Заради епидемията от COVID-19 измерването на температурата на влизане в училище е допустимо, но данните не трябва да се записват. Това разясни в становище Комисията за зашита на личните данни (КЗЛД) след като учители са я сигнализирали, че директор е въвел пропускателен режим чрез „система за контрол на достъпа с лицево разпознаване и мониторинг на телесната температура“.

Педагогическият персонал възразил срещу това камери да разпознават лицата им и да записват данните за измерената температура, но въпреки това, директорът регламентирал новия режим. Нещо повече – задължил класните ръководители да убеждават родителите да дадат съгласие за лицевото разпознаване на децата им,  за да бъдат допускани до училище.

„Температурата на човешкото тяло разкрива данни за здравословното състояние на определен субект на данни, още повече, когато същият е идентифициран по безспорен начин чрез биометрични данни. Съществува обща забрана за обработването и на данни за здравето, освен при наличието на някоя от хипотезите на чл. 9, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679“, обяснява КЗЛД.

Тя обаче изтъква, че заради епидемичната обстановка на работодателите се дава възможност да проверяват температурата на служителите, а и на учениците. А директорът е задължен да въведе пропускателен режим, който да гарантира, че в училището няма да бъдат допуснати хора със симптоми на COVID-19 или с прояви на остри заразни заболявания.

„Законосъобразното обработване на лични данни в този случай се извършва единствено от медицинско лице при наличие на поне едно от основанията, посочени в чл. 9, пар. 2 и при спазване на принципите за обработване, посочени в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. С оглед въведеното лицево разпознаване с измерване на температурата, единственото основание за обработване на лични данни, което би могло да се приложи, е съгласието“, заявява комисията.

Но подчертава, че когато става дума за отношения между работодател и служител или директор и ученик, съгласието е неподходящо основание поради съмнения, че не е свободно дадено.

В становището се изтъква, че съгласието може да бъде валидно само ако субектът на данни е в състояние да упражнява реален избор и няма риск от измама, сплашване, принуда или значително отрицателни последици (напр. значителни допълнителни разходи, недопускане до работното място и т.н.), ако не се съгласи. Съгласието няма да бъде свободно и в случаите, когато има някакъв елемент на принуда, натиск или невъзможност за упражняване на свободна воля.

„Без да се отрича или омаловажава настоящата епидемична обстановка, обработването на биометрични данни в съвкупност с данни за здравето за целите на пропускателния режим в училище представлява изключително интрузивно обработване на чувствителни лични данни. Поради тези причини използването на камери за лицево разпознаване с измерване на температурата в училище не отговаря на задължителните изисквания на Общия регламент за законосъобразност, необходимост и пропорционалност на обработването на лични данни“, заявява КЗЛД.

Комисията посочва, че измерването на температурата на всички посетители може да става „индивидуално, без информацията да бъде записвана и индивидуализирана по смисъла на чл. 4 от Общия регламент за защита на данните“.

В становището се разяснява, че администраторът на лични данни е длъжен предварително да уведоми хората, чиито данни ще обработва, за серия от обстоятелства, сред които – за колко време ще ги пази, дали предоставянето им е задължително, дали ще ги предоставя на друг, че може да бъде оттеглено съгласието за предоставянето им и тн.

КЗЛД не налага санкция на директора на училището, а подчертава, че становището ѝ има разяснителен характер. И на финала му дава следното тълкувание на законодателството в областта на защита на личните данни:

„Обработването на лични данни чрез монтирането на входно-изходни камери за лицево разпознаване с измерване на температурата в учебното заведение за целите на въвеждането на пропускателен режим не отговаря на задължителните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 за законосъобразност и пропорционалност, по-специално на чл. 5, чл. 9 и чл. 22 от Регламента и следва да се реализира с други способи, които не изискват обработване на специални категории лични данни.

Измерването на телесна температура, като част от противоепидемичните мерки, може да се осъществява без данните на лицето да бъдат индивидуализирани или допълнително обработвани чрез записване“.

Комисията подчертава, че училището следва да е в състояние да докаже, че обработва законосъобразно лични данни и че са спазени условията за съгласие – то да е дадено доброволно, както и да гарантира, че то може да бъде оттеглено свободно и след това ще бъде преустановено обработването на личните данни.

17
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ники
Ники
20 януари 2021 15:09
Гост

Този мисли ли въобще какво прави?

Лили
Лили
20 януари 2021 15:10
Гост

Явно не. Пълни глупсти са това.

Анонимен
Анонимен
20 януари 2021 14:33
Гост

Име на този натегач и протоко, за въвеждане на тази техника. Този криминален елемент трябва да напусне образователната система 🙂

мяра трябва и здрав разум
мяра трябва и здрав разум
20 януари 2021 14:32
Гост

Народът полудя. Лицево разпознаване на децата. Добре е тези неща да се пишат, за да не се стига до подобни ексцесии. Трябва мяра във всичко

Анонимен
Анонимен
20 януари 2021 10:52
Гост

Проблемът е, че термометърът е прекалено умен, а в училището не знаят как да го накарат да не записва данните, може би трябва да му изкарат картата памет…

Абагард
Абагард
20 януари 2021 9:30
Гост

Глупости. Ще ги снима с камера. За какво?

Симо
Симо
20 януари 2021 15:10
Гост

Голям активист.

AnimalMan
AnimalMan
20 януари 2021 9:30
Гост

Говорим за подлудяване покрай Ковид пандемията

МонтиМетър
МонтиМетър
20 януари 2021 9:30
Гост

Пълна пародия. Шашава работа. Мериш – няма температура, – пускаш го. Какви са тия анализи и камери. От къде пари за камери апропо?

Englishman
Englishman
20 януари 2021 9:29
Гост

На директора ако му се играе на шеф на затвор или военна база да си дръпне някоя игра и да се пробва там!

Деница Р
Деница Р
20 януари 2021 9:29
Гост

ойто да гарантира, че в училището няма да бъдат допуснати хора със симптоми на COVID-19 или с прояви на остри заразни заболявания.

Да де ма това как включва да се разпознават деца с камери?

Анонимен
Анонимен
20 януари 2021 9:28
Гост

Дали си нямал температура днес не е показателно спрямо следващите дни. Защо се води статистика изобщо.

Анонимен
Анонимен
20 януари 2021 9:27
Гост

В становището се разяснява, че администраторът на лични данни е длъжен предварително да уведоми хората, чиито данни ще обработва, за серия от обстоятелства, сред които – за колко време ще ги пази, дали предоставянето им е задължително, дали ще ги предоставя на друг, че може да бъде оттеглено съгласието за предоставянето им и тн.

Аз не знам дали това вече не го научиха и малките деца. Няма проблем само да се мери тая температура. Защо трябва да се води база данни?

Анонимен
Анонимен
21 януари 2021 13:39
Гост

За да е по-гадно на всички. 🙁

Ристевска
Ристевска
20 януари 2021 9:26
Гост

Според мен тия се побъркаха с тая температура.

Лили
Лили
20 януари 2021 15:12
Гост

Не е критерий въобще. Може да си болен и да не проявяваш НИКАКВИ симптоми.

Вазерев
Вазерев
20 януари 2021 9:26
Гост

Ами какво да правят в училищата? Вие ги пощурихте хората вече.