От 1 юни 2026 г. трудовата книжка отива в историята, а всички данни за трудовия път на всеки човек ще се съхраняват в специален регистър на Националната агенция за приходите (НАП). Тази реформа беше приета окончателно от Народното събрание днес.

Депутатите единодушно и без дебат гласуваха на второ четене изменения в Кодекса на труда (КТ).

С тях се дава срок до 1 юни 2026 г. на всеки работодател да оформи трудовата книжка на всеки от служителите си и да му я върне. С това последно вписване в нея с цифри и думи трябва да се запише продължителността на трудовия стаж, положен от работника или служителя при този работодател към 1 юни 2025 г., подписва се от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му, ако разполага с такъв.

А ако някой изгуби трудовата си книжка след 1 юни 2025 г. съответната дирекция „Инспекция по труда“ ще му издава нова и с вписани данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г. Това ще става въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил, и други оригинални документи, които съдържат тези данни.

„В срок до 1 юни 2025 г. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изгражда регистъра на заетостта по чл. 347 от Кодекса на труда и попълва първоначалните данни в него на база на регистъра на трудовите договори и при необходимост – на база на други източници“, приеха днес депутатите.

Документът, който заменя трудовата книжка, се нарича „единен електронен трудов запис“. Той е част от новия регистър на заетостта. Всеки човек ще може да прави справка за данните в собствения си единен трудов запис.

Работодателите ще имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели. Точно какво ще могат да видят и по какъв ред ще определи в наредба Министерският съвет. Но депутатите изрично приеха, че новият работодател няма да има право на достъп до данните за размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът е получавал при предходни работодатели.

А всеки ще има право на информация за историята на достъпите до своя единен електронен трудов запис, с изключение тези от органите на досъдебното производство и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

В Кодекса на труда беше регламентирано какво ще съдържа всеки единен електронен трудов запис:

 1. имената на работника или служителя;
 2. личния идентификатор на работника или служителя;
 3. идентификатора и името на работодателя;
 4. основанието на трудовия договор;
 5. датата на сключване на трудовия договор и началото на неговото изпълнение;
 6. срока на договора, когато е уговорен такъв;
 7. датата на сключване на допълнителни споразумения;
 8. датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение;
 9. размера на основното трудово възнаграждение;
 10. кода на заеманата длъжност по Националната класификация на професиите и длъжностите;
 11. кода на основната икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт;
 12. кода на населеното място на местоработата на работника или служителя по Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици;
 13. продължителността на работното време;
 14. продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;
 15. изплатено обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 222, ал. 2 и 3;
 16. запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс;
 17. уговорения платен годишен отпуск;
 18. дните използван платен годишен отпуск, полагащ се за годината на прекратяването на правоотношението.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Никола
Никола
19 ноември 2023 14:41
Гост

кой ще гарантира че няма да хакнат системата на НаП

ertret
ertret
26 септември 2023 17:00
Гост

Това е по-добро от всяка виагра. Съветвам всеки да го опита поне веднъж в живота си – ще подобри сексуалния ви живот многократно, прочетете го сами: –– https://marketl.ink/biocom

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 16:50
Гост

Като чуя за НАП ми се повдига! Те личните данни не можаха да съхранят, сега и трудови данни. Ле, лееееее!

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 15:59
Гост

От любопитство. Имам клиент по ново наказателно дело, който има стаж в периода след 1985-до 1999 г. После влиза в затвора за 20 г. Излиза, и нищо не работи от тогава. Как ще се създаде електронна трудова книжа в този случай-за 15 години стаж, считано от 1985 г до 1999 г? Би следвало КТ да не ощетява никой, и решението е данните да се въведат от НОИ, като,ако поиска пенсия-има право в редуциран размер, като стане на 67г. Но това не е записано в КТ. НАП няма никакви данни за старите стажове, до 2000г, такива данни има НОИ евентуално, или… Покажи целия коментар »

Предположение
Предположение
26 септември 2023 19:44
Гост

С уговорката,че не знам какво е гласувано,.този стаж ,за който питаш(от 80-те и 90-те години на миналия век) вероятно ще се доказва по сегашния начин-трудова книжка, УП-та, съд и тн-никаква разлика от досега. Единния електронен трудов запис е за в бъдеще, и не касае минали вписвания, но това е предположение. След десетки години стажът ще се доказва само с единнния трудов запис, а дотогава-трудовата книжка си я пазиш като очите-за доказване стаж до датата посочена в закона, в добака-стажът след датата посочена в закона-ще се доказва с този запис. Тоест-и трудова книжа-до определената в закона дата, и електронен запис-за след… Покажи целия коментар »

Въпроси
Въпроси
26 септември 2023 15:46
Гост

А кой ще уреди трудовите книжки в електронен вид на хора ,които са вече пенсионери? Тези хора имат право да се върнат на работа, а вече нямат работодател. Беше редно за пенсионерите данните се въвеждат от НОИ. Това не е записано. Също как се урежда въпроса, ако лицето има стаж, през 90-те години, а после е работило като свободна професия-адвокат и тн. Тоест как се урежда трудов стаж от миналия век да е в електронен вид, ако после не си работил на трудов договор. Тогава уведомления до НАП не се пращаха. Трети въпрос-баба ми е на 85г, пенсионирана е на… Покажи целия коментар »

Михаил
Михаил
26 септември 2023 13:15
Гост

A ако не можеш да намериш предния работодател?

Христов
Христов
26 септември 2023 13:17
Гост

Дано да има варианти, иначе гориш със стаж.

Гери
Гери
26 септември 2023 13:21
Гост

Много вероятно е. Колко фирми фалираха?

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 13:04
Гост

Това е чудна новина

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 13:03
Гост

Радвам се

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 13:03
Гост

Чудно

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 13:03
Гост

Преден работодател може и да не може да се намери за да ти попълни данните, при загубена книжка

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 13:02
Гост

Еми правилно. Защото иначе се губят тия книжки и става мазало. А преден работодатвл може да не иска да ти я попълни пак

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 13:02
Гост

Супер е. Защото е далеч по-бързо така

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 13:01
Гост

Надявам се, че всичко това е за добро

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 13:01
Гост

Браво. Добра работа

Анонимен
Анонимен
26 септември 2023 13:01
Гост

Дигитализацияя му е майката

Мики
Мики
26 септември 2023 12:59
Гост

Дано само тази система да работи.

Лазарова
Лазарова
26 септември 2023 12:56
Гост

Браво!

Филип
Филип
26 септември 2023 12:57
Гост

Кеай с тази бумащина и бюрокрация.