Прокурорската колегия прие за сведение акт на Инспектората към ВСС, в който са описани причините за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването. Какво точно съдържа актът, на заседанието не бе съобщено.

Но от думите на главния прокурор Сотир Цацаров стана ясно, че в документа има „много точни, ясни и интересни резултати относно въздействието на продължителността съдебните експертизи, особено съдебно-медицинските“, в него се коментират и трудностите при назначаването на вещи лица и начинът, по който се отразяват експертизите на продължителността на наказателните производства. Именно поради интересните заключения, Цацаров предложи актът на ИВСС да стане публичен.

Решението на Прокурорската колегия беше документът да бъде качен на сайта на ВСС, като така се предполага, че най-вече гилдията ще се запознае с него. Евгени Диков вметна, че и съдиите ще го прочетат, на което Цацаров отговори: „Проблемът е, че няма да го прочетат тези, от които зависи промяна на нормативната уредба на експертизите“.

Проверката на ИВСС е обхванала досъдебни производства, които са били водени през 2015 г. и 2016 г. и които са продължили повече от шест месеца, става ясно от публикувания малко по-късно днес акт.

Констатирани са 2352 забавени експертизи, което на свой ред е довело и до забава на разследванията.

Най-много се бавят съдебно-медицинските експертизи – общо 38.8% от общо назначените са изготвени със закъснение. На следващо място са техническите – 23.2 на сто. Следват физико-химичните/химичните експертизи – 19.5 процента; графологичните експертизи – 5.9% и съдебно-медицинските (биологичните) експертизи – 5.6 на сто.

Сред основните причини за забавянето на изготвянето на експертизите са недостатъчният брой съдебно-медицински експерти, голяма натовареност на НИКК, свързана с проблеми по осигуряването на консумативи за изготвянето на експертизите, както и недостатъчният брой експерти-графолози в СДВР. „Независимо от предприетите мерки от наблюдаващите прокурори и органите на разследването, несвоевременното изготвяне на експертизите е довело до прекомерна продължителност на досъдебните производства, което води до нарушаване принципа на НПК за разумен срок на разглеждане и решаване на делата. Така са създадени предпоставки за търсене на обезщетения по реда на ЗСВ, ЗОДОВ и ЕКЗПЧОС“, се казва в акта на ИВСС. Там е посочено още, че практиката на Европейския съд по правата на човека приема, че за закъсненията за изготвяне на експертизите носят отговорност държавните органи.

ИВСС ще сезира министрите на вътрешните работи, на здравеопазването, на образованието и на правосъдието, за да могат те предприемат реални мерки за преодоляване на причините за забавата на експертизите като тези мерки трябва да доведат до ускоряване на разследването и приключване на делата в разумен срок.

Днешното заседание започна с едноминутно мълчание в памет на Димитър Диамандиев от АП-Бургас, който почина на 3 април.

Колегията днес прие за сведение две заповеди на шефа на спецпрокуратурата Иван Гешев, с които е обърнато внимание на прокурорките Евгения Деянова и Детелина Ганчева. Други две дисциплинарни производства – срещу Валентина Личева от ОП-Русе бяха обединени в едно.

Други две решения от днес е назначаването на Атанас Илиев за заместник-шеф на Районната прокуратура в Пловдив и определянето на Христо Христов за временен ръководител на РП-Нова Загора.

Същевременно кадровият орган отказа да премести Пламен Райнов от ОП-Плевен в Специализираната прокуратура по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт.

Председателката на Комисията за атестирането и конкурсите Даниела Машева обясни, че все още няма окончателни данни за натовареността на спецпрокуратурата, както и е постъпило становище на главния прокурор по този въпрос.

Колегията засега не се произнесе по молбата на Пламен Райнов да бъде преместен в Софийската градска прокуратура, но по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, защото Конституционният съд е сезиран от състав на ВАС с искане за отмяна точно на този текст като противоконституционен.

Със същите мотиви не бе разгледана и молбата на Владимир Колев от РП-Шумен, който иска да бъде повишен в Окръжната прокуратура в Разград.

 

8
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
кандидат
кандидат
11 април 2018 22:18
Гост

А защо органите по разследването не налагат предвидените глоби на вещи лица които бавят експертизите? Ами в такъв случай резонно “ за закъсненията за изготвяне на експертизите ЩЕ носят отговорност държавните органи“ – за бездействието си по дисциплиниране на недобросъвестни сътрудници.

Фен
Фен
11 април 2018 17:47
Гост

Не съм фен на Цацаров, но проблемът, с който се е заел, е много важен и гл. прокурор заслужава похвала, че го поставя на дневен ред и то с леко натискане на онези, от които зависи промяната.

кандидат
кандидат
11 април 2018 22:19
Гост

И какво могат да направят според теб?

Анонимен
Анонимен
11 април 2018 14:29
Гост

Не само заплащането е проблем. И въпросът не опира само до липсата на експерти с редки специалности, а въобще с качествени, подготвени хора. Онези, на които може да се разчита, вече са на преклонна възраст, а новото поколение е отчайващо неграмотно.

Експерт
Експерт
11 април 2018 14:18
Гост

Плаща се, ама много малко и затова не се избиваме да правим експертизи. По-големият проблем е с вещите лица, особено с редки специалности, на които им се плаща колкото на сервитьорка.

кандидат
кандидат
11 април 2018 22:19
Гост

Ако ви подпукат с глобите обаче ще ви се наложи, даже ушите ви ще плющят. Това да не е концерт по желание?

Информиран
Информиран
11 април 2018 14:14
Гост

Набирането на вещи лица не е проблем. Това още повече им се заплаща.

Анонимен
Анонимен
11 април 2018 14:11
Гост

Защото някой явно има интерес.