Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени образците на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), след като на две инстанции констатира драстичен порок при приемането им (пълния текст на решението виж тук).

Съдът отменя две разпоредби от Наредба №6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

Първата е чл. 4, който гласи: „При уважаване на заявлението по чл. 3 съдът издава заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по образец съгласно приложение № 2 (за парично задължение), съответно съгласно приложение № 3 ( за предаване на движими вещи)“. Втората е чл. 9 от наредбата, който предвижда, че „в съответствие с чл. 625 – 627 ГПК за издаване на Европейска заповед за плащане и другите книжа, свързани с нея, се използват образците, приложени към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за Европейска заповед за плащане“.

Както „Лекс“ писа, през април тричленен състав на ВАС с председател Йовка Дражева и членове Анна Димитрова и Емил Димитров установи, че преди повече от 10 години не е спазена процедурата по приемането на цялата наредба с образците на книжата, свързани със заповедното производство (решението на тричленния състав виж тук). Скоро след произнасянето им цялата наредба с всички образци на книжа в заповедното производство беше оспорена от прокуратурата на същите основания. ВАС обаче още не се е произнесъл по нея, а делото е насрочено за 28 октомври.

Наредбата е на Министерството на правосъдието. Производството по изработването ѝ е започнало през юли 2007 г. и е приключило на 28 февруари 2008 г. с обнародването ѝ в Държавен вестник.

ВАС изиска цялата административна преписка и от нея става ясно, че през юли 2007 г. е създадена работна група, която да напише серия от подзаконови актове, свързани с приложението на новия ГПК. В нея са участвали представители на съда – от върховно до районно ниво, адвокати, съдебни изпълнители. Обменена е кореспонденция с Министерството на финансите.

Работата ѝ приключва, когато тогавашният зам.-министър на правосъдието Сабрие Сапунджиева изпраща докладна записка до министъра – онзи момент Миглена Тачева, че проектът на наредба е готов. Сапунджиева посочва, че е направен максимален опит образците да се придържат към формата и съдържанието на образците към на Регламент 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане и предлага наредбата да бъде обнародвана.

Така Тачева пише на главния редактор на Държавен вестник и на 28 февруари 2008 г. наредбата е публикувана там и влиза в сила от 1 март 2008 г.

Първо тричленният състав на ВАС, а днес и петчленен с председател Милка Панчева и членове Любомир Гайдов, Георги Георгиев, Севдалина Червенкова (докладчик) и Славина Владова, постановиха, че при приемането ѝ са погазени чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.

Проектът не е публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието и не е предоставена възможност за обсъждането му и представяне на предложения и становища по него. Освен това в докладната записка, приложена към проекта на наредбата до министъра на правосъдието, не е посочено какви финансови и други средства са необходими за прилагане на новата уредба, липсват мотиви за очакваните резултати, няма анализ за съответствие с правото на ЕС.

„Прието е от решаващия съд, че чл. 4 и чл. 9 от Наредбата са приети при съществено нарушаване на чл. 26 и чл. 28, ал. 2, т. 3, 4 и 5 ЗНА и са нарушени принципите на откритост и обоснованост, проектът не е публикуван на интернет страницата на министерството, не е предоставена възможност за обсъждането и представянето, съответно, на становища и предложения. В това производство касаторът не представя доказателства, оборващи тезата на първоинстанциионния съд за нарушаване на императивни изисквания на закона“, заявява петчленният състав на ВАС. И изтъквайки, че мотивите в решението на колегите им от първата инстанция са подробни и обосновани, препращат към тях.

След днешното решение Министерството на правосъдието ще трябва да приеме нови разпоредби на мястото на отменените от ВАС, като спази процедурните изисквания за това.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Тъжно
Тъжно
24 октомври 2019 17:07
Гост

Принципът на предвидимостта е нещо илюзорно. У нас.

Ld.af
Ld.af
23 октомври 2019 19:06
Гост

Че е резил , резил е ….но и практиката на ВАС е резил . Пореден нормативен акт се отменя заради „процедурни пропуски“ при изработването му . Все едно ако беше публикуван проектът на интернет страницата щеше нещо да се случи . Чудо голямо , да живее правната сигурност ! Правосъдието е основа на държавността , а правосъдието на ВАС е основа на ХАОСА .

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 18:21
Гост

Заради тъпотия ги отменят. Какво им пречеше на двете да спазят ЗНА, създали работна група, върховни магистрати там и оп, накрая Л… О

Тъжно
Тъжно
25 октомври 2019 10:45
Гост

Такова е нивото.

странно
странно
23 октомври 2019 17:37
Гост

Министерството очевидно знае за проблема, очевидно е научило най-късно през април. Досега 100 пъти да беше приело нова наредба.

Да бе
Да бе
25 октомври 2019 10:45
Гост

С този министър – надали.

пълен резил
пълен резил
23 октомври 2019 16:50
Гост

е те системите на съдилищата автоматично ще продължават да си ги генерират в този формат и всичко ще е все едно нищо не е станало, ама резилът е ПЪЛЕН

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 17:31
Гост

Така е, въпреки изискването на ГПК образците да се уредят с наредба, като няма такава по отношение на 410 съдът може да ис прави каквото си иска, а то е това, което е заложено в системите на всички РС

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 16:27
Гост

Работата е ясна – трябва да се приема нова наредба и това да стане още сега, за да може да се направи обществено обсъждане, да си мине цялата процедура по ЗНА и да се приключи. Няма да е трудно, дето се казва, тя вече е написана и повече от 10 години си работи

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 16:38
Гост

Ще чакаме изборите, после балотажа, къде Нова година може и да стане.

Геле
Геле
23 октомври 2019 16:15
Гост

Повече от година да правиш наредба и накрая да отменят образци от нея. На това му се вика законотворчество.

Специалист
Специалист
25 октомври 2019 10:46
Гост

Български патент. Влиза в графата „и ний сме дали нещо на света“.

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 16:14
Гост

Щом не е спазена процедурата за два члена от наредбата – ясно е че не е спазена процедурата и за наредбата като цяло с в сички приложения. Не е трудно да се предположи как ще свърши и второто дело във ВАС.

Георгиев
Георгиев
23 октомври 2019 16:12
Гост

Поредната издънка на Миглена Тачева.

за лоша наредба - добра държавна служба
за лоша наредба - добра държавна служба
23 октомври 2019 16:25
Гост

на златния тандем Тачева-Сапунджиева, бих казал и двете сега на хубави служби – едната бори дискриминацията, а другата ръководи обучението на магистратите в цялата държава

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 16:40
Гост

Проблемът с матрияла не е от вчера.

Съгласен
Съгласен
25 октомври 2019 10:48
Гост

Не е от вчера, то трябва време да отгледаш некадърно поколение.

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 17:33
Гост

Освен това едната пак се е заела с любимата си строителна дейност, този път в Банкя, че там добри пари падат

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 18:23
Гост

Хаха. Как го ръководи – учи младшите да не спазват ЗНА?

и кво прайм ся
и кво прайм ся
23 октомври 2019 16:12
Гост

И вко прайм ся? Докато МП пусне новите образци, дето са като старите, щото проблем по същество няма, как ще се издават заповеди по 410?

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 18:22
Гост

Еми как… по старите.

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2019 16:06
Гост

Тази наредба я публикуваха в разрез с Закона за нормативните актове. Което фактически я прави невалидна.

Гого
Гого
23 октомври 2019 16:09
Гост

Мисля, че сега ще я обнародват пак, с малки изменения разбира се след като спазят правилата.