Седем съдии от Върховния административен съд (ВАС) се отведоха от делата на бившите изпълнителни директори на обявената в несъстоятелност „Корпоративна търговска банка“ за отмяна на различни актове на съда, с които през 2015 г. им беше отказано участие по делото за отнемане на лиценза на банката.

Както е известно, през 2014 г. БНБ отне лиценза на КТБ (първо я постави под специален надзор). Това решение на централната банка беше оспорено пред Върховния административен съд (ВАС) от основните акционери в КТБ, включително мажоритарният „Бромак“ (собственост на Цветан Василев). В две последователни определения ВАС обаче прие, че нито акционерите, нито членовете на ръководството на банката имат право да обжалват решението за отнемане на лиценза, защото не са страни в административното правоотношение и не са адресати на оспорения административен акт (определенията на ВАС виж тук и тук, единствено съдия Соня Янкулова, днес конституционен съдия, застъпи в особено мнение изразената днес от ЕСПЧ позиция). Съдът прие, че само назначените незабавно след поставянето на КТБ под специален надзор квестори могат да я представляват по делата за лиценза.

Миналата година обаче Европейският съд по правата на човека прие, че КТБ е била лишена от справедлив съдебен процес при делото за отнемането на лиценза ѝ и е било погазено правото на собственост на акционерите ѝ.

Решението на съда в Страсбург е основание за отмяна (чл. 239, т. 6 АПК) на определенията на ВАС, с които беше потвърдено отнемането на лиценза на КТБ и с които беше отказано на директорите на банката и на акционерите ѝ да участват в процеса. Самият ЕСПЧ посочи в решението си, че именно отварянето наново на делото за лиценза е най-подходящият начин за отстраняване на констатираното от него нарушение. Но подчерта: „В същото време изпълнението на решенията на ЕСПЧ не трябва неправомерно да нарушава принципите на сила на пресъдено нещо и на правната сигурност в гражданския процес, по-специално когато съдебните спорове засягат трети лица, чиито законни интереси трябва да бъдат защитени“. Съдът в Страсбург посочи още, че фактът, че са минали 7 години от постановяването на окончателното определение на ВАС за отнемането на лиценза също е съществено съображение (повече за решението на ЕСПЧ виж тук).

Сега на основание на решението на ЕСПЧ акционери и директори в КТБ поискаха отмяна на всички актове на ВАС, които са в нарушение на приетото от съда в Страсбург и не им дадоха да участват в делото за отнемането на лиценза.

Във ВАС са образувани три дела. По две от тях  7 съдии вече си направиха отвод по искане на директорите на КТБ, а очакването е отводите да продължат лавинообразно.

Причината за това е, че шефовете на фалиралата банка настояват, че по делата за отмяна не трябва да се произнасят не само съдиите, участвали в приемането на спорните решения и определения, но и всички съдии, участвали в разглеждането на тълкувателно дело №4/2015 г. на ВАС. Това тълкувателно дело приключи с отказ на мнозинството във ВАС да се произнесе по искането на Висшия адвокатски съвет да се определи кръгът от лицата, които могат да обжалват решения на БНБ за отнемане на банкови лицензи.

То беше подписано с особено мнение само от 11 съдии. Те са Марина Михайлова (вече пенсионирана), Диана Добрева (в момента член на Комисията за атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет), Жанета Петрова, Теодора Николова, Атанаска Дишева (в момента член на ВСС), Виолета Главинова, Искра Александрова, Николай Гунчев, Даниела Мавродиева, Аглика Адамова и Соня Янкулова (в момента съдия в Конституционния съд). Т.е. на всички останали, които са работили във ВАС към 2016 г., се иска отвод. Така да разгледат делата остават само съдиите, повишени във върховния съд след 2016 г.

Първите отвели се са Таня Вачева (участвала при разглеждане на делата, образувани по предявени от други лица жалби срещу отнетия лиценз на КТБ), Анелия Ананиева (подписала тълкувателното определение по тълк. дело № 4/2015 г.), Юлия Тодорова (съпруга на адвокат Ангел Ганев – процесуален представител на „Бългериан Акуизишън  Къмпани II С.а.р.л“ ООД – акционер в КТБ), Иван Раденков и Лозан Панов – участвали при разглеждане на делата по жалби срещу отнетия лиценз на КТБ и Диана Гърбатова и Весела Павлова – гласували определението по тълкувателно дело № 4/2015 г.

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Стефан
Стефан
16 март 2023 23:42
Гост

Даже до 50млн а разликата между 50 и 200 да я дадем на такива световно неизвестни и нереализирани таланти като теб! Виждаш ли се въобще какво пишеш. това,че върховните съдии и ВСС взимат добри заплати нищо не значи. Виж окръжен и районен съд за какви смешни пари работят. Ама ей такива разбирачи,които грам не познават системата ама са чули по тв нещо за съда и вече плещят… Свръхсубсидия ама някъде другаде.дръж ти съдия на заплата по-ниска от управител на бакалия и чакай правосъдие( а това е точно така).

Lidiya
Lidiya
16 март 2023 12:47
Гост

Цветан Василев успя да срине КТБ, избяга и остави много хора без пари. Спи, спокойно и продължава да подкупва съдии. В една нормална държава дали това би могло да се случи толкова прозрачно?

Безаконието на еспч
Безаконието на еспч
15 март 2023 17:07
Гост

А въобще ЕСПЧ с какви правомощия е ? Той не е СЕС ? Какво ли пише в Лисябинския договор ? Едва ли да му дава такива широки права . Сякаш еспч си надхвърля правомощия договорени в Лисабон . Докъде мо е да ни доведе безаконието на еспч ? Защо не зачиат и спазват върховенството на правото ?

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 19:38
Гост

Йонко Грозев не харесва това.
Дневник и Лекс – също.

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 16:56
Гост

Това, което Цв.Василев не успя да стори с КТБ, сего го прави триото на Радев с Киро Петков и Василев. С две думи страната е изправена пред риск от фалит… По подробно: „1. Сериозно се влошава в средносрочен план поддържаната фискална устойчивост; 2. Променя се структурата на разходите в полза на постоянните разходи за социални плащания и възнаграждения и липса на гъвкавост за отпадане на действащи и реализиране на нови политики и програми; 3. Увеличава се рискът от включване на страната ни в процедура по прекомерен бюджетен дефицит още на база на прогнози за нарушаване на фискалните правила, което поражда… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 16:34
Гост

Пак ли ще се замимаваме с Хаджигеювски истории? И защо?

Симо
Симо
15 март 2023 15:56
Гост

И това дело ще се проточи много.

Чочо
Чочо
15 март 2023 15:57
Гост

Ако не му изтече и давността.

Соброна рето на мама
Соброна рето на мама
15 март 2023 15:49
Гост

Никъде не виждам това Решение на ЕСПЧ. Белким го прочетем и сами да видим какво толкова са намерили т. нар. съдии. Аз лекичко си мисля и искам да поопитам а над тези съдии кой , те не са ли безконтролни с техните не само смешни , но и безумни решения. Що да не им пратим Крум Зарков Христо Иванов БезНадждна и Славо да им пообеснят туй онуй за правото и върховенството и че ние можем да им напишем механизъм за контрол и отчетност. на кого се отчитат ЕСПЧ ха ха ха просто се забавлявам. Така обяснено в метриала излиза, че… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 март 2023 15:43
Гост

Така става, като се дава прекалено голяма законова свобода на съдиите/страните да искат отвод за щяло и нещяло. Ще видим решението по тълкувателното дело

Кауза пердута
Кауза пердута
15 март 2023 15:35
Гост

Има висящо тълкувателно дело за отводите. А решението на ЕСПЧ е толкова обтекаемо (и тако, и вако), че изненади едва ли ще има.

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 15:08
Гост

Страните могат да искат и отвод на всички съдии, които се отопляват на централно парно, това не означава, че е налице основание за отвод. Законово основание е налице само по отношение на съдиите, участвали в постановяването на оспорените актове.

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 20:14
Гост

Неоснователните отводи трябва да се санкционират като дисциплинарни нарушения. Това е отказ от работа.

Футона
Футона
15 март 2023 15:04
Гост

Пълна каша демек

Сульо
Сульо
15 март 2023 15:04
Гост

А с Василев какво се случва?

Стоил
Стоил
15 март 2023 15:59
Гост

Живее си живота.

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 15:03
Гост

С отводи или Без отводи, мъртвец от гроба /КТБ/ не може да бъде вдигнат! ФАКТ!

Заки
Заки
15 март 2023 16:00
Гост

Нито клиентите да си върнат парите.

Сунев
Сунев
15 март 2023 15:00
Гост

Време беше!

Арнаудов
Арнаудов
15 март 2023 14:56
Гост

Няма какво да го жалим КТБ и видиш ли акционерите му

Ivan
Ivan
15 март 2023 15:02
Гост

Това ни отличава от демократичните страни – че сме склонни да потъпчем правото на защита на някого, защото просто не ни е приятен и без доказателства ние смятаме, че той е престъпник.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
16 март 2023 9:50
Гост

За сметка на това и със доказателства, пак ще се окаже, че бил ама-не-съвсем-престъпник. В обсъждания случай нито знакови за правото принципи са спазени, нито КТБ е света вода ненапита. Да се чуди човек кое е по-малкото зло…

Лишен от право грсждснин
Лишен от право грсждснин
19 март 2023 21:15
Гост

Браво. Точно и без заобикалки и витиевати обясненкя.И в Конституцията пише, че всеки е невинен до доказване на вината му. Като се кара само по симпатия или антипати, то така бавно и полека лека, се стига до мракобесен режим, по лош и от тоталитарен, защото нарочените са лишени от права не само според Хартата за правата(която някои я смятат за парче хария) ами изобщо.До къде се докарахме?

Чулев
Чулев
15 март 2023 14:56
Гост

Жалко само за Ботев Пловдив и събореният им и недостроен стадион. И сега можеха още да са топ отбор в България ако тогавашното управление на държавата не реши да фалира КТБ.

Мавродиев
Мавродиев
15 март 2023 15:02
Гост

По това време Бареков се финансираше пряко от КТБ и се мятаха луди пари за пълни глупости. Ако не беше фалирало КТБ сега щяхме да живеем в страна доминира във футболно отношение от Лудогорец и Ботев и управлявана политически от един тотален наркоман – Бареков, който не си плати на троловете едно време, дето пишеха за него. Сред тях имаше и бременни жени! Това щеше да е. Айде мерси ма няма нужда!

Манил
Манил
15 март 2023 14:55
Гост

Това беше спретнато от Бойко Борисов. Хайде да си го кажем

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 15:02
Гост

Като не си наясно, поне не се обаждай и не пиши глупости!

Стани
Стани
15 март 2023 15:03
Гост

Така е

Nedelina
Nedelina
15 март 2023 15:03
Гост

Е той Борисов се уплаши от финансовите възможности на Цветан Василев и се оказа, че КТБ е най-голямата мафия и престъпник в страната.

Жаки
Жаки
15 март 2023 16:02
Гост

Той доста неща ни спретна. Още му сърбаме попарата.