Правната комисия намали наполовина делата, по които съдът задължително ще изпраща страните на първа среща по медиация и гласува, че при споразумение или спогодба след насочена от съда медиация, ще се връщат ¾ от държавната такса на ищеца.

Всичко това стана на продължило до късно заседание, на което измененията в Закона за медиацията и в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) бяха приети на второ четене от правната комисия. Така остава само да бъдат гласувани окончателно от пленарната зала, което се очаква да стане още следващата седмица.

Прието беше измененията да влязат в сила от 1 юли 2024 г. „Нека да го поотложим, за да има време да го четем или да го отменим“, коментира председателят на комисията Радомир Чолаков. Самото гласуване вървеше скоростно, но хаотично с много връщане, поправки и редакции на вече приети текстове.

Видовете дела, по които ще се провежда задължителна медиация, ще са само шест, а не 12, както беше предвидено първоначално, като отпаднаха разводът и всички спорове за родителски права и лични отношения на детето с членове на семейството. По тях провеждането на медиация ще е само по преценка на съда, а не и задължение.

Ето какво прие правната комисия:

Съдът задължава страните да участват в първа среща процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:

 1. разпределяне на ползването на съсобствена вещ по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността;
 2. парични вземания, произтичащи от съсобственост по чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността;
 3. втора фаза на делба по чл. 34 от Закона за собствеността;
 4. изпълнение на задължения на собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост по чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост, за възстановяване на направени от отделен собственик разходи за ремонт на общи части на сградата по чл. 48, ал. 7 от Закона за управление на етажната собственост, както и за отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание или на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя) на етажната собственост по чл. 40, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост;
 5. изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност по
  чл. 125, ал. 3 от Търговския закон;
 6. отговорност на управител или на контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди по чл. 142, ал. 3 и чл. 145 от Търговския закон.

Съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация, когато е предявен иск за:

 1. развод по чл. 49 от Семейния кодекс;
 2. разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс;
 3. изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 51, ал. 4 и чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс;
 4. разрешаване на разногласия по повод упражняване на родителските права и задължения по чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс;
 5. определяне на мерки за лични отношения с бабата и дядото по чл. 128 от Семейния кодекс;
 6. разрешаване на спорове между родителите, свързани с пътуване на детето в чужбина и издаването на личните документи, необходими за това по чл. 127а от Семейния кодекс;“
 7. издръжка
 8. парично или непарично вземане, произтичащо от договор, едностранна сделка, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие с цена на иска до 25 000 лева;
 9. съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или на едностранна сделка или за сключване на окончателен договор с цена на иска до 25 000 лева;
 10. собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение;
 11. възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, както и за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа;
 12. защита на членствени права в търговско дружество по чл. 71 от Търговския закон или за отмяна на решение на общото събрание на дружеството по чл. 74 от Търговския закон, както и искове по чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите и по чл. 25, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 13. защита на права на интелектуална собственост по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Както се вижда, при споровете за парични вземания и сделки изрично беше поставен праг от 25 000 лв. и така делата с голям материален интерес няма да бъдат насочвани към медиация.

Правната комисия предвиди специален бонус при постигане на споразумение след насочена от съда медиация. В чл. 78, ал. 9 ГПК беше предвидено, че „в случаите, в които спогодбата е в резултат на сключено споразумение в процедура по медиация чл. 140а и чл. 140б или когато производството по делото е прекратено поради оттегляне или отказ от иска в резултат на това споразумение, ¾ от внесената държавна такса се връща на ищеца.

Хамид Хамид от ДПС постави въпроса защо на медиация ще се изпращат само делата за малки суми. „Според мен медиацията би била по-лесна и успешна за по-големи искове. Обърнете внимание кои договори имат арбитражни клаузи – тези с голям интерес, защото за тези хора най-ценното е времето. Медиацията би решила точно техния проблем. Предлагам да махнем тавана“, каза той.

Зам.-председателят на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова подкрепи тавана от 25 000 лв. „Как сложен и тежък спор за 2, 3, 5 млн. лв. ще ходи на медиация?! Дайте да се тръгне от някакви разумни стойности и размери на исковете. Трябва да се види това нещо как ще се случва“, призова тя.

Адвокат Гигова изрази позицията на ВАдС против това разноските по делото да бъдат възлагани на страна, която не е участвала в процедура по медиация. „Значи, аз съм правата страна, не съм предизвикала спора, съдът е приел, че тезата ми е правилна и аз ще нося разноски, защото не съм искала да се видя с насрещната страна. Не забравяйте, че отговорността за разноски почива на деликтно основание“, заяви тя и изтъкна, че медиацията трябва да насърчава с икономически стимули, а не със санкции.

„Този въпрос може да бъде изяснен от Конституционния съд“, коментира председателят на комисията Радомир Чолаков. „Този въпрос ще бъде супер за КС“, отговори Гигова. „Най-вероятно ще излезете права“, заключи Чолаков.

 

 

42
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Приравняват медиацията на пробация
Приравняват медиацията на пробация
22 януари 2023 2:23
Гост

По същество приравняват медиацията на …пробация. И пробацията е задължителна, правят медиацията такава, по проекта-резултат от лобизъм и задкулисие.. И пробацията е определен брой часове, с тежки санкции ако не отидеш, и медиацията-същото го правят. И при двете проедура се посяга на свободната воля на гражданите, с разликата,че при медиацията се издевателства над хора, неизвършили престъпление, а с вина,че са се родили по тези ширини(явно достатъчен аргумент, за мразещите собствения си народ и лобисти, и подкрепящи-представител на депутаториума преди време беше заявил,че сме нация от 80 процента идиоти, и това е процедура като за хора без свободна воля, и неспосолни… Покажи целия коментар »

Готвят МАСОВИ назначения на държавна заплата
Готвят МАСОВИ назначения на държавна заплата
21 януари 2023 7:26
Гост

В лобисткия закон действително пише, за създаване на съдебен център на медиация-правя уговорка-надяваме се да не бъде гласуван текста, а и не знаем крайния вариант на текста. Тоест ще има и медиатори, и началници(как без началници и секретарки на началниците), и ВЕРОЯТНО МНОГОБРОЙНА подпомагаща администрация-и секретари да пишат протокола в медиационно заседание, и деловодители, и охрана, и счетоводители, и ДЛ за защита на личните данни, и архивисти, и отдел човешки ресурси(кой ще пише УП-тата и 2 и 3 и тн.) и лица да поддържат и изработят сайта на медиационния център, и звено за международно сътрудничество, и аналитично звено(в началото може… Покажи целия коментар »

въпроси
въпроси
21 януари 2023 7:43
Гост

Може ди дадете пример-в медиационен център-София-колко ще са медиатори, началници, администрация-и това в началото-явно задкулисието вече е сметнало-видно от бързото движение на проекта, вероятно вече и се знае кой ще бъде назначен на държавната заплата-? Ако примерно са назначени 15 медиатори на заплата-колко администрация ще ги подпомага, и то в началото-вероятно поне още 30-тина човека администрация? Колко ще бъдат общо медиационните центрове в началото? Ако в София има стотици медиатори, как ще се определи кои са достойните 15-примерно, чможе бройката да е друга, да са на държавна заплата, и кой остава на свободния пазар на медиационни услуги? Въобще не коментираме… Покажи целия коментар »

теория на конспирацията
теория на конспирацията
21 януари 2023 8:10
Гост

Видно е и друго. Новите медиационни центрове ще са към съдебната система. Говорим,по проекта за доста новоназначени на държавна заплата-и медиатори и подпомагаща администрация, от свободна професия и нетърсена дейност ще се отива към комфорта на държавната заплата, и натрапване на непоискана дейност за страните. Съвсем не е изключено, ако КС обяви задължителната медиация за противоконституционна тези хора …да не бъдат уволнени-въпреки,че ще бъдат току що новоначначени, а инсталирани на други звена в раздутата съдебна система. В съдебната система инсталираните са 15 000, и все ще се намерят още места за преназначмаване, ако медиацията в задължителнишя си вид бъде логично… Покажи целия коментар »

моля пояснете
моля пояснете
20 януари 2023 16:26
Гост

Тоест ще има медиационни центрове. Да разбираме ли, че в добавка към медиаторите…на трудов договор ще има:
-началник и зам. началник на медиационния център.
-Секретарки за началниците
-шофьори
-секретари на медиатора в заседание
-деловодители
-архивисти
-призовкари
-охрана
-отдел информация
-отдел анализи
-отдел връзки с обществеността
-отдел ТРЗ
-счетоводители
-защо не- юрисконсулт
-В бъдеще-защо не стажант -медиатори и администрация подпомагаща дейността им.

Медиацията е мъни, мъни, мъни
Медиацията е мъни, мъни, мъни
20 януари 2023 19:34
Гост

Да не пропускаме и ДЛЗЛД(длъжностно лице по защита на личните данни). Също и деловодство класифицирана информация. Защо не и отдел международно сътрудничество. Защо не и обучителен отдел-как се пропускат по 600 лв от курсовете за обучение като медитатор(медиатор де, то медитатори, медиатори няма голяма разлика в …бизнеса) Изобщо-голям бизнес ще се отвори, и доста лица ще се наредят на хранилка. Мъни. Всичко е за мъни. Чуждите мъни, които ще бъдат преразпределяни, доброзорно. Няма да се изненадам, ако назначенията вече са договорени, и вече, преди да е гласуван проекта се знае кои ще са началници, медиатори, секретари, администрация и тн в… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 13:50
Гост

Медиацията не може да е задължителна по никакви дела! Това е извънсъдебен доброволен способ за уреждане на спорове и никой няма право да налага на хората да плащат поредните задължителни такси на поредните лобита – този път медиаторските.
Писна ни отдавна всеки да си прокарва идейките и с купени дупетати да крънка от хората отново пари за нищо.

Медитатор
Медитатор
20 януари 2023 10:12
Гост

Мумията Пенова сега ще се вихри с обучение на медиатори.

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
20 януари 2023 9:43
Регистриран

Интересно ми е дали законопроекта за задължителна медиация и за незадолжителна медиация която може да бъде наложена от съда съответстват на Конституцията на Република България. Ако съдя задължи страните да ходят на медиация и една от страните не пожелае да ходи на медиация какво може да стане да се ограничи правото и на достъп до съд. Очевидно има хора които искат да взимат заплати в рамките на медиациите, тъй като видяха че хората въобще не се интересуват от медиацията. Никой не може да бъде задължаван да участва в медиация, тъй като по същество медиацията е доброволна процедура а не принудителна… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 9:28
Гост

„Прието беше измененията да влязат в сила от 1 юли 2024 г. „Нека да го поотложим, за да има време да го четем или да го отменим“, коментира председателят на комисията Радомир Чолаков.“
Това е закон, а не курсова работа. Ако имаш съмнения, че после може да размислиш и да решиш да го отложиш, не трябва изобщо да го приемаш.

Пенчо
Пенчо
20 януари 2023 11:55
Гост

НАЛИ СЕ СЕЩАТЕ, ЧЕ СЕ ПРИЕМА НЕ ЗАЩОТО СЕ ОЧАКВА ДА РАБОТИ, А ЗА ДА СЕ УСВОЯТ ЕДНИ ПАРИ ПО ПЛАНА, както беше с велоалеите.

Слънце
Слънце
20 януари 2023 8:56
Гост

С пожелателната медиация по семейни дела на практика връщат помирителното заседание.

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 13:53
Гост

Не е точно така. Помирителното заседание не струваше едни бая пари горница! А тук от значение са само парите, които ще се налапат от медиаторите, понеже никой не им искаше услугите, сега да си ги наложат с лобистки закони!

СПРЕТЕ ПРАВНАТА ИЗВРАТЕНИЯ!
СПРЕТЕ ПРАВНАТА ИЗВРАТЕНИЯ!
20 януари 2023 7:25
Гост

АПЕЛИРАМ ДЕПУТАТИТЕ ДА НЕ ПРЕЦАКВАТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ИЗБИРАТЕЛИ. Не вярвам, отказвам да повярвам,че толкова мразите собствения си народ, че на изпроводяк на този парламент му готвите подобна мерзост. Апелирам президентът да спре това безобразие, ако бъде гласувано. Никой няма право да изземва по този грозен начин чуждите пари, усилия, работни дни, като вкарва страните в натрапена, непоискана, излишна, скъпа процедура, заради чуждия кеф. Страните в един процес сами следва да решат как да защитят интересите си, а не друг да решава вместо хората. Ама какво е това нещо-не искам медиация, и се нанася удар на волята ми, и ми се… Покажи целия коментар »

Медиацията е мъни, мъни , мъни
Медиацията е мъни, мъни , мъни
20 януари 2023 6:58
Гост

Това с медиацията е висша форма на беззаконие. Медиацията е по дефиниция доброволна. Страните я избират или не, според личната преценка за интереса си. Не може държавата да решава кое е добре за страните. По дефиниция в един граждански спор страната сама избира линията си на защита-дали ще отива на дело, ще преговаря, дали няма да прави нищо, и тн-безкрайни са възможностите в един процес и спор-и страната избира и решава, а не държавата преценява кое е добре за страните. Преди да се стигне до дело са правени многократни опити за доброволно уреждане на спора-чрез лични разговори, посредници-роднини, съседи, трети… Покажи целия коментар »

Advokat VG
Advokat VG
20 януари 2023 1:08
Гост

Държавата е длъжна да даде правосъдие на гражданите си, а не да ги задължава да преговарят под угрозата за финансови санкции, каквото е възлагането на разноските, дори да си прав. Човекът е свободен и част от от свободата е да избираш дали, с кого и за какво да преговаря
Правиш го само на свободна воля. Това, дето се сътвори днес е ограничаване на автономия на волята и дебаркиране на държавата от основна функция, каквато е правосъдието. Нарекоха го задължителна медиация по висящи дела.

Пенчо
Пенчо
20 януари 2023 12:07
Гост

По принцип сте прав. Има обаче една категория дела, които от личния си горчив опит като съдия, имат нужда от задължителна медиация. Това са дела за родителски права и насилие, където страните се мразят, водят безконечни спорове пред всички видове съдилища и институции, инспирирани от своята омраза. Психолозите по всички дела установяват, че по този начин те съсипват трайно децата си. Това им се казва от съда непрекъснато в решенията, но ефект няма защото родителите осмислят съществуването си от това да водят тези дела. Социалните служби са слаби и зависиме от политическите партии, които управляват съответната община и кадруват, и… Покажи целия коментар »

мхм
мхм
20 януари 2023 12:42
Гост

Лично аз такива ги споразумявам редовно и сравнително бързо в залата. И не вярвам, че има медиатор, който да може да го направи по-добре от мен… Лайпцигски процеси с психолози и подобни шарлатани при мен не минават. Аз като бях дете нямаше психолози. По метода на Макаренко, с пръчката и с шамарите, много добре се наместваха мозъците в главите на калпазаните. А ако са толкова тъпи и упорити страните, че не се споразумеят – това се случва много, много рядко, получават бързо едно съвсем кратко решение, с право да го обжалват, от което обикновено по обясними причини и двамата се… Покажи целия коментар »

незапознат
незапознат
20 януари 2023 16:11
Гост

Абе ти да не си от инсталираните от времето без конкурсите? И да не си от завършилите в Симеоново?

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 13:55
Гост

Само не разбрах – на тях точно медиацията с какво ще помогне, щом не могат да се дишат изобщо.
Напротив, само ще удължи и оскъпи агонията.

до 20 януари 2023 13:55
до 20 януари 2023 13:55
20 януари 2023 16:21
Гост

Ще помогне на медиаторът да има гарантиран доход от нищонеправене и натрапена, непоискана, нежелана от страните дейност. А според проекта-медиаторите отиват на заплата към медиационните центрове-гот а, на твърда гарантирана заплатка, след законопроектът със смазващ лобизъм. Сега никой не ги търси, а според проекта медиаторите ще са на щат, трудов договор и гарантирана заплата, а не като сега-свободна професия и сами да се оправят. На никой не му дреме за страните, страните ще бъдат затруднени, и ще губят време преди делото, ще губят пари-и то много пари заради разходи по паразитна процедура, а лобизмът е заради медиаторите-нареждат се на хубава… Покажи целия коментар »

ВВВВВВВ
ВВВВВВВ
20 януари 2023 0:35
Гост

Гигова и партн., престанете да пишете глупости във форума.

АААААА
АААААА
20 януари 2023 0:53
Гост

Не е далеч
2024, не страдай. Тъкмо време за още обечения

ще пада яка съдебна медиация
ще пада яка съдебна медиация
19 януари 2023 23:09
Гост

Значи работата е ясна. Казвам на страните: или се споразумявате, или заминавате на медиация и ще платите едни доста големи разноски, често по-големи от сумите, предмет на спора. Те се споразумяват и делото приключва. Ако не се споразумеят и се правят на интересни – отиват на медиация задължителна или не, ако не се споразумеят и не се правят на интересни – няма да ходят на медиация, дори и да пише в ГПК, че е задължителна. Втора фаза на делба с неявяващи се страни и особени представители е доста безсмислено да ходи на медиация, камо ли задължителна. Трябва изрично да се… Покажи целия коментар »

Медиацията е мъни, мъни , мъни
Медиацията е мъни, мъни , мъни
20 януари 2023 7:02
Гост

За пари става въпрос. Грозно, гнусно и подло изземване на парите на страните. Без да я желаят тази процедура, са вкарани в в този филм с тежки усилия, времезагуба, загуба на работни дни, допълнтилени хонорари, разни допълнителни такси-заради чуждия кеф.
Още през 2009 голям юрист си го каза-медиацията е мъни. Ама много мъни. https://m.dnes.bg/politika/2011/03/17/mediaciiata-e-myni-myni-myni.113723

Адв.
Адв.
19 януари 2023 22:57
Гост

Само с глупости се занимават! Вместо да се захванат да напишат нов ГПК, сегашният е изключително тромав и нецелесъобразен, те тръгнали с примитивни истории да си мъчат мозъците. Правната комисия нито веднъж не случи на качествен юрист, който трябва да е с богат юридически стаж, със заслуги и изявени постижения в правото.

OMG
OMG
19 януари 2023 21:40
Гост

Тази пародия е достойна за финално заседание на правната комисия в този парламент.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 21:37
Гост

Ужас. По-голямо дъно от тази правна комисия и от това НС не е имало. НАПЪЛНО БЕЗПОЛЕЗНО

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 21:37
Гост

Хаха, капацитет до капацитет

Стефан
Стефан
20 януари 2023 11:24
Гост

Даааа…До Чолаков..Балачев и прочее

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 21:35
Гост

Все повече си мисля, че тая медиация е излишна и няма по никакъв начин да помогне

Гост
Гост
19 януари 2023 21:40
Гост

Колко медиации сте направили в живота си ,и с какъв стаж на медиатор сте ,че правите такова заключение !?

Гост 2
Гост 2
20 януари 2023 0:20
Гост

Албена, успокой се, не се нервирай.😂 Има време до 2024 г. и за Конституционния съд, и за следващия парламент да се намесят да поправят това калпаво недоразумение задължителна съдебна медиация

Гигов
Гигов
20 януари 2023 0:34
Гост

Валя, примири се отсега, че глупостите ти вече не минават.

До 19 януари 2023 21:40 -за мъни иде реч!
До 19 януари 2023 21:40 -за мъни иде реч!
20 януари 2023 7:16
Гост

Не ти ще решаваш, а страните, които са свободни хора решават дали да ходят на медиация, и какви усилия да полагат. След като страните не я искат медиацията-тя е времезагуба, тежки разходи, усложнения, разходи за пътуване, загуба на работни дни, загуба на работни дни за страните, а една делба-няма да и се вижда края, никой няма право да налага на хората да влизат в процедура, която не желаят. А стажът като медиатор е нещо комично, по-добре не го споменавай. Това са безработни, които някой решава чрез тежък лобизъм да трудоустрои, като им се осигурява доход от дейност, която е нежелана,… Покажи целия коментар »

123
123
19 януари 2023 21:34
Гост

Ма какво е това животно задължителна медиация?

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 21:35
Гост

Безполезно, такова е

Хахаха
Хахаха
20 януари 2023 6:39
Гост

Хахаха, същото … като задължителна консумация на брака.
С изумление чета, че в комисията се обсъжда възможността въобще да отпадне медшацията и затова слагат дата за влизане в сила от средата на 2024г., та да имало време за четене и поправки НА ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ В ЗАКОН.
Толкова за качеството на законите.
Председателят на комисията е чугун.

Джанго
Джанго
19 януари 2023 21:33
Гост

Уникална правна техника – да го поотложим, че да можем да го отменим!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 21:34
Гост

Евалла, юрисконсулте!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2023 21:36
Гост

Всеки път ще го пиша – по-ма….ен шеф на правна не е имало

Z.Z
Z.Z
19 януари 2023 21:39
Гост

Ееее, ти отвори кутията на Пандора сега…