Да наложи глоба, макар и само от 100 лв., на гражданин заради доукрасяването на паметник на Димитър Благоев, изрисуван като Дядо Мраз, не е необходима намеса на държавата в едно демократично общество и погазва правото на свободно изразяване на мнение. Това постанови Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) и след решението му 100-те лева глоба ще струват на държавата близо 10 000 лв. компенсации (пълния текст на решението виж тук).

То е от особена важност, тъй като в него съдът в Страсбург разяснява подробно къде е границата на свободата на изразяване, кога е допустимо държавата да се намеси и да я ограничи или санкционира, когато става дума за своеобразно оскверняване на паметници чрез изрисуването им. То дава ключови насоки на българските съдилища как трябва да преценяват дали тази форма на протест и изразяване на отношение по различни въпроси, която стана популярна през последните години в България, е допустима, или не.

Шапката и торбата на изрисувания Благоев

Решението е по казуса на Калоян Ханджийски, който започна през 2013 г.  Като лидер на местната структура на „Демократи за силна България“ (ДСБ), Ханджийски беше арестуван на 25 декември 2013 г. и само за една седмица беше осъден на две инстанции да плати 100 лева глоба за хулиганство, защото сложил червена шапка на главата на паметника на Димитър Благоев в Благоевград и оставил до него чувал с надпис „Оставка”.

Събитията се разиграха в годината на протести срещу правителството на Пламен Орешарски, а паметникът на Благоев беше осъмнал на Коледа боядисан с бяла и червена боя, а на постамента му пишеше „Дядо Мраз“. След като видял информациите в медиите за боядисания паметник, Ханджийски отишъл на място и добавил шапката с чувала, след което бил задържан от МВР.

Полицаите му съставили акт за дребно хулиганство, в който се казваше, че с действията си Ханджийски „е извършил непристойна проява, изразяваща се в оскърбително отношение към паметника „Димитър Благоев” символ на град Благоевград… От действията на нарушителя са били възмутени граждани, случайно присъстващи по това време пред паметника“.

Той обжалва акта пред районния съд в Благоевград, но още на 30 декември съдия Владимир Ковачев го призна за виновен, макар да прие, че действията му са били акт на протест срещу тогавашния премиер, а Ханджийски е действал като председател на местната структура на ДСБ.

Защитата му още тогава твърдеше, че действията на Ханджийски изразяват конституционното му право на изразяване на мнение, но съдът отхвърли възраженията за нарушаване на правата му по чл. 39, ал. 1 от Конституцията.

Мотивите на българския съд да наложи глоба за „неудачна политическо-дядо-мразовска бурлеска“

„Съществува, обаче, и ал.2 на същия член, съгласно която това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността, т.е. ал.2 пази „свободата” по ал.1 да не се превърне в „свободия“. Когато, както в случая, се преминат границите на добрия тон и вкус, уместната политическо-коледна шега става неудачна политическо-дядо-мразовска бурлеска“, се казваше в решението на районния съд. В него съдия Ковачев подчерта още, че подобни деяния не отивали на активисти на никоя националноотговорна политическа сила и трябвало да се порицават и наказват от закона.

„Твърдението, че от проявата на г-н Ханджийски нямало възмутени и обидени граждани, а всички били весели и щастливи, може да се опровергае дори и с едно просто кликване в Мрежата, където коментарите под информациите в различните сайтове са хиляди, и то – разнопосочни, като варират от обявяването на г-н Ханджийски за новия Левски до призиви за изпращането му в Белене или в Централния Софийски Затвор при бай Ставри в прословутата килия с южно изложение”, мотивира се тогава съдия Ковачев .

Седмица по-късно окръжният съд в Благоевград потвърди окончателно решението, като докладчикът съдия Атанаска Китипова посочи, че няма значение дали е имало възмутени граждани.

„Доводите на защитата, свързани с това, че поведението на Ханджийски не е съставомерно, тъй като е израз на правото му на протест, също са неоснователни, защото реализирането на правата на гражданите не може да се осъществява при нарушаване на забраните, установени в нормативните актове, така че независимо от годината на приемане на УБДХ всеки гражданин следва да се въздържа от прояви, нарушаващи обществения ред и спокойствие и съставомерни по този указ”, се казваше в окончателното решение на окръжния съд.

Жалбата до съда в Страсбург

Така Ханджийски постави въпроса за правото си на изразяване на политическо мнение пред съда в Страсбург. И в жалбата си напомни, че в предишни осъдителни решения срещу България (делата Станков и ОМО „Илинден” срещу България, както и Чолаков срещу България), ЕСПЧ вече е заявявал, че правовата държава трябва да защитава не само традиционно одобрявани и общоприети идеи и начини за тяхното изразяване, но и такива, които възмущават, провокират, шокират и отблъскват. А съдилищата в Благоевград са игнорирали правото му на политически протест и изразяване на мнение в нарушение на чл. 10 от конвенцията за защита правата на човека.

Пред ЕСПЧ правителството настоява, че жалбата е недопустима поради малозначителност, защото Ханджийски е глобен само със 100 лева, не е обжалвал ареста си и не са му били нанесени съществени морални и репутационни щети, а съдилищата са намерили баланса между неговите права на изразяване и обществения интерес и правата на другите. Освен това то подчертава, че санкцията по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) не е присъда, а след нея съдебното минало на Ханджийски остава чисто.

Кое е важно според ЕСПЧ

Съдът в Страсбург обаче заявява, че скромната сума, с която е глобен мъжът, не може да е единственият критерий за това дали е претърпял значителна вреда от осъждането си за дребно хулиганство.

„Всъщност жалбата му по член 10 от Конвенцията поражда въпроси от обща важност: дали политическият протест, проведен по избрания от жалбоподателя начин – чрез охулване на обществен паметник, без да го повреди – може да представлява законосъобразно упражняване на правото на свобода на изразяване и при какви условия санкциите, наложени в отговор на такива действия, могат да се считат за „необходими в демократичното общество“, пише ЕСПЧ.

Той сочи, че разгледано в действителния си контекст, поведението на Ханджийски е изразяване на мнение по смисъла на конвенцията. Съдът в Страсбург подчертава, че Ханджийски е местен опозиционен политик, който съчетава символичен акт, целящ да се подиграе публично с паметника на основателя на партията, която предоставя основната парламентарна подкрепа на правителството, с призив същото това правителство да подаде оставка. Освен това той действа в хода на продължителен общонационален протест срещу това правителство.

Оттук е ясно, че с акта си той се е стремял да участва в политически протест и да разгласи своите виждания за правителството и политическата партия, която го е подкрепяла, обяснява съдът.

„Няма съмнение, че осъждането на жалбоподателя за дребно хулиганство за това деяние и произтичащата от това глоба представляват намеса в правото му на свобода на изразяване“, се заявява в решението. ЕСПЧ пише, че без съмнение тази намеса е „предписана от закона“ и може да се приеме, че преследва законната цел за защита на „правата на другите“. Няма обаче индикации, че тя е предназначена да защитава обществената сигурност (какво предвижда чл. 10 от ЕКПЧ виж в карето), пише европейският съд и подчертава, че постъпката на Ханджийски е изцяло мирна и няма данни, че е можела да причини обществени сътресения.

Отчитайки, че санкцията на Ханджийски е възможно най-леката, Страсбург заявява, че основният въпрос е дали тя въобще е била необходима. И подчертава, че когато конвенцията допуска ограничения на правото на изразяване, заявява, че те освен основани на закон, трябва да са необходими в едно демократично общество.

„Прилагателното „необходимо“ в член 10 § 2 предполага наличието на належаща социална нужда и не притежава гъвкавостта на изрази като „полезен“, „разумен“ или „желателен“, пише съдът.

За особеното внимание към сатирата

ЕСПЧ сочи, че действията на Ханджийски не са замислени като форма на художествено изразяване, но в постъпката му може да се видят елементи на сатира. „Сатирата, поради присъщите си характеристики на преувеличение и изкривяване на реалността, цели да провокира и агитира. Съответно всяка намеса в използването на тази форма на изразяване трябва да бъде разгледана с особено внимание“, пише съдът.

И обяснява, че когато намесата в правото на изразяване е под формата на санкция, конкретното поведение трябва да бъде подробно оценено. „Обикновено налагането на санкция не може да бъде оправдано единствено поради това, че въпросното изразяване попада в обхвата на дадено правно правило с обща формулировка“, подчертава ЕСПЧ, а на няколко пъти в решението си повтаря колко общи са тези в българския УБДХ.

За оскверняването на паметници като изразяване на мнение

Съдът в Страсбург анализира един въпрос, който напоследък често се поставя в България – допустимо ли е боядисването или друго посегателство срещу паметник, като форма на изразяване и къде е границата.

И заявява: „Обществените паметници често са физически уникални и формират част от културното наследство на обществото. Мерките, включително пропорционални санкции, предназначени да предотвратят действия, които могат да ги унищожат или да увредят външния им вид, могат да се считат за „необходими в демократичното общество“, въпреки легитимните мотиви, които може да са вдъхновили подобни действия. В демократичното общество, управлявано от върховенството на правото, дебатите за съдбата на публичен паметник трябва да се разрешават чрез подходящи правни пътища, а не чрез прикриване или с насилствени средства“.

И подчертава, че Ханджийски нито е извършил насилие, нито е разрушил по някакъв начин паметника на Димитър Благоев.

„Когато става въпрос за такива действия – които, макар и способни да осквернят паметник, не го увреждат – въпросът дали налагането на санкции за това е необходимо в демократичното общество, става по-нюансиран. В такива ситуации точният характер на деянието, намерението зад него и посланието, което се търси да бъде предадено чрез него, не могат да бъдат без значение. Например деянията, предназначени да критикуват правителството или неговите политики, или да привлекат вниманието към страданията на група в неравностойно положение, не могат да бъдат приравнени на действия, целящи да оскърбят паметта на жертвите на масово зверство. Социалното значение на въпросния паметник, ценностите или идеите, които той символизира, и степента на почит, на която той се радва в съответната общност, също са важни съображения“, обяснява ЕСПЧ.

И заключава, че в случая Ханджийски е целял да протестира срещу правителството, а не толкова да осъди историческата роля на Благоев или да изрази презрение към него. „Жалбоподателят просто използва паметника на Благоев като символ на политическата партия, която иска да критикува. Следователно трудно може да се каже, че неговият акт е предназначен да покаже презрение към дълбоко вкоренени социални ценности. Това се потвърждава допълнително от факта, че изглежда, че реакциите към него са разнопосочни“, пише в решението.

В него специално се отбелязва, че паметникът на Благоев е поставен по време на комунистическия режим и трудно може да се сравни например с монументи на войници, които са дали живота си за защитата на страната си.

„Може да се приеме, че символичният жест на жалбоподателя е наранил част от хората, които са го видели или са научили за него от медиите. Но свободата на изразяване е приложима не само за „информация“ или „идеи“, които се приемат благосклонно или не се считат за обидни, но и за онези, които обиждат, шокират или притесняват държавата или която и да е част от населението“, заявява съдът.

Адвокатът на Ханджийски Михаил Екимджиев коментира значимостта на решението така: „Решението на съда в Страсбург е изключително важно и навременно. В него ЕСПЧ намира, че намесата на държавата в свободата на изразяване на Ханджийски въобще не е била необходима. В повечето подобни случаи ЕСПЧ анализира пропорционалността на намесата през призмата на съотношението между спецификите на твърдяното нарушение и тежестта на правните последици. В случая обаче съдът приема, че наложената на Калоян Ханджийски глоба е символична. Затова той влиза още по-дълбоко в анализа си, за да стигне до категоричен извод, че макар и минимална, тази глоба не е била необходима в едно демократично общество. Това означава, че ако националните съдии си бяха свършили работата, преценявайки целия фактически и социален контекст, не би трябвало да приемат, че действията на жалбоподателя са неправомерни. Така стигаме до най-важния и същностен въпрос, свързан със системен дефект на българското правораздаване, за който само за две седмици България беше осъдена три пъти. Проблемът е в това, че индоктринирани от позитивното право, много български съдии се чувстват длъжни сляпо и безропотно да прилагат правната норма, без дори да се опитат да разпознаят в разглежданите казуси силуета на основните права и свободи, които са защитени както от ЕКПЧ, така и от Конституцията. В случая благоевградският окръжен съд въобще не разпознава свободата на изразяване по чл. 10 ЕКПЧ. Районният съдия пък предпочита да хаби време и мастило за художествената стойност на протеста и за анализ на хейтърски коментари, пращащи жалбоподателя при „бай Ставри“, вместо да анализира конкретния политически и исторически контекст, в който се развива казусът, както е направил ЕСПЧ. Впечатляващо е, че в случая съдът в Страсбург не е запазил обичайната дистанция и неутралитет, а в т. 52 и 55 от решението директно е указал на националните съдилища как би трябвало да действат в подобни случаи. Така ЕСПЧ показа, че стъпвайки на принципите на международното право, всеки национален съдия би могъл да откаже да прилага правна норма, която противоречи на тези принципи и във всеки конкретен случай да намери разумния и справедлив баланс между защитими от правото ценности“.

77
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Реджеп Владимирович Гешев
Реджеп Владимирович Гешев
07 април 2021 10:21
Гост

Когато има съд над Специализирания наказателен, тогава със сигурност става въпрос за соросоиди, либерасти, непатриоти, глобалисти, комунисти, империалисти и всякакви други боклуци, които се опитват да ми накривят каскета като критикуват действията ми. Затова, по светлия пример на другарите Путин и Ердоган, нека извадим България от ЕС и всички конвенции за правата на човека, жените и т.н., за да можем еднолично да определяме кое е добре за държавата и който не е съгласен да го пращаме в Сибир или Диарбекир, без право на някакъв дразнещ съд да ни се меси в суверенните дела!

1 нормален
1 нормален
07 април 2021 10:40
Гост

Надувални Джендър Сорос

Анонимен
Анонимен
09 април 2021 19:02
Гост

Ура, значи свободно мога да боядисам паметника на Рейгън в София, колкото и да ми се сърди Сашо Гъбата! Ще го изрисувам с американски бомбардировачи Б-29 на фон с мотиви от София през 1943 и 1944 година. Така ще е отворено, демократично и либерално, а най-вече евроатлантическо, нали, колеги?

1 нормален
1 нормален
07 април 2021 0:29
Гост

Оф,че в тъп свят живеем – навремето слушахме комунистически простотии, сега пък тъпотиите на джендър-френдли ЕСПЧ…няма нормалност, а само крайности….Ако кажеш че не те кефи джендър-леберал-гей Западната идеология, троловете тук ще те оплюят….ако пък кажеш че не те кефи комунист-диващината в Китай, патриоти-идиоти неграмотни ще почнат да ти пишат какъв си соросоид….Оправия няма, света се обърка, само разни дебили се навъдиха.

Критик
Критик
06 април 2021 23:36
Гост

ЕСПЧ е съд на Сорос – да припомня: 1) Осъди България че не допуснала регистрация на измислената македонска нация чрез ОМО “Илинден“ – същия този Йонко Грозев беше адвокат на ОМО “Илинден“ пред ЕСПЧ, а сега е съдия в ЕСПЧ 2) Защо обаче не защити лидерите на Каталуния, която също иска да се отдели от Испания, и цялата област Каталуния гласува за излизане от Испания? И каква е гаранция че утре няма да осквернят паметниците на Левски,Ботев и др., с аргумент че пропагандирали антитурски лозунги? И въобще, какви са тези в ЕСПЧ – 50 книжни плъха, че да ни казват,… Покажи целия коментар »

баш Адвокатин
баш Адвокатин
06 април 2021 23:20
Гост

Eй, соросоидчета, защо не кажете нещо за Джулиан Асандж – ЕС каза че е “разтревожен“ за Навални, ЕСПЧ постанови пък да бъде освободен “незабавно“ (разбира се, в Русия, тези разпореждания си ги сложиха знаете къде) – кажете защо ЕС не изрази “тревога“ за Джулиан Асандж и неговото право на изразяване, и защо ЕСПЧ не разпореди да бъде освободен “незабавно“? Що ЕС не каза нещо, като в САЩ натискаха гърлото за чернокожия Джордж Флойд, докато умре, ама се разпискаха като Навални се разболя, въпреки че веднага го пуснаха да ходи да се лекува в Германия и плюе против родината си?

Немарчев и не трол
Немарчев и не трол
06 април 2021 22:53
Гост

Това ли е темата на темите за обществото, държавността и правото?! Били го порицали по УБДХ. Сатира – добре. Ама и „подобно изкуство“ ми мязи малко на онова по соцкенефите. Малко ИК ми е в повече. И разните й адепти на сметката на дедо Сорос и останалите чичковци-паричковци. Е … голем принос към развитието на правото. Нема що. Вече се питам, кому е нужен и обслужва онзи съд?! И е крайно време да се свършва с двойните стандарти с либерален уклон за много пари. Които не миришат и обслужват янките.

advokatTROL
advokatTROL
06 април 2021 19:24
Гост

Отивам във Франция и слагам торба на Паметника на Наполеон – французите имат спорове кой е Наполеон, но имат и негови паметници – паралелът между диктаторът Наполеон и марксиста Благоев е едни и същ – спорни личности и т.н. Екимджиев се превърна в машина за дела, няма лошо, а и явно има време и нерви, но – все пак не е хубаво това, защото живеем в бездна. Попитайте която и да е шивачка от провинцията дали е доволна от живота си и премахвайки идеите на марксистите не ги ли връщаме на бял кон. Благоев е бил синдикалист, по негово време… Покажи целия коментар »

Geleto
Geleto
06 април 2021 17:54
Гост

Допълнение към горния въпрос във връзка с част от решението на ЕСПЧ: Има ли (и какви са те) критерии, въз основа на които да мога да преценя върху кои паметници мога да изразя своя политически протест (включително сатира) и върху кои не мога, в това число на основание някаква историческа и/или политическа оценка на личността или личностите, на която/които е издигнат паметникът?

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 18:11
Гост

Елементарно: трябва да имат връзка с протеста. Ако протестът напр. е срещу расовата дискриминация, може да напишеш нещо върху паметник на някой известен робовладелец.

Geleto
Geleto
07 април 2021 2:24
Гост

Т. е., ако например протестирам срещу извършеното от Левски убийство на румънски слуга, мога да боядисам паметника му и да напиша „убиец?

Geleto
Geleto
06 април 2021 17:09
Гост

Колеги, искам само мнението Ви (но не емоция, а разум) върху един фундаментален въпрос: Мога ли (примерно аз) във всеки един случай, когато изразявам недоволство по някакъв въпрос от обществена значимост, например ако искам оставката на президент, премиер, председател на НС, депутат, министър, главен прокурор, председател на ВКС или ВАС и пр., да изрисувам (културно, без вулгарности) който си поискам паметник, например паметника на Васил Левски в гр. София, включително обективирайки там в писмен вид желанието си за оставка на съответното лице и това да не бъде противоправно, включително мога ли да направя по същия повод подобно нещо спрямо който… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 18:09
Гост

Естествено, че нямаш право. Единият е Апостолът на свободата, а другият е Апостолът на каскетно-селския туризъм. В този случай би било оправдано да залееш с боя паметника на Дзержински, чекистите или някой друг подобен изрод.

truth hurts
truth hurts
06 април 2021 17:04
Гост

Димитър Благоев, като депутат в народно събрание заявява „Аз не съм българин“. Той се отрича от българските си корени, и заема промакедонистки позиции. Още ли смятате,че заслужава пачметник и град да носи името му в България? https://www.24chasa.bg/Article/2390334

мнение
мнение
06 април 2021 17:07
Гост

Този град трябва да носи името на ВЕЛИКИЯ ХРИСТО МАТОВ. Знам,че не знаете кой е той-поинтересувайте се.

Кукуригу
Кукуригу
08 април 2021 12:57
Гост

То не е въпросът конкретно за Димитър Благоев, а е принципен.

Geleto
Geleto
06 април 2021 16:58
Гост

Присъединете се към дискусията…

баш Адвокатин
баш Адвокатин
06 април 2021 16:18
Гост

Подкрепям съда в Благоевград – щом паметник-символ на града е осквернен, има защо да бъде осъден виновния. Я идете във Англия и сложете червена шапка и чувал на паметника на адмирал Нелсън на площад Трафалгар, понеже го считате за пират например? Дали английският съд ще се церемони много с правото ви на изразяване? Спред мен – не, независимо каква глупост после постанови ЕСПЧ…Затова и в Англия решиха да не се съобразяват с ЕС, и излязоха,а решенията на ЕСПЧ много-много не ги е****т. Русия пък прие, решенията на ЕСПЧ да преминават за проверка дали не им противоречат на Конституцията – тоест,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 16:58
Гост

И в Турция така, и в Русия на такива не им прощават и ги пращат в Диарбекир и Сибир. Машала другари, дайте да излезем от омразния ЕС и да се присъединим към най-прогресивния Евразийско-Анадолския съюз!

Критик
Критик
06 април 2021 23:46
Гост

Вундабах, джендър леберали – ама и Англия излезе от ЕС, Швейцария пък не ще да влиза въобще…що така – нали нямат нито Сибир, нито Диарбекир? Родител 1 и Родител 2 не са те научили да мислиш.

точно в Англия тълпата бутат паметници. А и в САЩ
точно в Англия тълпата бутат паметници. А и в САЩ
06 април 2021 16:59
Гост

Напълно невярно. Миналата години чернокожи разрушиха в Англия паметника на филантропа и робовладелец Едуард Колстън. Паметника е бил поставен в края на 19 век, а през 2020 г привърженици на движението вижението black lives matters го премахват-просто се събират тълпа чмернокожи и бутат паметника, а полицията не прави нищо. Паметникът не е възстановен и до днес, и няма наказани за премахването на паметника, въпреки,че се знае кои са-всичко е заснето. Така,че нито английския съд, нито англиската прокуратура, нито английската полиция посмяха да предприемат каквото и да е-напротив мълчат като комунист на разпит-смеят ли да реагират-нали ще бъдат обвинени в расизъм… Покажи целия коментар »

на запад бутат паметници-БЕЗНАКАЗАНО, и още как
на запад бутат паметници-БЕЗНАКАЗАНО, и още как
06 април 2021 17:12
Гост

В САЩ миналата година имаше бутнати стотици паметници от протестиращи. Няма арестувани, и никой не възстановява бутнатите паметници. Например бутнати са паметници на Колумб https://19min.bg/news/8/134992.html .

Бутнат е и паметника на Джеферсън-един от бащите на САЩ
https://dariknews.bg/novini/sviat/razrushiha-pametnik-na-edin-ot-syzdatelite-na-sasht-bil-robovladelec-2229583

Премахнат е и паметника на Теодор Рузвелт, но от властите, за да бъде спестено унижението по бутане от тълпата афроамериканци. https://news.bg/int-politics/v-nyu-jork-demontirat-pametnika-na-prezidenta-teodor-ruzvelt.html

Джонко Грозньов
Джонко Грозньов
06 април 2021 16:01
Гост

Кой знае каква корупция е в този ЕСПЧ – в крайна сметка,ако прочетете само решение, ще видите че най-много пари е получил Екимджиев, а не жалбоподателя….жалбите дори не се преглеждат от съдиите,а от помощници от регистъра на ЕСПЧ, за които ДОРИ няма изискване да са юристи – нали се сещате, че ако тези 2-3 регистратора, отговарящи за българските жалби са ви познати по някаква причина, вашата жалба ще бъде предадена на съдия, а ако не сте – в кошчето. Затова с стига до такива абсурди, като настоящия – да се гледа дело за глоба от 100 лв., а ама сигурно… Покажи целия коментар »

Немарчев
Немарчев
06 април 2021 22:57
Гост

Ами разбира се! Те са си … комбина. По всяка линия. Тънката червена линия под формата на червена нишка води прави към … Лангли. Пари при при отиват!

колега
колега
06 април 2021 15:56
Гост

Как ли се чувства родственик на Българин, заслужил да има паметник, улица или друго обществено място на негово име?! Трудно ми е да приема, че не ми се уронва достойноството на баща, дядо, прадядо..изобщо на рода ми… Каква национална култура, какъв народ и има ли такъв, изобщо? Ще намалява населението и ще живее в държави които си тачат историята!

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 15:50
Гост

Поредната глупост на ЕСПЧ. Хулиганството било право на изразяване, той да си се изразява, а някой след него да върви да чисти. Споделям мотивите на районния съдия, свободата не трябва да се превръща в свободия. Върви народе и плюй върху историята си. Някой ако иска може и паметник на Левски, Ботев, Стамболов да иде и да обрисува, обезглави, да се изхрачи, да не продължавам, че за още много форми на свободата на изразяване се сещам. Как можаха да осъдят онзи дето уринира върху националното знаме, е той просто се изразяваше. Защо вземаме само глупостите от запада.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 15:06
Гост

Аман от тия в ЕСПЧ, това са хора, които само единствено подстрекават към анархизъм, като лансират подобни и други индивиди.

Решенията на тази ОПГ трябва да се обявят за вмешателство във вътрешните работи на държавата и да бъдат обявени за нелигитимни и да не се изпълняват ! Аман от тия !

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 15:18
Гост

Точно така, другарю Ким Чен Ун! И да бъдат немедлено публично разстреляни за назидание на целия либерастки свят!

Бай Ганьо
Бай Ганьо
06 април 2021 15:25
Гост

Е,не, дай пък този соросоиден съд от 50 човека да го приемаме за истина от последна инстанция: критикуват националния съд за забавени дела, а техните каква са? – произнасяния след 10 г; Критикуват националния съд за противоеречива практика, а тяхната каква е? Критикуват националния съд за липса на мотиви, а като върнат жалба, дори не пишат защо не я допускат – дори самия Екимджиев се жалваше от това….защитават “правото на изразяване“, ама иди сложи червена шапка на синагогата и чувал пред нея, да видиш,какъв вой ще нададат в същяи този ЕСПЧ…. така че, за мен са ясни – съд на… Покажи целия коментар »

Немарчев
Немарчев
06 април 2021 22:59
Гост

Добро Утро от Голямото добро утро.

Батко Ким
Батко Ким
06 април 2021 16:25
Гост

Не може сигурността и обществения ред, както и културните ценности да бъдат компрометирани, заради човешки ПРАВА на индивиди, които не изпълняват своите ЗАДЪЛЖЕНИЯда спазват закона и реда в страната ! Аман от хора като Вас, които като чуят, подобно мнение и веднага лепят етикети. Демокрацията не е свободия, да правите каквото и както си поискате безнаказано ! А само да си налагате ограничения и да спазвате приетия правов ред. Тук виждаме как един “гражданин” не е спазил правовия ред и следователно е бил наказан, но ОПГ ЕСПЧ, се втурва и го спасява “изразявал мнението си” НЕ това не е изразяване… Покажи целия коментар »

Джонко Грозньов
Джонко Грозньов
06 април 2021 15:39
Гост

Ако бяхме народ на място,сега трябва да има един референдум, и народа да каже – дали приемаме това решение на ЕСПЧ или не…и като 90 % гласуват да не се изпълнява, онези книжни плъхове в Серибург, ще си налегнат парцалите

Бай Ганьо
Бай Ганьо
06 април 2021 14:57
Гост

ЕСПЧ е дразнещ вече с тези си глупости – познавам много колеги,които са подавали жалби за далеч по-значими проблеми: липса на лечение, отнета от държавата собственост, едностранчиво събиране на док-ва в наказателен процес: обявяват ги недопустими, а всяка глупост, щом е предложена от няколко адвокати, гравитиращи около Сорос – веднага получава внимание… Избирателна “справедливост“

Стамат
Стамат
06 април 2021 14:51
Гост

Ковачев е Андон Миталов № 2 – да му се забрани да ходи в САЩ!
Руско мекере такова!
Санкции трябват!

Бай Ганьо
Бай Ганьо
06 април 2021 14:43
Гост

По всички други дела, националните съдии май се отвеждаха? Ама г-н Грозев,странно – не

Само за сведение
Само за сведение
06 април 2021 14:43
Гост

Всяка година протестиращи срещу бала на националистите във Виена рисуват по паметника на д-р Карл Люегер. Това е най-известният кмет на Виена! Направил е водопровода, електрификацията и газификацията на голяма част от града, първите трамваи, много паркове, болници и училища. Но е тотален антисемит, на когото се е възхищавал Хитлер. И тези драскачи и рисувачи не ги глобяват за хулиганство, а им приемат протеста. Само за сведение

Бай Ганьо
Бай Ганьо
06 април 2021 14:49
Гост

Иди изрисувай паметника на Линкълн в САЩ – тотален робовладелец.
И като те глобят и осъдят, се позови на практиката на ЕСПЧ, да видим какво ще стане. Или на баба кралица-дъртица Елизабет Великобританска, която поздравява с хитлеристки поздрав като малка – и ако те осъдят във Великобритания, обжалвай пред ЕСПЧ, да видим какво ще стане

до бай ганя
до бай ганя
06 април 2021 14:55
Гост

САЩ не са страна по ЕКПЧ 😉 А ако прочетеш решението ще видиш, че има позоваване на практика за други държави, демек осъждат си хората. Не е някаква антибългарска политика с цел защита на оскверняването на паметника на дядо ви Благоев. освен това хайде да се обърне внимание- не трябва да се руши! Там Страсбург е категоричен, а за драсканиците, ако са политическа изява също са ОК. Пише за паметниците на войниците, загинали за родината, че не трябва да се пипат. Но е важното съдът да преценява – едно ти е създателят на социалистическата партия, друго са загинали за свободата… Покажи целия коментар »

Бай Ганьо
Бай Ганьо
06 април 2021 15:15
Гост

Не съм и казал че САЩ е страна – ако беше прочел внимателно поста….а за твое сведение, има доста жалби от десни жураналисти до ЕСПЧ за това че осъдени поради от националните съдилища, понеже са хвалели социалната политика на нацистите – познай дали жалбите, и “правото им на изразяване“ е било уважено в ЕСПЧ? Така че, както казах – политически ангажиран съд е това.

на запад бутат паметници-БЕЗНАКАЗАНО, и още как
на запад бутат паметници-БЕЗНАКАЗАНО, и още как
06 април 2021 17:19
Гост

Точно в САЩ миналата година негри масово чупеха паметници. Не им се случи нищо.

Критик
Критик
06 април 2021 23:51
Гост

да,нищо не им се случи- само ги позастреляха и поудушиха малко 🙂

ала бала
ала бала
06 април 2021 14:37
Гост

Кажете ми защо ЕСПЧ не защити правата на Джулиан Асандж и неговото право на изразяване – за Навални може, за “Пуси Райът“ може, за ДБ може, ама сакън – не и за Асандж

въпрос
въпрос
06 април 2021 17:20
Гост

А подадена жалба има ли? Може ли данни кога, ако може текста.

Критик
Критик
06 април 2021 23:57
Гост

Може да помолиш Екимджиев да подаде? – нали е за свободата на словото? Или БХК? – ама ще ти откажат, дори Асандж да се съгласи.

Христофор
Христофор
06 април 2021 14:35
Гост

Не трябва ние, данъкоплатците, да плащаме тази сума – нека Ковачев да я извади от джоба си, да си плати за гяволъка

ала бала
ала бала
06 април 2021 14:34
Гост

Казвам съвсем друго – че ЕСПЧ неглижира правата на обикновения жалбоподател, и фаворизира соросовите активиати – спомнете си делото с “Pussy Riot“ – що не се загрижи за правата на Джулиан Асандж, при това той изнезе истини за действията на американската армия? Ама там мълчи и мълчи – така че, ЕСПЧ далеч не е криреий за нищо, а се превърна в Соросов съд

Стамат
Стамат
06 април 2021 14:27
Гост

Сега, когато истинските демократи вече здраво взеха властта, е време за ТОТАЛНА чистка на подобни недоразумения като Вл. Ковачев и изпращането им на бунището на историята!
Крайно време е българският съд да се модернизира и да влезе в 21 век!

ала бала
ала бала
06 април 2021 14:25
Гост

А и лекс да бъде по-обективен, и да престане с тази скрита реклама на Екимджиев -има и др. БГ дела в Страсбург

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 14:28
Гост

E в случая това е негово, да не се разкаже ли? По полит линия ДСБ-арят е потърсил него

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 14:30
Гост

Прав е колегата, Татяна Дончева ли да си вземе за адвокат да защитава окарикатуряването на Дядото 😉

ала бала
ала бала
07 април 2021 0:11
Гост

Нека казва, ама нека каже защо в ЕСПЧ не коментират например отнетото право на изразяване на руснаците в Латвия, Литва, Естония и Украйна – там има значителни рускоговорящи малцинства, в Латвия са 30 % от населението, спряха им всички ТВ на руски език – нито дума от ЕС..нито дума когато в Украйна горяха хора, защото говорили на руски….ама когато България не признава македонския, веднага я осъдиха по делото на ОМО Илинден – да сте видели БХК да се изкаже в подкрепа на тези руски малцинства? Но подкрепя циганските в България….Дедо ви Джордже Шорош (автентично име) не дава такива неща

Прокопи
Прокопи
06 април 2021 14:24
Гост

Ковачев, стягай се за бай Ставри – вземи четката за зъби и най-необходимото. Новата власт и лично ген. Атанасов ще изпрати караулката пред БОС.
Бельова не е зле да организира мило изпращане с маски.

Стамат
Стамат
06 април 2021 14:39
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Дядо Благоев
Дядо Благоев
06 април 2021 14:09
Гост

Разбира се, не може да минем и без „българска следа“ в цялата работа – член на съда и един от гласувалите „за“ е видният ни правозащитник г-н Йонко Грозев.
Има и особено мнение от друг съдия – Фарис Вехабович от Босна и Херцеговина

ала бала
ала бала
06 април 2021 14:08
Гост

Абе тия в тоя Страсбург не са никакъв критерий – я идете и надраскайте паметник в Брюксел, пък да видите дали няма да ви глобят….свобода на изразяване – ами да си драска у тях, и да си рисува собствената къща/блок – откъде накъде ще цапоти публична собственост? Съд защитаващ главно убийци, цигани,психопати, хомосексуалисти.

Гешев
Гешев
06 април 2021 13:57
Гост

Да се порицае местният прокурор, който не му е повдигнал обвинение за диверсия или друго престъпление срещу Републиката! Да види тогава поредния обвиняем, чиито изявления кака Сийка не коментира, как ще му дойде ума в главата след едно 8-месечно задържане от Специализирания съд! Направо да се промени НПК и подсъдността да е изцяло по избор на главния прокурор, а заливането с помия в лайнометните издания на Пеевски официално да бъде въведено като допустимо доказателство в наказателния процес.

Кукуригу
Кукуригу
06 април 2021 13:53
Гост

Аз като недотам духовно издигната, макар да не смятам, че става дума за някакво сериозно деяние на оскверняване и гавра, принципно не я разбирам тая работа със защитата на правото на боядисване на паметници като изразяване на мнение, ама…
Поне разноските за почистването редно ли е ли да ги търсят от Ханджийски, какво би казал ЕСПЧ?

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 13:52
Гост

Абе пишещите тука, вие изобщо прочетохте ли статията? Решението? Не той е издраскал и изрисувал паметника, само е сложил шапка и чувал до него – за това трябва арест и глоба? Айде моля ви се…

Вандали
Вандали
06 април 2021 13:40
Гост

Е, щом не е необходима намеса на държавата в едно демократично общество, сега ще плащаме.

Жокера
Жокера
06 април 2021 13:27
Гост

Добре. Тъй като напоследък стана системен този начин на „изразяване“, предлагам следващият път, когато паметник бъде изрисуван, съдиите от Съда в Страсбург да идват да заличават последиците от това правомерно действие, защото все пак някой трябва да го стори, особено когато „изразителят“ не е искал разрешение за „упражняването“ на такъв вид „културна дейност“ спрямо публичен обект. Дали ако отида в Страсбург и със спрей изпиша надпис на сградата на ЕСПЧ, че съдиите там не стават, ще мога да осъдя Франция, когато властите ме накажат подобаващо за изразеното мнение?

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 13:22
Гост

Пълна простотия пък не знам…

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 13:22
Гост

Еми прави са.

Киро
Киро
06 април 2021 13:41
Гост

Пълни глупости. Пак ще вадим пари от джоба си.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 13:21
Гост

Не ми се коментира простотията.

Симо
Симо
06 април 2021 13:41
Гост

Пълни вандали. Не остана нищо святио за тях.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 13:21
Гост

В България демокрацията е много криво разбрана…

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 13:42
Гост

Демокрацията тук отдавна не е свобода, а свободия.

Николов
Николов
06 април 2021 13:21
Гост

Да го прочетат това тия дето трябва. Ние и да го четем е все тая. Аз няма да тръгна да драскам по паметници от социализма.

Cancurov
Cancurov
06 април 2021 13:20
Гост

Правилно. Да се гавриш с паметник е изкуство.

Дидо
Дидо
06 април 2021 13:43
Гост

За някои тази гавра може да е изкуство, но за мен е неразбираемо.

Дани
Дани
06 април 2021 13:20
Гост

Те седесарите имаха комплекси още през 90те, когато бутнаха мавзолея в София и още куп глави на бюстове по парковете. Айде бюстовете да ги бутнеш, но нормалните страни си оставиха паметниците от комунизма с цел хем да идват туристи и да им се прибират парите, хем и за да се позлват за паметник на това лошо време за да не се повтаря. Така са в Полша, Чехия… но тук си избиха комплексите СДС едно време.

Stratiev
Stratiev
06 април 2021 13:19
Гост

Ама решиха младите, че като си показват хулиганския уклон ще будат статуквото. То статуквото и мутрите, че са вредни не е повод за коментиране. Това е ясно. Но когато правиш глупости и пляскаш по паметниците чували и шапки, това не те прави адекватна алтернатива.

Flarken
Flarken
06 април 2021 13:18
Гост

Решението е по казуса на Калоян Ханджийски, който започна през 2013 г. Като лидер на местната структура на „Демократи за силна България“ (ДСБ), Ханджийски беше арестуван на 25 декември 2013 г. и само за една седмица беше осъден на две инстанции да плати 100 лева глоба за хулиганство, защото сложил червена шапка на главата на паметника на Димитър Благоев в Благоевград и оставил до него чувал с надпис „Оставка”.

Това ни е нивото на опозицията.

Димитрова
Димитрова
06 април 2021 13:17
Гост

Абе не може да се драска по паметници, независимо дали се води изкуство или не.

Стунджи
Стунджи
06 април 2021 13:44
Гост

Съгласен!

OMG
OMG
06 април 2021 13:01
Гост

Дано онзи пишман съдия от Благоевград прочете и това, а не само себе си.

Дядо Благоев
Дядо Благоев
06 април 2021 13:11
Гост

Бъди спокоен/спокойна – в мига, в който материалът излезе тук, на пишман съдията веднага му звъннаха 2-3 „доброжелатели“ да му кажат и той внимателно го е прочел. Краткият му коментар е бил само, че и днес да е съдия по това дело, пак същото ще отсъди – представяш ли си каква наглост – да игнорира ЕСПЧ – ИСТИНАТА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАЦИЯ – Боже, прости му – той наистина не знае какво прави!