Мораториумът за придобиване по давност на държавни и общински имоти е въведен с напълно погрешни мотиви и създава противоконституционна привилегия. Това заявява Нотариалната камара пред Конституционния съд (КС) (пълния текст на становището виж тук).

Нотариусите изцяло подкрепят искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) мораториумът да бъде „отменен“  като противоконституционен (повече виж тук) и излагат и собствена аргументация в тази насока.

Както „Лекс“ писа, ВАдС атакува в КС продължаващия вече 15 години мораториум за придобиване по давност на държавни и общински имоти в Закона за собствеността (ЗС). Той беше въведен през 1996 г. и оттогава непрекъснато бива удължаван, като последно това стана през 2018 г. с обещанието, че привилегията за държавата и общините ще отпадне от 2023 г.

На това отгоре последното удължаване беше направено със задна дата – изменението в Закона за собствеността, с което беше регламентирано, беше прието през януари 2018 г., но влезе в сила от 31 декември 2017 г. А миналата година обхватът на мораториума беше разширен и защитата от придобиване по давност се разпростря и над училищни имоти.

Атакуваният пред КС §1 от ЗС, за който и адвокатите, и нотариусите, твърдят, че трябва да бъде отменен, гласи: „Давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г., включително за придобиване на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование“.

В съображенията си за противоконституционността на разпоредбата Нотариалната камара изтъква, че основният закон определя видовете собственост – частна и публична, но не провъзгласява различно съдържание на самото право в зависимост от субекта, който го притежава.

„Законът за собствеността урежда договорните ограничения на правото на собственост във връзка с притежаването и упражняването в пълен обем на правомощията на собственика, възможността за ограничения за благоустройствени и здравни цели, но не урежда неравенство в зависимост от субекта. Частната държавна и частната общинска собственост не съдържат в себе си някакви допълнителни, придадени правомощия, от които да се ползват притежателите им“, пише председателят на камарата Красимир Анадолиев до КС. И напомня, че имотите частна общинска и държавна собственост не са вещи извън гражданския оборот. „Ползите от тях са неотлъчно свързани с дълга по опазването и поддържането им“, изтъква той.

Анадолиев напомня, че за да не се стигне до там частен субект да придобие чрез давностно владение държавен или общински имот, единствената извънсъдебна защита е ефективно упражняване не само на правата, но и на задълженията на собственика спрямо тези недвижими вещи.

В становището се цитира първата част “Метафизика на нравите“ (1797 г.) на Имануел Кант, наречена „Учение за правото“, в която германският философ заявява: „Докъде се простира правомощието за завземането на определена земя?” Отговорът е: До там, до където стига способността ни да я държим в наша власт. Т. е., доколкото този, който иска да придобие земята, може да я защитава. Тук като че ли самата земя казва: „Ако не можете да ме закриляте, не можете и да повелявате над мен“.

Нотариусите посочват, че недвижимите вещи трябва да се поддържат и стопанисват и този дълг на собственика е неотделим от възможността му да получава доходи от тях.

Стопанствеността във всичките и неизброими фактически действия, а не един противокоституционен акт на Народното събрание, са единствената законова възможност за запазване правото на собственост от правните последици на придобивната давност“, заявяват те.

Те напомнят, че обективният признак на владението е установяването на фактическа власт върху имота. И заключават: „Опасенията на законодателя, че държавата и общината могат да загубят правото на собственост върху определени недвижими вещи се отнася само за тези от тях, които не се стопанисват или които съответната служба или длъжностно лице са изключили изобщо от надзора си“.

След това нотариусите специално се спират на мотива на законодателя да удължава мораториума вече 15 години – че у нас няма кадастър и заявяват, че той е напълно погрешен.

Те изтъкват, че в България няма “вакуум” при документирането на границите на поземлените имоти за 93 % от територията, за да се разсъждава, че липсата на цифров кадастър означава липса на кадастър въобще.

„Цифровият кадастър е безспорно едно удобство, но липсата му не засяга правата на собствениците и по никакъв начин не изключва възможността за придобиване по давност на части от територията, имащи самостоятелно значение съгласно устройствените закони, включително и маломерни части, упълномеряващи съседни имоти“, посочват от камарата. И напомнят, че в тълкувателно решение №8/2014 г. Гражданската колегия на ВКС вече е постановила, че е достатъчно границите на имота да са определяеми, а одобрените по реда на ЗКИР кадастрални карти и регистри имат само декларативно действие и от тях не произтичат промени във вещноправния статут на имотите.

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
адвокат Кънев
адвокат Кънев
10 декември 2023 12:09
Гост

Срещу майката на нотариус Анадолиев е подаден иск във връзка с прехвърляне на нейно име имот с пълномощно. Пълномощник е брат му Стоян Анадолиев, а собственик – болен от рак в последен стадий. Договорът е за издръжка и гледане, сключен 5 дни преди смъртта на собственика.

Данаил
Данаил
16 октомври 2021 21:54
Гост

Така и не разбрах какъв им е зора на нотариусите и адвокатите по отношение на държавната и общинска собственост.
А не е ли е по-добре да се възстанови защитата на държавната/обществената собственост в НК?, за да не могат в бъдеще разни кметове, общински съветници, политици и свързаните с тях „бизнесмен чета“ да трупат в чекмеджета, долапи, каси, сметки и имоти в чужбина, „вещи“, за които в отменени разпоредби в НК се определяха като не трудов доход.

Advokat
Advokat
16 октомври 2021 20:40
Гост

Слабо становище. Вероятно Танев го е писал. Но пред КС с цитати от Кант не става. Доста срамно за нотариусите, да се бяха постарали или въобще да не пишат вместо да пишат щуротии.

обективен
обективен
16 октомври 2021 7:04
Гост

Да се отмени монопола на частните нотариуси, с въвеждането и на държавни такива, както при съдебните изпълнители !

...
...
16 октомври 2021 0:12
Гост

Не само, че няма да се отмени, ами трябва да се приемат изрични разпоредби в ЗДС и ЗОС, че държавни и общински недвижими имоти и вещни права върху такива не могат да се придобиват по давност. И трябва да се национализират откраднатите вече такива с фалшиви документи в реституционни производства, като за тях текла придобивна давност не следва да се зачита. И нотариусите пак към районните съдилища, че нещо действащите съвсем пощуряха…

Адвокат със сак
Адвокат със сак
15 октомври 2021 22:05
Гост

Защо трябва да си даваме държавните имоти.

НотариусЪ
НотариусЪ
15 октомври 2021 12:45
Гост

Щото фабриката за консативки е с намалена производителност.

Ади
Ади
15 октомври 2021 11:55
Гост

Дано поне привилегията за държавата и общините да отпадне от 2023 г.

ти закъсня, ужасно закъсня
ти закъсня, ужасно закъсня
15 октомври 2021 11:44
Гост

Ако не бяха адвокатите, нищо нямаше да стане. И то бих казал, че това искане до КС е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКЪСНЯЛО! Преди това висшия сезира за какви ли не дребнотемия КС. Въпросът с мораториума е принципен и отдавна трябваше да бъде разрешен. А и нямаше кой друг освен ВАдвС да сезира, защото надали биха признали на омбудсмана. А не знам пред ВКС и ВАС дали е поставян.

Лелка Зелка
Лелка Зелка
15 октомври 2021 11:25
Гост

Ама, моля Ви се, нотариусите са цитирали „Метафизика на нравите“ на Имануел. Кант. Разбирате ли какво правно становище са писали, цитирайки философски творби … както казват децата, дето пушат трева пред блока: „Пълен шит!“

Жокера
Жокера
15 октомври 2021 11:10
Гост

Да се отменят нотариусите, казвам аз. За тяхната дейност не би следвало да се иска юридическо образование, те даже не си играят да изследват с необходимото задълбочение въпроса за давността, когато съставят констативни нотариални актове, камо ли да прилагат тълкувателни решения и практика на ВКС. Само каши между спорещи съсобственици създават, така че да си траят.

Стоил
Стоил
15 октомври 2021 12:01
Гост

Не виждам как нотариусите ще могат да изпълняват задълженията си ако нямат юридическо образование.

питанка
питанка
15 октомври 2021 11:09
Гост

Я кажете по-добре кой ще влезе в КС. На всички ни е ясно, че единият ще е Янаки Стоилов от президентската квота. Кои ще са другите

000000
000000
15 октомври 2021 11:07
Гост
Анонимен
Анонимен
15 октомври 2021 11:55
Гост

Орсовката ли ни припомняш, четохме я. Цакам я с Кант 😉

Truth_hurts_npcs
Truth_hurts_npcs
15 октомври 2021 11:04
Гост

Малко нагли, а?

Симо
Симо
15 октомври 2021 12:02
Гост

Де да беше малко.

3456
3456
15 октомври 2021 11:04
Гост

Вече 15 години Народното събрание удължава мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти и всяка година обещава, че ще отпадне, но уви, това така и не се случва. Сега е ред на КС и според мен той ще отмени мораториума

Асен
Асен
15 октомври 2021 12:04
Гост

Демек ще свърши работата и на Народното събрание.

Duda
Duda
15 октомври 2021 11:02
Гост

Искате ли да се обзаложим какво ще е решението на КС 🙂

just saying
just saying
15 октомври 2021 11:51
Гост

Ако има решение преди 2023 г. ще е за противоконституционност. Но защо ли ми изглежда, че ще тупат топката максимално… само предположение.

Димо
Димо
15 октомври 2021 12:06
Гост

Нищо чудно. По някога се мотаят с години докато се произнесат.