На 1 октомври 2023 г. Официалният вестник на Европейския съюз ще премине към публикуване акт по акт, съобщиха от съда в Люксембург.

При този нов начин на изготвяне Официалният вестник вече няма да представлява сборник от актове с таблица на съдържанието. Вместо това, всеки акт ще бъде публикуван самостоятелно като автентичен Официален вестник във формат PDF.

За да се улеснят справките с предвидените в процедурните правилници на Съда и на Общия съд съобщения, за тях ще бъде запазен настоящият ритъм, а именно пакетно публикуване, по принцип всеки понеделник.

Справка със съобщенията за делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези съдилища, ще може да бъде направена в деня на публикуването им на уебсайта EUR-Lex чрез връзка, която е пряко достъпна на началната страница. Те ще бъдат достъпни и чрез търсачката, която позволява достъп до вече публикувани актове, по дата и набор от данни. Функциите на EUR-Lex ще позволяват също филтриране на резултатите, за да бъдат показвани само документите, които се отнасят до съдебните дела.

По технически причини не се предвижда публикуване на 2 октомври 2023 г. Предвидено е първите съобщения за образуваните пред Съда или Общия съд дела, както и първите съобщения за съдебните актове, с които се слага край на производството, да бъдат публикувани в понеделник 9 октомври 2023 г.