Повече от половината кандидати за адвокати – 53%, бяха скъсани още на първата част на изпита – теста. От 236 явили се, с въпросите се справиха успешно 110 души. От тях пък 72-ма успяха да решат казусите и продължават напред към устния изпит. Това показват резултатите от провелата се този уикенд първа част на изпита.

За организацията

Тази година за първи път отговорите на теста, а след това и казусите с верните решения бяха публикувани почти незабавно. Председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев подчертава, че това е много важно за кандидатите, които не са под напрежение с дни, за да научат дали са издържали писмения изпит.

„Голям успех е, че въобще имаше изпит, предвид сложността на организацията му заради мерките срещу разпространението на коронавируса“, казва Дерменджиев и обясни, че имало призиви той да бъде отложен заради пандемията. „Мога да кажа, че по мое настояване той се проведе, защото за мен приоритетно беше, че едни хора, които са се готвили от доста време, трябва да се явят на изпит, за да получат своя шанс да станат адвокати“, заяви той. И допълни: „Не сме имали нито едно оплакване за организацията, не е имало нито един проблем в тази сложна обстановка и искам да благодаря на всички членове на комисията, квестори и членове на ВАдС, които бяха ангажирани с нея“.

Дерменджиев посочи, че изпитната комисия е положила неимоверни усилия изключително бързо да провери казусите и това на практика е станало само за ден. Тя се назначава от председателя на ВАдС. Дерменджиев засега отказва да съобщи публично имената на членовете ѝ, за да не бъдат подлагани на натиск преди устния изпит, който предстои. „Търсил съм баланс. Председателят е от Варна, членове са от Пловдив и Благоевград, само двамата хабилитирани преподаватели са от София“, каза той.

Въпроси за въпросите

Тестът тази година беше със 70 въпроса – 40 от областта на гражданското и търговското право и 30 от наказателноправната материя. Тестът се оценява с „издържал“ и „неиздържал“. Приема се, че успешно се е справил този, който е отговорил вярно на най-малко 80% от въпросите. В случая това означава най-малко 56 правилни отговора и право на 14 грешки.

Незабавно след като Висшият адвокатки съвет публикува теста, заедно с отговорите, които приема за верни (всички въпроси и отговори виж тук), някои от тях предизвикаха дискусии и съмнения, за които кандидати алармираха „Лекс“. „Лекс“ помоли съдии, водещи в съответната материя, да решат теста. За наказателноправните въпроси те бяха категорични, че формулировките са ясни, а отговорите са безспорни, но подчертаха, че има някои от тях, които са доста сложни за юристи без практика, каквито са кандидатите за адвокати.

При въпросите от областта на гражданското и търговското право съдиите откроиха три, за които според тях комисията е приела за верни грешни отговори, отделно и още един, при който има непрецизна формулировка на зачетения за верен отговор. „Лекс“ се допита и до един от водещите преподаватели в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, който също потвърди, че има проблем с тези въпроси.

Първият спорен въпрос е №9, в който се иска кандидатите за адвокати да кажат дали правата по поименни ценни книги по правило се прехвърлят чрез цесия, джиро или предаване. За правилен отговор комисията е приела б) джиро. Всъщност с джиро се прехвърлят ценните книги на заповед, а поименните по правило се прехвърлят чрез цесия.

Следващият спорен въпрос е №18. Той гласи: Търговският помощник: а) не може при никакви обстоятелства да извършва търговска дейност за сметка на другиго; б) не може да упълномощава другиго със своите права по закон; в) черпи представителната си власт от пълномощно, което е с нотариална заверка на подписа на принципала.

Тук комисията приема за верен отговор „в“. Причината за това е, че всъщност става дума не за търговски помощник, както е изписано, а за търговски пълномощник.

Спорове предизвиква и въпрос №37. Той е формулиран по следния начин: Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК: а) се подава само в районния съд, поради което при никакви обстоятелства не е допустимо да надхвърля искане за сума над 25 000 лева; б) е задължително да бъде придружено от документи, въз основа на които съдът да може да направи изводи за основателността и размера на искането; в) е допустимо да бъде подадено в районния съд, дори когато се предявява частично вземане за парична сума, чийто общ размер надхвърля 25 000 лева.

Комисията приема за верен отговор „в“. Тук възраженията са, че разбира се е допустимо заявление за частично вземане, но само с уговорката, че то не надхвърля 25 000 лева, а такава уговорка във формулировката на отговор „в“ не са прави. Т.е. ако цялото вземане е например за 100 000 лв. заявление за заповед за изпълнение може да бъде подадено за 25 000 лв., но не и за 50 000 лв.

Въпрос №39 също е проблемен. Той е поставен така: Отказът от изтекла погасителна давност: а) е недействителен; б) е действителен; в) е действителен, ако е изтекла поне една втора от предвидения давностен срок. Комисията приема за верен отговор „а“, т.е. че отказът от изтекла давност е недействителен, което противоречи на чл. 113 ЗЗД (Недействително е съглашението, с което се скъсяват или удължават установените давностни срокове, както и отказът от давност, преди тя да е изтекла) и въобще на цялостното разбиране за института.

Отговорът за спорните въпроси

На въпроси на „Лекс“ за спорните въпроси на теста от ВАдС отговориха следното:

„С цел елиминиране на рисковете от предварително разпространение на информация, въпросите и отговорите за тестовете и казусите за изпита за адвокати и младши адвокати се подготвят от външни за комисията лица и се предоставят на назначената комисия от ВАдС в момента, в който се предоставят и на самите кандидати.

Проверката на резултатите от тестовете се извършва от нарочно назначени квестори – адвокати предимно от САК, при пълно запазване на анонимността на кандидатите, като комисията следи единствено за нормалното протичане на самия процес.

В резултат от извършената проверка от квесторите на отговорите на тестовете, на комисията са докладвани тестове с „гранични“ за успешното издържане резултати, като комисията, отчитайки констатираните дискусионни въпроси и отговори, е извършила всичко възможно да ги съобрази и формира окончателното си решение в полза на съответните кандидати“.

Както стана ясно, казусите и верните решения снощи бяха публикувани от ВАдС (виж тук), засега по тях няма направени никакви възражения.

Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати не предвижда възможност за оспорване на резултатите от изпита. Кандидатите обаче имат право да видят работите си.

Както е известно това не е най-лошият резултат от теста на адвокатския изпит. На предишната сесия – през юни 2021 г., над 80% бяха скъсани (повече виж тук).

В отговор на коментарите, че въпросите от теста са доста сложни, Дерменджиев заяви: „Опитвам се да държа професионалния критерий висок“. Той открои високата успеваемост на изпита за правоспособност и посочи: „Това за мен е проблем, защото после всички тези хора идват при нас и са скъсани повече от 50%“.

Председателят на ВАдС коментира, че има пропуски в Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати. И каза, че за пролетната сесия на 2022 г. със сигурност в конспекта ще влязат въпроси от административното право и правото на Европейския съюз.

49
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
11 ноември 2021 18:13
Гост

Пробемът не е във въпросите, а в знанията на отговарящите.

Камен
Камен
11 ноември 2021 18:07
Гост

Евала на ръководството, че поне се е ориентирало към въвеждане на по-сериозни изисквания на адвокатския изпит.

Хипопотук
Хипопотук
10 ноември 2021 18:15
Гост

На калпави ракети космосът им е крив. Истината е, че не са сложни нито тестовете, нито казусите, но подготовкат е слаба. Дерменджиев се справя чудесно в тази отвратителна ситуация, чудя му се как се захвана изобщо с тая помийна яма в адвокатския съвет.

Петя
Петя
10 ноември 2021 9:49
Гост

Колко познато! Имах същите въпроси на теста. Никаква креативност!

Голяма излагация
Голяма излагация
10 ноември 2021 9:45
Гост

Огнян, Хасан, Сашко! Елементарно Дерменджиев, ама много. Екстра излагация, ПР акцията е капака.
Толкова правни глупости, че няма накъде.

Адвокат със сак
Адвокат със сак
09 ноември 2021 23:50
Гост

Това трябва да се промени, имам над 20 годишен адвокатски стаж, това го въведоха влечугите – айде ще им спестя имената.

Пълна глупотевина, та адвокатът на Васил Левски е бил без лиценз, впрочем то – някои и Васил Левски е бил неизвестен, човека.

Две неща
Две неща
09 ноември 2021 22:13
Гост

Първо теста и казуса се правя в адвокатска кантора (по думи на Русче от млади и амбициозни момчета).
Второ и казуса им има също толкова грешки.
Поздрави на колегите, които ги натискат и ги съдят. Така трябва, държат критерия висок, затова теста и казуса се правят в адвокатска кантора. Можеше и решенията да се проверяват от преподаватели, не знам но допускам че проверяващите може да са завършили Симеоново 🙂

Клм
Клм
09 ноември 2021 22:20
Гост

Сериозна вътрешна информация имате. Да не би да сте двоен агент от съвета или просто някоя балалайка?

Asen
Asen
09 ноември 2021 21:36
Гост

Спомнете си, драги ми юристи, за един казус от миналата година, касаещ акциите на ФК Левски. Тогава имаше неяснота относно това дали джирото, с което бяха прехвърлени акциите, е действително и дали реално са преминали в собсвеността на джиратаря. Тогава се получи едно първоначално разминаване в мненията на сегашния председател на ВАдС – Ивайло Дерменджиев и ректора на Софийски университет – Огнян Герджиков. Ако си спомняте, в крайна сметка Герджиков се съгласи с тезата на Дерменджиев, която гласеше, че джирото е действително. Повтарям – професор Огнян Герджиков, който е ректор на най-реномирания университет в България. Пиша тези неща във връзка… Покажи целия коментар »

Александрова
Александрова
09 ноември 2021 23:12
Гост

Огнян Герджиков не е е ректор, а уважаван професор по търговско право. Анастас Герджиков е ректор и кандидат на ГЕРБ за президент и е бил доцент по антична литература, а професор по антична и средновековна литература.

Асен
Асен
11 ноември 2021 18:02
Гост

Признавам, че в в тази част съм допуснал грешка, но в случая поставях акцента върху съдържанието на казаното, а не толкова автора.

Христо
Христо
09 ноември 2021 21:12
Гост

Ако има „спорни въпроси“ със спорни решения – що за изпит е проведен тогава? Пак ли е тип кой е нашия човек?

Александрова
Александрова
10 ноември 2021 11:59
Гост

Много интересен коментар за спорните въпроси, аз в правото безспорни въпроси за дългогодишния си опит не съм видяла, обикновено съдът и адвокатурата са съзададени, защото въпросът е спорен. Не случайно има толкова много тълкувателни решенения на ВКС и тълкувателни решения на Съда на ЕС. Ако всичко беше безспорно за какво сме ние адвокатите.

Огнян
Огнян
09 ноември 2021 20:43
Гост

Явно някой просто търси за какво да се заяде. 1. Адвокатите, вписани в различните български колегии, са над 14 000, което свидетелства за ниските изисквания за успешно завършване на образованието. Най-ниска е успеваемостта именно на адвокатския изпит, а той дори не е кой знае колко труден. 2. Нивото на тези 14 000 адвокати не е особено високо. Младите адвокати, които са бъдещето на тази сфера, трябва не само да са наизустили всички закони, но и да имат нужния акъл. Е, кажете ми как някой, който не е успял да отговори на 18 въпрос, ще се справи с една искова молба,… Покажи целия коментар »

Александрова
Александрова
10 ноември 2021 12:06
Гост

Изцяло подкрепям казаното по горе, даже повече, очевидно колегите не знаят, че няма легална дефиниция за търговски помощник и очевидно е яфг, а чл. 26 е само в началото на Търговския закон и е сред едно от честите в практиката пълномощни. Дори стажантите започват именно с писане на пълномощни, а те кандидатстват за достъп до колегията.

Изпитът е невалиден, не се тормозете
Изпитът е невалиден, не се тормозете
09 ноември 2021 18:33
Гост

Висшия АС е признал, че тестовете и казусите не са изготвени от комисията , а от други лица. В Наредбата №2/2004 пише, че се подготвят от комисията. Дали изпитът е законен, а?

Sasho
Sasho
09 ноември 2021 20:23
Гост

Колега, нека Ви просветля. Идеята на тази процедура е да се ограничи до максимална степен изтичането на информация и последващи злоупотреби с нея. С това, разбира се, ВАдС демонстрира своя устрем към вдигане нивото на бългсрската адвокатура, вземайки предвид първо, че предварително запознати със съдържанието на изпита няма, и второ, че очевидно нивото на трудност на изпита е леко повишено. Тези два аргумента свидетелстват за усилията на ВАдС да изпълнят заявката на Председателя Дерменджиев за издигане на професията ни до нивото, на което тя трябва да бъде, и да спомогне за свидетелстването на по-голямо уважение към адвокатите (нещо, което смятам,… Покажи целия коментар »

До Sasho
До Sasho
09 ноември 2021 21:12
Гост

Колега Sasho, виждам здраво ПиАр-ствате на Висшия адвокатски съвет. Всеки може да сбърка, но само глупакът настоява на грешката си. Въпросите са абсурдно неверни. Да бяха писани от студенти – добре, а те … Всъщност не знаем от кого са писани, може и от студенти . Като гледам, oобре сте информиран и може да сте участвали в писането

Sasho
Sasho
09 ноември 2021 22:18
Гост

Колега, “До Sasho”. Изразяването на мнение от кога е ПиАр? А относно информираността ми мога да Ви посъветвам да взимате пример, за да си спестите излагания като този коментар. Въпросите и отговорите ги има на сайта на Висшия адвокатски съвет. Всеки може да ги види, включително и Вие. Но разбира се за Ганьо най-важно е да се изкаже анонимно, независимо дали изказването е неаргументирано. А освен, че нямате капацитета да проверите къде са въпросите и отговорите, виждам, че нямате и юридическия капацитет, щом смятате въпросите за “абсурдно неверни”.

анонимен
анонимен
09 ноември 2021 17:03
Гост

Не е труден изпита, особено наказателните са елементарни, просто трябва повечко четене.

Йордан Г.
Йордан Г.
09 ноември 2021 19:35
Гост

Абсолютно съм съгласен с Вас!

Клм
Клм
09 ноември 2021 21:41
Гост

И все пак има толкова скъсани. Нивото е покъртително. Харесва ми позицията на Дерменджиев относно факта, че нивото трябва да се вдига, което означава, че първо изискванията трябеа да бъдат завишени!

Хахахах
Хахахах
09 ноември 2021 16:38
Гост

Хахахахах я вижте чл.185, ал.2 от ТЗ как се прехвърлят поименни акции. Това правило е само за наличните поименни акции
Всеки който е казал с цесия, да си скъса дипломата !
Въпросът е ..
Правата по поименни ценни книги по правило се прехвърлят чрез ….

Само безналичните поименни акции се прехвърлят чрез договор за цесия, но по правилата на друг закон, а именно ЗППЦК и се вписва в Централния депозитар, а не в дружествените книги на акционерите
Я някой да ми каже … има ли безналична поименна ценна книга или е безналична поименна акция.

Тук няма грешка !!!

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 16:44
Гост

Помисли сега колко вида поименни ценни книги знаеш и дали ПО ПРАВИЛО се прехвърлят с цесия или с джиро и пак се поправи

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 16:45
Гост

Нямаше да има грешка, ако въпросът касаеше акции, а не ценни книги изобщо, каквото е условието на въпроса. „По правило“ /чл. 317 и чл. 318 от ТЗ/ с джиро се прехвърлят ценни книги на заповед. Прехвърлянето на поименните акции е изключение от това правило и е предмет на специална уредба.

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 16:48
Гост

Поправям се, чл. 316 и 317 ТЗ.

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 16:17
Гост

Всяка година повече от половината са скъсани и всяка година се реве за грешни или неясно зададени въпроси, като обичайно грешките и неяснотите са изсмукани от пръстите на някой недоучил кандидат с голямо самочувствие. Този път, обаче, за първи път виждам откровени грешки – зададени верни отговори, които противоречат на закона. В 37-ми въпрос проблемът е неточен цитат от тълкувателното решение, но за останалите няма оправдание. Не знам ВАдС какво са мислили, но това е недопустимо, а въпросът за отказа от давност е пълна излагация. Въпреки това, съветвам скъсаните кандидати да не се опитват да се оправдават – грешните и… Покажи целия коментар »

До анонимен
До анонимен
09 ноември 2021 16:29
Гост

Е, там е проблема. Ако в тия 14 грешни са включени тия 4, които са със сбъркани отговори, а нескъсаните са минали с 4 грешни отговора, какво правим@ Награждаваме грешните , а правилните отговори наказваме. Много поучително, точно като за висш…

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 17:01
Гост

Разбирам идеята, но все пак скъсаният е дал поне 10 грешни отговора на напълно коректно зададени въпроси. Безспорно проблеми в теста има, но преобладава незнанието, затова смятам, че за проблемите трябва да отговарят ВАдС, а не да бъдат основание за оправдания на кандидатите.

ВАС да се закрива
ВАС да се закрива
09 ноември 2021 16:14
Гост

На сайта на ВАС пише, че комисията е дала отговорите. Сега се твърди официално, че някакви странични хора били писали теста и отговорите. Кой е ПРАВиИЛ теста или и адвокатурата също си Има КОЙ? Дерменджиев се хвали, на какво отгоре…Ралица поне си мълчеше хитро.

Юрист
Юрист
09 ноември 2021 16:11
Гост

Защо не им проверите знанията и на адвокатите, които едно време се вписваха ей така…?

Адвокатче
Адвокатче
09 ноември 2021 16:10
Гост

Хм, на въпроса за заповедта по чл. 410 ГПК – има там един чл. 37 от Закона за адвокатурата, който въвежда изключение от лимита… Забавно е точно адвокатурата очевидно да не познава и отчита този текст 😂

Илчев
Илчев
09 ноември 2021 16:40
Гост

Чл. 184 (Изм. и доп. – ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) от Закона за енергеитката (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) има също подобно изключение, което явно не се знае от изготвящите теста…

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 16:01
Гост

Taka, а да го погледнем от другата страна – напред са отишли хора, които са отговорили грешно! Не знам каква е логиката с това бързане – днеска тест, утре казус. Ако имаше повече време, комисията можеше да подходи по-адекватно и да преоцени всички работи, НО ПРЕДИ ДА ОБЯВИ ДОПУСНАТИТЕ ДО КАЗУСИТЕ. Хайде със здраве

Dajba
Dajba
09 ноември 2021 15:48
Гост

НЕ са зубрили достатъчно

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 15:47
Гост

Има една приказка – на сила хубост не става.

Stratiev
Stratiev
09 ноември 2021 15:47
Гост

Определено голяма излагация. Не е за говорене.

Йордан Г.
Йордан Г.
09 ноември 2021 19:41
Гост

Излагация за явяващите се. Не знам дали видяхте въпросите, но съм убеден, че всеки човек, завършил право и чел поне един ден по наказателно право (обща и особена част), гражданско право (обща и специална част) и търговски право, би постигнал положителен резултат от полагане на изпота. Нито въпросите са трудни, нито грешките са фатални.

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 15:47
Гост

Трябва тези въпроси да бъдат извадени от теста и всичко да се оцени наново! Случват се грешки и гафове, но трябва да бъдат поправени. Иначе евала, че всичко публикуваха много бързо, но… другото е по-важно

AnimalMan
AnimalMan
09 ноември 2021 15:45
Гост

Определено е плачевно нивото. Не знам на какво се дължи

Александрова
Александрова
10 ноември 2021 12:20
Гост

Дължи се на обстоятелството, че студентите днес се опитват да направят 3 в едно– да работят, да учат и да се забавляват. За да се премине тестът успещно се изискват усилия и знания, не точно зубрене, а разсъждения, като например дали наистина не е ЯФГ това за търговския помощник, да се познава добре институтът на погасителната давност, да си чел съдебна практика. Да действително чиракуването по канторите е полезно от една страна, защото им дава определена практика, но от друга води до порочната практика да не си знаят материала в цялост, а на парче, тоест съсредоточават се на това, което… Покажи целия коментар »

Иванова
Иванова
09 ноември 2021 15:44
Гост

Пак че някой е стигнал

мъка
мъка
09 ноември 2021 15:43
Гост

Отговорите на тези въпроси не са спорни. Те са безспорни! Особено за давността е пълен скандал. А да се напише помощник, вместо пълномощник… ха ха ха, бедни ми юристе, защо рачи да станеш адвокатин

Temelko
Temelko
09 ноември 2021 15:45
Гост

Заради парите.

Ananieva
Ananieva
09 ноември 2021 15:46
Гост

И правист ще започне да се става след лек курс в НБУ или SoftUNi. Примерно.

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 15:47
Гост

Е как защо. Защото баща му или майка му са били добри адвокати примерно. И решил и той да се занимава. Или са ГО решили.

Sasho
Sasho
09 ноември 2021 19:46
Гост

Само да те питам, като толкова ги разбираш юридическите въпроси, не чак толкова бедни ми юристе, как очакваш някой да се оправи с искова молба, съдържаща ОФГ (надявам се, че знаеш тези букви съкращение за какво са), ако този някой не може да се сети, предвид изброените отговори, че става дума за търговски пълномощник, а не помощник. Плачевното тук не е тази допускането на тази техническа грешка, а многобройните претенции на ревящите юристи, които явно нямат акъл за пет стотинки, щом не могат да вземат този изпит, който впрочем, ако си се загледал, не е особено труден.

прост кандидат
прост кандидат
09 ноември 2021 15:38
Гост

Висшият дал грешни отговори, бравос! Моите са верни. И сега? Те ще продължат да са адвокати , а аз няма да съм. Защо, като аз съм правия?!!! Всички изпитващи на изпит, няма друга оправия!!! Всички като мене да си искат тестовете.

Аналог
Аналог
09 ноември 2021 15:46
Гост

Ех, съдба.