Кметове, заместник-кметове и кметски наместници се настаняват в резервни общински жилища, вместо семейства със социални и здравословни проблеми. Местните власти са осигурили тази възможност на градоначалниците като са приели съответните текстове в общински наредби за отдаване под наем и закупуване на общински имоти. Това обаче е в противоречие на Закона за общинската собственост. Нарушенията са били установени от Върховната административна прокуратура (ВАП).

Тя констатирала наличие на незаконосъобразни разпоредби в общо в 175 наредби. Подзаконовите нормативни актове са били издадени от общините в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Плевен, Добрич, Шумен, Монтана, Благоевград, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Ямбол, Поморие, Царево, Банско, Казанлък, Дупница, Нова Загора, Троян, Сандански, Балчик, Шабла, Велинград, Панагюрище, Севлиево и др.

Според чл. 45 от ЗОС в резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица: жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване; в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми.

С текстове в наредби на общини обаче е разширен кръгът на хората, които могат да бъдат настанени в резервните общински жилища, като са добавени кметове, заместник-кметове и кметски наместници. „По този начин от общинските съвети са създадени други категории правоимащи лица, като освен това, не е съобразен и законоустановения срок за настаняване“, уточняват от прокуратурата.

В други подзаконови актове е признато право за кандидатстване за настаняване под наем в резервните общински жилища на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени от общината до предаване на отстъпения им в обезщетение жилищен имот. Такива разпоредби също противоречат на ЗОС, който посочва изчерпателно лицата, които могат се възползват от това право. Върховната административна прокуратура е констатирала и разрешения, които изключват възможността за ползване на общинско жилище на лица, чиито имоти са застрашени от самосрутване. Това, изтъкват от държавното обвинение, е в директно противоречие със закона.

ВАП е установила и норми, с които от общинските съвети е поставено изискване за заплащане на допълнителна такса, извън предвидената в чл. 111 от Закона за местните данъци и такси, под формата на режийни разноски при производство за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Наред с това са установени и разпоредби, с които кметовете се задължават да внасят в общинските съвети предложения за промяна на предназначението на общинско жилище, когато определени лица искат да го купят. По закон обаче промяната на предназначението се извършва поради потребностите на общината, а не според желанието на отделен заявител да придобие определено жилище, напомнят от прокуратурата.

И още – констатирани са текстове, с които се дава възможност на кметовете да овластяват други лица за издаване на наказателни постановления и така да налагат санкции за нарушения. Това също е нарушение и то на два нормативни акта – на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Закона за административните нарушения и наказания. От прокуратурата обясняват, че така се създава вероятност в крайна сметка нарушители да не понесат нормативноустановена отговорност.

Заради установеното при проверката са подадени 156 протести до административните съдилища. До момента 22 са уважени, а по останалите производствата са все още висящи.

Проверката на ВАП продължава.

3
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
13 март 2019 11:43
Гост

Щом кметовете внасят в общинските съвети предложения за промяна на предназначението на общинско жилище. в тях са и ножът и сиренето. Естествено, че ще работят в свой интерес.

Срам
Срам
13 март 2019 11:21
Гост

А хората със социални и здравословни проблеми чакат да бъдат настанени, докато там се ширят шайка корумпирани и плащат мижав наем.

Анонимен
Анонимен
13 март 2019 11:13
Гост

Сагата с общинските жилища е безкрайна. Нямате представа каква корупция се вихри в общините.