Връчването на адвокатите ще се извършва само чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), е приело категорично правителството днес, но е направило важна отстъпка – задължението им да получават всичко от съда само по електронен път ще се случи след година и половина, научи „Лекс“.

Днес Министерският съвет е одобрил проекта за изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който се въвежда електронното правосъдие. В първоначалния законопроект, огласен от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане (повече за него виж тук), се предвиждаха само 6 месеца, в които адвокатите да се регистрират в ЕПЕП. Сега на практика срокът е удължен до 1 юли 2022 г.

Това се случва след като адвокатурата настоя да не се въвежда задължение за електронно връчване докато няма работещ и пълен ЕПЕП, както и за предвиждането на специален преходен период (повече за становището на Висшия адвокатски съвет виж тук).

Становището на Висшия адвокатски съвет е възприето като разумно от Министерството на правосъдието. „Лекс“ научи, че заради необходимостта ЕПЕП да бъде доработен, така че да стане напълно функционален и ефективен за страните и адвокатите им, както и заради продължаващите подобрения в Единната информационна система на съдилищата, искане с 6 месеца да се отложат двете системи е отправил и Висшият съдебен съвет.

Затова правителството е приело, че те ще бъдат официално въведени не от 1 януари 2021 г., а на 30 юни 2021 г.

От този момент ще влязат в сила и всички изменения в ГПК и НПК, които се правят с обсъждания в момента законопроект.

От 1 юли 2021 г. ще започне да тече и поисканият от ВАдС преходен период от една година, в който на адвокатите, които са се регистрирали в ЕПЕП, ще се връчва електронно, а на останалите – както досега на хартия. В ГПК е записана преходна разпоредба, която изрично предвижда, че в 12-месечния срок „на адвокатите, които не са се регистрирали в единния портал за електронно правосъдие, връчването се осъществява по досегашния ред“.

Освен това в приетия от правителството проект, който ще бъде внесен в Народното събрание, са направени и още серия допълнения с цел да се възприемат критиките на адвокатурата.

Първото е, че се дава възможност на адвокат да се връчва и „на всяко място, където той се намира по служба“, т.е. няма да се стига до абсурда той да е в съда, а да не може да му бъдат връчени съобщения, призовки и книжа, защото законът изисква това да става само през ЕПЕП. Сега обаче ще трябва да се прецени дали тази редакция, която се предлага, не води до друга странна ситуация – на адвокат да може да се връчва навсякъде, където е по работа, а същевременно се предлага да отпадне връчването в кантората.

Второто е, че своеобразната ваканция за адвокатите, в която не им се връчва, е удължена от 40 на 45 дни.

А третото е, че се урежда възможност адвокатът да откаже връчването, ако например вече не представлява страната по делото.

„Лекс“ научи, че одобрената от МС разпоредба на чл. 51 ГПК гласи:

ал. 1 Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие или на всяко място, където той се намира по служба.

ал. 2 Адвокатът може да заяви по електронен път в единния портал за електронно правосъдие, че отсъства и не приема съобщения за определени периоди от време, които общо не могат да бъдат по-дълги от 45 дни в рамките на една календарна година. Съобщенията, връчени в заявения период на отсъствие, се смятат връчени в първия ден след края му.

ал. 3 Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36 , както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се заявява по електронен път в единния портал за електронно правосъдие, съответно се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

Както „Лекс“ писа, адвокатите не са единствените, на които ще се връчва изцяло електронно. Това задължение се въвежда и за нотариусите, и за частните съдебни изпълнители, както и за банки, застрахователи, доставчици на комунални услуги и т.н. То е уредно в нова ал. 5 на чл. 50 ГПК, която гласи: Връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само на електронен адрес. Те са длъжни да посочат такъв“.

Т.е. те ще получават съобщения и призовки по делата не чрез ЕПЕП, а по имейл. За тях няма и 12-месечен преходен период като за адвокатите.

В окончателния текст на законопроекта, който ще бъде разгледан от Народното събрание, остава другата голяма промяна в ГПК, с която се предвижда, че държавната такса за делото се намалява с 15%, ако „искането за защита или съдействие“ е извършено в ЕПЕП.

След общественото обсъждане и постъпили множество становища са направени и редакции и на много от разпоредбите. Една от тях е в чл. 38 ГПК, който урежда общите правила за връчването. С проекта се предлага да бъде запазено правилото, че съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Но ако гражданинът е избрал електронен адрес в ЕПЕП или квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, ще получи съобщение на тях. Ако пък просто е посочил електронна поща, съдът ще предпочете нея, преди да пристъпи към изпращане на съобщенията на хартия. Само при невъзможност за изпращане на книжата на електронен адрес, ще се връчва на настоящ, или при липса на такъв – на постоянния адрес.

Сега в чл. 38 ГПК изрично е предвидено, че съгласието за електронно връчване може да се оттегли по всяко време, а оттеглянето не засяга редовността на вече извършените действия.

Същата възможност за оттегляне на съгласието вече е предвидена и за новото правило, което се предлага да влезе в ГПК – че когато си извършил процесуално действие чрез ЕПЕП, се съгласяваш да приемаш всички изявления, съобщения, призовки и книжа по делото до приключването му на всички инстанции само чрез портала.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Малко в повече
Малко в повече
25 ноември 2020 17:58
Гост

Разбирам адвокатите, че искат да не получават призовки, когато са в отпуск или болничен, ама къде другаде ги има тия 45 дни?
– Ако си на трудов договор, работодателят не прекъсва работа, насочва другиго.
– Ако си частник, кой ще те трае магазинът ти да не работи повече от месец?
– Ако си личен лекар, си длъжен да си осигуриш заместник и т.н. и т.н.

Сега ще страдат и клиентите им, и насрещната страна, и обществото като цяло.

ПиХ
ПиХ
25 ноември 2020 18:02
Гост

Хубаво е да има работещ ЕПЕП и сканирани стари дела, но това няма нищо общо с eлектронното връчване. При хартиеното връчване, като ти донесат призовката в кантората, да не би на момента да виждаш всичко друго по делото? Единствената разлика е, че тук вместо на вратата, призовката ще идва на екрана.
А, да, и адвокатите няма да могат да искат невярно документиране на датата на връчване. Колко тъжно…

Име
Име
25 ноември 2020 22:31
Гост

Пак си се размножил като амеба, различните имена не променят личността. Наспамил си темата с хиляда простащини.

Киро
Киро
25 ноември 2020 13:18
Гост

Разумни промени. Браво!

Бисер
Бисер
25 ноември 2020 13:18
Гост

Подкрепям.

Рики
Рики
25 ноември 2020 13:17
Гост

Година и половина! Не може ли по-бързо?

Златимир
Златимир
25 ноември 2020 13:16
Гост

Държавата като не иска да влиза в 21ви век няма какво да се направи, уви

Стефка Хр.
Стефка Хр.
25 ноември 2020 13:16
Гост

Айде да се напънат малко и по-рано да се случи това, защото е пандемия и се препоръчва всичко да става електронно

Englishman
Englishman
25 ноември 2020 13:15
Гост

За мен това е поредната излагация

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2020 13:15
Гост

Държавата не може да застави фирмите да оправят системата? Сериозно?

Demireva
Demireva
25 ноември 2020 13:15
Гост

В условията на пандемия щом не могат да се активизират и да пуснат електронно правосъдие, не чакам след пандемията някой да си даде зор. Такива гьонове няма никъде

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2020 13:14
Гост

Аз не виждам защо изобщо трябва да се случва това толкова бавно

Саливерстров
Саливерстров
25 ноември 2020 13:14
Гост

Систематане била готова… видиш ли. Ма като гледам никой няма зор да я оправя

Геле
Геле
25 ноември 2020 13:14
Гост

Хората в белите страни от кога работят чрез Единния портал за електронно правосъдие, а ние тепърва ще чакаме доработки.

Спукано гърне
Спукано гърне
25 ноември 2020 13:14
Гост

От една страна е по-добре. Да не стане като с единната деловодна система.

Саливерстров
Саливерстров
25 ноември 2020 13:14
Гост

Давам предложение. Направо за 2042 да го отложат. Ще има предостатъчно време рограмистите и другите там нужни кадри да се накумят

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2020 13:13
Гост

Това се случва след като адвокатурата настоя да не се въвежда задължение за електронно връчване докато няма работещ и пълен ЕПЕП, както и за предвиждането на специален преходен период

Че те са искали да ги заставят преди да са готови системите да почнат да ги ползват ли ?

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2020 13:12
Гост

Година и половина е много дълъг срок при сегашната ситуация.

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2020 13:12
Гост

Отново недомислици. Нищо ново.

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2020 13:08
Гост

В условията на пандемия, на която не й се вижда краят това отлагане не ми се струва подходящо, можеше поне да започнат пробно нещата и преходният период да е по-кратък.

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2020 13:09
Гост

Не може, защото системите не са готови и това не е по вина на адвокатите.

Саливерстров
Саливерстров
25 ноември 2020 13:13
Гост

А баба ми Пена ли ще ги оправи тия системи? То е ясно, че не е по вина на адвокатурата ама нали някой трябва да го свърши това? Толкова мудна държава едва ли има

Анонимен
Анонимен
25 ноември 2020 13:10
Гост

Прави ми впечатление, че каквото поискат адвокатите, това им дават МС и НС.

Ники
Ники
25 ноември 2020 13:19
Гост

Чак пък им увеличили ваканцията с пет дни. Егати привилегиите.

Ивайло
Ивайло
25 ноември 2020 16:14
Гост

Никой не ни ги плаща тая дни, така че можем да правим каквото си поискаме! Ако искаме и 200 дни ще искаме и не може сельовците да ни държите сметка след като не ни плащате отпуските

fff
fff
25 ноември 2020 15:53
Гост

Адвокатите защитават твоите и на други граждани права. Ако не сме ние да застанем във ваша защита, какво следва? Не го искаме за себе си, а за вас .. Държавата иска да връчва книжа, без да имаме достъп до тези книжа.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 19:12
Гост

Цитирам познат адвокат: “Аз загубено дело нямам, губят клиентите”
Защитавате само себе си, има и изключения, но те не са правилото