Инспекторатът към Висшия съдебен съвет строго да следи за спазват правилата за образуване на делата в съдилищата при бъдещите си проверки. Такова предложение е направила комисията по натовареност до Съдийската колегия, което ще бъде разгледано утре.

То е провокирано от резултатите от анализа на нарушенията на Правилника за администрацията на съдилищата (ПАС), който комисията възложи на експерти в края на май. Те трябваше да изследват правилата за образуване и водене на делата в съдилищата в периода от 2016 г. до 2018 г. въз основа на актовете на ИВСС. Анализът беше възложен, след като в съвета са били получени възражения от председатели по повод решение на СК на ВСС за оптимизиране на щата на съдилища. Оказва се, че в някои от тях имало необяснимо увеличение на броя на делата. Имаше и съмнения, че на места се образуват т.нар. кухи дела, за да се повлияе на статистиката. Затова комисията тогава реши да провери защо е нараснал броят на производствата, при положение че няма логично обяснение за това.

При анализа обаче нарушения не са открити, защото извършените от ИВСС проверки в периода 2016-2018 г. не са имали за предмет „установяване на спазването на разпоредбата на чл. 80 от ПАС с оглед не само евентуални нарушения, но и противоречива практика при образуването на различните видове дела с оглед статистическите данни за натовареността и ефекта на тези нарушения  на буквата и духа на цитираната разпоредба“, е мнението на комисията.

Затова тя предлага, че е целесъобразно да се възложи на ИВСС при последващите си проверки в съдилищата да осъществява контрол в тази връзка и да сигнализира Съдийската колегия и съответния ръководител при евентуални нарушения. „Събраната информация ще е необходима за създаване на единни стандарти при образуването на делата и влиянието на този процес върху данните за натовареността, които следва да бъдат максимално обективни и законосъобразна основа за взимане на обосновани решения във връзка с неравномерната натовареност“, е становището на комисията.

6
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Николай
Николай
08 юли 2019 16:46
Гост

Да възложат проверката на данаил кирилов. Справи се невероятно с проверката на разпределението – нека му дадат възможност да се изяви…

Николай
Николай
08 юли 2019 16:44
Гост

Да го възложат на данаил кирилов! Той се справя невероятно със следенето на разпределението – нека му дадат възможност да се изяви…

Добре
Добре
08 юли 2019 13:52
Гост

Естествено, това е правилен ход. Ако и наистина доведе до обещаните единни правила, ще бъде направо чудесно.

Анонимен
Анонимен
08 юли 2019 13:25
Гост

Много добре. Така ще се създадат единни стандарти при образуването на делата за всички съдилища.

Анонимен
Анонимен
08 юли 2019 13:23
Гост

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет по-скоро трябва да следи строго самото водене на дела.

Анонимен
Анонимен
08 юли 2019 13:21
Гост

Комисията по натовареност само се чуди как да натовари другите.