производствата по АПК, равни процесуални възможности да участват в тях за защита на своите права и законни интереси. Всяка страна има право да бъде изслушана от съда, преди да бъде постановен акт, който има значение за нейните права и интереси“, изтъква тричленният състав и насрочва делото за 30 април.

Така тълкуването на въпроса що е то избор „по изключение“ се отлага за неопределено време.

2
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Светия
Светия
02 март 2018 13:23
Гост

Започнете дискусията

Светия
Светия
02 март 2018 13:13
Гост

Всъщност горното е шега.Вижте се колко сте неполезни дори жалки с мъдруването си.Всяка промяна е боричкане за власт. И все не сте разбрали, че ротацията е основен закон в природата.Външен и от различните юристи , а не от същия кръг натегачи.Но все тая.Погледнати от високо сите сте минало.