383 кандидати се явиха на писмения изпит във външния конкурс за районните съдилища. Той се провежда в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Конкурсът е за 40 места в 30 районни съдилища и са разпределени по следния начин: по три са в РС-Русе и РС-Сливен, по две са в РС-Бяла Слатина, Кърджали, Нови Пазар, Провадия, Разлог и Хасково и по едно са в районните съдилища във Велики Преслав, Велинград, Димитровград, Лом, Луковит, Казанлък, Козлодуй, Кюстендил, Несебър, Първомай, Разград, Свиленград, Свищов, Силистра, Севлиево, Смолян, Стара Загора, Търговище, Харманли, Червен бряг и Плевен.

Конкурсът беше обявен на 19 декември 2023 г. като решението беше обнародвано в Държавен вестник на 2 януари.

Допуснатите кандидати са 478, а четирима от желаещите да стана съдии не бяха допуснати.

На писмения изпит, който е анонимен, се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания, чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл, както и знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека чрез тест.

Онези от тях, които получат оценка не по-ниска от 4.50 на казуса и поне 4.50 на теста, ще бъдат допуснати до устния изпит.