Когато в наследството има недвижими имоти, за които няма вписан акт за собственост на наследодателя в Имотния регистър, по искане на наследниците в шестмесечен срок от откриване на наследството се издава констативен нотариален акт. Това да се регламентира в нов чл. 59а от Закона за наследството, са предложили четирима депутати от Обединени патриоти – Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валери Симеонов и Георги Александров.

В предложената нова разпоредба е предвидено само още, че в този констативен акт нотариусът „задължително определя дяловете на всеки от призованите наследници и го представя за вписване в Службата по вписванията в деня на нотариалното удостоверяване“ (пълния текст на законопроекта виж тук).

В мотивите си четиримата депутати заявяват, че една от основните причини България да няма Имотен регистър е липсата на данни в Агенцията по вписванията за недвижими имоти, които са придобити по силата на сключен писмен договор по чл. 18 от Закон за собствеността. Това са договори, с които са купувани държавни и общински имоти. По закон за тях не се изисква нотариална форма, а до 1996 г. не са се и вписвали.

„Данни за такива недвижими имоти, най-вече апартаменти, в службите по вписванията биха съществували, само ако след придобиването им те са били предмет на правна сделка, която подлежи на вписване“, обясняват вносителите. И посочват, че много от имотите, придобити по реда на чл. 18 от ЗС, са извън Имотния регистър, защото нито са били предмет на прехвърлителна сделка, нито с тях са извършени други правни действия или сделки подлежащи на вписване – учредяване на ограничени вещни права, сключване на договори за доброволна делба, за ипотека и др.

„Същевременно значителна част от първоначалните собственици са починали и са били наследени от техните наследници по закон или завещание, а в повечето случаи са налице повече от едно наследствени правоприемства. Не са малко и случаите, в които писменият договор е загубен или унищожен, което увеличава опасността от извършване на евентуална имотна измама със същите. И създава сериозна правна несигурност“, пишат Веселинов, Митев, Симеонов и Александров.

Според тях проблемът ще се разреши с издаването на констативен нотариален акт по искане на наследниците. „По този начин нотариусът ще анализира всички наследствени правоприемства настъпили след придобиване на недвижимия имот и ще определи безспорно какви са притежаваните от сънаследниците права. Това ще допринесе до постигане на правна сигурност и стабилност и гражданския оборот, а вписването на акта ще създаде възможност за създаване на имотна партида на съответния недвижим имот. Ако съществува правен спор между сънаследниците, нотариалното производство не може да се извърши, а спорът следва да се разреши по съдебен ред. Това обаче отново ще доведе до вписване на съдебно решение и в имотния регистър ще са налице необходимите данни относно недвижимия имот“, обясняват те.

От така формулираната разпоредба излиза, че тя урежда всички случаи, при които за имот в наследството няма вписан акт за собственост на наследодателя. В мотивите се говори и за случаи, при които има документ за собственост, т.е. договор по чл. 18 от ЗС и за такива, при които той е загубен или унищожен.

Когато се издава констативен нотариален акт обаче чл. 587 ГПК изисква собственикът да няма документ за правото си, а договорът по чл. 18 ЗС е именно това. Т.е. няма как да бъде издаден констативен нотариален акт, ако има документ за собствеността.

Ако пък собственикът (или неговите наследници) е загубил или унищожил своя екземпляр от договора по чл. 18 ЗС, може да се снабди с препис от архива на съответната община, тъй като всички тези договори се съхраняват.

Освен това според специалисти по вещно право няма никаква пречка договорът, колкото и назад в годините да е сключен, тепърва да бъде вписан, като те изтъкват, че ако все пак разбирането е, че няма как да бъде вписан сега, може просто да бъде предвидено такова правило, което би решило въпроса с оповестяването.  И така без се преминава през процедурата по издаване на констативен нотариален акт ще бъде постигната целта, посочена в мотивите към законопроекта – имотът да се „появи“ в Имотния регистър.

Специалистите обясняват, че смисълът от издаване на констативен нотариален акт би бил при последваща сделка да се спести доказване на правото на собственост с набор от документи. Но наследниците не могат да бъдат задължавани да извършат тази процедура, още по-малко да се въвежда срок за снабдяване с документ за собственост, което е въпрос на преценка на всеки наследник.

Според тях фактът, че се предлага разпоредба в Закона за наследството, а не в Закона за собствеността, всъщност показва, че целта е изваждане на светло на наследниците на такива имоти, а не вписването на самия имот. А това е необходимо най-вече на кредиторите, които издирват собственост на длъжниците си и в момента няма как да намерят наследени от тях имоти, придобити от наследодателя с договор по чл. 18 от ЗС.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
именно
именно
30 януари 2021 23:40
Гост

общините държали договорите за продажба на имоти, областните управители и те имат за държавни имоти, ами тогава накарайте ги те да си ги извадят от архивите си и служебно да ги впишат в СВ, с дата на на продажбата, както и да нанесат в кадастъра кои са собствениците по тези договори, а кои са наследниците и техните дялове всеки може да си направи извода, защо трябва да тормозите хората само нотариусите да се намерят на работа – това са хиляди случаи, а засегнатите лица са десетки хиляди и повече, иначе, да – проблема съществува и е много сериозен, ама намерете… Покажи целия коментар »

именно
именно
30 януари 2021 23:30
Гост

Според тях фактът, че се предлага разпоредба в Закона за наследството, а не в Закона за собствеността, всъщност показва, че целта е изваждане на светло на наследниците на такива имоти, а не вписването на самия имот. А това е необходимо най-вече на кредиторите, които издирват собственост на длъжниците си и в момента няма как да намерят наследени от тях имоти, придобити от наследодателя с договор по чл. 18 от ЗС.

Advokat
Advokat
30 януари 2021 10:49
Гост

Трябва да се откажат от този законопроект, защото е ненужен, а и опасен. Как и какво съдържа констативния акт, казва ГПК и винаги се издава по искане на молителя. Не може никой да бъде задължен да се снабди с констативен акт, защото молителят е собственик и без констативен акт,а актът само констатира вече осъществен придобиване способ въз основа,на който е станал собственик с изключение на актовете по ЗЖСК. А, ако наследниците не се снабдят с акт в 6 месечен срок, да не би да престанат да са собственици? Просто е безмислено. Друго трябва-оханително производство за установяване на наследниците по закон… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 януари 2021 10:43
Гост

Тия избиха рибата, освен договорите за ДНИ, има невписани сума ти решения на поземлени комисии/които заместват нотариалния акт/, съдебни решения за делби и прочие. Това предложение е такъв абсурд. А производството по откриване на наследство е и ще остане съдебно охранително. Тези титани на правната мисъл, нотариусите- нека си упражняват изразителното четене и да не навлизат в Terra incognita.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
30 януари 2021 8:59
Гост

Топлофикация.

Не могат да си съберат борчовете и – ако някой – вече да гуша му дошло от кърлеж-сервис, частно незабавно отопление и т.н., ако някой възрази, че не си спомня да е собственик, съдът отхвърля претенцията на монополиста, при това – директно – а Топлофикация има такава нужда от пари, заплати, ами – ако за един месец спрат да ходят на командировка и ресторант, ами възможно е – да оплешивее от грижи чиновникът от Топлофикация.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 23:39
Гост

А с чл.586, ал.4 ГПК какво правим? Те вносителите може и да не знаят, че има ГПК в тая държава. То бива простотия, ама…. В случая е чист, циничен лобизъм. Когато продавате наследствения си апартамент, който баба ви е купила с такъв договор, нотариуса ще ви дере два пъти-за два акта.

Еха...
Еха...
29 януари 2021 21:51
Гост

Този „проект“ е пълна недомислица. Нужда от подобно нещо няма. Няма как да се вмени подобно „задължение“. Кой ще плати? Или ще са освободени от такси подобно на констативките по ЗСПЗЗ? И ако е така, нотариусите ще искат ли да ги правят? А какво става с наследствата, открити преди това? Преди 42 години например. И защо срокът е от откриване на наследството, а не от узнаването му. Абе, пълни простотии, писани на коленце от някой илитерат. Ако държавата толкова мното се тревожи на тази тема, да си организира едно служебно вписване на всички договори за разпореждане с имущество, сключени от… Покажи целия коментар »

Еха...
Еха...
29 януари 2021 21:37
Гост

Нали знаем, че „имотен регистър“ нямаме?! Ако някой си мисли друго, много се е объркал…

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 21:04
Гост

Ама сте им оправили грешките в текста, ашколсун, да не се излагат партиотите, че те не знаят що е пълен член 🙂

Седем Осем
Седем Осем
29 януари 2021 17:37
Гост

Безплатно собствениците могат да се впишат в кадастралната карта. Безплатно, бързи и по електронен път.
Констативния нотариален акт няма сила на присъдено нещо. Той не е и първичен документ за собственост. Кратко и добре платено съчинение си е.
Някой нотариус констатирал нещо и това не задължава никой с нищо. Ако нотариус каже, че сте собственик на 1/2 това не значи нищо. Може да сте собственик на 3/4, 5/6 или на НУЛА.
Всеки купувач задължително проверява първичните документи – договора за покупка, наследствени права, последващи разпореждания и т.н.
Затова патриотите да престанат с лобизма за нотариусите или да вземат малко да образоват !!!

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2021 8:40
Гост

В подкрепа на изложеното – не е ли по-добре да се изготви нотариален акт по обстоятелствена проверка? Макар и оборими, този вид актове имат силата на пресъдено нещо. Ако такъв е бил смисълът на проекта, то да се бяха консултирали с адвокати, за да използват правилините процедури в защита на гражданите – актове по обстоятелствена проверка вместо констативки.

Николина
Николина
29 януари 2021 17:19
Гост

Много прости решения имаха през целия мандат

Радев
Радев
29 януари 2021 17:19
Гост

О С Т А В К А !

Asparuhov
Asparuhov
29 януари 2021 17:18
Гост

Простаци!!!

Велизара
Велизара
29 януари 2021 17:18
Гост

Защо така бързо? Да няма някой депутатин забъркан с лични казуси и проблеми?

Manoleva
Manoleva
29 януари 2021 17:18
Гост

Пълна простотия. Но аз от тия друго не очаквам де.

Дани
Дани
29 януари 2021 17:17
Гост

те тия се харесват само от старите хора. Които нямат много ясна връзка с модрния свят.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 17:17
Гост

Много е важно да се махнат тия и повече да не влизат в парламента!!!!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 17:17
Гост

Пълни кретени!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 17:16
Гост

То затова сега. За да няма мърдане

Pich
Pich
29 януари 2021 17:12
Гост

Дано ВМРО никога повече не влязат в парламента.

ала бала
ала бала
29 януари 2021 17:11
Гост

Обединени идиоти 🙂 Ми кво им пречи на собствениците и сега да поискат КНА? И ако не го направят в 6-мес. срок – какво следва? И кой ще плаща този КНА, ако собствениците на го желаят? Или някои го искат, а други – не? И кой е нотариуса, че ще ми определи дал от 1/3, а аз като съсобственик твърдя че моя дял е 1/2? – този нотариус съдия ли е, че да решава въпроси за право на съсобственост? Нормално, КНА се съставя само ако едно лице го иска, и само за имот (или част от имот), което молителя признава.

Legal adviser
Legal adviser
29 януари 2021 18:33
Гост

Да и на мен подобни въпроси ми изникнаха, остава да обявят срока за преклузивен и какво следва: правото ли се погасява, безумно е!

Георгиев
Георгиев
31 януари 2021 1:19
Гост

Ти може да твърдиш и че целия имот е твой, ама да не си. Дали ако си овчар, ще знаеш по-добре от нотариуса какъв дял имаш?

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 16:57
Гост

ТОТАЛНИ МАЛОУМНИЦИ!!!

Петко 2
Петко 2
29 януари 2021 17:47
Гост

Още Ботев го е кадал за патриотите: идиоти.