Председателят на Върховния административен съд вече ще може да командирова магистрати от районните и окръжните съдилища в административните, а Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще има достъп до банкова тайна при съгласие на засегнатия магистрат. Това стана възможно, след като днес парламентът прие на второ четене промените в Закона за съдебната власт.

Така ИВСС ще може да получава информация за банковите сметки на онези магистрати, за които се установят несъответствия в декларациите. Инспекторатът, чрез информационната система на БНБ, ще получава данни и за номерата на сметките, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със тях, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Този достъп обаче ще става само след изричното съгласие на проверявания магистрат. Ако някой съдия, прокурор или следовател не желае да даде съгласие, тогава Инспекторатът ще иска разрешение за разкриване на банковата тайна от съответния районен съд.

Депутатите удължиха срока за извършването на проверката на имуществените декларации на магистратите от три на шест месеца.

Същевременно приеха и разпоредби, с които ще се ускорят конкурсните процедури и тези за избор на административни ръководители. В закона залегна текст, според който срокът за изготвянето на комплексна оценка на съдия, прокурор или следовател от Комисията за атестирането и конкурсите към съответната колегия на ВСС започва да тече от откриване на процедурата с решение на КАК, а не както беше досега – от постъпване на предложение.

Депутатите решиха да не се провежда периодично атестиране на магистрати след навършване на 60-годишна възраст.

С промените се дава възможност на председателя на ВАС да командирова съдии от районно и окръжно ниво в т.нар. „малки“ административни съдилища. По този начин ще се осигурява по-добро кадрово обезпечаване на тези органи, докато местата не се запълнят след конкурс.

Народните представители приеха и текста, според който магистратите няма да получават обезщетение до 20 заплати при напускане на системата, ако имат висящо дисциплинарно производство.

Националният институт на правосъдието вече ще осъществява и задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите след назначаването им, както и на съдебните заседатели за първи мандат. Обучение за повишаване на квалификацията ще има обаче и за членовете на ВСС и инспектората.

Съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители, които са временни преподаватели вече ще могат да разработват учебни материали, самообучителни ресурси и публикации, необходими за обучителната дейност на НИП.

Депутатите приеха окончателно и текстове, според които съдебните служители, които получат „възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността“, ще бъдат уволнявани. Работодателят ще ги освобождава в едномесечен срок от получаване на окончателната оценка.

6
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
31 май 2018 15:59
Регистриран

Не ще спестя анализът,относим и към Главния : и баба знае белязани пари да „хване“в ръцете на корумпирания-и пак ще е спорно дали и защо-нали знаете в съдебна зала какво се „говори“.По важното е да се прави задълбочен анализ на следните деяния : АКО съдия или политик, или администратор, съзнателно не спазва процесуални правила, отказва събиране на правно-релевантни факти не по предвидения ред, ако отклонява искания не по правилата /напр.като изгони адвоката от залата/ за събиране на относими доказателства, ако не се отвежда при наличие САМО за съмнение за неговата безпристрастност и обективност, ако негласно „разпорежда“/без наличие на мотивиран властнически… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
31 май 2018 15:17
Регистриран

Разбира се, че тези промени са добри.Но не са достатъчни.Правната комисия не се съветва НИТО с Адвокатите, нито с ГРАЖДАНИТЕ, които са пострадали от немърливо, НЕУВАЖИТЕЛНО, НЕКОМПЕТЕНТНО, и драстично лошо изпъление на задълженията на служителите-нещо повече-налага се да „кажете“на ИВСС кога и как следва да извършва проверка на сигналите и жалбите СРЕЩУ СЪДИИ.Защото дори г-жа Точкова не знае нито едно от правилата, въведени и извеждащи се от ЕП и решения на СЕС.СЛЕДОВАТЕЛНО НЯМА КАК ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА на гражданите.А на управляващите -партийци от ГЕРБ, тя дори е вредна.Да не говорим за съдиите – БОГА МИ, идете на курс по ЕП-не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 май 2018 13:18
Гост

Развързаха ръцете на Георги Чолаков.

Пълни глупости
Пълни глупости
30 май 2018 13:16
Гост

Не е редно съдебните служители, които получат най-ниската оценка за изпълнението на длъжността да бъдат уволнявани. Атестациите се правят от прекия ръководител и комисия. Така някой може да прояви лично отношение.

Петя
Петя
30 май 2018 13:13
Гост

Za 20-te zaplati dobre sa gi reznali.

Анонимен
Анонимен
30 май 2018 13:12
Гост

Не виждам защо да не се провежда атестиране на магистратите след като навършат 60-годишни.