По какъв начин правните нужди на компанията се променят в процеса на трансформация на „Филип Морис Интернешънъл“?

„Филип Морис Интернешънъл“ преминава през историческа трансформация в посока изграждане на бъдеще без дим, чрез разработване на иновативни бездимни алтернативи, които, макар и не без риск, са научно доказана по-добра алтернатива на продължителното пушене. Тази трансформация повлия на работата на всеки един отдел в компанията, така и на правния. Ние бяхме изправени пред предизвикателството да се запознаем в абсолютна дълбочина с науката зад бездимните продукти, да овладеем новите дистрибуционни канали, както и комуникацията с пълнолетните потребители. С помощта на правната рамка предоставяме на пълнолетните пушачи правото на актуална и научно доказана информация.

Определихте бездимните продукти като иновация. Как правната рамка отразява нуждите на  бързоразвиващата се технологична индустрия, която си служи с иновации?

Технологиите и иновациите се развиват с много по-високи темпове, отколкото самата правна рамка. Тя има тенденция за забавено актуализиране и това води до трудности при изготвянето на правни анализи и вземането на адекватни и навременни бизнес решения. Тези думи важат с пълна сила за индустрията, в която оперира нашата компания.

В много случаи регулаторните органи и правителствата започват да прилагат съществуващите стандартни законови норми и към иновативните продукти и услуги, докато потребителите и практиката покажат, че това не е съвсем адекватно. Обратната връзка, която се генерира с времето от потребителите, постепенно води до по-добро разбиране и познаване на качествата на иновациите и технологиите. Минава време, докато се пристъпи към изработване на подходяща нова регулаторна рамка. Липсата ѝ води до така наречената „сива зона“. За юристите оперирането в сивата зона е истинско предизвикателство, защото често бизнесите са изправени пред трудно взимане на дефинирани решения и оценка на риска.

Кои са най-големите предизвикателства пред вас в ежедневния ви професионален опит в компанията?

Спецификата на индустрията, в която оперира „Филип Морис Интернешънъл“, изисква изключително богати познания на законовата рамка. Конкретната индустрия сама по себе си е професионално предизвикателство. Предизвикателствата обаче най-ефективно се решават в добре сработен екип, в среда на подкрепа и разбиране, където всеки член на екипа разбира и осъзнава мястото си в мисията на компанията за изграждане на бъдеще, в което цигареният дим ще бъде само спомен. Вярвам, че това е абсолютна истина за „Филип Морис България“. За това  свидетелства и фактът, че компанията за 6-та поредна година получи престижния сертификат „Top Employer“, както на световно и европейско ниво, така и в България.

Скоро „Филип Морис Интернешънъл“ обяви финансовите си резултати за първото тримесечие на 2022 г., оповестявайки, че вече над 17.9 млн. души по света (изключвайки Русия и Украйна) са заменили горимите цигари с водещата бездимна алтернатива на компанията. Как се постига баланс между правните нужди на една компания и успешните бизнес резултати?

Юристът трябва да наблюдава тънката граница между това да оперира в правната рамка и в същото време да може да отговори на нуждите на бизнеса, с цел постигне на заложените резултати. Балансът се крие в умелата способност на юриста за предоставяне на правен анализ с анализиране на оптималния риск, който отразява законовата рамка, но в същото време служи на компанията. Както и, разбира се, с хармонизирана екипна работа на всички функции в компанията.

Един от основните фактори за вземането на информирано решение и преминаване към по-щадящи алтернативи е достъпът до научна информация за науката зад тях. Как правото противодейства на дезинформацията, която рефлектира върху обществото на толкова много нива?

Правото има основна роля в справянето с дезинформацията. Самият факт, че всяка информация, която се комуникира от компанията към различните публики е правно потвърдена е основание да смятам, че правото е основна противодействащата сила на дезинформацията. Винаги, когато получавам или работя с данни и информация, търся доказателства за истинността им.  Въпpeĸи чe вpeдaтa oт пyшeнeтo e пoзнaтa нa пoвeчeтo xopa пo cвeтa, мнoгo пyшaчи вce oщe нe знaят, чe cъщecтвyвaт пo-дoбpи aлтepнaтиви, oбъpĸaни ca oт фaлшивa или пoдвeждaщa инфopмaция и тoвa им пpeчи дa нaпpaвят инфopмиpaн избop. Според международно проучване, проведено от независимата агенция Povaddo по поръчка на ФМИ, 9 от всеки 10 (91%) пушачи, преминали на по-добра алтернатива и спрели да пушат, потвърждават, че точната информация за това как тези продукти се различават от горимите цигари е била важен фактор за тяхното решение.  Изключително важно е компаниите да стъпят на факти и научни доказателства, когато говорят за работата и продуктите си. „Филип Морис Интернешънъл“ разполага и с огромен брой клинични изследвания и проучвания, свързани с продуктите на компанията, които са лесно достъпни за всеки на сайта на компанията – www.pmi.com.