Електронна комуникация и движение на производствата вътре в адвокатурата предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в проект за изцяло нова Наредба № 3 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри (пълния му текст виж тук).

Той беше обявен за обществено обсъждане късно в петък вечерта и ВАдС дава срок от 30 дни на всички заинтересовани да дадат становища по него.

Проектът е от 110 страници, тъй като включва множество образци на различните заявления, които адвокатите подават до колегиите си или до ВАдС и на съответните разпореждания по тях.

Основната промяна е, че регистрите – на адвокатите, включително младшите и чуждестранните, на дружествата, съдружията и сътрудниците, официално стават „структурирана електронна единна база от данни, които се съхраняват и са собственост на Висшия адвокатски съвет“.

Както и досега е заложено регистрите да са публични. И се предвижда, че всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни за целите на справка по извършените вписвания, заличавания и обявявания, но не и до приложените документи.

Предвижда се адвокатските регистри да са достоверен, автентичен източник на данни за адвокатите и техните обединения. В мотивите към проекта се заявява, че е въведена възможност за „електронна персонификация на адвоката“. В тях обаче не е разяснено какво точно стои зад това понятие – дали, че справка в публичния регистър ще е достатъчна адвокатът да удостовери качеството си пред различни институции, дали, че чрез новата база данни той ще може да общува електронно с органите на адвокатурата, дали, че чрез нея ще се идентифицира и ще достъпва различните информационни системи и е-регистри в държавата, или и трите.

По отношение на първия въпрос в наредбата (чл. 130, ал. 2) се посочва: „Достъпването до публичната част от електронните адвокатски регистри съгласно Закона за адвокатурата с цел установяване на актуален правен статус на адвоката, младшия адвокат, чуждестранния адвокат, адвокатско дружество, съдружие или адвокатски сътрудник, се осъществява свободно, индексира се от интернет търсачките без необходимост от допълнителна електронна автентификация на потребителя“. Все още обаче в Закона за адвокатурата е предвидено, че качеството адвокат се удостоверява чрез представянето на карта, издадена от ВАдС, т.е. макар и наредбата да гарантира автентичността на информацията от регистъра при справка за всеки адвокат или сътрудник, само въз основа на нея задължението за представяне на карта няма да отпадне.

Що се отнася до електронната комуникация вътре в адвокатурата – подаване на заявления до колегиите и ВАдС по различни въпроси – от вписването, през достъп до личното досие, до прекратяването на дейността, в проекта за наредба има подробна регламентация. Като основното нововъведение е, че са изготвени стандартизирани образци за заявленията и разпорежданията по тях.

Няма обаче облекчен или нов режим за идентификация на адвокатите при общуването им със собствените им органи, а се предвижда те навсякъде да използват квалифициран електронен подпис. Т.е. не е заложено например създаването на специална електронна поща на всеки адвокат, чрез която той да изпраща своите волеизявления до колегията или ВАдС и да получава техните отговори.

Основният проблем, чието разрешаване отдавна вълнува гилдията, е свързан с уреждането на електронната им комуникация с различните институции и най-вече със съдебната власт. В тази връзка в проекта (чл. 128) е записано следното: Висшият адвокатски съвет осигурява на всички потребители на данни от поддържаните информационни системи по тази наредба, не по-малко от следното: осигурява възможност за автоматизиран достъп в реално време на информационните системи на органите на съдебната система, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за електронно управление, Агенция по вписванията, Национално бюро за правна помощ, Национална агенция за приходите и други. Обемът на достъп до информационните системи на Висшия адвокатски съвет се определя с негово решение“.

От мотивите към проекта обаче става ясно, че е-регистърът не е това, което ще позволи на адвокат да свърши същинската си работа например със съда изцяло по електронен път, т.е. да подава искове, жалби и други, съответно да му бъдат връчвани съобщения, призовки и решения. В тях е записано, че ще трябва да бъде интегриран „портал за електронно подписване на документи от страна на адвокатите и органите на адвокатурата, адресирани до държавни органи и органите на съдебната власт, включително чрез електронно удостоверяване на времето на създаването им и съдържанието им, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014“.

Т.е. това е съвсем отделна система, за чието изграждане в мотивите не се дава информация, а досега публично не е огласявано да е започвало такова.

Като цел на проекта за нова наредба за регистрите е посочено и разработване на системните възможности за съгласуване на адвокатските регистри с регистрите поддържани от Висшия съдебен съвет и Националното бюро за правна помощ.

Проектът предвижда адвокатските досиета да се електронизират и всеки да има достъп до собственото си. Като тези на хартия също се запазват.

Огласеният проект за наредба е само нормативната основа за изграждането на нов електронен адвокатски регистър. Заложеният срок за влизане в сила на нормативния акт – 1 януари 2021 г., би следвало да означава, че той е изцяло или почти готов. Дали това е така, досега не е огласявано публично.

ВАдС заявява в мотивите към проекта, че средствата вече са разходвани от неговия бюджет.

„Не са налице преки разходи за отделните адвокати, нито за отделните адвокатски съвети. Предвидената информационна система има нужда от поддържка, осигурена от Висшия адвокатски съвет, който е заделил средства в своя бюджет за нейното реализиране“, пише още в тях.

17
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Заинтересован
Заинтересован
13 септември 2020 13:10
Гост

Е, нали има месец за дискусия! Сега е важно да се обоснове написаното и да се изчистят спорните теми. Без дигитализация няма вече как

Advokat
Advokat
13 септември 2020 11:10
Гост

Само като се прочете текста на наредбата се вижда,че всичко ще е по-сложно отколкото сега. Коя нормална организация прави нещо ново, дава пари, за да стане по-сложно и неудобно за потребителите? Отговорът е, който не разбира и харчи чужди пари. В случая парите на адвокатите. Честито на всички!

Скандален ВКС
Скандален ВКС
13 септември 2020 13:39
Гост

За нормална не знам, но в съдилищата тъкмо въвеждат ЕИСС, която за съжаление напълно отговаря на посочените от Вас критерии.

Stallman
Stallman
13 септември 2020 10:22
Гост

Кодът на тази система да е opensource, да се вижда всичко, за да не стане като с ЕИСС

Съдия
Съдия
12 септември 2020 19:52
Гост

В държава, в която няма пътища, електронно правосъдие?! Моля ви се просто!

Анонимен
Анонимен
12 септември 2020 11:59
Гост

Гледам всички само плюят, ама все пак това е по-добре от туй дето е сега

тъй, тъй
тъй, тъй
12 септември 2020 12:17
Гост

по-хубаво, ама пак не е хубаво 😉

Анонимен
Анонимен
12 септември 2020 11:58
Гост

В петък по нощите пускаме проекти, ей богу, както казваше един колега бивш собственик на Левски, не се прави така

съдия
съдия
12 септември 2020 11:57
Гост

Колеги адвокати, това ми намирисва на скандал тип ЕИСС в адвокатурата. Управлението и на съдебната система и вашето изглежда нищи не разбира от електронно правосъдието, управление или каквото там и праска КЕП-ове за всяка плюнка без да мисли за добруването на хората, хайде със здраве, действайте и ние няма да оставим нашата система на този хал, не се давайте и вие

Петрова
Петрова
12 септември 2020 11:56
Гост

Адвокатите да се поучат от ЕИСС и да не повтарят тези грешки.

Препоръка
Препоръка
12 септември 2020 11:58
Гост

В никакъв случай не трябва да се използва КЕП на Информационно обслужване, защото ще се получи тотален монопол, а това е опасно.

Куче
Куче
12 септември 2020 11:53
Гост

Струва ми се, че има да се похарчат едни пари за нещо, което уж звучи добре, но на практика ще е поредната тромава и остаряла система.

колко
колко
12 септември 2020 11:54
Гост

Одит и отчет! Кой прави регистъра? колко пари взе?

Спец
Спец
12 септември 2020 11:51
Гост

Като ИТ специалист мога да кажа, че е излишно да се идентифицираш всеки път с КЕП при вътрешна комуникация. А за комуникацията с други институции има достатъчно сигурни държавни портали.

Анонимен
Анонимен
12 септември 2020 11:52
Гост

Целта е да е по-лесно, с КЕП всеки знае.

dixit
dixit
12 септември 2020 11:42
Гост

Че човек като прочете, то цялата работа е мижи да те лажем. Това, което ме интересува го няма и не е ясно дали и кога ще го има

получилось как всегда
получилось как всегда
12 септември 2020 11:50
Гост

Както казват в Съветския съюз: Хотели бы лучше – получилось как всегда. Гушна ли някой кинтите? Нямало да се искат преки разходи от отделните адвокати, ми че туй пак са нашите пари, да не би висшият съвет да има собствен приход извън членския внос? То вече и лихвите по депозитите, на които държат парите, са едно нищо