Възражение на съдия от Софийския районен съд (СРС) срещу оценка от атестация стана повод Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да се замисли и да обсъди проблема с натовареността там и как да бъде решен.

Дебатът за положението в СРС започна след изслушването на гражданския съдия Емилиан Лаков. Той е получил оценка „добра“, като е бил намален броят на точките по критерия „Експедитивност“. Стана ясно, че през атестационния период той е разгледал 3916 дела, което е около 979 годишно. В момента висящността на състава му е от около 400 дела.

След изслушването му обаче членовете на Съдийската колегия се обединиха около становището, че не бива Лаков да бъде наказван за проблем, който е от компетентността на кадровия орган.

Докато не решим въпроса с натовареността на СРС, нямаме моралното право да санкционираме колегите, че не изготвят актовете в срок. Няма значение дали са леки или тежки дела, те предполагат да се проучи всяко дело, да се обмислят мотивите и да се обективират в словесен вид. Заседава се по два пъти седмично, всяка седмица постъпват нови 20 дела, които също трябва да се изпишат. През годините не е разтоварван по никакъв начин с оглед и огромната висящност на състава, не е редно да му се отнемат 10 точки за експедитивност“, заяви Цветинка Пашкунова.

Севдалин Мавров я подкрепи. Той цитира други данни – например през 2011 г. Лаков е имал огромен брой дела дори в сравнение с колегите си от Гражданското отделение. Приключил е 1680 дела. Цитира и справка от съдебна охрана, според която Емилиан Лаков е напускал съда в 22 ч., в 23 ч., имало е и случай, в който си е тръгнал в 5 ч. сутринта.

Главният инспектор Теодора Точкова единствена се изказа против да се уважи възражението на Лаков. Тя заяви, че три пъти са правени предложения той да бъде дисциплинарно наказан и въпреки това не си взел поука и не е променил организацията си на работата. Добави, че всяка седмица постъпвали сигнали срещу негови забави. Имало още 7-8 граждански съдии, за които имало сигнали и още толкова наказателни.

Дааа, натоварени са в СРС. Но през последните години ВСС взе мерки като откри нови щатни бройки. Но всяко трето дело в СРС е останало нерешено, не е приключило. При положение, че не променя организацията си на работа, това означава, че съдията не желае да я промени. Не може да говорим за забави над година, а в последния акт на ИВСС достигат до три години. Какъв пример може да дадем за останалите съдии“, заяви Точкова.

Олга Керелска я попита дали забавянето се дължи само на лошата организация на съдиите, не вижда ли и други причини за състоянието на СРС. „Факт е, че в СРС и СГС калкулират най-големите забави. Но не виждате ли и други причини, за които да се вземат мерки? Както каза колегата Мавров, Емилиан Лаков е напуснал сградата на съда в пет часа сутринта. Как да се организира повече? Човешкият организъм има някакви предели. Дали няма лоша организация на работата в целия съд? Той каза, че гледа делби, трудови спорове, търговски и облигационни дела. Едно време имаше специализация в СРС. Като решаваш еднотипен дела, ще е по-лесно, отколкото да се мяташ в цялата материя. Някои колеги започват работата си като районни съдии с 300-400 висящи дела. Какво може да направим по отношение на някаква справедливост. Тежко се излиза от затрупан състав. Съдиите трябва да тръгват с равен старт в работата си и тогава ще да видим кой е калпазанин и кой не“, заяви Керелска.

Според нея ВСС сега се чуди как да балансира между закон и справедливост и предложи да се формира работна група, която да направи снимка на състоянието на СРС.

Според Точкова основната вина за състоянието на Софийския районен съд е на административното ръководство през годините, което е неглижирало проблемите. Те не били предприемали дисциплинарни мерки или пък налагали леки наказания, които после „удряли на камък“ във ВСС или ВАС. Точкова напомни, че има висящо дисциплинарно производство срещу бившия шеф на СРС Методи Лалов.

Точкова каза още, че не става въпрос за отрязването на главата на един съдия, а да се даде обективна оценка за работата му. Според нея една „добра“ оценка е достатъчна, за да може Лаков да се организира в бъдеще.

Боряна Димитрова обаче възрази. Заяви, че членовете на съвета не са тук, за да раздават наказания, а да решават проблеми, а в случая със СРС има структурни проблеми.

Даниела Марчева допълни, че не бива да се наказват съдии за грешки на системата, още повече когато ВСС не може да каже каква е нормалната натовареност. „Против съм Съдийската колегия да играе ролята на светата инквизиция, това е аморално. Ти пишеш, пишеш, те продължават да ти се разпределят дела и се получава един порочен кръг. И това ще е така, докато не въведем нормална ситуация“, заяви Марчева.

Драгомир Кояджиков добави само, че Емилиан Лаков действително бави дела, но от документите се вижда, че и работи.

С 11 гласа „за“ и 2 „против“ (Лозан Панов и Атанаска Дишева) Съдийската колегия уважи възражението на Емилиан Лаков и увеличи оценката му от атестацията на „много добра“.

А как ще продължи дебатът за високата натовареност на СРС не стана ясно.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
27 февруари 2018 13:58
Гост

А знаете ли че съдиите в СРС отказват да прилагатРегламентите на ЕК.Така правят и в СГС. Те бламират членството ни в ЕС.А вие приказвате за натоватеност..
Голяма смешка, нали.

колега
колега
27 февруари 2018 14:27
Гост

Не съм имал такъв случай в СРС, сигурно сте прав, ама имам такива във ВКС и ВАС… Какъвто отпор срешу правото на ЕС срещам там, другаде не съм видял

колега
колега
27 февруари 2018 13:33
Гост

Въпросът не е толкова прост, но мен лично ме озадачава позицията на Лозан Панов-защо е гласувал против?

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2018 13:29
Гост

Почти всички в СРС не са за там.Не само нямат качества.Нямат познание нито по право, нито по морал.А пък вие си ги мерите и уж умувате.Искайте мнения от гражданите – за да ви има…

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2018 13:21
Гост

Господа “ магистрати“.Питайте ни КАК да го направите.НИЕ Адвокатите знаем как.Огледайте се в Нашите очи.Ще ви бъде от полза.Защото Суверена е важният, а не вие.Вие само му служите и сте временни.