От 2020 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност да е изцяло писмен и кандидатите първо да отговарят на тест и, ако го издържат, да бъдат допускани до втората част – решаване на казус. Това предвижда проектът за изцяло нова Наредба за придобиване на юридическа правоспособност, публикуван днес за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието (пълния текст на проекта виж тук).

Тестът и казусът ще се съставят въз основа на тематичен конспект, утвърден със заповед от министъра на правосъдието.

Тестът ще се състои от 30 въпроса, за всеки един от които са предложени три или четири отговора, от които само един е верен. Въпросите за всеки изпит се определят от изпитната комисия.

Тя вече няма да е от трима, а от петима членове. Неин председател ще бъде представител от инспектората към МП. Членовете ще са: хабилитиран учен по правни науки, представител на Висшия адвокатски съвет, и двама представители на върховните съдилища и прокуратури и Национална следствена служба. Като отсега в наредбата е заложено, че при първото провеждане на изпита по новите правила през 2020 г. в изпитната комисия ще влязат представители на Върховния касационен съд и на Върховната административна прокуратура.

Изпитът ще се провежда два пъти годишно – през април и октомври, което е съобразено с времето на държавните изпити в юридическите факултети. Предвидена е възможност за провеждане на изпита извън двете сесии, когато подадените молби за явяване на такъв са повече от 200.

Освен това с наредбата се предлага да бъде създаден регистър на правоспособните юристи. Той ще се поддържа от Министерството на правосъдието, а достъпът до него ще е свободен и безплатен.

Той трябва да е готов през 2022 г. А след още година в него трябва да бъдат вписани всички, придобили юридическа правоспособност след 1990 г. В регистъра ще се посочват трите имена на юриста, датата на която е издържал изпита си, както и ако е изгубил удостоверението си за това и му е издаден дубликат. Ще се отбелязва и лишаването от правото да се упражнява на юридическа професия.

„Досегашните правила за придобиването на юридическа правоспособност търпят някои критики както поради липсата на отчитане на предпочитанията за професионалната насоченост на бъдещия юрист, така и поради липсата на ефективен метод за проверка на придобитите знания от стажантите и понякога формален подход в тази област. По тези причини бяха променени някои от разпоредбите на Закона за съдебната власт относно придобиването на юридическа правоспособност. Измененията създадоха предпоставки за придобиване на практически знания и умения в конкретно избрана от стажант-юриста област на правото, като се запазва принципът за придобиване на задължителен минимум от познания за функционирането на органите на съдебната власт. При полагане на теоретико-практичния изпит ще бъдат проверявани и придобитите практически знания и умения по време на стажа“, обяснява в доклада си към проекта зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов.

Новата наредба предвижда, че стажът ще е два вида – основен и професионален.

Първият ще е в окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес на стажант-юриста. По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, той може да бъде разпределен и в друг район, като за целта трябва да подаде мотивирано писмено заявление, към което представя и доказателства.

Целта на основния стаж е общо запознаване с функциите, задълженията и с организацията на дейността на различните органи на съдебната власт. Той продължава два месеца. Като е предвидено стажант-юристът първо да изкара две седмици в районен съд, после седмица в окръжен съд, след това две в административен съд. После стажантът отива за една седмица в окръжна прокуратура, за една – в окръжен следствен отдел и на финала за една седмица в районна прокуратура.

При постъпването се издава стажантска книжка и се съставя индивидуален календарен план за провеждането на стажа. На финала тя се заверява от съответния съд, прокуратура и следствен отдел.

Професионалният стаж е четири месеца. Неговата цел е стажант-юристите да придобият практически знания и умения в конкретно избрана от тях област на правото. Той може да бъде проведен при адвокат, нотариус, съдия по вписванията, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, съдия, прокурор, следовател, във Висшия съдебен съвет, Инспектората към него, Националния институт на правосъдието, арбитражните съдилища, омбудсмана, представител на друга професия, за която се изисква юридическо образование, както и в орган на изпълнителната власт.

Изискването е стажантът да има наставник с най-малко 5 години стаж на съответната длъжност или професия.

По време на професионалния стаж юристите задължително участват в изготвянето на проекти на актове и документи.

Наредбата предвижда тези, които желаят да приемат юристи на стаж, да публикуват на сайтовете си информация за местата и времето, когато ще се провежда той.

Ако някой не е успял да си намери наставник, ще кара стажа си в орган на съдебната власт, определен от председателя на окръжния съд.

13
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
01 април 2021 14:28
Гост

За тези, които биха проявили интерес:
Обучение за подготовка на изпита за юридическа правоспособност 2021 г. :

http://cld-foundation.com/bg/course/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd/

Гост
Гост
11 февруари 2019 21:35
Гост

Изпитите трябва да са всеки месец или най-много на два месеца. И ако стажът е вид специализация при цивилист или пеналист, то казусът на изпитът трябва да е съобразен с това!

Александър
Александър
18 декември 2018 10:20
Гост

Нардбата приема едни много належащи промени. Като юрист дипломирал се сравнително скоро – преди 3 години, смея да тврдя, че изпитът в досегашния си формат беше абсолютна пародия. Хора, които не можеха да обяснят елементарни институти, го минаваха без проблем. Жалко, че наредбата влиза в сила от 2020 г.

Никодим Кръстев
Никодим Кръстев
17 декември 2018 21:52
Регистриран

Не е лоша наредбата… Само като порок мога да посоча, че не би било редно изпитите да са два за година. Освен това е редно датите да бъдат съобразени не с датите на държ. изпити, а на времето за стаж след тези изпити.

нещо датите за изпита не са преценени правилно
нещо датите за изпита не са преценени правилно
17 декември 2018 10:38
Гост

Защо изпитът за правоспособност ще е само два пъти гжодишно, и то съобразено със датите на завършване на университета? Този изпит се полага след стажа, а не веднага след завършване на университета. Ако завършиш април стажът ще го приключиш ноември, и после месеци ще чакаш за дата на изпит.

Изпитът следва да ежемесечен-както е сега, и както си беше през последните десетки години.

Иван Иванов
Иван Иванов
14 декември 2018 22:58
Гост

Трудно се става практик, аз докато овладея всички гънки на материята – минава време.
Разбира се – заплащането трябва да е пропорционално – иначе чупка.

Няма проблем с образованието, по-скоро с пишман предприемачите и бизнесмените, които не могат даже да си платят синята зона, а камо ли да дават заплати.

Кратък анализ
Кратък анализ
14 декември 2018 19:05
Гост

Да направят изпит с две части, със задължителен минимум за прескачане на теста 70% верни отговори, което не е ниско, предвид на факта, че за адвокатски изпит се искат 80%, а тук въпросите са само 30, и при положение, че стажът най-вероятно пак ще се провежда по същия фиктивен начин за хората, които нямат връзки и възможности да го карат при друг юрист, е просто кощунство. Не е гаранция пък и че каралите по-сериозно „професионалната фаза“ на стажа колеги ще могат само и единствено от практиката да отговорят на въпросите от теста, защото имам предчувствието, че конспектът ще бъде, както… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 декември 2018 18:17
Гост

Двете изпитни сесии въобще не са съобразени с държавните. Каква е логиката да има сесия април при положение, че тогава се провеждат изпитите за младши магистрати, а не можеш да се явиш на тях без да имаш юридическа правоспособност и ще загубиш цяла година до следващите..

Потърпевш
Потърпевш
14 декември 2018 17:33
Гост

Добре са го измислили със стажовете, иначе сега е голям зор да си намериш къде да стажуваш, трябва да се молиш, а често – и да плащаш, за да те вземат.

Предприемач
Предприемач
14 декември 2018 17:03
Гост

не съм юрист, но ми се е налагало да работя с млади юристи, току-що завършили студенти или такива с взет изпит за правоспособност – нивото в последните години е трагично, явно проблемът е в критериите за тези изпити.

Колега
Колега
14 декември 2018 17:05
Гост

И аз имам подобни впечатления, а нали уж, независимо кой университет си завършил, държавният изпит и този за правоспособност трябва да уеднаквят качеството на юристите, но не се получава.

Човек
Човек
14 декември 2018 17:01
Гост

Тази нова форма ми се струва по-справедлива, защото при писмените изпити има една идея по-голяма обективност (освен ако казуса не е предварително даден на някои кандидати).

Анадилски
Анадилски
16 декември 2018 23:11
Гост

Да, в последно време много често се случва да изтича информация.