От 26 април Съдът на Европейския съюз (СЕС) ще излъчва на живо на сайта си обявяването на решенията си и представянето на заключенията на генералните адвокати.

От съда в Люксембург уточняват, че излъчването, което на този етап се отнася само до делата, разпределени на голям състав, ще бъде активирано в началото на заседанията в съответствие с графика, предвиден в календара на съдебните заседания (виж тук).

Съдебните заседания за изслушване на устните състезания по делата, разпределени на големия състав на Съда, по принцип също ще бъдат излъчвани на запис по време на пилотна фаза от 6 месеца. Съдебните заседания могат да бъдат гледани съответно същия ден от 14,30 ч. насетне (за съдебните заседания, проведени сутринта) или на следващия ден от 9,30 ч. насетне (за съдебните заседания, проведени следобед), но не са достъпни за последващи справки“, посочват от СЕС.

И добавят, че излъчванията са предвидени, за да позволят на гражданите да следят съдебните заседания при същите условия, както ако бяха в съдебната зала. Заради това хората ще се ползват от симултанен превод на устните състезания на езиците, необходими за правилното протичане на заседанието.