Любомир Гайдов е новият заместник-председател на Върховния административен съд (ВАС) и ръководител на Втора колегия.

Днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) подкрепи предложението на шефа на ВАС Георги Чолаков и назначи Гайдов за негов заместник с 11 гласа „за“, а трима бяха против – Атанаска Дишева, Олга Керелска и шефът на ВКС Лозан Панов. Преди около месец с положително становище по кандидатурата излезе и Пленумът на ВАС.

Гайдов е третият ръководител на Втора колегия на съда откакто Чолаков оглави съда. След избирането му за председател на ВАС той предложи за свой заместник и шеф на Втора колегия Надежда Джелепова, а СК я подкрепи. Само няколко месеца по-късно обаче Пленумът на ВАС избра Джелепова за конституционен съдия.

Така позицията се оваканти и за шеф на Втора колегия във ВАС беше избрана Милка Панчева. През лятото на миналата година съдия Панчева се пенсионира и така се стигна до днешното решение на Съдийската колегия.

Любомир Гайдов е роден на 1 януари 1968 г. в Бургас. Завършва право в юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има над 28 години юридически стаж, 13 от които в съда.

Гайдов започва работа в съдебната система през февруари 2007 г. в Административен съд София-област (АССО). От август до ноември 2009 г. е зам.-министър на здравеопазването. После се връща в АССО.

От октомври 2016 г. е съдия във Върховния административен съд, като по време на служебното правителство на проф. Огнян Герджиков отново е зам.-министър на здравеопазването.

Връща се във ВАС през май 2017 г., а по-късно става ръководител на Шесто отделение на съда, което разглежда дела, свързани с актове на Висшия съдебен съвет, общественото, пенсионното и здравното осигуряване, социалното подпомагане, обезщетенията за временна нетрудоспособност и безработица, актове на НЕЛК И ТЕЛК, събиране на вземания по ДОО и ЗО по реда на ДОПК и др.

Любомир Гайдов е завършил и „Стопански и финансов мениджмънт“ в Института за следдипломна квалификация към УНСС. Бил е хоноруван асистент по „Здравен мениджмънт“ в Института по следдипломна квалификация към УНСС.

Работил е в Министерството на търговията като юрисконсулт, а впоследствие и като началник отдел „Управление на търговските дружества“. Бил е главен юрисконсулт в Министерството на промишлеността.

От 1997 г. до 2007 г. е работил в Министерство на здравеопазването като главен юрисконсулт и директор на дирекция „Правна“.

Участието на Гайдов в изпълнителната власт, както и предпочитането му пред други съдии с по-голям опит бяха основните акценти в продължилия един час дебат по предложението на председателя на ВАС.

За какво беше спорът в Съдийската колегия

След като председателят на ВАС Георги Чолаков представи кандидатурата на Любомир Гайдов за свой заместник и изтъкна, че тя е подкрепена от Пленума на съда с 65 срещу 6 гласа, председателят на другия върховен съд – Лозан Панов, постави няколко въпроса.

Най-напред той поиска да разбере по какви критерии Чолаков се е спрял на Гайдов. „Странен въпрос. Аз съм посочил съображенията в предложението си – съдия Гайдов има опит, съдия е във ВАС, добре ръководеше Шесто отделение, има професионални и морални качества да заеме длъжността“, отговори Георги Чолаков.

Нататък Панов продължи с въпроси, основно провокирани от заседанието на Пленума на ВАС, на което се е обсъждала кандидатурата на Гайдов за зам.-шеф. Тогава негов колега го е питал за мотивите за двукратното му „преместване“ в изпълнителната власт като заместник-министър, на което Гайдов е отговорил, че през 2009 г., когато ГЕРБ е поел управлението с убедително мнозинство, имало ентусиазъм да се правят промени в много сектори, един от които е здравеопазването. „Очевидно е, че Любомир Гайдов не е апатичен към политическия ентусиазъм. Казвам го предвид изборите преди дни. Да не реши да премине отново към изпълнителната власт? Какво ще бъде усещането на магистратите, когато един от тях често сваля тогата и отива в изпълнителната власт и обратно? Призванието на административното правораздаване е да брани правата и интересите на гражданите от държавата и нейните структури. Усещането за справедливост може да бъде нарушено предвид конституционните правомощия на административните съдилища и на ВАС“, каза Панов.

И попита дали е вярно, че във ВАС са образувани над 1000 дела срещу едни и същи административни актове.

Явно имате къса памет. Няма как да забравя как ревностно подкрепяхте колегата, който два мандата е бил заместник-министър. Вие подкрепихте този колега – съдия Янкулова. Тогава нямаше никакъв проблем съдия, работил в две правителства, да кандидатства за председател на ВАС, а в момента има проблем… Аршинът май е различен за едни и същи факти“, отговори Георги Чолаков, имайки предвид процедурата за избор на шеф на ВАС от 2017 г., когато кандидатите бяха той и съдия Соня Янкулова от ВАС.

Трудно ми е да направя сравнение на опита, годините, стажа на съдия Янкулова и на съдия Гайдов“, отвърна Панов.

Що се отнася до делата, то Чолаков заяви, че такива са образувани, защото са подадени от различни жалбоподатели. „При администрирането на едно дело, когато се подаде жалба от различен правен субект, се образува производство и после те се обединяват. Надявам се не сте забравили, защото не гледате дела“, посочи Чолаков.

Панов поиска да знае дали е имало справедливост и бързина по тези дела, на което шефът на ВАС заяви: „В момента не знам дали мен назначавате, или зам.-председател. Явно са по-важни политическите аспекти. Делата са разгледани в максимално кратки срокове с оглед обстоятелството, че бяха при първата пандемия. Някои от тях са приключили с окончателен акт, а други са на инстанционен контрол и поради това не мога да коментирам. Справедливостта е субективно усещане, делата са решени с оглед закона“.

Олга Керелска започна с уговорката, че няма да задава въпроси. Но припомни, че преди години при избор на един друг заместник-председател – на ГК на ВКС, е имало дебат и тогава никой не е казал, че това е нещо неправилно.

Тя също отбеляза двукратното участие на Любомир Гайдов в изпълнителната власт, което според нея  само по себе си можело да породи съмнения за политическа обвързаност.

Той е и сравнително млад съдия във ВАС като стаж. Там има изключителни професионалисти, които от десетки години работят в този съд, но очевидно по една или друга причина не са попаднали в полезрението и вниманието на г-н Чолаков, който, разбира се, има право да си избере заместници“, каза Керелска, но поясни, че няма да подкрепи Гайдов.

Драгомир Кояджиков беше на обратното мнение. Той заяви, че Съдийската колегия трябва да замълчи пред резултата от гласуването на върховните съдии за кандидатурата на Гайдов на Пленума на съда.

Преди да каже мнението си, Атанаска Дишева също зададе въпрос на председателя на ВАС – с какво Любомир Гайдов е спечелил доверието му, при положение че в съда има много магистрати с по-голям стаж и с високи професионални и нравствени качества.

Има огромна разлика между добри съдии и добри администратори. Работил съм с колегата Гайдов в Административен съд София-област, познавам го отдавна, това е една добра номинация. Той ми импонира на начина на администриране. Всеки един председател има право да си избере заместник, с който мисли, че ще може да ръководи съда. Аз също имах малък стаж във ВАС, когато ме избрахте за председател“, обясни Чолаков.

След като получи отговора, Дишева обясни защо няма да подкрепи номинацията на Любомир Гайдов. Тя започна така: „Вярно е, че стажът на г-н Чолаков беше малък, но аз имам изключително високо мнение за неговите професионални качества, за администраторските ще си говорим след края на мандата на ВСС. Когато г-н Чолаков встъпи като председател, се говореше, че Любомир Гайдов ще стане председател на отделение, после – че ще стане заместник-председател на ВАС, а сега се говори, че е следващият председател на ВАС. Смущаващо е съдия, който от четири години е във ВАС, да има предимство пред съдии с над 20-годишен стаж в съда. Затова попитах какви са изключителните му административни качества. Единственият елемент от отговора на г-н Чолаков е, че импонира на управленския му метод. Моята информация не е в този смисъл. Чух оплаквания от колеги от ВАС за опит за налагане на авторитарен режим на управление – нещо, което не съм чула за Вашия стил, г-н Чолаков“.

На финала тя не се съгласи със становището, че един съдия не трябва да заема длъжности извън съдебната система. По думите ѝ това би било полезно за него – да види как стоят нещата от другата страна.

Боян Магдалинчев посочи, че преминаването от съдебната в изпълнителната власт не е непознато явление. Той даде за пример съдиите от ВКС Бисер Троянов и Светла Димитрова, които са били членове на Централната избирателна комисия, както и Жанета Петрова от ВАС, която беше зам.-министър на правосъдието, с Антон Станков, който пък беше правосъден министър. По думите му няма нищо нередно в това съдия да сменя попрището, ако реши, защото това е негово право, обогатява възможностите и капацитета му. Магдалинчев поясни, че няма впечатление за административните качества на Любомир Гайдов, но право на всеки председател е да си избере екип, с който ще работи. Той призова колегите си да запазят по-добрия тон и да не подлагат на съмнения и оспорване това право на ръководителите на съдилища.

Севдалин Мавров, който е съдия с огромен опит и преди години беше главен секретар на Министерския съвет, също каза, че няма нищо лошо в това съдия да работи и извън системата. Той добави, че познава Гайдов и каза, че е човек, към когото много магистрати се обръщат за съдействие, когато имат нужда от лекар.

Пропаганда – така Даниела Марчева определи изказването на Лозан Панов. Същевременно отбеляза, че разбира мотивите на Атанаска Дишева, която беше част от ВАС и ще се върне там. „Но ме притеснява това, че тя изложи аргументи по целесъобразност. Четейки обаче чл. 168 от ЗСВ и нашите правила, изглежда правомощията ни да са ограничени до това да проследим дали е спазена процедурата – дали има становище на общото събрание, в случая на пленума и дали предложеният кандидат отговаря на чл. 169, ал 2 от ЗСВ. Преценката, която прави СК на ВСС, е формална и е изцяло по отношение на закона и ако отстъпим от практиката, се притеснявам, че това може да се превърне в прецедент и да бъде използвано следващия път като аргумент в друга хипотеза“, каза Марчева.

Надявам се така обилно да обсъждаме и заместник-председателят на ВКС, който предстои да назначим поради пенсионирането на един от колегите“, заяви на свой ред Георги Чолаков.

После отговори на Дишева за стила на управление. Той посочи, че е в непрекъснат контакт с всички отделения и всеки съдия. Колегите му имат достъп по всяко време до него да разговарят, нещо, което, по думите му, го няма във ВКС. „Стилът се определя само от председателя, нито един заместник не може да определя и подменя стила. Няма авторитарен стил и няма как да се случи при моето управление“, каза Чолаков и призова кадровиците да не задраскват становището на Пленума на ВАС.

Лозан Панов реши да обясни, че няма нищо против в това един магистрат да смени амплоато си и да стане министър или зам.-министър. Проблемът бил когато се създавало усещане за нарушен баланс между правата на гражданите и правомощията на държавата. Той добави, че не е съгласен да се мълчи и че става дума за формален акт от страна на СК. Мълчанието ни прави съучастници, каза Панов, с което пък провокира реакцията на Даниела Марчева. Тя го призова да престане с политическата пропаганда дали някой е бил министър и каза, че предстои избор на зам.-шеф на ВКС и намеси името на съдия Нели Куцкова като припомни, че е била зам.-министър в служебното правителство на Стефан Софиянски, но никой не е поставял под съмнение нито качествата ѝ, нито интегритета ѝ.

За втори път чувам, че предстои избор на зам.-председател на ВКС и да очакваме да се случи нещо. Това звучи като заплаха“, каза Керелска и напомни, че съдия Куцкова не беше избрана за председател на Софийския апелативен съд.

След час спорове Любомир Гайдов беше назначен за зам.-шеф на ВАС с 11 на 3 гласа.

32
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
07 април 2021 13:37
Гост

Не мога да разбера тези заплахи за зам.-председател на ВКС. Светла Димитрова се пенсионира чак през септември и то в самия му края. ВСС трябва да открие процедура за избор на председател на ВКС между 10 август и 10 октомври. Т.е. логично е Лозан Панов да не предложи нов заместник, защото му изтича мандатът и може да го кара с и.ф. до края. Така че тези заплахи ми звучат много кухи.

Анонимен
Анонимен
07 април 2021 14:28
Гост

Или пък Панов да не предлага никого, както Чолаков месеци наред не предлагаше нов заместник след пенсионирането на Милка Панчева.

Анонимен
Анонимен
07 април 2021 14:57
Гост

Кухи са, нали не очакваш нещо друго от Марчева?

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
06 април 2021 21:12
Регистриран

ЗАЩО НАЗНАЧИХА ТОЗИ БИВШ ЮРИСТКОНСУЛТ НА ТАКАВА ВАЖНА ПОЗИЦИЯ ,БИЛ ИМАЛ ОПИТ ,АКО МУ ПРОЧЕТЕТЕ ТЪПИТЕ МОТИВИ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ,КОИТО ПОСТАНОВЯВА СЪМ СИГУРЕН ,ЧЕ ЕДИН ГРАЖДАНИН ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД БИ СЕ СПРАВИЛ ПО-ДОБРЕ ОТ НЕГО.ЗАЩО НЕ МУ ПОДЛОЖИХА НА ОБСЪЖДАНЕ ВЪПРОСА ЗА БРОЯ ОТМЕНЕНИ АКТОВЕ ,КОИТО ТОЙ Е ПОСТАНОВИЛ.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 21:22
Гост

Пише се юрисконсулт ве неграмотнико прост и малоумен. Кой си ти че ще коментираш по-умни от теб, хахаха…

Бабина трънкина
Бабина трънкина
06 април 2021 20:41
Гост

Да попитам- Соня Янкулова не беше ли зам.министър на отбраната в кабинет на НДСВ, няма проблеми в този случай, според Атанаска Дишева. Подценявате колегите с тези аргументи, изсмукани от не знам къде.

Анонимен
Анонимен
07 април 2021 13:38
Гост

Нещо не си разбрал. Дишева каза, че няма нищо лошо в това да се натрупа опит и в държавната администрация. Изказването ѝ беше в съвсем друга посока, ама явно по-важното е да се хейти, не да се чете.

Нищо ново
Нищо ново
06 април 2021 17:55
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
06 април 2021 20:14
Гост

Куха кратуна си ти и не си наясно, ама това не е учудващо

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 21:17
Гост

Много се прост вееее, общийй административен актееее

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 15:49
Гост

Аз не мога да разбера защо се поставя под съмнение правото на един председател на съд да подбере екипа си. Стажът по никакъв начин не е индулгенция за професионални качества и качества на администратор. Във ВАС би следвало да е предимство да си работил в държавната администрация. В този съд, преди 1948 г., за всеки съдия се е изисквало да е работил в държавната администрация. От доста време насам ВАС има председател, който много професионално ръководи съда и съдиите са доволни от него. Ето защо би следвало да му се гласува доверие.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 15:22
Гост

За мен Панов е напълно прав. Поздравления за обективните му доводи.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 15:17
Гост

Задкулисието избира кадри като за последно. Надявам се скоро след изборите назначенията на калинки да спрат.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 15:40
Гост

Главата ти е задкулисие

мхм
мхм
06 април 2021 14:42
Гост

Нормално е Чолаков да си избере заместниците. С този конкретно не очаквам някаква положителна промяна. Като гледам как си бави делата. Конкурсът за апелативните съдилища чака повече от година във ВАС неприключил.

айде де
айде де
06 април 2021 15:30
Гост

Конкурсът за търговските отделения на апелативните съдилища в София и Пловдив беше формено безобразие.

да де
да де
06 април 2021 16:06
Гост

ВАС трябва да решава бърза делата по жалби срещу конкурсите, а не да ги влачи с години.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 21:19
Гост

Виновен е административния орган. Ма като не си наясно, не се обаждай…

Анонимен
Анонимен
07 април 2021 13:44
Гост

Виновни са както ВСС, така и ВАС за бавните конкурси. А и това с огромния брой образувани дела е безобразие. По принцип също съм на мнение, че един председател трябва да има възможност да си избере екип, но СК не може просто да подпечатва предложението на административния ръководител, всеки от СК може да каже какво мисли и най-вече да обясни отрицателния си вот. Въпросната номинация намирам за проблемна, защото имам дълбоки съмнения към професионалните качества, четейки актовете му, а към моралните му качества. Няма да коментирам слуховете, че Гайдов е връзката на Чолаков с политици, че е с протекции на… Покажи целия коментар »

Anonimen
Anonimen
06 април 2021 13:57
Гост

И са го избрали пред други съдии с много по-голям опит и стаж?

Филип
Филип
06 април 2021 13:58
Гост

Сигурно мнението на Чолаков е дало превес на везните.

Вяра
Вяра
06 април 2021 14:11
Гост

65 съдии от ВАС са го подкрепили и само 6 са били против него. Това е достатъчно основание. Иначе ще излезе, че ВСС се противи на мнението на съдиите.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 14:13
Гост

Трябва да се назначават само съдии в предпенсионна възраст за замове ли?

Михаил
Михаил
06 април 2021 15:23
Гост

Не, естествено. Просто трябва да имат достатъчно опит и рутина.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 17:09
Гост

Има и опит, и рутинна. Не бой се.

анонимен
анонимен
06 април 2021 14:34
Гост

А председателят на ВКС не прави ли същото. Или неговите принципи са, за да бъдат спазванr от другите.

Марияна
Марияна
06 април 2021 15:24
Гост

Абсолютно. Той дойде във ВКС и си докара негови хора.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 13:54
Гост

Тези тримата да ги пита човек защо са гласували против.

Sisi
Sisi
06 април 2021 13:55
Гост

Защото всеки си има право на лично мнение и аргументи.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 14:11
Гост

Винаги са така, остави ги, вече никой не им обръща внимание. На вакантен пост, всеки председател може да предложи, който си пожелае. А тва че Панов се отнесе грозно и с Влахов и ПАНОВА като замове, се мълчи като…..

тошо
тошо
06 април 2021 14:31
Гост

Други обаче Панов системно ги обгрижва…

Красимир
Красимир
06 април 2021 13:54
Гост

Честито! Той го заслужава.