Клеветата и обидата срещу магистрати при осъществяване на правораздавателната им дейност да се преследват по общия ред, а не по частен път, както е сега. Такава промяна в законодателството предлага членът на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) Даниела Марчева. Идеята ѝ ще бъде изпратена на правната комисия на съвета, която да изготви конкретните предложения за законодателни изменения.

Поводът за това са няколко истории на съдии, станали обект на заплахи, които бяха изслушани от СК на ВСС в началото на 2020 г., както и разследването на „Антикорупционния фонд“, озаглавено „Списък за бърз контрол: Историята на Веселин Денков и специализираното правосъдие“. То е във връзка с делото срещу ресторантьора Денков, който преди осем месеца беше обвинен за участие в организирана престъпна група и лихварство. Общото между двата случая е един човек – консултантът Мартин Божанов.

През февруари 2020 г. СК на ВСС изслуша съдиите Владислава Цариградска от Районен съд-Луковит и Цветко Лазаров от Софийския апелативен съд. Пред кадровиците двамата са споделиха за случаи на заплахи, натиск и методи на принуда, които страни по дела са се опитвали да оказват върху тях. По информация на „Лекс“ едно от споменатите имена е било това на Мартин Божанов. Тогава СК на ВСС прие декларация в защита на съдиите. Стана ясно и че през 2017 г. Цветко Лазаров е подал сигнал до СДВР и в прокуратурата, където е започнала проверка.

Малко повече от година по-късно името на Мартин Божанов се появява и в разследването на Антикорупционния фонд като консултант, който заедно с още един човек може да посредничи за това Специализираният съд да освободи от ареста Веселин Денков срещу 100 000 лв. Пред АКФ Божанов отрича да участва в корупционната схема.

По този повод днес Даниела Марчева заяви, че декларациите на кадровия орган не постигат желания превантивен ефект: „Чрез декларациите, които приемаме, можем само да демонстрираме защита на съдиите в публичното пространство и твърдо да се противопоставяме на евентуални опити на представители на другите власти да засягат тяхната независимост. При някои от формите на посегателства обаче такава реакция е недостатъчна, защото тя няма юридическо въздействие върху определени субекти и съответно не може да окаже превантивно и възпиращо въздействие, а разчита единствено на моралните задръжки. При криминални атаки следва да настояваме за активна, бърза и безкомпромисна намеса на правоохранителните органи и за ефективно наказателно преследване на всяка подобна проява срещу съдии. Противното, очевидно от описаните случаи, дава знак за държавно безсилие и погазване на авторитета на съда, което респективно елиминира и доверието в институцията“.

По думите ѝ липсата на ефективна защита на магистратите от всякакви посегателства, включително от медийни атаки, може да постигне не по-малко опасния от корупцията феномен, а именно „изграждането на вътрешна самосъхранителна за отделния съдия автоцензура“.

Считам, че изнесената медийно информация и съобщеното ни от съдиите съдържат не само очевидни данни за извършени престъпления, но и представляват много тежък и разрушителен удар върху авторитета на съда. Моето убеждение е, че единствено в хода на наказателно разследване може да бъде установена истината и да се покаже на обществото, че СК на ВСС защитава съдийската независимост, но едновременно с това при наличие на данни за неправомерно поведение на съдии ще реагира безкомпромисно“, твърди Марчева.

И затова предложи три неща:

Да бъде изискана информация от Министъра на вътрешните работи Бойко Рашков и от главния прокурор Иван Гешев за това какви действия са предприети по отношение на случаите на оказано въздействие върху съдиите Владислава Цариградска и Цветко Лазаров при изпълнение на конституционната им функция по две граждански дела по описа на РС-Луковит и САС;

Да бъде сезиран Висшият адвокатски съвет с искане да извърши проверка за това дали поведението на адвокатите по двете граждански дела в РС-Луковит и САС съответства на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за адвокатурата и етичните правила за поведение на адвокатите (става дума за адвокатите на Мартин Божанов, който е имал дела както при Цветко Лазаров, така и при Владислава Цариградска);

Да бъде сезиран министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов, за да упражни законодателна инициатива за инкриминиране на деяния като клеветнически твърдения, обиди от страни или от други лица, свързани с осъществяване на правораздавателна дейност.

Последното Марчева мотивира с изказване на колегите си Цветинка Пашкунова и Вероника Имова по време на изслушването на двамата съдии, които са казали, че е необходима законодателна промяна, когато обидата и клеветата са адресирани към длъжностно лице, каквито са и магистратите, или когато тя изхожда от такова лица, престъпленията да се преследват по общия ред, както и да се въведе механизъм, с който би се ангажирала държавата да охранява именно засегнати съдии, прокурори и следователи, когато те са адресати на клеветнически твърдения, на обиди от страни или от други лица, свързани с осъществяване на правораздавателна дейност.

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов поиска да знае колко от членовете на Съдийската колегия са изгледали цялото разследване на Антикорупционния фонд, което до момента е от три части. По думите му това е важно, за да може кадровиците да вземат информирано решение, защото в предложението си Даниела Марчева се позовава само на първата част. Освен това Панов отбеляза, че е важно на обсъждането да присъстват и Боян Магдалинчев и Цветинка Пашкунова, които са част от екипа за реакция при криза, но днес не бяха на заседанието поради служебен ангажимент извън София.

Атанаска Дишева заяви, че и ако ще се позовават на разследване на АКФ, е добре Съдийската колегия да изгледа всички, като спомена и това за „Осемте джуджета“. По думите ѝ СК на ВСС отдавна е трябвало да обсъди данните от тези журналистически разследвания и да прецени дали те са относими към работата и правомощията на кадровия орган, който се занимава с независимостта на съда и на съдиите.

Тя добави, че и в момента обидата и клеветата са инкриминирани деяния, като има и квалифицирани състави – когато са срещу длъжностни лица при и по повод изпълнение на функциите им. А съдиите, прокурорите и следователите са длъжностни лица, отбеляза Дишева. Затова тя поиска Марчева да уточни дали иска те да се преследват по общ ред, а не по частен път, както е сега.

По отношение на идеята да се сезира Висшият адвокатски съвет за действията на адвокати, замесени в случаите на съдиите Царигардска и Лазаров, Дишева изрази опасенията си, че това ще бъде удар в празното пространство, защото както за магистратите, така и за адвокатите дисциплинарните производства имат срокове и вероятно СК на ВСС е закъсняла.

Както тя, така и Севдалин Мавров и Олга Керелска споделиха, че не са гледали разследването на АКФ за Веселин Денков и също подкрепиха предложението за отлагане на обсъждането.

Трябва внимателно да се прецени дали обидата и клеветата да се преследват по общия ред или да са частни дела. Нека се запознаем с това, което АКФ е пуснал. В момента говоренето е излишно, не сме съгласни да има такова поведение на обикновени граждани и страни по дела, но да се запознаем с материалите, сезирани сме с конкретен случай, а не по принцип. Колегите съдии много се оплакват от това, което се случва, но и в момента те могат да подадат тъжба и да се съдят по частен път, не пречи, това е преценка на конкретния магистрат“, каза на свой ред Севдалин Мавров.

Но мнозинството отхвърли предложението за отлагане.

След това председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви, че няма да подкрепи идеята да се сезира Висшия адвокатски съвет, като сподели мотивите на Дишева.

А Даниела Марчева редактира първоначалното си предложение да се сезира министърът на правосъдието, който да предприеме стъпки за законодателни промени и заяви, че първо този въпрос трябва да се отнесе към правната комисия на ВСС, която може да излезе и с конкретни идеи за промени в законите.

Дали подобни законодателни изменения няма да доведат до дисбаланс на обществените интереси и да се принудят журналисти да не правят разследвания?“, попита председателят на ВКС. И отново поиска въпросът да бъде отложен, за да могат всички да изгледат разследването на АКФ и да отговарят да въпроса дали магистратите са устойчиви на натиск, който идвал от държавни органи, а може да дойде от прокуратурата.

Според Панов ако идеята на обсъжданото днес предложение е да се внуши, че имената, които се засягат в журналистическото разследване, са тези на Владислава Цариградска и Цветко Лазаров, то това не е така. „Идеята е за начина на работа на специализираното правосъдие. Това, което се прави е изместване на темата за сметка на колегите Цариградска и Лазаров“, каза още Панов.

Ако считате, че има и друга тема, сте напълно свободен да я внесете. Ако има необходимост, внесете предложение. Вие се опитвате да изопачите това, което съм внесла. Не ме интересуват другите гледни точки, те са на различни прослойки в обществото. Искам да знам, че държавата стои зад гърба ми, не само ВСС да излезе с декларация“, отвърна Марчева.

В крайна сметка колегията подкрепи идеята да поиска информация от МВР и главния прокурор за проверки във връзка със заплахите срещу Цветко Лазаров и Владислава Цариградска и да препрати към правната комисия въпроса за обидата и клеветата. А предложението за сезиране на Висшия адвокатски съвет беше отхвърлено.

 

41
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Миа
Миа
30 юни 2021 16:36
Гост

Мръсни корумпета уплашени

Гарван
Гарван
30 юни 2021 16:35
Гост

Ама глупости!!!!Тотални.

ЦСКА
ЦСКА
30 юни 2021 12:13
Гост

Съдията пеерас пеерас 🤣

Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев
30 юни 2021 10:46
Гост

Какви са тия глупости? От кога ВСС се занимава с клюки и тайни записи ? Нямат ли други задължения ? Няколко съдии със съмнителна репутация се оплакали от други лица също със съмнителна репутация.Хора вземете правете нещо сериозно или освободете местата си за хора които няма да се занимават с клюки и записи на бивши манекенки.

Възмутен
Възмутен
30 юни 2021 21:18
Гост

Най-смисленият коментар ! Държавата в момента се тресе от скандали и сериозни разкрития, а ВСС се занимава с жълти клюкарски сайтове…

За истината
За истината
30 юни 2021 8:41
Гост

Лазаров да каже за любовницата си!По кое дело тя е адвокат???Бировска-Цариградска да разкаже за роднините си!И какви ги е вършила във Варна???Симеонова да разкаже за решенията по делата си! Които противоречат с правото.

Куха ми ти работа
Куха ми ти работа
30 юни 2021 7:13
Гост

Марчева прекали. Мисли си, че така ще се хареса на съдиите, но явно не си дава сметка колко са опасни тези предложения.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 23:34
Гост

Като съдия се противопоставям категорично на идеята тези дела да станат от общ характер. Помня как поне двама главни прокурори бяха обект на подобна защита по общия ред. В резултат бяха репресирани читави журналисти, провели качестевни разследвания, но цялата тежка държавна машина се стовари върху тях. Накрая бяха оправдани, но тормозът бе реализиран. А и в случая съвсем не става дума за обиди и клевети, а за други престъпни състави, поради което не виждам връзка между отправеното предложение и конкретния сюжет. Или пък виждам връзка – някои от героите от трите, засега, серии на разследването на АКФ могат да се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 юни 2021 5:34
Гост

Законодателството е тънка работа – според мен отново се напъва някоя глава да направи нещо, което няма нужда, конкретно – ми се струва да е излишно изобщо – нито магистратите са мухльовци, че да не могат да се защитят, нито нещо, малко ми се струва пресилено.

А и да – мен ме наричат по 10 пъти на ден идиот, което не ми пречи, аз даже и на пряка обида не се обиждам.

Езоп
Езоп
04 юли 2021 13:31
Гост

Някой представя ли си какво би се случило в Германия, Англия, САЩ, дори в Албания да речем, ако участник в дело по време на заседание или по повод това дело, нарече съдията, който го разглежда, престъпник, корумпиран, напсува го и каквото се сетите още с този „герой“? Сега, у нас, това се случва ежедневно и многократно и няма съдия, който да не е бил оплют, но съдиите не водят дела по ред причини. Преследването по общия ред на такива прояви по отношението на съдиите съществуваше в наказателното производство и утвърдено като практика, но беше премахнато с единствената цел-да се указва… Покажи целия коментар »

Мавъра
Мавъра
29 юни 2021 20:50
Гост

Цариградска,Лазаров….ай сиктер бе😀който не се срещал с тях😩той не знае що за стока са…

само минавам
само минавам
29 юни 2021 23:10
Гост

Лазаров е тотално корумпе. Това го знаят всички.

Браво бе, каскети продънени
Браво бе, каскети продънени
29 юни 2021 20:21
Гост

Защо само за магистратите? Нека да важи и за ЧСИ, ДСИ, съдиите по вписванията, политическите лидери, депутатите, служителите на МВР, защо не и за всякакви представители на ЛГБТ, също за служителите на чистотата, за всички цигани, за областните управители, кметовете на райони и населени места.. за чичо Гошо с биричката пред кварталния магазин.. Абе я направо преработвайте наказателните процесуален и материален кодекси и обидата и клеветата да минават по общия ред.

а ако съдия обижда и клевети ще бъде ли арестуван?
а ако съдия обижда и клевети ще бъде ли арестуван?
29 юни 2021 19:17
Гост

С цел равенство-ако съдия обижда е редно да бъде арестуван още в зала!

Същото важи да обидите, нанесени на граждани в деловодства.

Затова-ако съдия обижда и клевети да бъде арестуван, и съден от ад хок съдебни състави от адвокати и юрисконсулти!

а ако съдия обижда и клевети?
а ако съдия обижда и клевети?
29 юни 2021 19:14
Гост

Не е допустимо привилегии, на база служебно положение. не е редно обидата и клеветата за другите хора да се преследват по частен път, а за магистрати-като по-по-най -по специален ред.

Освен това лично аз съм бил свидетел на обида, нанесена от съдия-крещене, нагрубяване, обиди, магистратско хулиганство в зала -нерядко се извършва от съдията.

Редно е обида, нанесена ОТ съдия, или ако съдия клевети-също да бъде преследван по „общия ред“

фатмак Зелен Чорап
фатмак Зелен Чорап
29 юни 2021 23:06
Гост

А той – съдията простак има и имунитет.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
30 юни 2021 10:18
Гост

по общия ред няма много да помогне. гарван гарвану око не вади.
извърешно от съдия, прокурор или следовател престъпление трябва да се гледа от орган ИЗВЪН съдебната власт, например от Инспекторат към МП, а не към ВСС!

Мирча Кришан
Мирча Кришан
29 юни 2021 18:13
Гост

Всички са равни, но някои са по-равни. Това си го знаехме, но сега вече имаме и доказателство. От БСП. Марчева е предложение на Нинова.

Заки
Заки
29 юни 2021 18:20
Гост

Е, отново двойният аршин. И недопустим субективизъм.

Как забавно е
Как забавно е
29 юни 2021 19:11
Гост

БСП = ГЕРБ. Другарко Нинова, вашите Кояджиков и Марчева от високата трибуна ВСС ср_ха мощно като волове- първенци на новия Ви имидж! Не се чудете хич на голямата си резултатност! Със свещ да ги бяхте търсили такива редки щастия, едва ли щяхте да ги изнамерите!

гост
гост
29 юни 2021 16:56
Гост

незовисимоостта не е аргумент за прикриване на некадърност или глупост

Чочо
Чочо
29 юни 2021 18:21
Гост

Така е. Но е повод да се прикрие некадърността.

…..
…..
29 юни 2021 19:12
Гост

Не и за бсп

Браво бе, каскети продънени
Браво бе, каскети продънени
29 юни 2021 20:22
Гост

Какво бесепе, тия са герберастки креатурки от последните 12 години.

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 16:47
Гост

А делото Райчинов срещу България някой чел ли е?!?!

лорд проф. проф. проф. д-р по право д-р п икономик
лорд проф. проф. проф. д-р по право д-р п икономик
29 юни 2021 16:38
Гост

А НАБЕЖДАВАНЕТО и приписването на престъпление от СЪДИЯ към български гражданин КАК ДА СЕ ПРЕСЛЕДВА?!?! Като съдиите прекратяват такива дела. Това е сигурация МАГНИТСКИ за съдията.

Гриша
Гриша
29 юни 2021 18:22
Гост

Никак. Те нали са недосегаеми.

те не си свършиха работата във ВСС вече оправят и
те не си свършиха работата във ВСС вече оправят и
29 юни 2021 16:37
Гост

Такъв беше правният режим по време на живковия социализъм. Явно някои от членовета на ВСС не са мръднали оттогава.А за противоречието с Конституцията от 91 г. да не говорим.

Григор
Григор
29 юни 2021 18:23
Гост

Пълен абсурд.

Hose
Hose
29 юни 2021 16:18
Гост

Пак, че някой се е сетил…

Бориславова
Бориславова
29 юни 2021 16:18
Гост

Еми а дано, както се казва.

Саливерстров
Саливерстров
29 юни 2021 16:18
Гост

Съгласен съм да се промени и правораздавателната им дейност да се преследват по общия ред.

Димо
Димо
29 юни 2021 18:24
Гост

A, екстра!

Englishman
Englishman
29 юни 2021 16:17
Гост

Изненадвам се, че преди не е било така. Сега се налага промяна. Поне се предлага де.

Аналог
Аналог
29 юни 2021 16:17
Гост

Ми тя клеветата си е наказуема принципно.

Гъливер
Гъливер
29 юни 2021 16:16
Гост

Добро решение

Григи
Григи
29 юни 2021 18:25
Гост

Съвсем не.

Фусиле
Фусиле
29 юни 2021 16:13
Гост

Клеветата, независимо срещу кого е и по чий адрес е, винаги трябва да се преследва.

Asparuhov
Asparuhov
29 юни 2021 16:12
Гост

Винаги би трябвало да е било така. Ама винаги!

Sanjeta
Sanjeta
29 юни 2021 16:12
Гост

Добре е.