Коя сте Вие, адвокат Аврамова?

Мога да отговоря с краткото – адвокат от първия час на трудовия си стаж и то като активно практикуващ съдебен адвокат с давност отпреди повече от 21 години и бивш университетски преподавател, но едва ли колегите от страната ги вълнува точно това. Пандемията в последните две години принуди колегите от цялата страна да затворят канторите си и да пренаредят приоритетите си именно поради причината, че нямахме нужната защита от собствените си органи.

За разлика от елитните адвокати, аз не се определям като такава. Пътувам доста из страната по дела и мога да усетя апатията на колегите относно лицата във висшите ни органи на управление и то именно поради липсата на грижа в пълния смисъл на думата за нас, това важи и за местните такива. Това усещане ме огорчава, но си давам сметка, че колегите от страната са прави. Лесно е, когато си потомък на професори по право, когато си бил в управлението на определена адвокатска колегия, или пък ти е даден шанс да участваш в управлението по „някаква причина“, или управляваш учредена от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) фондация. Дали това дава стимул на нас, обикновените адвокати? Не, не дава. Колегите, аз също, имаме нужда не от величието на лица в управлението, а от активността на същите в борбата за защита на нашите права, от връщане на уважението, което адвокатът заслужава от всички органи и институции в държавата.

Огорчава ме и това, че вместо да насочваме енергията си именно в това, всеки колега е „принуден“ да насочи тази енергия в търсене на „помощ“ от „групички по интереси“, давайки своя глас по време на избори за органи на колегията, в която е вписан, респ. като делегат при избора на висшите ни органи с надеждата, че и за него ще се намери място „под слънцето“. За всички нас предстоящите избори за висши органи на адвокатурата са от особена важност. Няма накъде повече да се потъва в този кораб, но това вече е оставено в ръцете на колегите избрани за делегати на предстоящото Общото събрание на адвокатите от страната, насрочено за 29 и 30 май 2021 г. и всички ние повече от 14 000 вписани адвокати в страната, чрез избраните си делегати, ще трябва да изпием и тази чаша в следващите четири години.

Именно заради това, смятам, че е проява на лош вкус кандидатът за председател на ВАдС да изтъква собствените си качества, титли и пр. Усмихвам се, защото и аз съм потомък на Паисий Хилендарски, но мислите ли, че мога да напиша новата „История славянобългарска“? За мен всички адвокати сме личности с качества и никой не трябва да забравя, че председателят е пръв между равни. За да бъде такъв, обаче той трябва да бъде избран не „по интереси“, а защото е припознат, защото неговите идеи са припознати.

Защо решихте да се кандидатирате за председател на ВАдС?  

По-скоро се съгласих да ми бъде внесена кандидатурата. Аз съм кандидат без лоби, без „приятели по интереси“ и мисля, че това не ми помага, нали? Мисля го, защото считам, че т.нар. „политически практики“, (повтарям го още от 2016 г.) нямат място в една единна адвокатура, ако тя се определя като такава. А всички знаем, че единството прави силата. Водена от общите интереси на адвокатите от страната, искам да изградим заедно опорните точки на нашите цели, за да застана с лицето си зад тях. Във времето всеки един адвокат от страната е давал и продължава да дава своя принос за развитието на адвокатурата и заслужава уважение, но е време да обединим всичко това.

Кои са най-сериозните проблеми на българската адвокатура?

Най-сериозният проблем е липсата на адекватен Закон за адвокатурата, съобразен с новите обществено-икономически, социални и политически дори условия. Всички колеги от страната очакваме активност в тази насока. Бездействието, демонстрирано досега, е очевадно. Разбира се, добрите практики не трябва да бъдат отричани. Всички ние очакваме промените, които следва да бъдат насочени към точно дефиниране на адвокатската дейност, преустановяване на гласуването с пълномощни, особено при избора на органи на отделните колегии, делегатите за Общите събрания на адвокатите от страната, на Висшите ни органи, обжалваемост на решенията на адвокатския съвет и дисциплинарния съд на съответната адвокатура, не само пред ВАдС, но и пред Върховния касационен съд, за дисциплинарните производства – достъп до решенията по тях със заличени лични данни, електронен достъп до съдебните дела в цялата страна, прозрачност в управлението, адекватни мерки за младите колеги и пр., които промени лично от мен са били поставяни на дневен ред още от 2016 г. (тогава за пръв път бе издигната кандидатурата ми за председател на САК).

Едва ли обстоятелството, че не съм „симпатична“ или „красива и умна“ на определени „групички по интереси“ са основания всички адвокати в страната да продължим да тъпчем на една място. Трябва да осъзнаем всички едно: „В управлението хората не се събират, защото си симпатизират и се харесват, а за да подпомогнат всички, да работят заедно за всички нас. Да намерят най-добрите решения.“

И тъй като адвокатурата в България придоби някак си политическо отражение в последните близо десет години, бих попитала колегите от страната: „Кой народ би се интересувал кое лице точно го управлява, ако управлението е с грижа за народа, с грижа за общата полза?“. Всяка държава е на гражданите ѝ, а адвокатурата е на адвокатите. Както обичам да казвам: „Не ми се иска да останем непредставимо неразбрани за времето си тук и сега“. И това не са мои думи, а думи на Чърчил. С други думи, проблемите на всички адвокати от страната трябва да бъдат решени тук и сега, после може да е непредставимо късно.

Ако бъдете избрана, какво ще направите, за да ги решите?

Ако бъда избрана, най-напред ще трябва да опозная колегите, с които ще работим заедно в следващите четири години (макар че познавам доста от кандидатите за членове на ВАдС), защото аз нямам собствена листа за членове в бъдещия висш адвокатски съвет и то пак по дотук изложените съображения.

След това ще се върна на основното, а именно, че председателят е пръв между равни и ще започна „да чувам“ всички избрани членове на ВАдС. Избраните членове на ВАдС и най-вече председателят му трябва активно да участват в правната комисия на Народното събрание, да участват в Консултативните съвети при президента, да имат диалог, градивен за адвокатите, с институциите в държавата, да участват в регулярни консултации с ръководствата и адвокатските колегии в страната.

Някъде дочух преди време, че председателят на ВАдС бил представителна фигура и затова нямал ангажимент. Отново се усмихнах, не за друго, защото това може да има сила само ако бъдещият председател знае предварително кой ще му е зам.-председател и секретар и е постигнал с тях такава договорка. Бих работила с всеки избран колега, стига да ми бъде дадена тази възможност за изграждане на общите за всички адвокати в страната опорни точки, за разрешаване на проблемите ни. А потърпевши от нашите вътрешни борби освен нас – адвокатите, са и гражданите. За конкретни обстоятелствени програми на кандидатите за председател на ВАдС е несериозно да се говори, защото адвокатурата не е монархия, където кралят или кралицата казват какво и как ще се случи. При демокрациите казва народът, сиреч мнозинството, така трябва да бъде и в адвокатурата в страната. Не мисля, че ще ни е от полза връщането към монархически модел на управление в адвокатурата, особено при настоящите условия, но ако волята на колегите от страната бъде такава, то ще трябва и аз да я приема. Както се казва – глас народен, глас Божи.

Защо адвокатите да Ви подкрепят за председател на ВАдС?

„Трябва да ме подкрепят само, ако ме припознаят, като носител на общи идеи и като борец по душа“. Опитвам се да намеря отговор на въпроса, защо адвокатите се обединяват в „групички по интереси“ или например в неформални общности. Отговорът е все един и същ: „За осигуряване на изборно мнозинство и да преборят определен модел на управление.“ Тъжно е, нали?

Но нека да не завършваме с песимизъм. Вярвам, че адвокатите сме смели хора, остава само да го докажем. Познавам лично всеки един от останалите кандидати за председател на ВАдС, всеки един от тях има своите качества и достойнства. Какъвто и да бъде изборът на делегатите от страната, ми се иска да вярвам, че ще е за добруването на всички нас.

Ако бъдещото управление на ВАдС се основава на общата полза и интерес, то значи ще бъде едно добро управление и всеки делегат, участвал в този избор, ще има повод за гордост един ден. Но ако това не се окаже така, не следва да дръзва след време да търси оправдания. Аз мога само да подкрепям и да съдействам на избраните колеги във висшите органи на адвокатурата (ако поискат това) и да продължавам да се отдавам на успешната си кариера като гражданскоправен адвокат с тясна специализация в областта на семейното и наследствено право, както и на моя пораснал вече син бъдещ адвокат (това е неговото желание) Константин. Радвам се, че борейки се в последните седем години за отстояване правата на адвокатите в България съм успяла да бъда и една добра майка. А, повярвайте ми, това съчетание не е лесно. Усмихвам се и благодаря на Господ! Нека Господ пази всички ни!

36
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Стефан Рака
Стефан Рака
18 май 2021 0:02
Гост

Не знаех, че е безочливо да се кандидатираш. Със сигурност е безобразие да ти е свалено доверието и да седиш напук на колегите си, като член на висш орган, за огромна заплата на тяхна сметка.

Адвокат-селски бек
Адвокат-селски бек
17 май 2021 22:12
Гост

Има някакви шансове,ако беше само срещу И.Данов.Но срещу останалите Надежда всяка тука оставете.

Калин Орела
Калин Орела
17 май 2021 21:40
Гост

Райна Аврамова получи 33 гласа за делегат! От над 1000 гласуали адвокати от САК! С какви очи се кандидатира за председател на ВАДС при положение, че последния класирал се 154-ти делегат за ОСАС от САК е получил десетина пъти повече гладове от нея!
Те не я пускат в къщата, тя иска да седне начело на масата!
Невиждано нахалство!
Но пък неко получи 0 гласа на ОСАС, че да и е за урок.

само минавам
само минавам
17 май 2021 18:50
Гост

Адвокатурата е в трагично състояние. При това не от вчера. Който и да е председател не може да постигне много сам. Но, все пак не е без значение, кой ще е той. Дамата демонстрира борбеност, но това не е достатъчно. Останалите мъжища са много по-добре поставени финансво, организационно и позиционно, но това не ги прави по-подходящи.

Гастрольор
Гастрольор
17 май 2021 17:23
Гост

Вечната кандидатка! Амбиции за председател, без дори да е избрана за делегат. Резил.. С вечните й интервюта и поведение на тинейджърка!!! Голи амбиции!!

съпричастен на проблемите
съпричастен на проблемите
17 май 2021 15:29
Гост

Нищо смислено. Лозунги и констатации за неща, които всички знаем и които очевидно е видяла от другаде.
Няма собствени идеи и предложения за решения, не че съм очаквал нещо. Колегата е кандидат за всеки орган. Не разбирам как можеш да се кандидатираш за председател на ВАдвС, като дори не си отишъл на балотаж в София? Очевидно е, че става въпрос за реклама.

раличка
раличка
17 май 2021 13:32
Гост

мой човек ще спечели.казах !!!

Златната лъжичка
Златната лъжичка
17 май 2021 13:01
Гост

Наистина за някои е много лесно, защото са потомък на професори по право.

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 12:56
Гост

Напълно подкрепям мнениети й , е председателят е пръв между равни.

Lybomir
Lybomir
17 май 2021 12:58
Гост

Дано се сети за тези си думи, ако я изберат, а не да се самозабрави като повечето.

Мая Галева Костинбродска
Мая Галева Костинбродска
17 май 2021 10:52
Гост

По-конкретно. Ще ги видим и останалите колко ще са конкретни до края на седмицата!

Оливия
Оливия
17 май 2021 12:45
Гост

Вие от кое гоблинско гнездо сте, уважаема г-жо Трол „Мая Галева Костинбродска“

Nina
Nina
17 май 2021 8:43
Гост

Дбри неща казва и истини, но трябва по-конкретно да се говори.

Anonimen
Anonimen
17 май 2021 12:46
Гост

За мен това е много сериозна заявка.

Николинска
Николинска
17 май 2021 8:39
Гост

Добре говори и казва нещата с точните им думи. Не знам защо ги е страх да си кажат, че в провинцията има апатия към висшите органи.

Bobi M
Bobi M
17 май 2021 8:41
Гост

Там са на принципа – Бог високо, цар далеко

Гезинорска
Гезинорска
17 май 2021 8:39
Гост

Ще видим какви шансове има. Съгласен съм с това, че политическите практики не бива да се месят в адвукатурата. Още повече ако тя се има за обединена и независима.

Филипа
Филипа
17 май 2021 8:37
Гост

Факт е, че политическите практики не бива да имат място в адвукатурата.

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 8:36
Гост

За разлика от елитните адвокати, аз не се определям като такава. Пътувам доста из страната по дела и мога да усетя апатията на колегите относно лицата във висшите ни органи на управление и то именно поради липсата на грижа в пълния смисъл на думата за нас

Баш това се усеща най-вече в провинцията. Апатия. Хубаво е да се замислят хората, от които зависи това да не е така.

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 8:35
Гост

Добър професионалист. Това е тя

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 8:36
Гост

а бе има там една софтуерна фирма…

123
123
17 май 2021 8:48
Гост

Ааа, за драмите с „Бисфот“ ли говориш?

Недохабилитиран комплексопитек - всичколог
Недохабилитиран комплексопитек - всичколог
17 май 2021 13:07
Гост

Не, говори за тези с големите претенции, професори по всичкология, които си прекарват времето по форумите. Колко са лесни с един прост фишинг по каквато и да било тема. Мечтатели за полет до Марс.

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 8:32
Гост

Единство и активност е добре казано, явно е мислено като противовес на настоящото разединение и пасивност на висшия. Ще чакам да прочета и останалите. Добра идея на лекс

Nenov
Nenov
17 май 2021 8:42
Гост

Да, интересно ще бъде. Вълнуващо дори.

Саливерстров
Саливерстров
17 май 2021 8:43
Гост

Ако не се даде гласност тук, то къде? Ще ни занимават тепърва с нова кампания, а каквито са импотентни политиците ни, като нищо и нови избори за парламент да има през ноември и от там и с още една кампания. Така е.

anonimus
anonimus
17 май 2021 8:20
Гост

Не съм съгласен, че не трябва да има предварително обявена визия, концепция или както искате го наречете. Бил съм делегат преди доста години, когато не се правеха специални сайтове за тези неща и само по разговори с колеги се ориентираш кой кой е, в кой е екип е и тн. Сега е много по-цивилизовано, че и честно, ако щете! Не съм делегат тази година. Пожелавам мъдрост на колегите, че аман от излагации в адвокатурата

интересът клати
интересът клати
17 май 2021 8:30
Гост

И сега е така въпреки сайтовете, какво си мислиш. То в интервюта всеки изглежда лустросан и говори това, което колегите искат да чуят, но зад всеки стоят определени интереси. Това е истината

Z.Z
Z.Z
17 май 2021 8:38
Гост

Ами тук не ми звучи лустросано дори, а някак изкуствено, със заучени фрази, а и финалът ми идва малко прекален. То и така човек формира мнение за себе си.

Kostadin
Kostadin
17 май 2021 12:50
Гост

И на мен ми се вижда малко попресилено изказването й.

групички?!
групички?!
17 май 2021 8:15
Гост

Какво означава групички по интереси? Повтаря се няколко пъти в интервюто. ОСА ли визира? ФОБА ли? Клубът на жените адвокати? На адвокатите франкофони? И да не изброявам 🙂

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
18 май 2021 6:51
Регистриран

Може ли по- подробно за „групичките“?! Кой кой е? Важно е.Или е мит,за да ни създаде страх.Сега : няма шанс да сме вече заедно Адвокатурата отдавна се дели на богати и бедни,престижни и преподаватели.Чета за моя приятел адв.Данов,че чрез ОК“Адвокат“ е завлякъл с над 200 000 лв за раб.заплати на адв Тодор Филипов членовете на САК – как един юрист ще извършва престъпление,а ще иска да ни ръководи.Нали без авторитет не се постига резултат.Или греша?.И още : имаме в редовете си известни адвокати с авторитет по цял свят.Защо не ги издигаме за лидери?! Напр.адв.Михаил Екимджиев? Пледирам за разделение по приоритети… Покажи целия коментар »

президенстски гръб
президенстски гръб
17 май 2021 8:10
Гост

Голямата изненада за мен беше отказът на Иван. Не само да не искаш да ставаш председател на ВАдвС, но и да напуснеш като пред. на колегията, явно твърдо е решил да влиза в политиката и има президенстски гръб

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 8:07
Гост

Колегата е казва доста истини, но не виждам шанс за бъде избрана, тя май дори не е делегат за събранието

OMG
OMG
17 май 2021 8:39
Гост

Е, то да казваш истини не е трудно, да назовеш проблемите -също. Но как точно ще ги решиш, там вече е по-сериозно.

BILLA
BILLA
23 май 2021 0:28
Гост

Той „фаворитЪт“ Дерменджиев и това не е направил! Четох му интернет страницата. Бля-бля, дрън-дрън. Сигурно някои малоумни стажанти са сътворили съдържанието й. Които даже не са наясно с проблемите на адвокатите. Трагедия.