Конституционният съд допусна за разглеждане по същество първите две искания на адвокатурата за отмяна на текстове от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

В края на миналата година Висшият адвокатски съвет за първи път се възползва от правомощието си да сезира КС. Сега конституционните съдии приеха и двете му искания за разглеждане.

По делото за НПК (с докладчик проф. Цанка Цанкова) от адвокатурата оспориха серия от разпоредби в кодекса, въведени с последното му мащабно изменение. Една от тях е тази на чл. 411а, ал. 1, т. 4. С нея от 5 ноември 2017 г. делата за корупция по високите етажи на властта вече станаха подсъдни на специализирания наказателен съд. Този текст от НПК обаче вече беше оспорен от Пленума на Върховния касационен съд и по него беше образувано дело 10/2017 г. на КС с докладчик Таня Райковска. Затова днес този пункт от искането на адвокатурата беше присъединен към делото на доклад на проф. Цанкова.

„Конституционният съд открива идентичност в искането относно чл. 411а, НПК, на вносителите по двете дела – пленума на Върховния касационен съд и Висшия адвокатски съвет. Сходни са и изложените основания и съображения за противоконституционност на разпоредбата, а именно, че Специализираният наказателен съд носи характеристиката на извънреден съд, което не се допуска от чл. 119, ал. 3 от Конституцията и противоречи на принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията)“, мотивира се КС.

Коментирайте

avatar