Правилото, че не служителите на МВР, изготвили експертизи по дела, а министерството, получава възнагражденията, които определят съдът за труда им, не нарушава закона. Това прие с окончателно решение Върховният административен съд (ВАС). И отхвърли жалбата на Синдикалната федерация на служителите в МВР и на трима специалисти от Научноизследователския институт по криминалистика при министерството срещу текст от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (пълния текст на решението виж тук).

Синдикатът и експерти от секторите „Физико-химия“, „Наркотици“ и „Трасология и балистика“ на института оспорват разпоредбата (чл. 22), която предвижда, че възнагражденията, определени на вещите лица по делата, се изплащат на МВР, когато те са служители на министерството. Като твърдят, че така ведомството се облагодетелства за тяхна сметка.

В жалбата си до ВАС, в която настояват чл. 22 да бъде обявен за нищожен, от синдиката посочваха, че НПК (чл. 150) прави разлика между правото на възнаграждение на вещото лице и разходите, направени за експертизата. „Според действащата нормативна уредба разноските за експертизата следва да се изплатят на съответната структура, от която е вещото лице, а правото на възнаграждение за положения труд е на самото вещо лице“, беше тезата на синдиката. Той се позоваваше и на Закона за МВР, който предвижда, че когато за извършване на експертиза е определен служител на министерството, „ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на МВР направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски“. Но не предвижда нищо подобно за възнаграждението на самия експерт.

А текстът от наредбата, който беше атакуван пред ВАС, предвижда, че когато експертизата е извършена от негов служител, на МВР се изплащат не само направените разходи за консумативи и режийните разноски, но и тези за труд.

Синдикатът загуби делото на първа инстанция и така то стигна до петчленен състав на ВАС с председател Георги Колев и членове Виолета Главинова, Юлия Ковачева, Стефка Кемалова (докладчик) и Емил Димитров.

В решение отпреди дни той прие, че правилото възнагражденията за труд на експертите на МВР да се изплащат не на тях, а на министерството, не противоречи нито на НПК, нито на Закона за МВР.

„В чл. 150, ал. 1 НПК е регламентирано правото на вещото лице да получи възнаграждение за положения труд и да му се заплатят разходите, които е направил, без да е посочена конкретната форма на това плащане. За експертните служители на МВР е вменено в преките им служебни задължения да участват като вещи лица в съответните процесуални действия, като за осъществяваната от тях служба получават възнаграждение, което се полага за изпълнение на всичките им задължения, в това число и за изготвяне на експертни заключения като вещи лица“, заявяват върховните съдии.

И се съгласяват, че въпросът дали извършваната от тях дейност като вещи лица следва да бъде включена като част от преките им задължения по служба, е въпрос на оперативна преценка на работодателя, и не подлежи на обсъждане от съда. „Тези доводи обосновават неоснователност на твърдението за дискриминиране на вещите лица, когато са от състава на МВР, спрямо останалите вещи лица“, посочва ВАС в решението си.

Върховните съдии посочват, че правилото в наредбата, че министерството получава парите за експертизата изцяло съответства на чл. 60, ал. 3 ЗМВР, според който „когато за извършването на експертиза е определен служител на МВР, ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на МВР направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски“.

И заявяват, че наредбата само уточнява, че и възнагражденията за явяване на вещото лице, което е служител на МВР, пред съд за изслушване на изготвеното от него заключение, също се плаща на министерството. „Процесуалното действие по явяване пред съда за изслушване и защита на експертното заключение, представлява последният заключителен етап от извършването на експертизата, тоест се включва в понятието „труд“ по смисъла на чл. 60, ал. 3 ЗМВР. В съответствие със законовата норма е регламентирано всички разходи, свързани с извършване на експертизата – от изготвяне на експертното заключение до изслушването му пред съда, да се подчиняват на един и същи режим, а именно да се заплащат на МВР, когато вещото лице е служител на министерството“, пише ВАС.

13
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Няма Значение
Няма Значение
16 август 2021 18:21
Гост

А в Бургас вече втора година не изплащат нищо по досъдебни производства на вещи лица ,които не са служители на МВР.Нямало пари.

Анонимен
Анонимен
29 февруари 2020 8:24
Гост

Възмутените , от това ,че експерт не получава допълнително за това ,че прави експертиза ,нека да се замислят по същия принцип , униформеният трябва също да получава средства от съставенк АУАН. Криминална имат дела, разследващите водят брой дела на производство…
Ми това е част от работата им. Ако не извършват експертиза ,като експерти, за какво им се плаща заплатата???

synd
synd
28 февруари 2020 14:33
Гост

Не може да се каже, че решението на ВАС не следва закона, напротив. Тук е работа на синдиката да се разправи с МВР и хората да полчуават поне нещичко за труда си по делата

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 16:15
Гост

да, не проблем на наредба, а на вътрешна уредба

за прокуратурата едно, за МВР - друго
за прокуратурата едно, за МВР - друго
28 февруари 2020 14:23
Гост

А да попитам защо в прокуратурата не е така и с и получават парите?

Филипов
Филипов
28 февруари 2020 14:27
Гост

Защото законът за едни е майка, а за други-мащеха.

Кики
Кики
28 февруари 2020 14:23
Гост

Пълен фарс! Дори не могат да обжалват решението.

Няма мърдане
Няма мърдане
28 февруари 2020 14:22
Гост

Ясно е, че оперативната преценка на работодателя е да включи в задълженията на служителя си да е вещо лице.

НИК
НИК
28 февруари 2020 14:28
Гост

хехе, ми много ясно, нали иска да печели. Трябва всички разноски и тн. да се плащат на МВР, негови са база, консумативи, всичко. Но за явяване в съда, трябва част от възнаграждението да е за в.л.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 14:21
Гост

Нормотворците ни явно пак са спали при писането на закона. Или просто това е проява на лобизъм. И в двата случая НПК има нужда от промяна.

Възмутен
Възмутен
28 февруари 2020 14:15
Гост

Е за това няма да им достигат вещи лица? Знаете ли в „Криминилогията“ какви смешни заплати взимат? Ходят по дела като вещи лица, за да може после МВР да им прибере хонорара от труда!

Лъчо
Лъчо
28 февруари 2020 14:17
Гост

Тоест им бръмчат като „лъвчета“. Очаквах разумно решение от ВАС. Но в последно време ги раждат едни все едно са „Copy-paste“.

Анонимен
Анонимен
28 февруари 2020 14:11
Гост

Това е несправедливо. Колкото и решения да се изпишат, на колко и съдебни състава!