Министерството на правосъдието се противопостави на внесените от четирима депутати от Обединени патриоти промени в Закона за наследството (ЗН), с които се предлага, когато в наследството има имоти, за които няма вписан акт за собственост в Имотния регистър, в шестмесечен срок от откриване на наследството наследниците да поискат издаване на констативен нотариален акт (пълния текст на становището виж тук).

Както „Лекс“ писа, фокусът на промените са имотите, които са придобити с договор по чл. 18 от Закон за собствеността. Това са договори, с които са купувани държавни и общински имоти. По закон за тях не се изисква нотариална форма, а до 1996 г. не са се и вписвали. И според Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валери Симеонов и Георги Александров липсата на данни за тях в Агенцията по вписванията е една от основните причини България да няма Имотен регистър. Още при обявяването на законопроекта той беше разкритикуван от специалисти по вещно право (повече можете да прочетете тук), а сега твърдо несъгласие с него изразява и министърът на правосъдието Десислава Ахладова в становище до парламента.

Тя първо припомня, че за договорите, с които се извършват придобиване и разпореждане с имоти – частна държавна или общинска собственост, се изисква само писмена, но не и нотариална форма.

И изтъква и противоречие, което би възникнало, ако бъдат възприети идеите на патриотите за задължително „изваждане“ на констативен нотариален акт от наследниците.

„Съгласно чл. 587 от ГПК, когато собственикът на имот няма документ за правото си, той може да се снабди с такъв, след като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право. Ако собственикът не разполага с такива доказателства или ако те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или от определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот. Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота.

Производството по издаване на констативен нотариален акт, с който се удостоверява правото на собственост на молителя върху недвижим имот, изисква собственикът да няма документ за правото си, а с договора за покупко-продажба по чл. 18 от ЗС се удостоверява именно правото на собственост, посочва министър Ахладова.

Освен това напомня, че някои актове имат силата на констативни нотариални актове – напр. влязлото в сила решение на общинската служба по земеделие по чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, придружено със скица.

Министърът се противопоставя и на това наследниците да бъдат задължавани в определен срок да се снабдят с констативен нотариален акт. „По отношение на предложения със законопроекта шестмесечен срок за снабдяване с констативен нотариален акт, считаме, че това е въпрос на преценка на всеки наследник и това предложение също не може да бъде подкрепено“, пише Десислава Ахладова.

И припомня, че в момента се прави пълен анализ за това какви са проблемите, довели до това вече 20 години България да не може да премине от персонална към поимотна система на вписване, т.е. да бъде създаден Имотен регистър (повече по темата виж тук).

17
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 февруари 2021 22:43
Гост

Голяма мъка. С такива политици не ни трябват врагове!

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2021 12:09
Гост

Съвсем сериозно, след като Барни се махна, чувството от МП да се чуват разумни предложения, както и разумни възражения, е доста приятно.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2021 11:36
Гост

Подкрепям! Абсолютно ненужни и най-вече недообмислени промени.

Пенковски
Пенковски
22 февруари 2021 11:26
Гост

Беузмие!

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2021 11:25
Гост

А толкова ли не могат да седнат, като хора, част от един екип и да се разберат? Не едните да предлагат, другите да отхвърлят, после другите да отхвърлят, докато едни прдлагат

Drob4ev
Drob4ev
22 февруари 2021 11:26
Гост

С депутат какво ще се разбереш, освен какво да яде?

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2021 11:39
Гост

Да, това им е приоритет обикновено.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2021 11:25
Гост

Безумието в държавата ни продължава

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2021 11:25
Гост

Производството по издаване на констативен нотариален акт, с който се удостоверява правото на собственост на молителя върху недвижим имот, изисква собственикът да няма документ за правото си, а с договора за покупко-продажба по чл. 18 от ЗС се удостоверява именно правото на собственост“

Да прочетат това уважаемите!

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2021 11:39
Гост

А, да четат, но дали ще го разберат?

кольо
кольо
22 февруари 2021 13:27
Гост

А, това знаят ли го нотариусите, че констативка не отказват…

Pedro
Pedro
22 февруари 2021 11:24
Гост

Едно време, като нямаше такъв сайт,нямаше и да разберем за безумните предложения на депутатите

Аналог
Аналог
22 февруари 2021 11:24
Гост

Ма какво да ви кажабе, те вкарват и сега ще направят същото, едни текезесари, дето си нямат и понятие от право. Там са за да лапкат европари

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2021 11:40
Гост

А, то ще им спре кранчета най-накрая.

Demireva
Demireva
22 февруари 2021 11:23
Гост

Тя първо припомня, че за договорите, с които се извършват придобиване и разпореждане с имоти – частна държавна или общинска собственост, се изисква само писмена, но не и нотариална форма.

Факт

Ananieva
Ananieva
22 февруари 2021 11:21
Гост

Депутатите нищо смислено не могат да измислят

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2021 11:40
Гост

Е, тук-там има изключения.