Откога трябва да се пенсионира съдия, който има неизписани дела? С този въпрос се занима днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Поводът – предложение на председателя на Административен съд София-град Радостин Радков за пенсионирането на съдия Татяна Тодорова, която е навършила 65 години на 28 декември 2017 г.

В предложението си Радков отбелязал, че съдийката иска да бъде освободена от 1 април, за да може да изпише делата си. Комисията за атестирането и конкурсите обаче е обсъдила три дати – 1 април, както иска Тодорова, 1 март и 1 февруари.

На заседанието на Съдийската колегия обаче се оформиха две предложения – съдийката да бъде пенсионирана или от 1 март, или от датата на вземане на решението, т.е. днес.

При дебата беше припомнено решение на предишния състав на Съдийската колегия, според което освобождаването става в едномесечен срок от пенсионирането. Вероника Имова обясни, че тогавашният състав на КАК се е водил от чл.166, ал.1 от Закона за съдебната власт, в който се казва, че магистрат подава оставка с най-малко едномесечно предизвестие.

Даниела Марчева пък поясни, че има указания на съвета, според които наказателните съдии се освобождават от разпределение до шест месеца преди навършването на 65 години, а останалите, в това число и административните – до два месеца. Добави, че това е въпрос на организация в самия съд. Беше напомнено и още, че за разлика от наказателните производства, в останалите няма неизменност на състава. Нещо повече, в Конституцията се казва, че магистратите се освобождават при навършване на 65 години, припомниха кадровици.

Членове на съвета изразиха опасения, че ако Тодорова бъде пенсионирана от датата на вземане на решението, това ще бъде лош знак към останалите магистрати.

И така с 12 гласа „за“ колегията реши да я освободи от 1 март. Само двама бяха на мнение да е от днес.

А същевременно КАК трябва да предложи на колегията принципно решение откога се пенсионират съдиите.

1
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
23 януари 2018 15:04
Гост

След като навършат 65 г. не може да продължават да пишат дела. Те са загубили качеството на съдии по силата на конституцията, от когато и да е решението на всс за освобождаване