Върховният административен съд (ВАС) отмени най-сериозното увеличение на минималните адвокатски хонорари от последните години. Новината е от миналата седмица и някой може да оспори, че не е новина, тъй като решението на съда не е окончателно.

Всъщност отмяната на действащите минимуми на десетки хонорари, включително и за процесуално представителство и защита по наказателни, граждански и административни дела, със сигурност не би трябвало да е изненада за ръководството на адвокатурата, макар да беше постановено от съда преди дни. Делото във ВАС, меко казано, се проточи, а след неуспешните опити да се докаже публикация на сайт със свидетели, трябваше да е ясно накъде отиват нещата. Делото беше образувано през март 2016 г., т.е. преди три години и половина. И ако към финала си процесът се превърна по-скоро в куриоз с неколкократното му отлагане заради масовото отвеждане на върховни съдии заради съпрузи адвокати, то в началото си той „почака“ в продължение на година и половина по една много важна причина – Съдът на Европейския съюз трябваше да каже дали минималните адвокатски хонорари в България са така уредени, че могат да ограничат конкуренцията.

Отговорът от Люксембург дойде на 23 ноември 2017 г. СЕС заяви, че действащата уредба, при която има минимална тарифа, определена от професионалната организация на адвокатите и забрана за съда да определя по-ниски от фиксираните в нея възнаграждения, би могла да ограничи конкуренцията.

Скоро ще станат две години от произнасянето на това изключително важно за българската адвокатура решение, но Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения си остава същата.

Как бездействието доведе до обезсмисляне

Докато ръководството на адвокатурата на практика не е извършило никаква промяна по отношение на начина на определяне на минималните възнаграждения (предложения какво да се прави има, но засега те са само идеи, които не са видели нормативна реализация), зачестиха случаите на съдии, които не признават наредбата, когато се произнасят по разноските.

Позовавайки се именно на решението на СЕС, те присъждат разноски за адвокатско възнаграждение като падат под минимума, определен в нея. Това очаквано предизвика остро недоволство сред адвокатите. И то не защото те няма да си получат хонорара за спечеленото дело, а защото това се отразява негативно на клиента им, който въпреки че е победил в правния спор, няма да получи пълно изплащане на разноските, които е направил, от загубилата страна.

Може би най-дискутираното и оспорваното сред юристите е решението на съдия Филип Савов от Софийския районен съд. То разбуни духовете, тъй като в него, за да определи какви разноски за адвокатско възнаграждение да присъди, съдът прави преценка за това какъв месечен нетен доход е достатъчен на един адвокат. В решението си той стига до извода, че на адвоката в София му стигат 3000 лв. месечно (5933 лв. бруто).

Стъпвайки на решението на СЕС, съдът приема, че „пропорционално на легитимната цел за осигуряването на качествени адвокатски услуги за обществото е определяне на минимални тарифи, които гарантират доход на адвоката, достатъчен за неговото достойно съществуване, качествено изпълнение на задълженията и възможност за усъвършенстване“. След това заявява, че при настоящите социално-икономически условия в столицата е достатъчен месечен нетен доход от 3000 лв. Струва си да се цитира още малко от решението, за да стане ясно как се стига до този извод: „Последната сума включва разходите за поддържане на кантора, консумативи, правен софтуер, служители и застраховка – 25 % НПР или 1483 лв.; върху получения след спадането им облагаем доход се дължат социално- и здравноосигурителните вноски 23 + 8 %, но върху не повече от максимума, т.е. 813 лв.; върху получената след спадането им основа се дължи ДДФЛ от 10 % или 364 лв. 327 лв. от остатъка служат за формиране на възнаграждението за 1 почивен на всеки 11 работни месеца, нужен, подобно на всички трудещи се, за възстановяване на силите. Такова заплащане се следва при обичайна заетост от 8 часа, 21 дни месечно; адвокат, който работи повече, би заслужавал и по-високо възнаграждение; липсата на работа не следва да е в тежест на клиента, респ. насрещната страна, като адвокатът би могъл през това време да извършва друга платена дейност. Така брутната ставка, до която възнаграждението не е прекомерно, възлиза на 35 лв./час“.

Дали тези съждения са адекватни? Дали при тях се стига до незаконосъобразно определяне на разноските? Засега тези въпроси се поставят от адвокатите само във фейсбук. Показателно обаче е обяснението, което съдията сам дава при една от тези дискусии в страницата, удачно наречена „Правна лудост“: „След като Наредбата на ВАдС нарушава правилата на конкуренцията, тя е (отчасти) неприложима и това не би трябвало да е спорно. Съдът е длъжен да не допуска неоправдано увреждане и на гражданите, вкл. загубилата страна. Струва ми се, че е по-добре преценката да се извършва при ясно обявен и последователен критерий, отколкото без обективна основа „на око“ и без мотиви“.

Защо решението на ВАС не е добра новина

Ясно обявени и последователни критерии, всъщност е основното, което съдът в Люксембург иска да види при определянето на минималните адвокатски възнаграждения. Казано съвсем просто, трябва да е ясно защо е решено, че за развод по исков ред не можеш да платиш на адвоката си по-малко от 600 лв., а за регистрация на ООД му дължиш поне 300 лв.

Сега никой не знае как са определени точно тези суми. Защо например регистрацията на ООД не е със 100 лв. по-евтина? Или пък защо защитата по дело, по което наказанието е до 15 години затвор, да струва само 1500 лв.? Извън неяснотите за точните суми, има и концептуални въпроси – как е решено например, че минималните хонорари по административни дела над определен праг на материалния интерес трябва да са по-ниски от тези по граждански дела, въпреки че те са не по-малко сложни и защитава ли ВАдС адекватно интересите на представителите на гилдията, които се занимават с тази материя.

В този смисъл решението на ВАС не е добра новина, тъй като не просто показва, че определянето на минималните адвокатски хонорари за обществото е пълна мъгла, а и че увеличението им през 2014 г. е станало абсолютно на тъмно – без проектът да бъде публикуван, без мотиви, без обществено обсъждане, въпреки че на практика може да засегне всеки гражданин и всяко юридическо лице.

Тезата на ВАдС пред съда беше, че проектът всъщност е бил публикуван, но тъй като това е станало на стария сайт на съвета, сега той не е наличен. Имаше и твърдения за спазване на процедурата по обществено обсъждане, тъй като проектът се е появил на сайта на колегията в Бургас, и искания да се доведат свидетели пред върховния съд, които да кажат как са видели предложенията за нови хонорари на сайта на ВАдС. Всички тези твърдения обаче бяха приети от съда за недоказани. Това пак не е добра новина, защото създаде основателни съмнения у адвокатите как ръководството на гилдията отстоява интересите им в едно съдебно производство. На това отгоре случаят с увеличението на минималните хонорари от 2014 г. и последващите (без)действия на ВАдС съвсем не е единственият, за който той може да търпи упреци от колегията.

Решението на ВАС не е добра новина и по още една причина. Заради грубите нарушения на процедурата по приемане на нормативния акт, върховният съд не стигна до същинския въпрос за минималните хонорари – по какви критерии се определят те.

Какво да се прави?

Отмяната на промените в Наредба №1 с основание предизвика остро възмущение, тъй като подобни пороци бяха констатирани именно в акт, приет от адвокатурата. Реакциите в гилдията варираха от упреци в „некадърност“ до конспиративни съмнения, че измененията в Наредба №1 съзнателно са крити и от гражданите, и от адвокатите (следва да се уточни, че те бяха извършени от предходния състав на ВАдС, който обаче беше със същия председател – Ралица Негенцова). Имаше и несъстоятелни коментари, че сега едва ли не адвокатите трябвало да връщат вече платени хонорари, което разбира се няма как да се случи, тъй като ако влезе в сила, решението ще действа за напред.

След две на практика проспани години от решението на СЕС сега важното е да се реши какво да се прави.

Решението на ВАС може да бъде обжалвано, за да се спечели време, не че досега такова нямаше предостатъчно. Същите суми може да се предложат в нов проект за изменение на Наредба №1, за който да се проведе обществено обсъждане, при спазване на Закона за нормативните актове, а после да бъде приет от Висшия адвокатски съвет. Така минималното заплащане на адвокатите няма да се върне с 10 години назад, а положението ще се „спаси“.

Това обаче не е решение. Не е решение, защото ще остави без отговор големия въпрос, който съдът в Люксембург постави за минималните адвокатски хонорари в България – дали правната уредба действително отговаря на легитимни цели и дали с така определените суми, се постигат единствено такива цели. И докато той не получи категоричен отговор от самата адвокатура, ще го дава някой друг и съдии може да започнат да пресмятат например по колко банички на ден се полагат на един търговски и колко на един наказателен адвокат.

Абсурдът настрана. Това, което и адвокатите, и гражданите, и съдът в Люксембург, и Върховният административен съд искат, са критерии, по които се определят сумите, под които не може да пада заплащането на адвоката и които гарантират, че възнаграждението е обективно и справедливо.

Как може да стане това? Подходът може да е различен. Засега от ВАдС като че ли остават на варианта, при който съветът продължава да приема наредба за минималните хонорари, но с изрично задължение по закон да го прави след „функционален анализ на адвокатската дейност, при който се отчита обема и сложността на предоставяната правна помощ, материалния интерес и другите защитавани права и интереси, и отговорността на адвоката“. Поне такова предложение за промени в Закона за адвокатурата беше огласено от ВАдС, но то не е внесено в Народното събрание до днес.

Проблемът е дали това ще е достатъчно, за да се изпълни решението на СЕС, който поставя проблема, че ръководството на гилдията, което се състои от действащи адвокати, определя самò минималните възнаграждения. Т.е. самите му членове имат материален интерес. Начинът съмнението за субективност да се преодолее е наредбата да минава през финално одобрение на друг орган – например министърът на правосъдието.

Другият вариант е минималните възнаграждения да се определят директно в Закона за адвокатурата, като така ще получат възможно най-голяма легитимност, тъй като ще бъдат одобрени от законодателя.

Какъвто и подход да бъде избран, е ясно, че криенето на главата в пясъка, не е адекватна реакция и време за протакане няма, защото ако нищо не се промени, след мъглата идва пак мъгла.

 

33
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Иван адвокат
Иван адвокат
09 октомври 2019 12:20
Гост

Тя наредбата така или иначе се спазваше отгоре-отгоре.

Мисля да не се замесваме адвокатите в умствената дейност на т.нар. Висш орган на адвокатурата – че все пак – те са Висш, а не нисш – но както и да е.

Има едно презрително отношение към адвокатите – ма какво да правиш.

юрисконсулт
юрисконсулт
09 октомври 2019 9:43
Гост

Налагането на минимални възнаграждения в една свободна професия е в абсолютен разрез с принципите на пазарната икономика. Отделно че предвидените в наредбата-тарифа (прощавайте, за таксиметрови услуги ли говорим, или за платена любов?! ) стойности са безсрамно високи. За краткия си стаж съм се нагледал вече на десетки адвокати, които хващат елементарни дела за глоби, пишат бланкетни жалби, явяват се неподготвени и си пасуват (ако клиентът не е дошъл на крака да гледа как защитават интереса му) или най-много да мотаят процеса с абсурдни искания за отлагане от които (след като ни разкарат да бием пътя) сами се отказват, и накрая… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
09 октомври 2019 0:07
Регистриран

Бивш нотариус се вихри из ВАдвС и се прави на ни чул ни видял.Ще защитя Ралица Негенцова, защото зная,че я атакуват от различни места така,че тя не може вече да се справи.Но НИЕ знаем защо.Почтен и добър Колега е.А юристи от другите голдии да се засрамят- мястото им не е в ръководството ни.Колеги,обжалването е задължително.А дрлото ще бъде спечелено от НАС, адвокатите от кариерата.Вярвайте.Щото и съдиите вече разбраха от къде идват атаките срещу нас- от нашият естествен опонент.Още когато пред КС беше стакуван чл 29 ЗА като противоконституционен,стратегията им беше усетена: да се справят с нас чрез Троянски кон.Сега ще… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 октомври 2019 6:50
Гост

по-голяма нелепеца не бях чел! как ще спечелим, стоянова? проектът и една секунда не бил на страницата ба ВАдвС., няма мотиви, няма обществено обсъждане. ще лъжете, ще мажете и съдът ще ви се върже, защото имате сини очи? хайде стига!

ЗАКРИВАЙ
ЗАКРИВАЙ
08 октомври 2019 19:34
Гост

Висшия адвокатски съвет следва да бъде закрит, като излишен, ненужен. Провалът с тази наредба е капката, която преля чашата.
И изобщо цялата съсловна монополна оргжанизация на адвокатурата следва да бъде закрита като създадена по съветски тертип. Адвокат следва да може да станеш без да си задължително сдрлужен в паразитни номенклатурни организации.

юрисконсулт
юрисконсулт
09 октомври 2019 10:03
Гост

Да не говорим измисления изпит, който сами си провеждат при пълна непрозрачност, каква порнография е. Не показват решения на казусите (ама какво ти – те проект на наредба не публикуват), да се чудиш въобще четат ли писмените.. Или – поименни списъци ‘издържал/неиздържал’, изготвени предварително.. Интересно по какви критерии. Аз се явих веднага след завършване, дипломиеан снотличие, една моя състудентка която през следването само 3-ки и 4-ки обаче го взе. Интересно как се наваксват 5 години сериозни пропуски за няколко месеца.. Ами като й дават ще вземе, тя ли е виновна. Пикантна подробност е че родителите й са съдии, докато моите… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2019 17:17
Гост

Наредбата е от 2014, а Негенцова е председател от 2013 г. Тя носи цялата отговорност! Така е като се уж избират политически лица за шефове на адвокатурата, а не авторитетни адвокати. Колко задкулисни договори сключи Негенцова! Що за падение – да отменят наредбата за груби процесуални нарушения!

адвокат Гигова
адвокат Гигова
08 октомври 2019 16:35
Гост

Каквото и да се каже за бездействието и неадекватните реакции на ВАС все ще бъде вярно. Разрешаването на проблема обаче е друга работа. Единствената, според мен възможност е възнагражденията на адвокатите да бъдат уредени в ЗА, защото това е начина да бъда отчетен обществения интерес. Общественият интерес при определяне на адвокатските възнаграждение не е на плоскостта на отношенията адвокат-клиент. За тези отношение важат правилата на свобода на договарянето. Общественият интерес касае отговорността за разноски, която носи загубилата делото страна, а за размера на тази отговорност ГПК препраща към чл.36 ЗА, който пък препраща към Наредба №1/2004г. Казано иначе, законодателят не… Покажи целия коментар »

въпрос
въпрос
08 октомври 2019 16:49
Гост

ако този коментар е писан от адвокат Валя Гигова от Висшия адвокатски съвет, а не от някой, който се представя за нея – поздравления за позицията, колега Гигова! Да се обжалва това решение на ВАС действително ще е срам за гилдията. Но пък какво правим, когато решението влезе в сила, а съветът не е дори написал адекватни предложения?

123
123
08 октомври 2019 18:05
Гост

Браво за позицията.

адвокат Гигова
адвокат Гигова
08 октомври 2019 18:19
Гост

Изборът е между практичността и честта. Ако не се обжалва ще останат възнагражденията преди изменението от 2014г., които са значително по-ниски. Съдилищата и без това масово намалят възнагражденията по редакцията на Наредба№1/2004г. от 2014г., позовавайки се на решението на СЕС. Когато си загубил всичко, единственото, което ти остава е честта, а не да се пишат безумни жалби, само и само да се протака процеса.

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2019 18:25
Гост

Остана ли чест в този съвет се питам аз 🙁

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
08 октомври 2019 23:51
Регистриран

Тъпо,Гигова.Заора дъното.И без това твое мнение,щом си член на ВАдвС,носиш спрямо нас неимуществена отговорност за вреди.Но от бивш нотариус толкова.Нямаш ли първична принадлежност към гилдията не си с мъдрите в нея.Нещо повече.Пък и си определена да представляваш Адвокатурата пред Колегите в Европа.Чуй се само и се поправи.Нека обсъдим хонорарите на нотариусите.На ЧСИ.Заплатите на прокурори,пък и на съдиите велики,които изчисляват нашите банички.А СЕС иска конкуренция и на тази дума е наблегнал.Има ли я.Не се ли посяга на достойнството ни.И не си ли ти точно подбудител на дебата , за да бъдем унизени. Тогава,когато за член на ВАдвС се внедри неадвокат от… Покажи целия коментар »

Колега
Колега
08 октомври 2019 11:14
Гост

Дали адвокатите няма да почнат да стачкуват и те? Крайно време е и те да излязат на улицата!

Уви
Уви
08 октомври 2019 11:12
Гост

Когато нещата опрат до СЕС, не е добре. Жалко е, че собствените ни юристи не могат компетентно да решат един важен и не безкрайно сложен въпрос.

Радев
Радев
08 октомври 2019 11:13
Гост

Е, някой път няма как. В крайна сметка СЕС е компетентен да се произнася по въпроси, които не винаги можем да вемем под внимание.

Въпросче
Въпросче
08 октомври 2019 11:11
Гост

Очевидно е, че е необходимо нормативно регулиране от най-високо ниво. Защо НС спи, след като половината са юристи?

Читател
Читател
08 октомври 2019 11:10
Гост

От време на време Лекс не просто отразяват новините, но и създават качествена правна журналистика. Тогава е истинско удоволствие да се чете сайтът!

до щраусите
до щраусите
08 октомври 2019 10:48
Гост

Уважаеми щрауси от т. нар. ръководство (пиша така, защото лично аз съм свободен човек, необвързан с което и да е ръководство и затова съм избрал да съм адвокат), няма ли да инициирате едно тълкувателно решение пък може и съвместното на ВКС и ВАС, за разноските след решението на СЕС? Това го знаете как се прави. Няма как старото тълкувателно да остане в същия смисъл и да обвързва съдилищата след това решение на СЕС. И вече сърбаме тази попара. Колеги писаха и за решение на съда в Добрич, с което са намалени разноски под минимума в наредбата? Какво правим?

мнение
мнение
08 октомври 2019 10:34
Гост

ох, къде ще даваме на министър да ни се бърка, ние да не сме нотариуси или чси, ние сме свободна професия! ако сами си правим нещата като хората, никой няма да ни се меси със секирата

дядо ви адвокат
дядо ви адвокат
08 октомври 2019 10:23
Гост

Решението на СЕС е факт. Харесва ни, не ни харесва – задължително е. Ама ние не, няма такова решение, мотане, протакане, шиканиране. затова се докарахме да четеме решения с които се пресмята колко пари заслужаваме за труда си не според свършеното, не според знанията и уменията, а според доста сбъркани изчисления за необходимия доход. ама не е виновно това момче от районния съд, да ме прощава, ама със сигурност е по-млад от мене, той се е опитал, безуспешно, да свърши работата дето си е на нашето ръководство, а ние си мълчим и му се подиграваме из фейсбука

Пенсионер
Пенсионер
08 октомври 2019 16:05
Гост

И защо му се подигравате? Защото аз съм по-голям и от Вас, но не виждам място за присмех.

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2019 19:09
Гост

Лоша защита в СЕС. Почти всички държави имат минимални адв. възнаграждения, за да се гарантира качество на защитата. Да наемат една читава българска кантора, водила успешно дела в чужбина + една опитна европейска. Ама при този председател на ВАдС – какво разбира тя от право с извинение – ама истината е по-важна. Освен далавери – нищо съществено.
А и да внесат промени в закона за адвокатурата. Като не могат да се справят – да подадат оставка!

докога
докога
08 октомври 2019 10:16
Гост

докога колеги ще избираме хора, които не отстояват интересите ни? в статията даже доста меко са казани истините, за които не трябва да си затваряме очите, защото това е нашият хляб, буквално

бесове
бесове
08 октомври 2019 10:14
Гост

Крито е! Крито е! Няма съмнение. Как можаха последните две изменения да ги направят така, че целият свят да разбере, а тогава не го направиха. Ама идат избори и тогава ще се види дали адвокатите искат подобно пасивно ръководство, което само спи и си получава заплатите и то по въпрос като минималните възнаграждения. Ако предишният съвет е сгафил, да си посипят главата с пепел и да изчистят бакиите, а не да водят безсмислено дело!

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2019 10:10
Гост

ВАдС явно като са си сменили сайта не са си прехвърлили всичката информация. Или проектът умишлено не е качен?

Nekoi
Nekoi
08 октомври 2019 11:18
Гост

Проекта не е качван дори и един ден на сайта на ВАдвС.

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2019 11:28
Гост

Такава е тезата на ВАдС пред съда.

анонимен
анонимен
08 октомври 2019 10:05
Гост

Ей, доживяхме да излязат с решение. Е, не е окончателно, но след някоя и друга година…

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2019 10:03
Гост

Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения си остава същата явно трябва да се промени, тъй като противоречи на решението на СЕС.

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2019 10:06
Гост

Най-добре ще е минималните възнаграждения да се определят директно в Закона за адвокатурата.

разумен
разумен
09 октомври 2019 7:34
Гост

Най-добре е възнагражденията да са фиксирани, а не минимални с възможност за договаряне. Поради неадекватната политическа и икономическа обстановка в страната. Какво договаряне, какви пет лева ? Давате ли си сметка, че броя на адвокатите се изравнява с броя на военнослужещите в тази нещастна територия ? Адвокатите пенсионери, особено бившите служители на МВР (и на ДС) с пенсии около 900 лв. си позволяват да подбиват минимумите. От друга страна доверието на гражданите към съдебната система е сринато, а шайката на Боко-тиквата е поставила бизнеса в ъгъла. Имиджа на адвокатурата е сринат, а много адвокати се борят за физическото си оцеляване.

юрисконсулт
юрисконсулт
09 октомври 2019 10:14
Гост

На заплата в ДС не искаш ли, все още търсят кадри за финансовото разузнаване. Фиксирано възнаграждение, сигурен доход..