Аудитория 207 в Корпус І на Нов български университет (НБУ) ще бъде наименувана „Доц. Кристиан Таков“. Откриването е днес и съвпада с церемонията за даряването на личния архив на видния юрист на учебното заведение.

От НБУ съобщиха, че са получили дарението през август от дъщерята на доц. Таков – Галя Такова, нейната майка – доц. Боряна Мусева и майка му – Галя Йончева.

Доц. Кристиан Таков почина на 11 юли 2017 г. преди да навърши 52 години. От НБУ припомнят, че той беше ярка фигура в съвременната българска юридическа наука, изявен университетски преподавател, личност с пряко участие в изграждането на съвременното гражданско общество в България. Преподавал е в Софийския университет, Великотърновския университет и УНСС. В НБУ е преподавал от 1993 г. до 1997 г., където през годините е изнасял и публични лекции.

Дареният архив съдържа документи от научната, преподавателската, служебната и обществената дейност на доц. Таков, илюстративни и аудио-визуални материали, книги от личната му библиотека.

От документите с биографичен характер може да бъде проследена безспорната увереност, с която Кристиан Таков преодолява предизвикателствата в своя живот още от ученическа възраст – блестящ възпитаник на Немската езикова гимназия, встрастен и в своето хоби – фотографията, по-късно отличен студент в Юридическия факултет на Софийския университет, запазил старателно водените от него лекционни записки по Основи и история на правото (въведение в правото, римско право), по гражданско право (история и теория на гражданското право, търговско, вещно, облигационно и финансово право) и по наказателно право.

Записки за лекции, конспекти, въпросници и тестове представят документите от преподавателската дейност на доц. Таков, материали от неговата хабилитация – академичното му развитие, варианти на негови правни текстове на български и немски език – научната му дейност. Ръкописните записки за публични лекции, за изяви пред различни медии, някои от тях водени през последните месеци от живота му, са доказателство за активната обществена дейност, допринесла за допълнителната разпознаваемост на юриста и преподавателя доц. Кристиан Таков, посочват от НБУ.

Фотографиите в архива показват доц. Таков в семейна обстановка, говорещ пред публика, по време на негови пътувания, свързани със специализации и участия в международни научни форуми, по време на различни обществени прояви. Представени са и фотографиите, илюстриращи навика на доц. Таков да застава сам зад обектива – десетки негови пейзажни фотографии, снимки на случайни хора, попаднали пред неговия поглед по време на пътуванията му.

Близо 80 са дарените книги, които са били част от библиотеката на Кристиан Таков: различни издания на български закони, всички подпечатани с личния му екслибрис, а някои от тях – с бележки и допълнения, нанесени от ръката му. Нотната школа с избрани произведения на Йохан Себастиан Бах сред тях е доказателство за друго хоби на доц. Таков – музиката.

Материалите ще бъдат съхранявани в Университетския архив на НБУ.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Пич
Пич
07 ноември 2018 11:33
Гост

А защо СУ не направи това за Таков? Все пак той е преподавал там повече време и беше известен с работата си в СУ.

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2018 13:43
Гост

Мисля, че обсъждаха този въпрос, но отхвърлиха предложенията, тъй като за много други техни видни юристи също нямало зали.

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2018 11:18
Гост

Тези материали биха били много полезни за студентите.

Опечален
Опечален
07 ноември 2018 11:16
Гост

Фотографията му беше голямо хоби. С такава любов правеше снимките, че те сякаш оживяваха пред мен.

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2018 11:14
Гост

Добре е, че близките са се съгласили да дарят личният архив.