Въвеждането на задължителна първа медиационна среща по някои дела и на централизирано разпределение на заповедните производства в съдилищата в цялата страна са във фокуса на две реформи, залегнали в Плана за възстановяване и устойчивост на България, които ще имат директен положителен ефект върху качеството на правораздаването. Това е позицията на съдии и представители на Висшия съдебен съвет (ВСС), които представиха идеите, чието осъществяване е предвидено да бъде финансирано по плана.

Централизираното разпределение на заповедните дела се предвижда да бъде въведено по проекта за доразвитие на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Вече е факт и проектът за необходимите за целта изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (пълния текст на проекта виж тук), който е публикуван за обществено обсъждане.

„Над 50% от разглежданите дела са именно заповедни производства. Те се разглеждат изцяло в закрито заседание и е много лесно да бъдат в електронна форма. Ако се разпределят централизирано, съдия от Силистра може да се произнесе по заявление, подадено в Петрич. Това ще разреши проблема с неравномерната натовареност на съдиите, продиктувана от концентрацията на население в големите градове“, обясни членът на ВСС Даниела Марчева. Тя посочи, че обсъжданията на идеите на ВСС за промяна на съдебната карта са показали, че нито някоя от останалите власти, нито обществеността подкрепят закриването и вливането на съдилища. „Затова електронното правосъдие е най-удачният вариант да се намали диспропорцията в работата на съдилищата, а от там да се подобрят бързината и качеството на правораздаването“, изтъкна тя.

Председателят на Софийския районен съд (СРС) Александър Ангелов разказа какво означава на практика електронизацията на заповедните производства. „Подаването на заявлението ще се извършва приоритетно чрез Единния портал за електронно правосъдие. Там ще има специален формуляр с полета, в която заявителят да попълни информацията. Така той е насочван какви данни да попълни. Тези данни директно ще отиват в ЕИСС и може да бъдат ползвани за генерирането на проекти за съдебни актове – да спестяват време. Заявлението постъпва в ЕИСС и идеята е централизирано да бъде разпределено между всички съдии в страната, разглеждащи такива производства“, обясни той.

И посочи, че се предвижда определени категории заявители – държавата, общините, търговците и всеки, представляван от адвокат, да са задължени да подават заявления за издаване на заповед за изпълнение само по електронен път. Всички останали могат да избират дали да подадат електронно или на хартия. Ако предпочетат хартията, могат да подадат заявлението в който и да е районен съд в цялата страна.

„Това не е просто някакъв вътрешноорганизационен въпрос на съдилищата, който не касае обществото, напротив – той влияе пряко на икономическия живот и на инвестициите. Хората се развеждат и трябва да чакат с месеци за насрочване на делото, завеждат дело за обезщетение и то се проточва с години, тъй като съдът е прекалено натоварен и няма възможност да го разгледа по-рано. Моето мнение е, че електронизацията на заповедното производство е първата много сериозна и ефективна стъпка с истински практически ефект за цялото правораздаване в страната“, заяви зам.-председателят на СРС Георги Чехларов.

Той и Даниела Марчева посочиха, че електронизацията на заповедните дела е ключова реформа, защото ще покаже възможностите на е-правосъдието. „Би могло на този принцип да се въведе разпределение и на частните жалби по граждански и търговски дела“, каза Марчева. Тя подчерта още, че централизираното разпределение ще има и антикорупционен ефект, защото заявителят няма да има представа при съдия от кой град ще отиде заявлението му по чл. 410 или чл. 417 ГПК.

Въвеждането на задължителна първа среща по медиация по някои дела, е друго предложение, залегнало в плана за възстановяване, на което се разчита да повиши бързината и качеството на правораздаването.

„Идеята не е медиацията да се превърне в задължение, а да се проведе първа задължителна медиационна среща по определени видове дела. Целта е да се утвърди културата на споразумението и да се съхранят добрите отношения между страните, да намалят времето и разходите за решаване на един спор“, посочи Даниела Марчева. Тя каза, че въпреки намаляването на население на страната, броят на делата расте и това се дължи на усложняването на обществено-икономическите процеси.

„Целта ни е до 2025 г. не по-малко от 13% от общия брой искови производства – граждански и търговски, да бъдат изпращани на първа медиационна среща и не по-малко от 8% от делата да приключват със споразумение. Тези 13% са някъде към 100 000 дела“, каза членът на ВСС.

Александър Ангелов от Софийския градски съд посочи, че често хората започват да се съдят, за да търсят удовлетворение, което съдът няма как да им даде – например служител завежда дело за незаконно уволнение, но всъщност иска да получи извинение от работодателя си, а не обезщетение. „Това е случай, при който очакванията на страните не могат да бъдат посрещнати от съда“, каза съдията.

По кои дела се предлага да има задължителна първа среща по медиация: семейните спорове – от развод до упражняване на родителските права, по спорове между съсобственици, включително и делби.

По други видове дела съдът ще изпраща страните на задължителна среща, след преценка на особеностите на случая. Такъв ще е подходът по облигационните и търговските дела, по споровете за собственост и вещни права.

„Медиацията ще се случва, след като делото е започнало и преди съдът да е започнал да събра доказателства“, обясни Ангелов и каза, че се надява това да рефлектира и върху разноските в процеса, тъй като няма да се събират доказателства и да се обжалват съдебни актове.

Резервният член на Висшия адвокатски съвет Красимир Недев пък акцентира на това, че няма как да има качествена медиация без участието на адвокати. „Единствено и само участието на адвокат в медиационния процес, с неговата квалификация и с опита му може да гарантира качествена медиация. Липсата на правни знания понякога е пречка да се постигне благоприятният резултат“, каза той.

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Прокурора
Прокурора
16 юли 2022 17:19
Гост

ДВА ЦИТАТА, които ме смутиха прекалено много: 1. Цитат: „Това не е просто някакъв вътрешноорганизационен въпрос на съдилищата, който не касае обществото, напротив – той влияе пряко на икономическия живот и на инвестициите. Хората се развеждат и трябва да чакат с месеци за насрочване на делото, завеждат дело за обезщетение и то се проточва с години, тъй като съдът е прекалено натоварен и няма възможност да го разгледа по-рано. Моето мнение е, че електронизацията на заповедното производство е първата много сериозна и ефективна стъпка с истински практически ефект за цялото правораздаване в страната“, заяви зам.-председателят на СРС Георги Чехларов. 2.… Покажи целия коментар »

за протокола
за протокола
13 юли 2022 19:43
Гост

Тия и четиримата да вземат да се гръмнат!

А двамата да си скъсат преди това и тескерета от ПУЦ-а!

Случаен
Случаен
13 юли 2022 16:51
Гост

Какви са тези хора, дето ходят напред-назад от името на адвокатурата? Резервен член Недев! Ами той не е адвокат, те го пратили да оправя съда, медиацията и електронното правосъдие! Близък бил на Дерменджиев и го лансирал. То от близостта се ражда глупостта. Каква задължителна медиация, какви задължителни адвокати? И въобще тези идеи обсъждат ли се в адвокатурата, че се представят от името на всички?

re: Неслучаен
re: Неслучаен
14 юли 2022 18:59
Гост

Ако не ти е известно, АББ чрез Гигов начело на САК, Гигова и с-ие благодарение на действащия ЗА са обсебили Адвокатурата. И Дерменджиев.

Те представляват само себе си. И спонсорите си.

Твърдо против задължителната медиация
Твърдо против задължителната медиация
13 юли 2022 14:44
Гост

По дефиниция медиацията е доброволна, това задължителна медиация е като дървено желязо. Освен това задължителната медиация ще оскъпи и ще удължи процеса. Медиаторът няма да медиатира от добро сърце, а заради финикийски знаци. Допълнителното участие в медиация ще оскъпи адвокатската услуга-адкота освен в заседание ще се явява допълнително и пред медиатор(напомням, днес нява проблем-преди, след подаване на ИМ страните да влязат в неформални и незадължителни преговори, и да се разберат-с или без участието на адвокат, ако искат и без медиатор,или при неформална медиация на съсед, роднина, приятел, адвокат-немедиатор и тн.). Страната също ще губи своето време-ако страните са могли да… Покажи целия коментар »

К.
К.
13 юли 2022 15:45
Гост

Мнението Ви показва, че не сте прочели за какво иде реч. Затова е безсмислено да Ви опровергавам.

Твърдо против задължителната медиация
Твърдо против задължителната медиация
13 юли 2022 16:12
Гост

Задължителна медиация, и то непременно със задължителен адвокат-абе явно малко се учи Конституционно право. Иначе нямаше да се правят толкова противоконституционни предложения. Задължителна медиация, пък трябвало и задължително да си с адвокат-не благодаря. Това е нещо като приподписването-приподписване, противоконституционно въведено с цел паразитен доход за адвокатите от нищонеправене , и без носене на отговорност. Е тогава-за какво им е на страните? Медиацията е доброволна. И няма как лице да бъде изпращано на медиатор, ако не иска. Както и не се казва,че задължителната медиация ще я плащат страните, въпреки,че не я искат. И тук със странните предложения за задължителен адвокат, което… Покажи целия коментар »

Мария
Мария
13 юли 2022 13:58
Гост

Не става ясно с ел.подпис или без се подават?. Ако е до всеки съд и подадат до няколко, как ще се разбере това и съответно кой ще е компет.съд.?Ако всички си харесват само СРС?

....
....
13 юли 2022 14:02
Гост

С КЕП, разбира се, а може и на хартия. А разпределението не зависи от заявителя- както в ТР се разпределя из цялата страна, така и тук.

Генади Павлов
Генади Павлов
13 юли 2022 13:51
Гост

Крайно време беше

Ганчовска
Ганчовска
13 юли 2022 13:50
Гост

Делата се влачат с години по съдилищата

Теодора Петрова
Теодора Петрова
13 юли 2022 13:49
Гост

Това е ключова реформа

Невена Манастирска
Невена Манастирска
13 юли 2022 13:49
Гост

Поздравления за намерението подаването на заявлението да се извършва приоритетно чрез Единния портал за електронно правосъдие.

Гущеров Сашо
Гущеров Сашо
13 юли 2022 13:47
Гост

Браво!

Щерев
Щерев
13 юли 2022 13:46
Гост

Де да можеше медиацията да се прилага при всички съдебни спорове

Валентина
Валентина
13 юли 2022 13:44
Гост

Красимир Недев!

Живко Иванов
Живко Иванов
13 юли 2022 13:43
Гост

Медиацията може да бъде много ефективен способ за доброволно разрешаване на спорове, но само ако се прилага

Калина
Калина
13 юли 2022 13:41
Гост

При заявленията по чл. 410 или чл. 417 от ГПК централизираното разпределение е особено важно

Константин
Константин
13 юли 2022 13:39
Гост

Кога ще има ефективно е-правосъдие

Клара
Клара
13 юли 2022 13:37
Гост

Над 50% от разглежданите дела са именно заповедни производства

Тошко
Тошко
13 юли 2022 13:31
Гост

В случай, че се издаде изпълнителен лист в полза на кредитор по заповедно от районен съд, който е в другия край на страната?

Vasil
Vasil
13 юли 2022 14:04
Гост

Ще има електронен изпълнителен лист или ще се изпраща на хартия, ако кредиторът заяви това, в съда, където му е удобно на заявителя. Никакви затруднения за страните.

Тошко
Тошко
13 юли 2022 14:40
Гост

Стига съдилищата да са ОК и не изискват лично да се пише по кориците на делото, че изп. лист е получен от кого и на коя дата, в което се съмнявам. Ако е електронен изп. лист, интересно е как ще стои въпросът с мокрия печат на съда?

Димчо
Димчо
13 юли 2022 12:35
Гост

Много разумни предложения. Подкрепям!

Димитров
Димитров
13 юли 2022 12:34
Гост

А Единния портал за електронно правосъдие дали работи като хората вече?

кики
кики
13 юли 2022 14:14
Гост

изобщо не е започвал да работи

Дичо
Дичо
13 юли 2022 12:30
Гост

Това със сигурност ще има положителен ефект върху качеството на правораздаването.

Мики
Мики
13 юли 2022 12:28
Гост

Напълно подкрепям зъвеждането на задължителна първа медиационна среща по някои дела.

Гери
Гери
13 юли 2022 12:29
Гост

Естествено! Така делата няма да се точт с години.

Твърдо против задължителната медиация
Твърдо против задължителната медиация
13 юли 2022 15:13
Гост

Точно това ще удължи делата. Освен съдебната процедура ще се провежда и медиация. Което ще отнема време-размяна на книжа, насрочване на дата, евентуално втора дата-при заболяване и тн. След неуспешната медиация ще се продължава по „каналния “ ред-те ако страните са могли да се разберат, да щели да го направят преди завеждането на ИМ. Освен това медиацията ще оскъпи процеса. Със сигурност за задължителната медиация ще се плаща. Ще се плаща и допълнително на адвокатът за участие в медиацията. Медиацията следва да е доброволна, и страните да решат дали да я изберат, а не да им бъде налагана-очевдно с цел… Покажи целия коментар »