Съдийската колегия назначи Милка Панчева за заместник-председател на Върховния административен съд. Решението беше взето единодушно.

Тя беше предложена от шефа на ВАС Георги Чолаков. На 21 ноември Пленумът на съда я подкрепи с 63 гласа „за“ при 80 присъстващи.

Чолаков благодари на етичната комисия и на тази по атестирането, че в спешен порядък са разгледали документите и са внесени на заседание на колегията.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев заяви, че познава съдия Панчева от 1998 г. „Тя е човек, който е толерантен, умее да обединява хората, да тушира напрежението, диалогична е, запозната е с материята“, заяви Магдалинчев.

Атанаска Дишева каза, че ще се довери на становището на Пленума на ВАС.

Милка Панчева поема Втора колегия на съда, чиито ръководител Надежда Джелепова беше избрана за конституционен съдия.

Милка Панчева има повече от 30 години стаж като съдия, над 20 години от които са във ВАС. Завършила е „Право“ в СУ „Климент Охридски“. Тя ще навърши 65 години през юни 2020 г.

До момента тя беше председател на Шесто отделение, което разглежда дела по актове на Висшия съдебен съвет (ВСС), общественото, пенсионно, здравно и осигурително осигуряване, както и обезщетенията за временна нетрудоспособност и безработица, оценката на работоспособността, финансовите неустойки по Националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, актове на НЕЛК И ТЕЛК, събиране на вземания по ДОО и ЗО по реда на ДОПК и др.

 

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
НОИ
НОИ
14 декември 2018 14:09
Гост

Всъщност тя ще е зам. председател само две години, но пък това е достатъчно време да се свърши всякаква работа.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2018 13:45
Гост

Милка Панчева има опит с много тежки казуси. Абсолютно подкрепям изборът й.

Минувач
Минувач
14 декември 2018 13:46
Гост

И достатъчно стаж точно в този съд. Не се учудвам, че е избрана единодушно.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2018 13:43
Гост

Много е важно един ръководител да обединява хората и да умее да тушира напрежението.