Кметът на Шумен Любомир Христов е на път да промени съдържанието на удостоверенията за наследници, които се издават в цялата страна. Той е завел дело във Върховния административен съд (ВАС), с което настоява да бъде отменен текст от Наредба №РД-02-20-6 от 24 февруари 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Става въпрос за разпоредба (чл. 12, ал. 1), която урежда част от съдържанието на удостоверенията за наследници. Тя предвижда следното: „В удостоверението наследниците се вписват с пореден номер, като се посочва връзката им с наследодателя (съпруг или родство). В случай че някой от наследниците е починал, неговите наследници се вписват с подномер, а в колона „Съпруг/родство“ се вписва съпруг/а или родствената връзка между починалия наследник и неговите наследници.

Според кмета второто изречение противоречи на закона и води до издаване на удостоверения с невярно съдържание.

Той напомня, че наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия (чл. 1 от Закона за наследството) и именно към този момент се определят наследниците по закон. Така кръгът им не се променя в зависимост от момента на издаване на удостоверението. Като в него се вписват всички живи и починали наследници по закон.

В жалбата си кметът на Шумен обаче заявява, че оспореният от него текст води до там в удостоверението за наследници да се вписват и хора, които не са наследници по закон.

„Наследниците на починалия след наследодателя си наследник не са наследници по закон на лицето, за което се издава удостоверението. Те са наследници единствено на своя си наследодател. Единствената хипотеза, при която това би могло да се приложи е при наследяване по заместване, в какъвто случай наследниците са такива с оглед разпоредбата на чл.10 от ЗН. Но в този случай, длъжностното лице е длъжно да ги впише в удостоверението, тъй като те се явяват наследници“, пише той в жалбата си до ВАС.

И заявява, че още по-голямо недоумение буди изискването да се вписва дори съпругът на починалия наследник, който пък при никаква хипотеза не е наследник на лицето, за което се издава удостоверението.

От жалбата му до Върховния административен съд става ясно, че за да не издава официален документ с невярно съдържание, „игнорирайки незаконосъобразната разпоредба“, община Шумен вписва в удостоверенията за наследници единствено тези, определени от ЗН.

„Това обаче създава сериозни проблеми“, обяснява кметът. И разказва, че от ГРАО са направили проверка и са издали препоръка в удостоверенията за наследници да се вписват всички живи и починали наследници, съгласно чл.12 от наредбата.

„По повод на тази проверка и препоръки, сезирах и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с излагане на доводи защо това е незаконосъобразно. В отговор обаче главният секретар на МРРБ изрично посочва, че трябва стриктно да се спазва разпоредбата на чл. 12 ал.1 изр. 2 от Наредбата, т.е. на практика да се издават удостоверения за наследници с невярно съдържание, с вписване и на лица, които не са наследници по закон“, пише Любомир Христов.

ВАС вече насрочи делото му за 20 октомври и всеки заинтересован може да се присъедини към него.

36
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
19 юни 2022 21:24
Гост

А ако починалият единствен наследник (син, първи ред наследници) е неженен и без деца, то какво ще пише под него? Ще се появят роднини от следващ ред, които съвсем нямат място в това удостоверение.

Павлова
Павлова
14 октомври 2020 11:37
Гост

Аргумент срещу жалбата на кмета на Шумен е също и това, че коментираната Наредба ясно казва, че наследниците на починалите наследници се изписват с подномер и се посочва родствената връзка с лицето, което наследяват, а не с наследодателя. От така направената подредба веднага се разбира кой кой е и какъв се явява на наследодателя, за когото се издава удостоверението. Документът „Удостоверение за наследници“ се използва обикновено за упражняване на права във връзка с материално имущество и би трябвало нотариусът да е достатъчно наясно кои от лицата в документа какви наследствени права имат и какви дялове следва да получат.

Павлова
Павлова
14 октомври 2020 11:24
Гост

Удостоверението за наследници трябва да съдържа лицата, призовани към наследяване към момента на смъртта на наследодателя. Тъй като настъпват промени, т.е. наследниците също умират, законът предвижда в кои случаи има заместване, и в кои – изместване /виж чл.8, ал. 4 от ЗН/. Примерно, ако е починал синът на наследодателя /след него/ и е бил женен и с деца, тогава делът, който е получил от баща си, се разпределя между неговите наследници – съпругата и децата му/. Съпругата му не би била вписана, единствено ако този син е починал преди баща си. Логиката е, че съпругата няма как да получи дял… Покажи целия коментар »

пешо
пешо
09 октомври 2020 22:24
Гост

ами да му сменят името на удостоверение за родствени връзки, пък който го използва, да си прави сметките кой наследник и кой не

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 16:17
Гост

Все си мислех, че удостоверението за наследници се издава към определен момент…и удостоверява актуалния списък на наследниците…Ама нали трябва да се пълни хазната…Мъртвите каква правоспособност имат?…

Румяна Маринова
Румяна Маринова
07 октомври 2020 13:33
Гост

Единственото , за което кмета го боли е : че вместо Община Шумен да прибере няколко такси от 5 лева /когато поискаш удостоверение за наследници и неследниците преди теб са починали /, ще прибере само 5 лева.
Община Шумен е от малкото общини , които когато ти трябва удостоверение за наследство , трябва да извадиш 3-4 удостоверения по 5 лева за да си свършиш работата, а не едно.

Кукуригу
Кукуригу
07 октомври 2020 13:52
Гост

Румяна, в Пловдив също изглежда да е така. Наскоро ми трябваше удостоверение за баща ми. За майка ми, която му беше съпруга и почина след него, пишеше дата на смъртта, но не и кои са и наследници. Наследниците сме пак аз и брат ми, също както и на баща ми, но това не го пишеше. За да го удостоверя, ще ми трябва отделно удостоверение за майка ми. Не знам в кои други общини е така обаче и дали са малко, или много. В Пазарджик съм виждала, обратно, удостоверения с подточки за наследниците на по-късно починалите, както е според този текст… Покажи целия коментар »

---
---
07 октомври 2020 16:28
Гост

Така е, уж административни облекчения, а той цели усложнения и няколко молби и такси за нещо, което го има в регистрите от самото начало , но ти ще го искаш на частни и ще плащаш на няколко пъти…. Това е изнудване под претендиран „нормативен“ мотив. Къде са ви принципите на административния процес, декларирани в АПК

Кукуригу
Кукуригу
07 октомври 2020 13:25
Гост

Кметът не знам как я мисли работата, но според мен наредбата очевидно има предвид починалите СЛЕД наследодателя негови наследници (ако са починали преди него, те не са му наследници) и текстът е напълно смислен.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 10:52
Гост

Поздравления за този човек! Изключително разумно предложение.

Филип
Филип
07 октомври 2020 10:53
Гост

Добре че е той, та да се размърдат в цялата страна.

Огнян
Огнян
07 октомври 2020 10:51
Гост

Недопустимо е в удостоверението за наследници да се вписват и хора, които не са наследници по закон.

16-ти април
16-ти април
07 октомври 2020 10:49
Гост

Уважаеми Лекс.бг, няма ли да напишете тема за вече решеният казус, който бе изкуствено създаден и подкрепян от Вас за недопустимия отказ от наследства от името на непълнолетни?! вече е факт Определение № 160/05.10.2020г. по гр.д. 2612/2020г. на ІІ гр.отд., ВКС, постановено по чл. 280 ГПК и имащо РЕШАВАЩО значение за този въпрос! Защото когато подведохте гилдията, че отказ от права на непълнолетни е нещо допустимо, заваляха всякакви неграмотни молби, с които трябваше да се справяме! Бъдете коректни!

ти да видиш
ти да видиш
07 октомври 2020 22:04
Гост

Миналата година Калинова написала едно, сега Янчева – друго. Що не си направите едно тълкувателно и да спрете да подлудявате хората?

юрисконсулт
юрисконсулт
07 октомври 2020 10:19
Гост

И сега – по няколко удостоверения ли ще ни трябват в Шумен – за всеки починал по реда си – отделно удостоверение?
С отделна такса за всеки?

Коко-Роко
Коко-Роко
07 октомври 2020 11:21
Гост

Не, само едно обаче издадено от общината, където е последния адрес на последния наследник … май 😀

Румяна
Румяна
07 октомври 2020 21:42
Гост

Ами това е идеята на кмета и момента така ги издават,аз имам преден опит как вместо едно удостоверение ми бяха нужни 3 броя.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:10
Гост

Интересно, че някаой повдига този наболял проблем

Мавродиева
Мавродиева
07 октомври 2020 9:10
Гост

Пълна глупост, но ако нямат друга работа по време на пандемията да умуват

Ivica
Ivica
07 октомври 2020 9:10
Гост

Развитието на демокрацията няма значение дали се случва от адвокати, министри, кметове или обикновени хора. Тя трябва да се ряазвива към по-добра форма

---
---
07 октомври 2020 16:31
Гост

Съотнесено към идеята на кмета – шегувате се, нали?!

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:09
Гост

Интересно. Браво на кмета

ти да видиш
ти да видиш
07 октомври 2020 9:08
Гост

Този кмет ме учуди. Викам си, някой юрист ли е, а той се оказа ченге от ГЕРБ, явно юристите на общината са по-ербап

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:06
Гост

Да, факт, това не са наследници по закон, то се прави за улеснение. Но пък от друга страна удостоверението е за наследници и следователно нямат място там

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:57
Гост

Определено този текст противоречи на закона.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:04
Гост

И да си стават наследнитите наследници на свойте си наследодатели, а не на основния, то те поемат нагоре по колоната и наследяват даденото от първия наследодател

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:58
Гост

Точно така. Не виждам защо въобще трябва да се правят промени.

Кукуригу
Кукуригу
07 октомври 2020 14:00
Гост

Именно. Не знам изобщо какво се умува и кое било, видите ли, наболяло. Наболява, ако не се разбира смисълът.
Ако ни интересува къде е отишло сега имуществото на Пешо, наследен от брат си Гошо, очевидно трябва да знаем, че Гошо, починал СЛЕД Пешо, е наследен на свой ред от жена си. И изобщо, ама грам, не ни интересува дали жената на Гошо е наследница пряко на Пешо. Ето за това става дума. А ако Гошо е умрял преди Пешо, той самият изобщо не е наследник на Пешо.

Джанго
Джанго
07 октомври 2020 9:04
Гост

Кметът от частен въпрос ли е стигнал до този общ проблем?

123
123
07 октомври 2020 9:06
Гост

Не знам, но съм съгласен с изложеното от него.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:03
Гост

Много прибрано и подредено е написано всичко в закона. Сега дай да го разбишкаме

Руменов
Руменов
07 октомври 2020 9:03
Гост

Аз казус не виждам, но щом кмета вижда

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:03
Гост

Да де, честно казано не съм се замислял за това нещо, но категорично има резон в подобно разглеждане

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:02
Гост

Добре е, че човека повдига този въпрос

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:02
Гост

Да, има резон

Standard
Standard
07 октомври 2020 20:48
Гост

Добре, ако предположим, че дядо Иван е вдовец и има един син – Димитър. Синът Димитър е починал преди баща си, но има две деца – след като почине дядото Иван, децата не трябва да бъдат вписвани в Удостоверението за наследници, защото не са наследници по закон? Тогава какво ще пише в Удостоверението за наследници?