Съдиите от Върховния административен съд Марио Димитров и Любомир Гайдов са предложени от председателя Георги Чолаков за шефове на отделения.

Те ще бъдат изслушани от колегите си на 24 януари 2019 г., когато ще се проведе Пленум на съдиите от ВАС. На него ще бъде обсъдено и становището на съда по делото в Конституционния съд за промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Чолаков предлага Марио Димитров да оглави Трето отделение на ВАС. В момента то се ръководи от Ваня Пунева. В него се гледат дела, свързани с държавна и общинска собственост, бежанци, реституция.

Марио Димитров е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Има над 29 години юридически стаж, от които над 25 години като съдия, а правораздава във ВАС от над 10 години. Бил е съдия в Административен съд София-град, в Районен съд и Окръжен съд – Ловеч. От 2001 г. до 2004 г. беше зам.-министър на правосъдието, когато министър беше Антон Станков.

Любомир Гайдов е предложен за председател на Шесто отделение. То в момента е без титуляр след като шефката му Милка Панчева беше избрана за зам.-председател на ВАС.

Шесто отделение гледа дела, свързани с обществено, пенсионно и здравно осигуряване, както и тези срещу решения на Висшия съдебен съвет.

Любомир Гайдов е също е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“, както и „Стопански и финансов мениджмънт“ в Института за следдипломна квалификация към УНСС. Има над 26 години юридически стаж, от които над 11 г. като съдия. Работил е в Министерство на търговията като юрисконсулт, а впоследствие и като началник отдел „Управление на търговските дружества“. Бил е главен юрисконсулт в Министерство на промишлеността. От 1997 г. до 2007 г. е работил в Министерство на здравеопазването като главен юрисконсулт и директор на дирекция „Правна“. Бил е съдия в Административен съд София-област. От август 2009 г. до ноември 2009 г. и от февруари до май 2017 г. е бил заместник-министър на здравеопазването.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Магистрат
Магистрат
16 януари 2019 18:08
Гост

Ще бъде интересно да видим становището на колегите относно промените в Aдминистративнопроцесуалния кодекс.

Лобист
Лобист
16 януари 2019 18:21
Гост

Промените в АПК са от съществено значение за делат във ВАС. Именно за това се надявам становището да е напълно обективно.

Анонимен
Анонимен
16 януари 2019 18:04
Гост

Марио Димитров e много подходящ, но въобще не му завиждам ако оглави Трето отделение.

Иван
Иван
17 януари 2019 10:04
Гост

Димитров е един от рядко срещаните свестни хора в тази система. Не съм му приятел, нито съм го виждал лично, но по стечение на обстоятелствата съм следил кариерата му.